Postupak : 2014/2842(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0124/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0124/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 131kWORD 59k
16.9.2014
PE537.026v01-00
 
B8-0124/2014

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o reakciji EU-a na epidemiju ebole (2014/2842(RSP))


Fabio De Masi, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Teresa Rodriguez-Rubio, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Dimitrios Papadimoulis, Malin Björk, Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Emmanouil Glezos, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Martina Michels u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o reakciji EU-a na epidemiju ebole (2014/2842(RSP))  
B8‑0124/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir objavu „izvanrednog stanja javnog zdravlja od međunarodnog značaja” Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 8. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir Plan WHO-a za odgovor na ebolu objavljen 28. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir procjenu rizika od ebole Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti od 27. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir izjavu povjerenika EU-a za zdravlje Tonija Borga o epidemiji ebole u zapadnoj Africi od 8. kolovoza 2014.,

–       uzimajući u obzir izjavu o odgovoru EU-a na epidemiju ebole povjerenika za razvoj Andrisa Piebalgsa i povjerenice za humanitarnu pomoć i odgovor na krize Kristaline Georgieve od 5. rujna 2014.;

–       uzimajući u obzir posebno izvješće UN-a o eboli od 2. rujna 2014., koje je sastavila dr. Joanne Liu, međunarodna predsjednica organizacije Liječnici bez granica (Médecins Sans Frontières),

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je bolest virusa ebole (EVD), prije poznata kao ebola hemoragijska groznica, teška bolest s često fatalnim ishodom;

B.     budući da epidemija ebole koja je službeno proglašena 22. ožujka u Gvineji utječe na cijelu regiju zapadne Afrike, posebno Liberiju, Nigeriju, Sijeru Leone i Senegal;

C.     budući da je svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila epidemiju ebole izvanrednim stanjem javnog zdravlja od međunarodnog značaja te pozvala na koordiniranu međunarodnu reakciju;

D.     budući da su najaktivnije nevladine organizacije na terenu kao što su Liječnici bez granica i Međunarodna federacija crvenog križa i crvenog polumjeseca osudile međunarodnu reakciju i proglasile je opasno neadekvatnom;

E.     budući da se Odjel Komisije za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu obvezao na pružanje humanitarne i razvojne pomoći u iznosu višem od 147 milijuna eura kako bi se ograničilo širenje virusa, osiguralo liječenje i osnovna sredstva zaraženim osobama te rasporedilo stručno humanitarno osoblje;

F.     budući da je samo 11,9 milijuna od obećanih 147 milijuna eura isključivo namijenjeno nekim od najnužnijih humanitarnih potreba;

G.     budući da su države članice EU-a sposobne mobilizirati timove za hitno djelovanje kako bi omogućile ranu dijagnozu, izolaciju (odvajanje pacijenata kod kojih postoji sumnja na zarazu od pacijenata kod kojih je potvrđena zaraza na različite odjele), praćenje kontaktnih osoba, pronalaženje lanaca prijenosa te trenutnu zdravstvenu skrb pogođenom stanovništvu;

H.     budući da pogođene zemlje već pate od nedostatka hrane i čiste vode te gospodarskog sloma koji je uzrokovan prekidom trgovine, komercijalnih letova i žetve nakon pojave epidemije;

I.      budući da je epidemija razotkrila nedostatke zdravstvenih sustava zemalja i usluga pogođenih ebolom kao i hitnu potrebu za potporom koja bi ih osnažila;

1.      žali za izgubljenim životima u regiji opustošenoj epidemijom ebole;

2.      izražava žaljenje zbog spore i nedovoljne reakcije država članica na epidemiju ebole te zbog kašnjenja u pružanju primjereno koordinirane strategije;

3.      poziva na održavanje ministarskog sastanka Vijeća Europske unije radi izrade strategije za mobilizaciju medicinskih aktivnosti za pružanje humanitarne pomoći država članica koje bi koordinirala Europska komisija;

4.      poziva na pripremu hitnog raspoređivanja specijaliziranog civilnog liječničkog osoblja i mobilizaciju međunarodnih medicinskih stručnjaka;

5.      pozdravlja najavu WHO-a o raspoređivanju 165 članova specijaliziranog liječničkog osoblja iz Kube u pogođenoj regiji, najveću ponudu stranog liječničkog osoblja iz jedne zemlje otkako traje epidemija ebole;

6.      poziva Komisiju da izradi procjene potreba pogođenih zemalja i njima prilagođene planove kako bi utvrdila potražnju za zdravstvenim djelatnicima, mobilnim laboratorijima, laboratorijskom opremom, zaštitom odjećom i uspostavom odjela za zarazne bolesti;

7.      stajališta je da je plan WHO-a za odgovor na ebolu temelj za prioritetne aktivnosti, ponajprije za različite vrste odgovora: jednu u zemljama u kojima je prijenos virusa već raširen, drugu za početne slučajeve zaraze i treću vrstu odgovora za susjedne zemlje u kojima treba ojačati pripravnost na ebolu;

8.      poziva države članice da koordiniraju letove i uspostave zračne mostove za dopremanje zdravstvenih djelatnika i opreme u pogođene zemlje te da provedu medicinske evakuacije ako je to potrebno;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima Afričke unije i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti