Postup : 2014/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0124/2014

Předložené texty :

B8-0124/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 58k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na „ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu“, které Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila dne 8. srpna 2014,

–       s ohledem na plán reakce na epidemii viru Ebola ze dne 28. srpna 2014,

–       s ohledem na hodnocení rizik epidemie viru Ebola Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí ze dne 27. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení komisaře pro zdraví Tonia Borga o vypuknutí epidemie viru Eboly v západní Africe ze dne 8. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola, jež učinili komisař pro rozvoj Andrej Piebalgs a komisařka pro humanitární pomoc a reakci na krize Kristalina Georgieva dne 5. září 2014,

–       s ohledem na zvláštní brífink OSN o ebole, který upořádala dr. Joanne Liu, mezinárodní předsedkyně organizace Lékaři bez hranic dne 2. září 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že epidemie viru Ebola, dříve známá jako krvácivá horečka, je závažným, pro lidi často smrtelným onemocněním;

B.     vzhledem k tomu, že epidemie eboly, která byla oficiálně vyhlášená dne 22. března v Guineji nyní zasahuje celou oblast západní Afriky, a zejména Libérii, Nigérii, Sierra Leone a Senegal;

C.     vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila, že epidemie eboly vyvolala naléhavou krizi v oblasti veřejného zdraví, jež je mezinárodního významu a vyžadujíce koordinovanou mezinárodní odpověď;

D.     vzhledem k tomu, že nejaktivnější nevládní organizace, jako jsou Lékaři bez hranic a Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce odsoudily mezinárodní reakci jako nebezpečně nedostatečnou;

E.     vzhledem k tomu, že útvar Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu přislíbil více než 147 milionů EUR na humanitární a rozvojovou pomoc s cílem zadržet šíření viru, zajistit léčbu a nezbytné vybavení pro infikované osoby a využít odborníky na humanitární pomoc;

F.     vzhledem k tomu, že z přislíbených 147 milionů EUR je pouze 11,9 milionů EUR konkrétně určeno na některé z nejnaléhavějších humanitárních potřeb;

G.     vzhledem k tomu, že členské státy mají kapacity k vyslání týmů rychlé reakce, jež by zajišťovaly včasnou diagnózu, izolaci (podezřelých a potvrzených případů v různých nemocničních odděleních), monitorování osob v kontaktu s nemocí a sledování řetězce přenosu, a jež by poskytovaly okamžitou zdravotní péči zasaženému obyvatelstvu;

H.     vzhledem k tomu, že země zasažené nemocí již trpí nedostatkem potravin a čisté vody a hospodářským kolapsem v důsledku přerušení obchodu, obchodních letů a žňových prací v důsledku vypuknutí epidemie;

I.      vzhledem k tomu, že epidemie poukázala na nedostatky zdravotních systémů a služeb postižených zemí a naléhavou potřebu jejich podpory a posílení;

1.      vyjadřuje politování nad ztrátou životů v regionech sužovaných epidemií eboly;

2.      vyjadřuje lítost nad pomalou a politování budící odpovědí členských států na epidemii eboly a nad prodlením při vypracování náležitě koordinované strategie;

3.      naléhavě vyzývá k tomu, aby se uskutečnila ministerská schůze Rady Evropské unie, s cílem vypracovat strategii lékařské reakce zaměřené na poskytnutí humanitární pomoci ze strany členských států, kterou by koordinovala Evropská komise;

4.      vyzývá, aby byly provedeny přípravy k rychlému nasazení specializovaného zdravotního personálu a zapojení mezinárodních lékařských odborníků;

5.      vítá oznámení WHO, že v postižených oblastech bude rozmístěno 165 specializovaných lékařských pracovníků z Kuby, což představuje největší nabídku zahraničního lékařského týmu, kterou během epidemie eboly jaká země poskytla;

6.      vyzývá Evropskou komisi, aby vypracovala posouzení potřeb a plány pro jednotlivé země stanovící potřebu zdravotního personálu, mobilních laboratoří, laboratorního vybavení, ochranných oděvů a zřízení izolovaných oddělení;

7.      domnívá se, že pracovní plán WHO reakce představuje základ pro prioritní akce, zejména diferencovanou odpověď pro země, v nichž je nákaza široce rozšířena, země, v nichž se objevují první případy, i sousední země, v nichž je třeba posílit připravenost;

8.      vyzývá členské státy, aby koordinovaly lety a zřídily zvláštní letecké mosty na přesun zdravotního personálu a vybavení do postižených zemí a na provádění lékařské evakuace v případě potřeby;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům Africké unie a Světové zdravotnické organizaci.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí