Procedūra : 2014/2841(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0123/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0123/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0025

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 175kWORD 90k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Ukrainā un pašreizējo stāvokli ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā un pašreizējo stāvokli ES un Krievijas attiecībās (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas kaimiņattiecību politiku, par Austrumu partnerību un par Ukrainu, jo īpaši 2014. gada 17. jūlija rezolūciju par Ukrainu(1),

–       ņemot vērā G7 valstu vadītāju 2014. gada 4. jūnija sanāksmē Briselē pieņemto kopīgo paziņojumu,

–       ņemot vērā Ārlietu padomes 2014. gada 22. jūlija un 15. augusta un Eiropadomes 2014. gada 30. augusta secinājumus par Ukrainu,

–       ņemot vērā NATO augstākā līmeņa sanāksmes 2014. gada 7. septembra paziņojumu,

–       ņemot vērā Eiropadomes priekšsēdētāja 2014. gada 11. septembra paziņojumu par ES turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju,

–       ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2014. gada 11. septembra paziņojumu par Igaunijas policijas darbinieka nolaupīšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā trīspusējā kontaktgrupa 5. septembrī Minskā vienojās par pamieru, kas stājās spēkā tajā pašā dienā; tā kā vienošanās ietvēra arī 12 punktu protokolu par ķīlnieku atbrīvošanu, humanitārās situācijas uzlabošanas pasākumiem, visu nelegālo bruņoto grupējumu, bruņojuma un algotņu izvešanu no Ukrainas un par Doņeckas un Luhanskas reģionu decentralizācijas pasākumiem;

B.     tā kā kopš 5. septembra algotņi Mariupoles un Doņeckas lidostas tuvumā ir vairākkārt pārkāpuši pamieru un mēģinājuši izprovocēt Ukrainas aizsardzības spēku reakciju citviet;

C.     tā kā NATO augstākā līmeņa sanāksme Ņūportā vēlreiz apstiprināja, ka NATO kopā ar Ukrainu iestājas pret Krievijas destabilizējošo ietekmi, piedāvāja atbalstu Ukrainas bruņoto spēku nostiprināšanai un pieprasīja Krievijai izvest savu karaspēku no Ukrainas un izbeigt nelikumīgo Krimas aneksiju;

D.     tā kā Eiropadome 30. augustā aicināja iesniegt priekšlikumus, kā pastiprināt ES ierobežojošos pasākumus, ņemot vērā Krievijas darbību Austrumukrainas destabilizācijā; tā kā minētie priekšlikumi stājās spēkā 12. septembrī;

E.     tā kā nemiernieki nolaupīja un brutāli noslepkavoja Lietuvas goda konsulu Luhanskā Mikolu Zeļeņecu;

F.     tā kā 2014. gada 8. septembrī prioritārā kārtā tika izveidota jaunā Delegācija ES un Ukrainas Parlamentārās sadarbības komitejā un Parlaments ir gatavs atbalstīt politisko, likumdošanas un ekonomikas reformu procesu Ukrainā, izmantojot turpmāko Parlamentārās asociācijas komitejas darbu;

G.     tā kā katastrofas izmeklētāju pirmie secinājumi liecina, ka Malaysia Airlines reisa MH17 lidmašīna sadalījās gaisā virs Austrumukrainas pēc tam, kad „no gaisa kuģa ārpuses” tajā ietriecās daudzi „objekti ar lielu enerģiju”;

H.     tā kā Komisija 12. septembrī paziņoja, ka asociācijas nolīguma / padziļinātā un visaptverošā brīvās tirdzniecības nolīguma provizoriskā piemērošana tiks atlikta līdz 2015. gada 31. decembrim; tā kā līdz ar to tiks pagarinātas vienpusējās tirdzniecības preferences, kuras ES piešķīrusi Ukrainai un kuras būtu beigušās šā gada 1. novembrī;

I.      tā kā Krievijas valdība 7. augustā pieņēma sarakstu, kurā uzskaitīti ES, ASV, Norvēģijas, Kanādas un Austrālijas produkti, kas uz vienu gadu aizliegti Krievijas tirgū; tā kā vislielāko ietekmi izjutīs ES, jo Krievija ir otrais lielākais ES lauksaimniecības produktu eksporta tirgus un sestais lielākais zivsaimniecības produktu tirgus un 73 % aizliegto importa produktu ir no ES;

J.      tā kā ierobežojumi, ko šobrīd piemēro Krievija, kopumā varētu apdraudēt tirdzniecību EUR 5 miljardu apmērā un ietekmēt ienākumus 9,5 miljoniem ES iedzīvotāju, kas strādā visvairāk skartajos lauksaimniecības uzņēmumos;

K.     tā kā aizliegums importēt Krievijas tirgū ES pārtikas produktus, kas ir īpaši skāris augļu un dārzeņu nozari, kā arī piena un gaļas nozares, domino efekta dēļ varētu izraisīt pārmērīgu piedāvājumu iekšējā tirgū; tā kā aizliegto zivsaimniecības produktu kopējā vērtība sasniedz gandrīz EUR 144 miljonus;

L.     tā kā aizliegums Krievijas tirgū importēt ES zivsaimniecības produktus varētu radīt smagas problēmas vairākās dalībvalstīs, piemēram, Spānijā, Francijā, Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Latvijā, Igaunijā un Īrijā;

M.    tā kā Krievija apdraud ES drošību, regulāri pārkāpjot Somijas, Baltijas valstu un Ukrainas gaisa telpu robežas, kā arī nesen ierobežojot gāzes piegādi Polijai par 45 % no Krievijas gāzes eksporta uz šo valsti;

N.     tā kā Austrumukrainā notiekošais konflikts skar aptuveni miljonu bērnu un daudzi bērni ir nogalināti vai ievainoti,

1.      atzinīgi vērtē to, ka Verkhovna Rada un Eiropas Parlaments vienlaikus ratificēja asociācijas nolīgumu / padziļināto un visaptverošo brīvās tirdzniecības nolīgumu; uzskata, ka tas ir svarīgs solis, kas apliecina abu pušu apņēmību to sekmīgi īstenot; ņem vērā, ka ES un Ukrainas padziļinātā un visaptverošā brīvās tirdzniecības nolīguma provizoriskā īstenošana atlikta līdz 2015. gada 31. decembrim, tās vietā pagarinot vienpusējus tirdzniecības pasākumus, kas de facto nozīmē asimetrisku nolīguma īstenošanu; nosoda Krievijas izdarīto spiedienu un šantāžu;

2.      atkārto, ka Krievijas mērķis ir apgrūtināt un galu galā novērst šā nolīguma stāšanos spēkā; tāpēc uzsver, ka jaunais grafiks neietekmēs ratifikācijas procesu, kas noslēgsies ar pilnīgu nolīguma īstenošanu; norāda, ka nolīgums netiks mainīts un ka Eiropas Savienība, to ratificējot, jau ir ļoti skaidri darījusi zināmu, ka izmaiņas nav iespējamas;

3.      uzsver, ka turpmākie mēneši līdz asociācijas nolīguma / padziļinātā un visaptverošā brīvās tirdzniecības nolīguma īstenošanai būtu jāizmanto, lai paveiktu vajadzīgo Ukrainas politiskās sistēmas, ekonomikas un sabiedrības pārveidi un modernizāciju saskaņā ar asociācijas programmu; atzinīgi vērtē prezidenta P. Porošenko izsludināto reformu programmu, kas ietver tiesību aktus par korupcijas apkarošanu, decentralizāciju un amnestiju; aicina Komisiju un dalībvalstis piedāvāt Ukrainai visu iespējamo pastiprināto un paātrināto ekonomisko un finansiālo atbalstu, lai palīdzētu tai īstenot minētās reformas; atkārto, ka tas būtu jādara vienpusēji Eiropas Savienībai, nepakļaujoties Krievijas draudiem un tam, ka tā jaucas ES un Ukrainas attiecībās, un neapdraudot pilnīga ES un Ukrainas asociācijas nolīguma / padziļinātā un visaptverošā brīvās tirdzniecības nolīguma stāšanos spēkā, jo pastāv risks, ka vājākas asociācijas formātu varētu sākt izmantot arī citu partnervalstu nolīgumos;

4.      aicina dalībvalstis, kas jau ir īstenojušas asociācijas nolīgumus ar ES, izmantot un nodot šo pieredzi un zinātību Ukrainai;

5.      uzsver, ka vēl mazāka pamata kritizēt ES un Ukrainas nolīgumu vai reaģēt ar nepamatotiem tirdzniecības ierobežojumiem un militāru agresiju Krievijai nekad nav bijis; pauž bažas, ka šī jaunā notikumu attīstība pamudinās Krieviju pastiprināt savu politiku, kas vērsta uz Ukrainas iebiedēšanu un iekļaušanu Krievijas ietekmes sfērā; bažījas, ka apdraudēta var tikt arī Gruzija un Moldova;

6.      atkārto, ka ES plānoja novembrī sākt Eiropas Savienības padomdevēju misiju civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) — civilu misiju kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros, kuras mērķis ir atbalstīt Ukrainas civilās drošības sektora, tostarp policijas un tiesiskuma, reformas; aicina ES piešķirt šo pilnvaru izpildei vajadzīgos līdzekļus;

7.      uzsver, ka minētās reformas un asociācijas programma jāīsteno līdztekus nepārtrauktai cīņai ar mērķi nodrošināt Ukrainas teritoriālo integritāti un vienotību; atkārto, ka šie abi uzdevumi ir nesaraujami un sinerģiski saistīti; uzsver, ka vajadzīgs miermīlīgs dialogs un decentralizācija, kas nodrošinātu, ka centrālā valdība saglabā varu visā teritorijā, tādējādi garantējot Ukrainas vienotību;

8.      atzinīgi vērtē pamieru, ko 5. septembrī Minskā panāca trīspusējā kontaktgrupa, un cer, ka Minskas 12 punktu protokols pavērs iespēju pilnvērtīgi īstenot Porošenko miera plānu, tostarp panākt pastāvīgu un efektīvu Ukrainas robežas kontroli, ko apstiprina EDSO, pilnīgu un beznosacījumu Krievijas karaspēka, nelikumīgu bruņoto grupējumu, bruņojuma un algotņu izvešanu no starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un ķīlnieku atbrīvošanu; nosoda to, ka separātisti un Krievijas spēki pastāvīgi pārkāpj pamieru un turpina papildināt savas rindas;

9.      ir stingri pārliecināts, ka pret Ukrainu vērstas un Krievijas vadītas imperiālistiskas politikas un karadarbības eskalācija būtiski ierobežo ES spēju īstenot savu politiku; uzsver, ka steidzami vajadzīga lielāka ES apņēmība nostiprināt un aizsargāt savu kaimiņattiecību politiku un pretdarboties Krievijai, palielinot tās izolāciju starptautisko ekonomisko un politisko attiecību jomā, lai tai būtu neizdevīgāk īstenot agresīvu politiku;

10.    pauž nopietnas bažas par to, ka Krievijas karaspēks pamieru izmantos kā iespēju pārgrupēties, lai turpinātu ofensīvu ar mērķi izveidot „sauszemes koridoru” uz Krimu un tālāk līdz Piedņestrai, tādējādi de facto izveidojot jaunu dzelzs priekškaru; šajā sakarā vērš uzmanību uz bīstamajiem prezidenta Putina publiskajiem izteikumiem par Jaunkrieviju, kuras saknes meklējamas 18. gadsimta cariskajā koloniālisma politikā;

11.    asi nosoda Krievijas militārā personāla iebrukumu Ukrainas austrumos, pastāvīgo un nelikumīgo kaujinieku un bruņojuma plūsmu no Krievijas Federācijas uz Ukrainu un piegādes ar tā sauktajiem humānās palīdzības konvojiem, kurus Ukraina nav iepriekš apstiprinājusi un kuriem nevar piekļūt starptautiskās humānās palīdzības organizācijas; pauž dziļas bažas par to, ka pēc Krievijas Federācijas intensīvās iesaistīšanās „miera uzturēšanā” nestabilitāte pārņēma divkārt lielāku teritoriju un Ukrainas bataljoni, kas pārvietojās pa humānās palīdzības koridoriem, tika ielenkti un apšaudīti ar artilēriju;

12.    pauž nesatricināmu atbalstu Ukrainas teritoriālajai integritātei, vienotībai, neatkarībai un suverenitātei; atkārtoti uzsver, ka starptautiskā sabiedrība neatzīs nelikumīgo Krimas un Sevastopoles aneksiju un centienus Donbasā izveidot pseidorepublikas; aicina ES nostiprināt savu politiku neatzīt nelikumīgo Krimas aneksiju, tostarp aizliedzot ES investīcijas visos publiskajos un privātajos sektoros Krimā un Sevastopolē; turklāt nosoda Ukrainas pilsoņiem Krimā piespiedu kārtā noteikto pienākumu mainīt pasi, ukraiņu un Krimas tatāru vajāšanas un pašpasludināto līderu izteiktos draudus Krimas iedzīvotājiem, kas pauduši ieinteresētību balsot gaidāmajās parlamenta vēlēšanās;

13.    vēlreiz aicina Krieviju ievērot starptautiskās tiesības — pildīt savas saistības, kas inter alia paredzētas ANO Statūtos, Helsinku Nobeiguma aktā un Budapeštas memorandā, izvest savu karaspēku no Ukrainas un apturēt algotņu plūsmu pāri robežai uz Ukrainu, izbeigt tiešu un netiešu to atbalstu un atbrīvot ķīlniekus, tostarp Nadju Savčenko, kas tika sagūstīta Ukrainā, nelikumīgi aizvesta uz Krieviju un atrodas apcietinājumā Maskavā;

14.    asi nosoda nelikumīgo Igaunijas pretizlūkošanas dienesta darbinieka nolaupīšanu Igaunijas teritorijā un aizvešanu uz Krieviju un aicina Krievijas iestādes nekavējoties atbrīvot E. Kohveru un ļaut viņam droši atgriezties Igaunijā;

15.    aicina ES un dalībvalstis mācīties no ekstrēmās un dramatiskās situācijas Ukrainas dienvidaustrumos un no lomas, kāda tajā joprojām ir Krievijai, — tā apdraud Eiropas Savienības un jo īpaši tās austrumu dalībvalstu vienoto drošību; brīdina par citiem draudīgiem darbības scenārijiem, ko Krievija varbūt apsver, lai izdarītu spiedienu uz ES dalībvalstīm un NATO un pārbaudītu to reakciju, izmantojot hibrīdkaru vai izspēlējot enerģētikas kārti;

16.    ir stingri pārliecināts, ka ES vienīgā iespējamā atbilde uz Krievijas draudiem ir visiem turēties kopā un runāt ar Krieviju vienā balsī; uzskata, ka ES jāpārskata attiecības ar Krieviju un jāizstrādā jauna, vienota pieeja Krievijai, tostarp patiešām kopīga enerģētikas un aizsardzības ārpolitika;

17.    aicina dalībvalstis nostiprināt savas un papildināt NATO militārās spējas, lai palielinātu ES noturību pret dažādu veidu karu, jo īpaši hibrīdkaru; aicina ES, tās iestādes un politiskos spēkus stiprināt mūsu kopīgo apņēmību, spējas novērst ārējus draudus, vienotību un solidaritāti;

18.    aicina turpināt trīspusējās sarunas par gāzes piegādi Ukrainai, kas pārtraukta kopš jūnija, nolūkā rast risinājumu, kā to atsākt; atkārto, ka jānodrošina gāzes piegāde no ES kaimiņvalstīm uz Ukrainu, izmantojot gāzes reversās plūsmas;

19.    uzsver, ka radikāli jāuzlabo ES energoapgādes drošība, enerģētiskā neatkarība un noturība pret ārēju spiedienu, konsolidējot enerģētikas sektorus, attīstot energoinfrastruktūru ES kaimiņvalstīs un izveidojot enerģētikas starpsavienojumus starp šīm valstīm un ar ES saskaņā ar Enerģētikas kopienas mērķiem, un ka šie prioritārie vispārējas intereses projekti jāīsteno nekavējoties, lai Eiropā izveidotu pilnībā funkcionālu brīvo gāzes tirgu;

20.    atzinīgi novērtē NATO atkārtoti pausto apņemšanos kolektīvo drošību uzskatīt par prioritāti un ievērot Vašingtonas līguma 5. pantu; atzinīgi vērtē NATO augstākā līmeņa sanāksmē Ņūportā pieņemtos lēmumus paaugstināt Austrumu sabiedroto drošības līmeni, cita starpā izveidojot ātrās reaģēšanas spēkus, nodrošinot pastāvīgi rotējošu NATO spēku militāro klātbūtni un izveidojot loģistikas infrastruktūru, kā arī Ukrainas bruņoto spēku nostiprināšanai piedāvāto atbalstu;

21.    ņem vērā, ka dalībvalstis divpusēju attiecību līmenī var Ukrainai piegādāt tās drošībai un aizsardzībai vajadzīgos ieročus, tehnoloģijas un zinātību; uzsver, ka šī iespēja tika atbalstīta NATO augstākā līmeņa sanāksmē Ņūportā; uzskata, ka ES būtu jāmudina dalībvalstis izmantot šo iespēju; aicina ES apsvērt instruktoru un militāro tehnoloģiju nosūtīšanu, lai atbalstītu Ukrainas sauszemes spēkus ar Muļinas tipa mācību zinātību, uzlabotu tās spējas aizsargāt Melnās jūras piekrasti un nostiprinātu gaisa aizsardzības sistēmu;

22.    atzinīgi vērtē Francijas prezidenta Fransuā Olanda lēmumu atlikt divu Mistral klases karakuģu pārdošanu Krievijai, nosakot, ka piegāde ir atkarīga no situācijas attīstības Ukrainā; mudina dalībvalstis līguma izbeigšanas gadījumā apsvērt kompensācijas pasākumus un veidus, kā šos Mistral klases kuģus izmantot ar ES saistītās misijās, lai mazinātu Francijas finanšu zaudējumus EUR 1,2 miljardu apmērā;

23.    atzinīgi vērtē ierobežojošos pasākumus, ko vasarā pret Krieviju pieņēma ES sakarā ar Krievijas nepārtraukto agresiju, bruņoto iebrukumu un destabilizējošo darbību Austrumukrainā; atbalsta papildu ekonomiskās sankcijas finanšu, enerģētikas un militārajā sektorā, kā arī divējāda lietojuma preču un sensitīvu tehnoloģiju jomā un sankciju piemērošanu lielākam skaitam personu, tostarp jaunajiem Donbasa līderiem, Krimas valdībai un Krievijas lēmumu pieņēmējiem un oligarhiem; atzinīgi vērtē sankciju pastiprināšanu 2014. gada 12. septembrī;

24.    aicina ES turpināt, pagarināt un pastiprināt sankcijas, lai panāktu pilnīgu Krievijas finanšu un tautsaimniecības ekonomisko blokādi, izslēgt Krieviju no sadarbības kodolsektorā un no Swift sistēmas un noteikt Krievijai pilnīgu ieroču eksporta embargo;

25.    uzsver, ka jānosaka skaidri kritēriji, kuru izpilde varētu ļaut nepieņemt smagākus ierobežojošos pasākumus pret Krieviju vai pamudināt atcelt jau esošos pasākumus; uzsver, ka šādiem kritērijiem būtu jāietver Krievijas karaspēka un algotņu pilnīga izvešana no Ukrainas teritorijas, tieša un netieša atbalsta izbeigšana separātistiem, pamiera ievērošana no Krievijas puses, efektīva un starptautiska Ukrainas robežas kontrole un Ukrainas varas atjaunošana visā tās teritorijā;

26.    uzsver, cik svarīga ir Nīderlandes Drošības jautājumu izmeklēšanas padomei uzticētā neatkarīgā, ātrā un pilnīgā izmeklēšana par Malaysian Airlines reisa MH17 lidmašīnas notriekšanas cēloņiem un nepieciešamība tiesāt personas, kas ir atbildīgas par šīs katastrofas izraisīšanu; norāda, ka 2014. gada 9. septembrī publiskots Nīderlandes Drošības jautājumu izmeklēšanas padomes sākotnējais ziņojums par MH17 katastrofas izmeklēšanas rezultātiem; uzsver, ka, pamatojoties uz sākotnēji līdz šim konstatēto, nav pazīmju, ka katastrofu izraisījusi tehniska kļūme vai apkalpes darbības, un ka lidmašīnas priekšējā daļā redzamie bojājumi liecina, ka tajā no ārpuses ietriecies liels skaits objektu ar lielu enerģiju;

27.    aicina starptautiskās sporta organizācijas atcelt Krievijas tiesības 2014. gada rudenī rīkot F1 Grand Prix un 2018. gadā — FIFA pasaules futbola kausu;

28.    atzinīgi vērtē lēmumu 2014. gada 26. oktobrī Ukrainā rīkot parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas un cer, ka tās valdība nodrošinās, ka tās būs brīvas un godīgas; aicina Ukrainu nodrošināt partiju un to politisko kampaņu finansēšanas pārredzamību; cer uz stingru vairākuma atbalstu priekšā stāvošajiem svarīgajiem izaicinājumiem un nepieciešamajām reformām; ir gatavs nosūtīt vēlēšanu novērotājus šo vēlēšanu novērošanai un aicina izveidot lielu starptautisku vēlēšanu uzraudzības misiju, lai uzraudzītu šīs svarīgās vēlēšanas, kas notiks grūtos apstākļos;

29.    pauž dziļas bažas par katastrofisko humanitāro situāciju Ukrainas austrumos, īpaši saistībā ar to, ka tuvojas ziema; norāda, cik svarīga ir pamatīga ES pārraudzībā sniegta humānā palīdzība, lai apliecinātu mūsu atbalstu cietējiem Austrumukrainā; tāpēc aicina ES steidzami veikt attiecīgus pasākumus, tostarp nosūtīt humānās palīdzības konvoju, lai palīdzētu vissmagāk skartajiem cilvēkiem;

30.    atzinīgi vērtē Ukrainas iestāžu nepārtrauktos pūliņus nodrošināt tiesības uz izglītību un jo īpaši nodrošināt, ka visi bērni iespējami drīz var atgriezties konflikta skartajās skolās; uzsver, cik svarīgi ir sniegt psihosociālo atbalstu visiem bērniem, kuri tieši pieredzējuši vardarbīgus notikumus;

31.    atzinīgi vērtē Komisijas ātro reakciju, pieņemot pagaidu ārkārtas pasākumus augļu un dārzeņu nozarē un attiecībā uz aizlieguma visvairāk skartajiem produktiem; aicina Komisiju pieņemt pietiekamus, nediskriminējošus un mērķtiecīgus atbalsta pasākumus, kas vērsti uz tām lauku saimniecībām, pārtikas uzņēmējiem un zivsaimniecībām, kuras vissmagāk skāris Krievijas aizliegums importēt ES pārtikas produktus;

32.    aicina Komisiju uzmanīgi sekot lauksaimniecības, pārtikas, zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgiem, informēt Padomi un Parlamentu par visām to izmaiņām un novērtēt veikto pasākumu ietekmi, lai iespējami paplašinātu iekļauto produktu sarakstu un palielinātu EUR 125 miljonu budžetu; mudina ES Komisiju neaprobežoties tikai ar tirgus pasākumiem, bet veikt arī vidēja termiņa pasākumus (piemēram, popularizācijas pasākumus), lai stiprinātu ES klātbūtni trešo valstu tirgos;

33.    izskata iespējas izmantot ES līdzekļus, kas nav paredzēti lauksaimniecībai, jo krīze pirmkārt un galvenokārt ir politiska rakstura un to nav izraisījuši tirgus darbības traucējumi vai nelabvēlīgi laika apstākļi;

34.    aicina Komisiju panākt vienošanos par attiecīgo kvotu elastīgumu piekrastes valstu nolīgumos;

35.    aicina dalībvalstis izmantot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu ārkārtas finansiālajai palīdzībai, lai sniegtu finansiālu atbalstu Eiropas zivsaimniecības un akvakultūras produktu nozarei;

36.    aicina Komisiju un dalībvalstis nekavējoties grozīt kvotu ikgadējā elastīguma noteikumus, lai ļautu uz nākamo gadu pārcelt vairāk nekā 10 % kvotu (pašlaik piemērojamais elastīguma noteikums), un palīdzēt zvejniekiem aizliegtos produktus pārdot citos tirgos;

37.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam, Eiropas Padomei un Krievijas Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0009.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika