Процедура : 2014/2842(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0124/2014

Внесени текстове :

B8-0124/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 62k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))


Фабио Де Мази, Сабине Льозинг, Меря Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Мари-Кристин Вержиа, Юнус Омаржи, Лола Санчес Калдентей, Пабло Еченике, Пабло Иглесиас, Тереса Родригес-Рубио, Таня Гонсалес Пеняс, Марина Албиол Гусман, Катержина Конечна, Мариза Матиаш, Патрик Льо Ярик, Хелмут Шолц, Димитриос Пападимулис, Малин Бьорк, Корнелия Ернст, София Сакорафа, Костадинка Кунева, Йосу Хуаристи Абаунс, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Емануил Глезос, Костас Хрисогонос, Барбара Спинели, Мартина Михелс от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно реакцията на ЕС на разразилата се епидемия от ебола (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Световната здравна организация (СТО) от 8 август 2014 г. относно „извънредна ситуация за общественото здраве, будеща загриженост в международен план”,

–       като взе предвид пътната карта на СЗО от 24 август 2014 г. в отговор на епидемията от ебола,

–       като взе предвид оценката на риска от ебола, представена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията на 27 август 2014 г.,

–       като взе предвид декларацията относно разразяването на епидемия от ебола в Западна Африка, направена на 8 август 2014 г. от члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването, Тонио Борг,

–       като взе предвид изявлението от 5 септември 2014 г. относно отговора на ЕС на разразяването на епидемията от ебола , направено от члена на Европейската комисия, отговарящ за развитието, Андрис Пиебалгс, и от члена на Комисията, отговарящ за хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Кристалина Георгиева,

–       като взе предвид специалния брифинг на ООН относно ебола, проведен на 2 септември 2014 г. от д-р. Джоан Лиу, международен председател на „ Лекари без граници”,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че болестта, предизвикана от вируса ебола, по-рано известна като хеморагична треска ебола, е тежко заболяване при хората и често има фатален край;

Б.     като има предвид, че епидемията от ебола, която беше обявена официално на 22 март в Гвинея, понастоящем засяга целия регион на Западна Африка, и особено Либерия, Нигерия, Сиера Леоне и Сенегал;

В.     като има предвид, че Световната здравна организация (СЗО) обяви разразяването на епидемия от ебола за криза, свързана с общественото здраве, която предизвиква тревога в международен план, като призова за координирана международна реакция;

Г.     като има предвид, че по-голямата част от активните НПО на място като „Лекари без граници“ и Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец осъдиха международната реакция като застрашително неадекватна;

Д.     като има предвид, че Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия пое ангажимент да осигури над 147 милиона евро като хуманитарна помощ и помощ за развитие, с които да се възпре разпространяването на вируса, да осигури лечение и най-необходимото оборудване за заразените лица и да разположи експерти в хуманитарната област;

Е.     като има предвид, че 11,9 милиона евро от обещаните 147 милиона евро са специално предназначени за най-неотложната хуманитарна помощ;

Ж.    като има предвид, че държавите - членки на ЕС имат капацитет за мобилизиране на екипи за незабавно реагиране, за да се осигури ранно диагностициране, изолиране (при настаняване на предполагаемите случаи и потвърдени случаи в различни отделения), наблюдението на лицата, имали контакт, и проследяване на трансмисионните вериги, и предоставяне на незабавна медицинска помощ за засегнатото население;

З.      като има предвид, че засегнатите страни вече страдат от недостиг на храна и чиста вода и от икономическия срив, предизвикан от смущения в търговията, търговските полети и събирането на реколта след разразяването на епидемията;

И.     като има предвид, че разразилата се епидемия разкри недостатъци в системите на здравеопазването и услугите на засегнатите държави, както и спешната необходимост от подкрепа за укрепване на тези сфери;

1.      изразява дълбоко съжаление във връзка със загубата на човешки живот в региона, опустошен от разразяването на епидемията от ебола;

2.      изразява съжаление във връзка с бавното и незначително реагиране от страна на държавите членки на тази епидемия от ебола и забавяне на осигуряването на подходящо координирана стратегия;

3.      настоятелно призовава за провеждането на среща на министерско равнище на Съвета на Европейския съюз, за да се установи стратегия за мобилизиране на медицински средства, с които да се осигури хуманитарна помощ от страна на държавите членки и която да бъде координирана от Европейската комисия;

4.      призовава за подготовка за спешно разполагане на специализирани граждански медицински персонал и за мобилизиране на международни медицински експерти;

5.      приветства обявяването от СЗО на разполагането на 165 души специализиран медицински персонал от Куба в засегнатия регион, най-големият чуждестранен медицински екип, предлаган от отделна държава по време на разразяването на епидемията от ебола;

6.      призовава Европейската комисия да изготви оценки на нуждите и на специфичните за отделните държави планове за определяне на нуждите от здравен персонал, мобилни лаборатории, защитно облекло, лабораторно оборудване и създаването на отделения за изолация;

7.      счита, че пътната карта на СЗО в отговор на епидемията от ебола е основа за приоритетни дейности, по-специално за диференциран отговор при държави с широкомащабно разпространяване на заразата, първоначални случаи на зараза и при съседни държави, в които готовността трябва да се засили;

8.      призовава държавите членки да координират полетите и да създадат специално предназначени въздушни мостове за превозването на здравен персонал и оборудване до засегнатите държави, както и да осигурят медицинска евакуация, ако това е необходимо;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителствата и парламентите на държавите от Африканския съюз и на Световната здравна организация.

Правна информация - Политика за поверителност