Procedūra : 2014/2841(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0123/2014

Pateikti tekstai :

B8-0123/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0025

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 162kWORD 91k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklės (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje bei ES ir Rusijos santykių būklės (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, Rytų partnerystės ir Ukrainos, visų pirma į 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl Ukrainos(1),

–       atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto (G7) vadovų per 2014 m. birželio 24 d. aukščiausiojo lygio susitikimą Briuselyje pateiktą bendrą pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos liepos 22 d. ir rugpjūčio 15 d. išvadas, taip pat į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 7 d. NATO aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko H. Van Rompuy'aus 2014 m. rugsėjo 11 d. pareiškimą dėl papildomų ES ribojamųjų priemonių prieš Rusiją,

–       atsižvelgdamas į EIVT atstovo 2014 m. rugsėjo 11 d. pareiškimą dėl Estijos policijos pareigūno pagrobimo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi trišalė kontaktinė grupė 2014 m. rugsėjo 5 d. Minske susitarė dėl ugnies nutraukimo, o šis susitarimas įsigaliojo tą pačią dieną; kadangi į susitarimą taip pat įtrauktas 12-os punktų protokolas, kuriame aptariamas įkaitų paleidimas, humanitarinės padėties pagerinimo priemonės, visų neteisėtų ginkluotų grupuočių, karinės įrangos ir samdinių atitraukimas iš Ukrainos, taip pat priemonės dėl Donecko ir Luhansko regionų decentralizavimo;

B.     kadangi susitarimą dėl ugnies nutraukimo nuo rugsėjo 5 d. teritorijose netoli Mariupolo ir Donecko oro uosto vėl pažeidė samdyti kareiviai, mėgindami išprovokuoti Ukrainos gynybos pajėgas kai kuriose kitose vietovėse;

C.     kadangi per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Niuporte buvo dar kartą patvirtinta, kad NATO palaiko Ukrainą Rusijai savo įtaka destabilizuojant padėtį, pasiūlė paramą stiprinant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir paragino Rusiją atitraukti savo dalinius iš Ukrainos ir baigti neteisėtą Krymo aneksiją;

D.     kadangi rugpjūčio 30 d. susitikusi Europos Vadovų Taryba paprašė pateikti pasiūlymus dėl ES ribojamųjų priemonių sustiprinimo atsižvelgiant į Rusijos veiksmus destabilizuojant Rytų Ukrainą; kadangi šie pasiūlymai įsigaliojo rugsėjo 12 d.;

E.     kadangi sukilėliai pagrobė ir žiauriai nužudė Lietuvos garbės konsulą Luhanske Mykolą Zelenecą;

F.     kadangi 2014 m. rugsėjo 8 d. prioriteto tvarka buvo sudaryta nauja Delegacija ES ir Ukrainos parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir Parlamentas per parlamentinio asociacijos komiteto būsimą veiklą yra pasiruošęs padėti vykdyti politinių, teisėkūros ir ekonominių reformų procesą Ukrainoje;

G.     kadangi pirmose katastrofos tyrėjų išvadose teigiama, kad oro bendrovės „Malaysia Airlines“ lėktuvo skrydis MH17 buvo nutrauktas ore virš Rytų Ukrainos, kai į lėktuvą pataikė labai daug aukštos energijos objektų iš lauko pusės;

H.     kadangi rugsėjo 12 d. Komisija paskelbė, kad ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo laikinas taikymas atidedamas iki 2015 m. gruodžio 31 d.; kadangi dėl tokios padėties prasitęs vienašalių prekybos lengvatų, kurias ES suteikia Ukrainai ir kurios būtų nustojusios galioti šių metų lapkričio 1 d., taikymo laikotarpis;

I.      kadangi rugpjūčio 7 d. Rusijos Federacijos vyriausybė patvirtino sąrašą produktų, kuriuos iš ES, JAV, Norvegijos, Kanados ir Australijos draudžiama importuoti į Rusijos rinką vienerius metus; kadangi ES patirs didžiausią poveikį, nes Rusija yra antra pagal dydį ES žemės ūkio produktų eksporto rinka ir šešta pagal dydį žuvininkystės produktų eksporto rinka, o 73 proc. visų uždraustų importuoti produktų atvežami iš ES;

J.      kadangi visi šiuo metu Rusijos taikomi apribojimai gali prekybai padaryti 5 mlrd. EUR žalą ir paveikti 9,5 mln. asmenų, dirbančių labiausiai paveiktose žemės ūkio įmonėse, pajamoms;

K.     kadangi draudimas į Rusijos rinką įvežti ES maisto produktus, kuris ypač sukrėtė vaisių ir daržovių sektorių ir pieno bei mėsos sektorius, gali turėti domino poveikį ir lemti perteklinę pasiūlą vidaus rinkoje; kadangi uždraustų žuvininkystės produktų vertė siekia beveik 144 mln. EUR;

L.     kadangi draudimas į Rusijos rinką įvežti ES žuvininkystės produktus gali sukelti didelių problemų kai kuriose valstybėse narės, pvz., Ispanijoje, Prancūzijoje, JK, Danijoje, Latvijoje, Estijoje ir Airijoje;

M.    kadangi Rusija kenkia ES saugumui nuolat pažeidinėdama Suomijos, Baltijos valstybių ir Ukrainos oro erdvę, taip pat dėl neseniai Lenkijai nutraukusi dujų tiekimą, o į šią šalį eksportuojama 45 proc. Rusijos dujų;

N.     kadangi besitęsiantis konfliktas Rytų Ukrainoje palietė apie 1 mln. vaikų ir daug vaikų žuvo ir buvo sužeista;

1.      palankiai vertina tai, kad Aukščiausioji Rada ir Europos Parlamentas tuo pačiu metu ratifikuoja ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą ir išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą; mano, kad tai yra svarbus žingsnis, parodantis abiejų pusių pasižadėjimą sėkmingai įgyvendinti šį susitarimą; pažymi, kad ES ir Ukrainos išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo laikinas įgyvendinimas atidėtas iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir kad bus pratęstas vienašalių prekybos priemonių, kurios de facto reiškia asimetrišką susitarimo įgyvendinimą, taikymas; smerkia Rusijos spaudimą ir šantažą;

2.      pakartoja, kad Rusija siekia pakenkti ir galiausiai užkirsti kelią šio susitarimo įsigaliojimui; pabrėžia, kad naujas tvarkaraštis nepadarys poveikio ratifikavimo procesui, kuris pasibaigs visapusišku įgyvendinimu; tvirtina, kad susitarimas nebus pakeistas ir kad Europos Sąjunga vykstant šiam ratifikavimo procesui labai aiškiai leido suprasti, kad pakeitimai negalimi;

3.      pabrėžia, kad mėnesius, kol ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas ir išsamus ir visapusiškas laisvosios prekybos susitarimas bus įgyvendintas, reikėtų išnaudoti būtinam Ukrainos politinės sistemos, ekonomikos sistemos ir visuomenės transformavimui ir modernizavimui, laikantis asociacijos darbotvarkės; palankiai vertina reformų programą, apie kurią paskelbė prezidentas Petro Porošenka ir kuri apima teisės aktus dėl kovos su korupcija, decentralizavimo ir amnestijos; ragina Komisiją ir valstybes nares Ukrainai siūlyti visą galima intensyvesnę ir spartesnę ekonominę ir finansinę pagalbą siekiant padėti vykdyti šias reformas; pakartoja, kad tai vienašališkai turėtų daryti ES, o ne būti inicijuojama dėl Rusijos grasinimų ar kišimosi į ES ir Ukrainos ryšius, arba rizikuojant visapusišku ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo ir išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo įsigaliojimu, taip sukeliant pavojų sušvelninti šį asociacijos susitarimą, taip nulemiant susitarimų su kitomis partnerėmis šalimis sąlygų sušvelninimą;

4.      ragina valstybes nares, turinčias ankstesnės patirties įgyvendinant su ES sudarytus asociacijos susitarimus dalytis šia patirtimi ir praktinėmis žiniomis su Ukraina;

5.      pabrėžia, kad Rusija turi mažiau priežasčių, nei bet kada, kritikuoti ES ir Ukrainos susitarimą arba reaguoti nustatant nepagrįstus prekybos apribojimus ir griebiantis karinės agresijos; išreiškia susirūpinimą, kad šis naujas įvykis yra paskata Rusijai griežtinti Ukrainos bauginimo politiką ir tempti ją į savo įtakos sferą; baiminasi, kad tokia padėtis gali susidaryti ir Gruzijoje ir Moldovoje;

6.      pakartoja, kad lapkričio mėn. ES planavo pradėti ES patariamąją misiją civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje, civilinę bendros saugumo ir gynybos politikos misiją, kuria siekiama padėti Ukrainai vykdyti civilinio saugumo sektoriaus reformas, įskaitant politiką ir įstatymo viršenybę; ragina ES suteikti misijos įgaliojimams vykdyti reikalingų išteklių;

7.      pabrėžia, kad reforma ir asociacijos darbotvarkė turi būti vykdomos kartu, mėginant užtikrinti Ukrainos teritorinį vientisumą ir vienybę; pakartoja, kad šios dvi užduotys yra neatsiejamos ir viena su kita susijusios; pabrėžia, kad būtina vykdyti taikų dialogą ir decentralizavimą, kuris užtikrins, kad visos teritorijos valdymo įgaliojimai liks centrinės valdžios rankose, taip garantuojant Ukrainos vienybę;

8.      palankiai vertina ugnies nutraukimą, dėl kurio trišalė kontaktinė grupė susitarė rugsėjo 5 d. Minske, ir tikisi, kad 12-os punktų Minsko protokolu bus nustatytos sąlygos visapusiškam P. Porošenkos taikos plano įgyvendinimui, įskaitant nuolatinę veiksmingą Ukrainos sienų, kurias tikrina ESBO, kontrolę, visišką ir besąlyginį Rusijos pajėgų, neteisėtų ginkluotų grupuočių, karinės įrangos ir samdinių atitraukimą iš tarptautiniu mastu tokia pripažintos Ukrainos teritorijos ir įkaitų paleidimą; smerkia tai, kad susitarimą dėl ugnies nutraukimo nuolat pažeidinėja separatistai ir Rusijos pajėgos, ir kad jie toliau didina savo pajėgų koncentraciją;

9.      yra tvirtai įsitikinęs, kad Rusijos sąlygojama imperialistinė politika ir karas prieš Ukrainą daro didelę žalą ES gebėjimui įgyvendinti savo politiką; pabrėžia, kad būtina nedelsiant padidinti ES ryžtą stiprinti ir ginti savo pačios kaimynystės politiką ir neutralizuoti Rusiją toliau izoliuojant ją tarptautinių ekonominių ir politinių ryšių srityje, taip siekiant padidinti kenkėjiškos politikos kainą;

10.    pareiškia, kad yra labai susirūpinęs dėl to, jog ugnies nutraukimas yra pretekstas Rusijos pajėgoms persigrupuoti siekiant tęsti savo puolimą siekiant sukurti sausumos koridorių į Krymą ir į Padniestrę, taip de facto nuleidžiant naują geležinę uždangą; atkreipia dėmesį į šiuo požiūriu pavojingus viešuosius prezidento V. Putino teiginius dėl „Naujosios Rusijos“, kurią gimtų iš caristinės kolonialistinės XVIII a. politikos;

11.    griežtai smerkia Rusijos karinio personalo skverbimąsi į rytus, nuolatinius neteisėtus kareivių ir karinės įrangos srautus iš Rusijos Federacijos į Ukrainą ir vadinamosios humanitarinės pagalbos konvojus, kuriems atitinkamos Ukrainos institucijos nedavė išankstinio leidimo ir kurie tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms neleidžia prie jų patekti; pareiškia, kad yra labai susirūpinęs, jog po intensyvių Rusijos Federacijos veiksmų „palaikant taiką“ dvigubai išsiplėtė nestabilios teritorijos plotas ir Ukrainos batalionai buvo apsupti ir apšaudyti tuo metu, kai judėjo humanitariniais koridoriais;

12.    pažymi, kad tvirtai remia Ukrainos teritorinį vientisumą, vienybę, nepriklausomybę ir suverenitetą; pakartoja, kad tarptautinė bendruomenė nepripažins neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos ar mėginimų sukurti Donbaso regiono kvazirespublikas; ragina ES stiprinti savo politiką nepripažįstant neteisėtos Krymo aneksijos, įskaitant draudimą ES investuoti visuose viešuosiuose ir privačiuose sektoriuose Kryme ir Sevastopolyje; taip pat smerkia priverstinį pasų Ukrainos piliečiams išdavimą Kryme, Ukrainos ir Krymo totorių persekiojimą, taip pat grasinimus, kuriais Krymo piliečiams, pareiškusiems norą balsuoti artėjančiuose parlamento rinkimuose, svaidosi patys save vadovais apsiskelbę asmenys;

13.    pakartoja savo raginimą Rusijai grįžti į tarptautinės teisės kelią laikantis savo pačios įsipareigojimų, inter alia, JT Chartijos, Helsinkio baigiamojo akto ir Budapešto memorandumo, ir atitraukti savo pajėgas iš Ukrainos bei sustabdyti per Rusijos sieną į Ukrainą vykstančių samdomų kareivių srautus, taip pat bet kokią tiesioginę ir netiesioginę paramą jiems, paleisti įkaitus, įskaitant Nadiya Savchenko, kuri sulaikyta Ukrainoje, neteisėtai pervežta į Rusiją ir laikoma kalinimo vietoje Maskvoje;

14.    labai smerkia neteisėtą Estijos kontražvalgybos pareigūno pagrobimą iš Estijos teritorijos, pervežant jį į Rusiją, ir ragina Rusijos valdžios institucijas nedelsiant paleisti E. Kohverą ir sudaryti jam sąlygas saugiai grįžti į Estiją;

15.    ragina ES ir valstybes nares pasimokyti iš sudėtingos ekstremalios padėties pietryčių Ukrainoje ir tokioje padėtyje Rusijos atliekamo vaidmens; tokia padėtis yra grėsmė nedalijamam Europos Sąjungos ir ypač rytinių valstybių narių saugumui; įspėja apie grėsmingus scenarijus, pagal kuriuos Rusija gali linksmintis darydama spaudimą ir mėgindama ES valstybes nares ir NATO ir kariaudama mišrų karą ar žaisdama energetikos korta;

16.    tvirtai tiki, kad vienintelis ES galimas atsakas į Rusijos grasinimus yra laikytis kartu ir vienu balsu kalbėti Rusijai; tiki, kad ES reikia persvarstyti savo ryšius su Rusija ir rasti naują bendrą požiūrį į Rusiją, įskaitant tikrą bendrą išorės energetikos politiką ir gynybos politiką;

17.    ragina valstybes nares stiprinti savo karinius pajėgumus ir papildyti karinius NATO pajėgumus, siekiant padidinti ES sugebėjimą atremti įvairaus pobūdžio karą, ypač mišrų karą; ragina ES, jos institucijas ir politines jėgas didinti bendrą pasiryžimą, pajėgumą suvaldyti išorės grėsmės, išlaikyti vienybę ir solidarumą;

18.    ragina tęsti trišalius pokalbius dėl Ukrainos dujų tiekimo, kuris sustabdytas nuo birželio mėn. siekiant rasti sprendimą, kad jis būtų atkurtas; pakartoja, kad būtina užtikrinti dujų tiekimą grįžtamaisiais dujų srautais iš ES kaimyninių valstybių į Ukrainą;

19.    pakartoja, kad būtina iš esmės sustiprinti ES energetinį saugumą, nepriklausomybę ir gebėjimą atlaikyti išorės spaudimą, sustiprinant energetikos sektorius, toliau plėtojant energetikos infrastruktūrą ES kaimyninėse šalyse ir plėtojant energetines jungtis tarp šių šalių ir ES, laikantis Energijos bendrijos tikslų, taip pat įgyvendinti tuos prioritetinius bendrą interesą tenkinančius projektus, kuriuos nedelsiant būtina įgyvendinti, kad būtų galima sukurti visapusiškai veikiančią laisvą dujų rinką Europoje;

20.    palankiai vertina pakartotinį NATO pažadą teikti prioritetą kolektyviniam saugumui ir įsipareigojimui pagal Vašingtono sutarties 5 straipsnį; palankiai vertina per NATO aukščiausiojo lygio susitikimą Niuporte priimtus sprendimus padidinti Rytų sąjungininkų saugumo lygį, įskaitant sprendimą sukurti iniciatoriaus funkciją turinčias specialiosios paskirties pajėgas, sprendimą dėl nuolatinių ir rotuojančių NATO karinių bazių ir dėl logistinės infrastruktūros sukūrimo, taip pat parama, siūlomą siekiant sustiprinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas;

21.    pažymi, kad valstybės narės dvišalių susitarimų pagrindu gali suteikti Ukrainai reikiamų ginklų, pasidalinti technologijomis ir praktine patirtimi jos saugumui ir apsaugai užtikrinti; pabrėžia, kad šiai galimybei buvo pritarta NATO aukščiausiojo lygio susitikime Niuporte; mano, kad ES turėtų skatinti tokius valstybių narių veiksmus; ragina ES apsvarstyti galimybę siųsti instruktorius ir karinę technologiją, remti Ukrainos sausumos kariuomenę Mulino tipo mokymų žiniomis ir didinti šalies jūrinius pajėgumus ginti Juodosios jūros pakrantę, taip pat jos oro gynybos sistemą;

22.    palankiai vertina Prancūzijos prezidento Francoiso Hollande'o sprendimą sustabdyti dviejų Mistralio tipo karo laivų pardavimą Rusijai, nustatant nuo padėties Ukrainoje eigos priklausančią sąlygą dėl tiekimo; ragina valstybes nares apsvarstyti, jei sutartis būtų atšaukta, kompensacines priemones ir būdus panaudoti Mistralio tipo laivus su ES susijusiose misijose, siekiant sumažinti daugiau kaip 1,2 mlrd. EUR siekiančius finansinius Prancūzijos nuostolius;

23.    palankiai vertina ribojamąsias priemones, kurias vasarą ES nustatė Rusijai dėl pastarosios nuolatinės agresijos, ginkluoto įsiveržimo ir Rytų Ukrainos destabilizavimo; pritaria papildomoms ekonominėms sankcijoms finansų, energetikos ir kariniame sektoriuose ir dvigubo prekių ir jautrių technologijų naudojimo, taip pat galimybei padidinti asmenų, kuriems tikslingai taikomos tokios sankcijos, skaičių, įskaitant naujus Donbaso regiono, Krymo valdžios vadovus ir sprendimus priimančius Rusijos asmenis bei oligarchus; palankiai vertina tai, kad sankcijos pradėtos taikyti 2014 m. rugsėjo 12 d.;

24.    ragina ES toliau taikyti sankcijas, plėsti jų apimti ir jas griežtinti, siekiant visapusiškos ekonominės Rusijos finansų sistemos ir ekonomikos blokados, siekiant Rusiją išstumti iš branduolinio bendradarbiavimo sistemos ir sistemos „Swift“, taip pat įgyvendinti visapusišką ginklų eksporto embargą Rusijai;

25.    pabrėžia, kad būtina nustatyti aiškias gaires, kurios, jas įgyvendinus, neleistų dar labiau griežtinti prieš Rusiją nukreiptų ribojamųjų priemonių arba sušvelninti jau taikomas priemones; pabrėžia, kad šios gairės turėtų apimti visišką Rusijos pajėgų ir samdinių atitraukimą, tiesioginės ar netiesioginės paramos separatistams tiekimo nutraukimą, ugnies nutraukimo iš Rusijos pusės paisymą, veiksmingą tarptautinę Ukrainos sienų kontrolę ir Ukrainos kontrolės visoje jos teritorijoje atkūrimą;

26.    pabrėžia, kad svarbu, jog Nyderlandų saugumo tarnyba, kaip pavesta, savarankiškai, greitai ir visapusiškai ištirtų Malaizijos oro linijų lėktuvo, skridusio maršrutu MH17, numušimo priežastis, ir kad už šią katastrofą atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; pažymi, kad Nyderlandų saugumo tarnyba 2014 m. rugsėjo 9 d. paskelbė preliminarią maršrutu MH17 skridusio lėktuvo katastrofos tyrimo ataskaitą; pabrėžia, kad, remiantis iki šiol gautomis preliminariomis išvadomis, nebuvo rasta jokių duomenų dėl orlaivio ar įgulos techninių ar eksploatavimo problemų, ir kad apžiūrėjus priekinėje dalyje padarytą žalą matyti, kad pro orlaivį iš lauko pusės buvo prasiskverbę labai daug aukštos energijos objektų;

