Postup : 2014/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0123/2014

Predkladané texty :

B8-0123/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0025

NÁVRH UZNESENIA
PDF 153kWORD 113k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0118/2014
16.9.2014
PE537.025v01-00
 
B8-0123/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Othmar Karas, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Ivo Belet, Jerzy Buzek, David McAllister, Michael Gahler, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Gabriel Mato, György Schöpflin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Valdis Dombrovskis, Albert Deß, Lorenzo Cesa v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom (2014/2841(RSP))  
B8‑0123/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, o Východnom partnerstve a o Ukrajine, a najmä na svoje uznesenie zo 17. júla 2014 o Ukrajine(1),

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov skupiny G7 na samite v Bruseli 4. júna 2014,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 22. júla a 15. augusta a na závery Európskej rady o Ukrajine z 30. augusta 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie prijaté na samite NATO 7. septembra 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady z 11. septembra 2014 o ďalších reštriktívnych opatreniach EÚ voči Rusku,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 11. septembra 2014 o únose estónskeho policajného dôstojníka,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže trojstranná kontaktná skupina sa 5. septembra v Minsku dohodla na prímerí, ktoré začalo platiť v ten istý deň; keďže súčasťou dohody je aj 12-bodový protokol, ktorý sa týka prepustenia rukojemníkov, opatrení na zlepšenie humanitárnej situácie, odchodu všetkých ilegálnych ozbrojených skupín a žoldnierov a odsunu vojenských zariadení z Ukrajiny a opatrení na decentralizáciu doneckej a luhanskej oblasti;

B.     keďže od 5. septembra prímerie opakovane porušujú žoldnieri v oblasti Mariupola a letiska v Donecku, pričom na viacerých ďalších miestach sa pokúšajú prekonať ukrajinské obranné pozície;

C.     keďže NATO na svojom samite v Newporte opätovne potvrdilo podporu Ukrajine, ktorá čelí úsiliu Ruska o jej destabilizáciu, ponúklo jej podporu pri posilňovaní ozbrojených síl a vyzvalo Rusko, aby stiahlo svoje jednotky z Ukrajiny a ukončilo ilegálnu anexiu Krymu;

D.     keďže Európska rada si 30. augusta vyžiadala návrhy na rozšírenie reštriktívnych opatrení EÚ v súvislosti s činnosťami, ktorými Rusko destabilizuje východnú Ukrajinu; keďže tieto návrhy nadobudli platnosť 12. septembra;

E.     keďže ozbrojenci uniesli a brutálne usmrtili Mykolu Zeleneca, honorárneho konzula Litvy v Luhansku;

F.     keďže 8. septembra 2014 bola prioritne ustanovená nová Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina a Parlament je pripravený sprevádzať Ukrajinu v procese politických, legislatívnych a hospodárskych reforiem pomocou činností, ktoré začne vykonávať parlamentný výboru pre pridruženie;

G.     keďže podľa prvých zistení vyšetrovateľov nešťastia letu MH17 spoločnosti Malaysia Airlines sa lietadlo rozlomilo vo vzdušnom priestore nad východnou Ukrajinou potom ako ho zasiahli viaceré „vysokoenergetické objekty pochádzajúce z priestoru mimo lietadla“;

H.     keďže 12. septembra Komisia vyhlásila, že predbežné vykonávanie dohody o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (dohoda AA/DCFTA) sa odloží do 31. decembra 2015; keďže sa tým predĺži platnosť jednostranných obchodných preferencií EÚ pre Ukrajinu, ktorých platnosť sa mala skončiť 1. novembra tohto roku;

I.      keďže 7. augusta prijala vláda Ruskej federácie zoznam produktov z EÚ, USA, Nórska, Kanady a Austrálie, ktoré na jeden rok vylúčila z ruského trhu; keďže EÚ bude postihnutá najviac, keďže Rusko je druhým najväčším vývozným trhom pre poľnohospodárske produkty EÚ, šiestym najväčším trhom pre výrobky rybolovu a 73 % zakázaných výrobkov pochádza z EÚ;

J.      keďže celkové obmedzenia, ktoré v súčasnosti Rusko uplatňuje, by mohli ohroziť obchod v hodnote 5 miliárd EUR a majú vplyv na príjmy 9,5 milióna osôb v EÚ, ktoré pracujú v najviac postihnutých poľnohospodárskych podnikoch;

K.     keďže vedľajším účinkom zákazu dovozu potravinárskych výrobkov z EÚ na ruský trh, ktorý postihol najmä trh s ovocím a zeleninou, ale aj trh s mliečnymi a mäsovými výrobkami, by mohlo byť nahromadenie nadmernej ponuky na vnútornom trhu; keďže výrobky rybolovu, na ktoré sa vzťahuje zákaz, majú hodnotu takmer 144 miliónov EUR;

L.     keďže zákaz dovozu produktov rybolovu na ruský trh by mohol spôsobiť závažné problémy v niektorých členských štátoch, napríklad v Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Lotyšsku, Estónsku a Írsku;

M.    keďže Rusko oslabuje bezpečnosť EÚ pravidelným narúšaním vzdušného priestoru Fínska, pobaltských štátov a Ukrajiny, ako aj nedávnym prerušením dodávok plynu do Poľska, ktoré tvoria 45 % exportu Ruska do tejto krajiny;

N.     keďže pokračujúci konflikt na východnej Ukrajine postihuje približne 1 milión detí, pričom mnohé deti boli zabité a utrpeli zranenia;

1.      víta súbežnú ratifikáciu dohody AA/DCFTA v Najvyššej rade a v Európskom parlamente; ratifikáciu považuje za dôležitý krok, ktorý svedčí o tom, že obe strany majú záujem na jej úspešnom vykonaní; berie na vedomie odloženie predbežného vykonávania prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) do 31. decembra 2015 a namiesto toho predĺženie platnosti jednostranných obchodných opatrení, čo de facto znamená, že dohoda sa vykonáva asymetricky; odsudzuje nátlak a vydieranie zo strany Ruska;

2.      opätovne zdôrazňuje, že cieľom Ruska je klásť prekážky nadobudnutiu platnosti tejto dohody a v konečnom dôsledku tomu zabrániť; zdôrazňuje preto, že nový časový rámec nebude mať vplyv na ratifikačný proces, ktorého výsledkom je vykonanie dohody v plnom rozsahu; zdôrazňuje, že dohoda nebude zmenená a že Európska únia touto ratifikáciou jednoznačne naznačila, že neexistuje žiadna možnosť jej zmeny;

3.      zdôrazňuje, že nadchádzajúce mesiace do vykonania dohody AA/DCFTA treba využiť na nevyhnutnú transformáciu a modernizáciu ukrajinského politického systému, hospodárstva a spoločnosti v súlade s programom pridruženia; víta program reforiem ohlásený prezidentom Porošenkom, ktorý zahŕňa zákony o korupcii, decentralizácii a amnestii; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby Ukrajine urýchlene poskytli čo najširšiu hospodársku a finančnú pomoc a pomohli jej realizovať uvedené reformy; opätovne zdôrazňuje, že by sa to malo uskutočniť vo forme jednostranného aktu EÚ a nie ako výsledok diktátu zo strany Ruska ani zasahovania do vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou, respektíve za cenu ohrozenia nadobudnutia platnosti plnej dohody AA/DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou, keďže existuje riziko, že takýto oslabený formát pridruženia by mohol mať vplyv aj na dohody o pridružení s ostatnými partnerskými krajinami;

4.      vyzýva členské štáty so skúsenosťami s vykonávaním dohôd o pridružení s EÚ z minulosti, aby tieto skúsenosti a odborné znalosti využili a poskytli Ukrajine;

5.      zdôrazňuje, že Rusko má menej dôvodov ako kedykoľvek predtým, aby kritizovalo dohody medzi EÚ a Ukrajinou alebo aby reagovalo neodôvodnenými obchodnými obmedzeniami alebo vojenskou agresiou; vyjadruje znepokojenie nad tým, že tieto nové udalosti podnecujú Rusko k tomu, aby vystupňovalo politiku zastrašovania a vťahovania Ukrajiny do svojej sféry vplyvu; obáva sa nebezpečenstva rozšírenia konfliktu do Gruzínska a Moldavska;

6.      opakuje, že EÚ plánuje v novembri spustiť poradnú misiu EÚ pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukrajine), t. j. civilnú misiu v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, ktorej cieľom je pomôcť Ukrajine pri vykonávaní reforiem sektorov civilnej bezpečnosti vrátane polície a právneho štátu; vyzýva EÚ, aby jej poskytla zdroje potrebné na vykonávanie svojho mandátu;

7.      zdôrazňuje, že reforma a program pridruženia musia postupovať súbežne s pokračovaním boja o zabezpečenie územnej celistvosti a jednoty Ukrajiny; opätovne zdôrazňuje, že tieto dve úlohy sú neoddeliteľne a synergicky prepojené; zdôrazňuje potrebu mierového dialógu a decentralizácie, ktoré zabezpečia, aby moc nad celým územím zostala v rukách ústrednej vlády, čím sa zabezpečí jednota Ukrajiny;

8.      víta prímerie, ktoré dosiahla trojstranná kontaktná skupina 5. septembra v Minsku, a dúfa, že 12-bodový protokol z Minska vytvorí podmienky pre plnohodnotné vykonanie mierového plánu prezidenta Porošenka, ktorého súčasťou je trvalá a účinná kontrola ukrajinských hraníc, ktorú preverí OBSE, úplné a bezpodmienečné stiahnutie ruských vojsk, ilegálnych ozbrojených skupín, vojenskej techniky a žoldnierov z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny a prepustenie rukojemníkov; vyjadruje poľutovanie nad tým, že dohodu o prímerí neustále porušujú separatisti a ruské jednotky a že naďalej pokračuje rozširovanie ich radov;

9.      jednoznačne sa domnieva, že stupňovanie ruskej imperialistickej politiky a vojnového úsilia voči Ukrajine výrazne oslabuje schopnosť EÚ vykonávať vlastné politiky; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné zvýšiť odhodlanie EÚ rozširovať a brániť vlastnú politiku susedstva a zároveň voči Rusku pôsobiť ešte väčším zintenzívnením jeho izolácie v medzinárodných hospodárskych a politických vzťahoch s cieľom zvýšiť trest za vykonávanie nebezpečných politík;

10.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že prímerie je len zámienkou pre ruské jednotky, aby sa mohli preskupiť a pokračovať v útoku, ktorého cieľom je vytvorenie „pozemného koridoru“ na Krym a ďalej do Podnesterska, čo by vlastne znamenalo vytvorenie novej železnej opony; v tejto súvislosti upozorňuje na nebezpečné verejné vyhlásenia prezidenta Putina týkajúce sa Novoruska, ktoré je produktom cárskej, kolonialistickej politiky 18. storočia;

11.    dôrazne odsudzuje prenikanie ruských vojenských síl na východ, nepretržité nelegálne prúdenie osôb a vojenskej techniky z Ruskej federácie na Ukrajinu a dodávky prostredníctvom takzvaných „humanitárnych konvojov“, ktoré nemajú žiadne povolenie od ukrajinských orgánov a neposkytujú prístup medzinárodným humanitárnym organizáciám; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že po intenzívnom zapojení Ruskej federácie do „udržiavania mieru“ sa plocha nestabilného územia zdvojnásobila a ukrajinské jednotky boli obkľúčené a ostreľované počas toho, ako peši prechádzali cez humanitárne koridory;