27.    ragina tarptautines sporto organizacijas atšaukti Rusijos teisę organizuoti didžiojo prizo „F1 Grand Prix“ varžybas 2014 m. rudenį ir FIFA Pasaulio futbolo čempionatą 2018 m.;

28.    palankiai vertina sprendimą surengti išankstinius parlamento rinkimus Ukrainoje 2014 m. spalio 26 d. ir tikisi, kad vyriausybė užtikrins laisvus ir sąžiningus rinkimus; ragina Ukrainą užtikrinti skaidrumą finansuojant partijas ir jų politines kampanijas; tikisi didelės daugumos, pritariančios svarbiems iššūkiams ir reikalingoms reformoms; pritaria tam, šiems rinkimams stebėti būtų siunčiami rinkimų stebėtojai, ir ragina sudaryti svarią tarptautinę rinkimų stebėjimo misiją, kuri prižiūrėtų šiuos itin svarbius rinkimus, vyksiančius sudėtingomis sąlygomis;

29.    reiškia didelį susirūpinimą dėl katastrofiškos humanitarinės padėties Rytų Ukrainoje, ypač atsižvelgdamas į artėjančią žiemą; pabrėžia esminės humanitarinės pagalbos prižiūrint ES svarbą, siekiant parodyti ES paramą Rytų Ukrainoje kenčiantiems žmonėms; todėl ragina ES skubiai imtis veiksmų, įskaitant humanitarinės pagalbos konvojų, siekiant teikti paramą skurdžiausiems asmenims;

30.    pagiria nuolatines Ukrainos valdžios institucijų pastangas užtikrinti teisę į išsilavinimą ir ypač už pastangas užtikrinti, kad visi vaikai kuo greičiau galėtų grįžti į mokyklas nuo konflikto nukentėjusiose vietovėse; pabrėžia, kad svarbu suteikti psichologinę paramą visiems vaikams, kurie tiesiogiai susidūrė su smurtiniais įvykiais;

31.    palankiai vertina greitus Komisijos veiksmus reaguojant į laikinas išskirtines priemones, skirtas vaisių ir daržovių sektoriui ir produktams, kuriems draudimas turėjo didžiausią poveikį; ragina Komisiją pradėti teikti tinkamos, nediskriminacinės ir tikslinės paramos priemones tiems ūkiams, maisto ūkio subjektams ir žvejams, kuriuos labiausiai paveikė ES maisto produktams taikomas Rusijos draudimas;

32.    ragina Komisiją atidžiai stebėti žemės ūkio, maisto, žvejybos ir akvakultūros rinkas, informuoti Tarybą ir Parlamentą apie bet kokius pasikeitimus ir įvertinti taikytų priemonių poveikį tam, kad galbūt į sąrašą būtų įtraukta daugiau produktų ir būtų padidintas 125 mln. EUR paketas; ragina Komisiją neapsiriboti rinkos priemonėmis, bet taip pat taikyti vidutinės trukmės priemones siekiant stiprinti ES dalyvavimą trečiųjų šalių rinkose (pvz., reklaminė veikla);

33.    svarsto galimybę panaudoti Sąjungos fondų, kitų nei žemės ūkio fondai, lėšas, nes krizė visų pirma yra politinio pobūdžio, o ne nulemta rinkos nepakankamumo ar nepalankių oro sąlygų;

34.    ragina Komisiją vesti derybas dėl atitinkamo kvotų lankstumo pakrantės valstybių susitarimuose;

35.    ragina valstybes nares naudotis EJRŽF, kaip nepaprastąja finansinės pagalba, finansinei paramai Europos žuvininkystės sektoriui ir akvakultūros produktams teikti;

36.    ragina Komisiją ir valstybes nares tuojau pat pakoreguoti kasmetines kvotų lankstumo taisykles siekiant užtikrinti daugiau kaip 10 proc. kvotos perkėlimo į kitus metus galimybę (šiuo metu taikoma lankstumo taisyklė) ir padėti žvejams parduoti draudžiamus produktus kitose rinkose;

37.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai ir Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0009.

Teisinė informacija - Privatumo politika