12.    vyjadruje neochvejnú podporu územnej celistvosti, jednote, nezávislosti a suverenite Ukrajiny; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo neuzná nelegálnu anexiu Krymu a Sevastopolu ani pokusy o vytvorenie kvázi republiky na Donbase; vyzýva EÚ, aby posilnila svoju politiku neuznania ilegálnej anexie Krymu, a to aj zákazom investícií EÚ vo všetkých verejných a súkromných sektoroch na Kryme a v Sevastopole; ďalej odsudzuje vynútené vydávanie pasov ukrajinským občanom na Kryme, prenasledovanie Ukrajincov a krymských Tatárov, ako aj vyhrážky zo strany samozvaných vodcov proti občanom Krymu, ktorí prejavili záujem o hlasovanie v nadchádzajúcich parlamentných voľbách;

13.    opakuje výzvu Rusku, aby sa vrátilo na cestu medzinárodného práva a rešpektovalo svoje záväzky vyplývajúce okrem iného z Charty OSN, Helsinského záverečného aktu a memoranda z Budapešti, stiahlo vojská z Ukrajiny a zastavilo prúdenie žoldnierov cez svoje hranice na Ukrajinu, ako aj akúkoľvek priamu aj nepriamu podporu pre nich a prepustilo rukojemníkov vrátane Nade Savčenkovej, ktorá bola zajatá na Ukrajine, nezákonne prevezená do Ruska a je zadržiavaná vo väzbe v Moskve;

14.    dôrazne odsudzuje nezákonný únos pracovníka estónskej kontrarozviedky z územia Estónska do Ruska a vyzýva ruské orgány, aby pána Kohvera okamžite prepustili a umožnili jeho bezpečný návrat do Estónska;

15.    vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa poučili z extrémnej a dramatickej situácie na juhovýchode Ukrajiny a z úlohy, ktorú v tejto situácii naďalej zohráva Rusko, ktorá je hrozbou pre nedeliteľnú bezpečnosť Európskej únie a najmä členské štáty na jej východnom okraji; varuje pred ďalšími hrozivými scenármi, o ktorých môže Rusko uvažovať, aby vyvinulo na členské štáty EÚ a NATO tlak a vyskúšalo ich reakciu, a to začatím hybridnej vojny alebo využitím energetickej karty;

16.    jednoznačne sa domnieva, že jedinou užitočnou odpoveďou na vyhrážky Ruska je jednotný postoj a spoločný hlas v komunikácii s Ruskom; domnieva sa, že EÚ musí prehodnotiť svoje vzťahy s Ruskom a nájsť vo vzťahu k nemu nový a jednotný postoj, ktorého súčasťou bude aj skutočná vonkajšia energetická a obranná politika;

17.    vyzýva členské štáty, aby posilnili svoje vlastné vojenské kapacity a doplnili vojenské kapacity NATO s cieľom zvýšiť odolnosť EÚ voči rôznym typom vojen, najmä hybridnej vojne; vyzýva EÚ, jej inštitúcie a politické sily, aby posilnili naše spoločné odhodlanie, kapacitu zvládnuť vonkajšie hrozby, jednotu a solidaritu;

18.    vyzýva na pokračovanie trojstranných rokovaní o dodávkach plynu na Ukrajinu, ktoré boli od júna prerušené, s cieľom nájsť riešenie na ich obnovenie; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dodávky plynu na Ukrajinu reverzným tokom zo susedných členských štátov EÚ;

19.    zdôrazňuje potrebu radikálne posilniť energetickú bezpečnosť, nezávislosť a odolnosť EÚ voči vonkajšiemu tlaku konsolidáciou energetických odvetví, ďalším rozvojom energetickej infraštruktúry v krajinách susediacich s EÚ a rozvinutím energetických prepojovacích vedení medzi týmito krajinami a s EÚ v súlade s cieľmi Energetického spoločenstva, ako aj realizovať tieto prioritné projekty spoločného záujmu s najvyšším stupňom naliehavosti v záujme vybudovania plne fungujúceho trhu s plynom v Európe;

20.    víta obnovený záväzok NATO zamerať sa prioritne na kolektívnu bezpečnosť, ako aj záväzok vo vzťahu k článku 5 Washingtonskej zmluvy; víta rozhodnutia prijaté na samite NATO v Newporte týkajúce sa zvýšenia úrovne bezpečnosti spojencov vo východnej Európe vrátane vytvorenia jednotky rýchleho nasadenia, stálej rotujúcej vojenskej prítomnosti NATO a vytvorenia logistickej infraštruktúry, ako aj podpory v súvislosti s posilnením ozbrojených síl Ukrajiny;

21.    berie na vedomie, že členské štáty môžu na bilaterálnej úrovni Ukrajine poskytnúť potrebné zbrane, technológie a odborné znalosti v oblasti bezpečnosti a obrany; názor, že EÚ by mala členské štáty nabádať, aby tak urobili; vyzýva EÚ, aby zvážila vyslanie inštruktorov a vojenskej techniky, podporila pozemnú armádu Ukrajiny odbornými znalosťami o výcviku typu Mulino, zvýšila svoje námorné kapacity v súvislosti s obranou pobrežia Čierneho mora a posilnila svoj systém protivzdušnej obrany;

22.    víta rozhodnutie francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda zastaviť predaj dvoch vojnových lodí triedy Mistral Rusku a podmieniť ich dodávku vývoju situácie na Ukrajine; nabáda členské štáty, aby v prípade zrušenia zmluvy zvážili prijatie odškodňujúcich opatrení a aby našli spôsob, ako namiesto tohto využiť lode triedy Mistral v misiách EÚ s cieľom znížiť hospodársku stratu Francúzska, ktorá dosahuje viac než 1,2 miliardy EUR;

23.    víta obmedzujúce opatrenia, ktoré EÚ prijala v lete voči Rusku z dôvodu pokračujúcej ruskej agresie, ozbrojenej invázie a destabilizácie východnej Ukrajiny; podporuje ďalšie hospodárske sankcie vo finančnom, energetickom a vojenskom sektore a v súvislosti s tovarom na dvojaké použitie a citlivými technológiami, ako aj zvýšenie počtu osôb, na ktoré sú sankcie zamerané, vrátane nových predstaviteľov Donbasu, vlády Krymu a ruských vedúcich predstaviteľov a oligarchov; víta ich zavedenie 12. septembra 2014;

24.    vyzýva EÚ, aby naďalej uplatňovala, rozširovala a sprísňovala sankcie s cieľom dosiahnuť úplnú ekonomickú blokádu ruských financií a hospodárstva, vylúčiť Rusko zo spolupráce v jadrovej oblasti a zo systému SWIFT a zaviesť úplné embargo na vývoz zbraní do Ruska;

25.    zdôrazňuje potrebu stanoviť jednoznačné kritériá, ktoré by v prípade splnenia mohli zabrániť prijatiu ďalších reštriktívnych opatrení voči Rusku alebo umožniť zrušenie tých, ktoré už boli prijaté; zdôrazňuje, že tieto kritériá by mali zahŕňať úplné stiahnutie ruských vojsk a žoldnierov z ukrajinského územia, zastavenie priamej a nepriamej podpory separatistov, dodržiavanie prímeria zo strany Ruska, účinnú medzinárodnú kontrolu ukrajinských hraníc a obnovenie kontroly Ukrajiny nad celým svojím územím;

26.    zdôrazňuje význam nezávislého, rýchleho a komplexného vyšetrenia príčin zostrelenia letu MH17 spoločnosti Malaysian Airlines, ktorým bol poverený holandský bezpečnostný výbor, ako aj potrebu postaviť pred súd tých, ktorí sú za zostrelenie zodpovední; konštatuje, že holandský bezpečnostný výbor vydal predbežnú správu z vyšetrovania nešťastia letu MH17 dňa 9. septembra 2014; zdôrazňuje, že na základe aktuálnych predbežných zistení sa v súvislosti s lietadlom alebo posádkou nenašli žiadne indície, ktoré by svedčili o akýchkoľvek technických alebo prevádzkových problémoch, a poškodenie v prednej časti lietadla naznačuje, že lietadlo bolo zasiahnuté veľkým množstvom vysokoenergetických predmetov pochádzajúcich z priestoru mimo lietadla;

27.    vyzýva medzinárodné športové organizácie, aby Rusku odňali právo organizovať Veľkú cenu formuly 1 na jeseň roku 2014, ako aj majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2018;

28.    víta rozhodnutie zorganizovať predčasné parlamentné voľby na Ukrajine 26. októbra 2014 a očakáva, že vláda zabezpečí, aby boli voľby slobodné a spravodlivé; vyzýva Ukrajinu, aby zaviedla transparentnosť financovania politických strán a ich politických kampaní; verí, že vzhľadom na dôležité výzvy a nevyhnutné reformy, ktorým sa bude treba venovať, sa vo voľbách vytvorí výrazná väčšina; je odhodlaný vyslať na monitorovanie týchto volieb volebných pozorovateľov a žiada, aby tieto veľmi významné voľby, ktoré sa uskutočnia za pretrvávajúcich zložitých podmienok, monitorovala silná medzinárodná volebná pozorovateľská misia;

29.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou na východnej Ukrajine, predovšetkým v súvislosti s prichádzajúcou zimou; zdôrazňuje význam masívnej humanitárnej pomoci po vedením EÚ s cieľom preukázať podporu obyvateľom, ktorí zažívajú utrpenie na východnej Ukrajine; vyzýva preto EÚ, aby prijala naliehavé opatrenia, ktorých súčasťou bude aj konvoj humanitárnej pomoci na podporu tých, čo to najviac potrebujú;

30.    oceňuje nepretržité úsilie ukrajinských orgánov, ktoré sa snažia zabezpečiť právo na vzdelanie, a najmä zaistiť, aby sa všetky deti mohli čo najskôr vrátiť do škôl v oblastiach konfliktu; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť psychologicko-sociálnu podporu deťom, ktoré boli priamymi svedkami násilných činov;

31.    víta rýchle konanie zo strany Komisie ako odpoveď na dočasné mimoriadne opatrenia v súvislosti s ovocím a zeleninou a výrobkami najviac postihnutými zákazom; vyzýva Komisiu, aby prijala primerané, nediskriminačné a cielené opatrenia na podporu tých fariem, výrobcov potravín a rybárov, ktorí sú najviac postihnutí zákazom potravinárskych výrobkov EÚ, ktoré prijalo Rusko;

32.    vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala trhy v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rybolovu a akvakultúry, aby informovala Radu a Parlament o akýchkoľvek zmenách a posúdila dosah prijatých opatrení, aby mohla prípadne rozšíriť zoznam príslušných produktov a zvýšiť hranicu 125 miliónov EUR; naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby sa neobmedzovala len na trhové opatrenia, ale aby prijala aj strednodobé opatrenia (napríklad v oblasti propagačnej činnosti) na posilnenie prítomnosti EÚ na trhoch tretích krajín;

33.    zvažuje možnosť využitia iných fondov EÚ ako poľnohospodárskych fondov, keďže kríza má predovšetkým politický charakter a nie je výsledkom zlyhania trhu alebo nepriaznivých poveternostných podmienok;

34.    vyzýva Komisiu, aby v rokovaniach o dohodách pobrežných štátov dohodla adekvátnu flexibilitu kvót;

35.    vyzýva členské štáty, aby využili ENRF ako mimoriadnu finančnú pomoc na poskytnutie finančnej podpory európskemu sektoru rybolovu a výrobkom akvakultúry;

36.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby krátkodobo zmenili pravidlá upravujúce flexibilitu medziročných kvót, aby bolo možné preniesť viac ako 10 % kvóty (súčasné pravidlo) do budúceho roku a pomôcť rybárom predávať výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákaz, na iných trhoch;

37.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, Rade Európy a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia