Procedură : 2014/2841(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0125/2014

Texte depuse :

B8-0125/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 137kWORD 82k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emmanouil Glezos, Georgios Katrougkalos, Jiří Maštálka, Martina Michels în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere raportul privind situația drepturilor omului din Ucraina al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului din 17 august 2014,

–       având în vedere sinteza prezentată la 8 septembrie 2014 de Amnesty International cu privire la „Abuzurile și crimele de război comise de batalionul de voluntari Aidar în nordul regiunii Luhansk”,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât războiul din estul Ucrainei a avut un impact negativ grav asupra drepturilor omului și situației umanitare din regiune: cel puțin 36 de persoane sunt ucise în medie în fiecare zi, mii de oameni sunt răniți și sute de mii părăsesc regiunea, iar infrastructura este distrusă;

B.     întrucât negocierile de pace de la Minsk dintre reprezentanții Ucrainei, Federației Ruse și grupărilor armate, sub egida Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), au avut drept rezultat final încheierea unui acord de încetare a focului și un schimb de prizonieri;

C.     întrucât războiul din estul Ucrainei a alimentat divizarea țării; întrucât noul președinte și guvernul din această țară nu au reușit până în prezent să găsească un mijloc de legătură între diferitele părți ale societății ucrainene; întrucât o mare parte dintre incidentele violente îndreptate împotriva responsabililor și militanților locali ai partidelor politice, precum și a organizațiilor societății civile și jurnaliștilor, par a fi coordonate; întrucât amenințările de bombardare au crescut în majoritatea marilor orașe și, ca reacție, au fost intensificate măsurile de asigurare a respectării legii și de pregătire pentru situații de urgență;

D.     întrucât există indicii îngrijorătoare ale unor încălcări grave ale normelor și libertăților democratice în Ucraina, care distrug șansele de depășire a situației socioeconomice tensionate și a ostilităților politice din această țară, cum ar fi dizolvarea grupului parlamentar al Partidului Comunist din Ucraina, procesul prin care se intenționează interzicerea acestui partid și noua lege care permite autorităților să interzică sau să restricționeze difuzările de televiziune și radio, să restrângă sau să elimine activitățile mass-media, inclusiv pe internet, să restricționeze sau să interzică producția și distribuția materialelor tipărite și să restricționeze sau să stopeze serviciile de telecomunicații și utilizarea rețelelor publice de telecomunicații - așa-numita nouă legislație antiterorism, care încalcă obligațiile Ucrainei în calitate de membru al Consiliului Europei și Acordul de asociere cu UE; întrucât noul guvern nu reușește să controleze mișcarea infamă și violentă Sectorul de Dreapta; întrucât aceste elemente periclitează în mod grav desfășurarea liberă și corectă a următoarelor alegeri parlamentare;

E.     întrucât războiului din estul Ucrainei, precum și agenda neoliberală a noului guvern, care pune în aplicare condițiile de împrumut impuse de Fondului Monetar Internațional, au un impact din ce în ce mai negativ asupra drepturilor economice, sociale și culturale ale cetățenilor ucraineni, nu numai în regiunile Donețk și Luhansk, ci în întreaga țară; întrucât, începând din iulie 2014, există indicii ale agravării declinului situației economice: PIB-ul a scăzut cu 4,7 % în comparație cu anul precedent, indicele prețurilor de consum a crescut cu 11,6 %, iar rata șomajului a crescut de la 8 la 8,8 %; întrucât parlamentul a aprobat amendamente la buget la 31 iulie, în urma cărora vor fi reduse bugetele pentru programe sociale, pensii, șomaj și prestații de invaliditate, precum și salariile angajaților statului; întrucât aceste reduceri vor avea un efect negativ disproporționat asupra femeilor, care reprezintă 67 % din populația în vârstă de peste 65 de ani, 55 % din șomerii înregistrați și 75 % din angajații statului; întrucât, la 12 august 2014, Confederația sindicatelor libere din Ucraina a raportat că din 93 de mine (care oferă o mare parte din locurile de muncă disponibile în regiunile estice), numai 20 erau complet funcționale, 48 erau semioperaționale, 6 au fost inundate și altele au fost închise și/sau deteriorate;

F.     F. întrucât spirala sancțiunilor și contrasancțiunilor impuse reciproc de UE și Rusia are un impact tot mai negativ asupra economiilor ambelor părți, însă impactul lor politic s-a dovedit a fi minor;

G.     întrucât NATO a deturnat conflictul din Ucraina pentru a-și reinventa rațiunea de a fi, definind Rusia ca inamic, și pentru a-și întări prezența în imediata vecinătate a Rusiei, încălcând acordurile internaționale existente; întrucât confruntările dintre NATO și Rusia constituie o amenințare la adresa păcii și a securității în Europa,

1.      salută faptul că consultările dintre grupul de contact și reprezentanți ai grupurilor armate au condus la un acord de încetare a focului; salută începerea discuțiilor între președinții Ucrainei și Rusiei, care au avut un rol în avansare, și încurajează continuarea acestor contacte; solicită de urgență continuarea negocierilor pentru a găsi o soluție politică la conflict; susține consolidarea rolului Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în soluționarea crizei din Ucraina, inclusiv monitorizarea acordului actual de încetare a focului;

2.      subliniază că actuala criză politică profundă din Ucraina nu poate fi soluționată prin mijloace militare, ci necesită o dezbatere națională aprofundată asupra reformelor constituționale, politice și economice necesare și a orientării geopolitice a țării; își reiterează sprijinul pentru o soluție pașnică la războiul civil din estul Ucrainei; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la declarațiile făcute de prim-ministrul Ucrainei Yatsenyuk, care a amenințat cu decretarea stării de urgență înainte de viitoarele alegeri parlamentare, precum și cu privire la planul de a construi un zid de-a lungul frontierei dintre Federația Rusă și Ucraina; subliniază că aceste declarații contrazic planul de pace al Președintelui ales al Ucrainei și exclude posibilitate desfășurării unor alegeri corecte, democratice și transparente la 26 octombrie;

3.      invită Rusia, UE și SUA să înceteze să alimenteze conflictul prin oferirea de sprijin politic și material - inclusiv militar - părților implicate în conflict; solicită instituirea unui embargo asupra armelor pentru toate părțile în conflict și retragerea tuturor forțelor militare străine și a restului personalului militar și al serviciilor de informații din Ucraina; invită Rusia să își protejeze efectiv frontierele cu Ucraina, în vederea prevenirii influxului ilegal de arme, muniții și personal militar spre Ucraina, și sprijină propunerea de a implica activ OSCE în verificarea securității la frontiera dintre Ucraina și Rusia și în soluționarea litigiilor legate de aceasta;

4.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la creșterea numărului de combatanți și structuri militare și paramilitare din Ucraina finanțate din fonduri private, și invită Comisia și Consiliul să impună sancțiuni efective pentru toate persoanele fizice și juridice implicate direct sau indirect în finanțarea unor astfel de structuri sau persoane;

5.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la consolidarea cooperării dintre NATO și Ucraina; respinge cu fermitate orice extindere a NATO, inclusiv includerea Ucrainei; solicită instituirea unui nou sistem de securitate pentru Europa, care să ia în considerare interesele de securitate ale tuturor țărilor și popoarelor; subliniază, în acest context, că în trecut Consiliul NATO-Rusia nu s-a dovedit a fi un format adecvat în acest scop; solicită Înaltului Reprezentant să prezinte cât mai curând Parlamentului European o propunere concretă pentru un nou format al discuțiilor deschise cu Rusia cu privire la interese comune în materie de securitate, și să exploreze toate posibilitățile de implicare activă a OSCE în acest context;

6.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la recentele decizii ale summitului NATO desfășurat în Țara Galilor; subliniază că noua confruntare dintre NATO și Rusia este rezultatul unor politici nereușite ale NATO și UE, cum ar fi extinderea NATO până la frontierele cu Rusia, încălcarea dreptului internațional în Afganistan, Irak și Libia, de exemplu, eșecul UE în a ține seama de interesele economice și de relațiile istorice care leagă Rusia de țările din vecinătatea comună, precum și incapacitatea UE de a institui un parteneriat strategic real cu Rusia, pe baza unui acord reînnoit de parteneriat și cooperare;

7.      este extrem de preocupat de propaganda de război dintre UE, SUA, Rusia și Ucraina; solicită de urgență tuturor părților să înlocuiască escaladarea verbală cu un dialog orientat către rezultate asupra aspectelor controversate;

8.      subliniază faptul că Rusia este un partener strategic pentru UE și statele sale membre, și solicită de urgență relansarea dialogului politic, pentru a găsi soluții la chestiunile controversate; respinge ferm aplicarea altor măsuri și sancțiuni împotriva Rusiei, anunțată la 12 septembrie de către Consiliu, și consideră că aceste măsuri nu sunt necesare într-un moment în care se încearcă aplicarea acordului de încetare a focului în Ucraina, convenit între părți; solicită insistent UE să pună capăt politicilor de sancțiuni împotriva Rusiei, care au condus la un război comercial între cei doi parteneri, cu consecințe negative în special pentru IMM-urile, agricultorii și consumatorii din Rusia și UE, și care s-au dovedit a fi ineficiente;

9.      critică cu fermitate faptul că UE continuă să ignore situația reală din Ucraina, sprijinind fără rezerve actualul guvern ucrainean, precum și rolului politic și militar al forțelor extremei drepte naționaliste și xenofobe prezente în Ucraina, violența exercitată de aceste forțe, consecințele politicile decise de noul guvern în condițiile fixate de către FMI și UE, înrăutățirea situației drepturilor omului și a libertăților democratice, precum și situația umanitară a populației civile în estul țării;

10.    reiterează faptul că Ucraina are potențialul de a deveni o punte între UE, Rusia și alte țări din regiune și regretă faptul că noul guvern al Ucrainei ignoră această opțiune strategică; invită guvernul Ucrainei să acționeze pentru a depăși contradicția dintre aspirațiile europene ale Ucrainei și continuarea unor relații reciproc avantajoase între Ucraina și Rusia; consideră că aceasta ar reprezenta un pas important în depășirea crizei actuale din această țară;

11.    critică cu fermitate faptul că Parlamentul European a renunțat la exercitarea dreptului său de a evalua implicațiile politice, economice și sociale ale Acordului de asociere (AA) și a Acordurilor de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ALSAC) dintre UE și Ucraina; invită parlamentele naționale ale statelor membre să evalueze cu atenție implicațiile respective înainte de a-și da acordul;

12.    solicită oprirea procesului de ratificare de către Parlamentul European și Verkhovna Rada; invită Consiliul și Comisia să prezinte o nouă foaie de parcurs transparentă pentru toți cetățenii din UE și Ucraina, care să stabilească noi măsuri de organizare a relației economice dintre UE, Ucraina și Federația Rusă, în urma prezentării unui acord dintre UE, Ucraina și Federația Rusă la 12 septembrie în vederea amânării intrării în vigoare a capitolului 5 al AA (ALSAC UE-Ucraina) pentru o perioadă de încă 15 luni, până la 31 decembrie 2015, datorită „situației economice foarte dificile din Ucraina” și a posibilului impact al acesteia asupra economiilor din toate cele 28 de state membre ale UE;

13.    își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, la doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare din Ucraina, parlamentul aflat la sfârșit de mandat a aprobat acordul de asociere cu UE; regretă faptul că o decizie de o asemenea importanță strategică pentru viitorul țării a fost luată fără o consultare largă a populației;

14.    condamnă cu fermitate instigarea la scoaterea în afara legii a partidului comunist, care să fie judecat, iar grupul său parlamentar, dizolvat; denunță continuarea violențelor împotriva conducerii și a unor membri ai partidului comunist și atacurile asupra birourilor sale; este în special preocupat de faptul că aceste evoluții au loc în perioada preelectorală, evidențiind agravarea situației libertăților democratice în această țară; critică ferm faptul că UE ignoră aceste evoluții, care încalcă în mod clar obligațiile Ucrainei care decurg din Acordul de asociere cu UE și din alte acorduri internaționale la care Ucraina este parte;

15.    își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că, cu câteva săptămâni înainte de începutul perioadei în care încălzirea va fi necesară, litigiul asupra gazului dintre Rusia și Ucraina nu este încă rezolvat; solicită Rusiei și Ucrainei să-și reia de urgență cooperarea constructivă în materie de economie și cooperarea energie, pentru a asigura prețuri la energie care să fie accesibile tuturor; își reiterează opinia că Ucraina trebuie să-și îndeplinească obligațiile contractuale pentru a asigura tranzitul de gaz între Rusia și UE, fără nicio restricție; solicită, în acest context, Comisiei să asigure, prin orice mijloace, respectarea de către Ucraina a acestui acord și a articolului 338 din Acordul de asociere UE-Ucraina, care constituie un pilon important al securității aprovizionării cu gaz a UE;

16.    solicită Președintelui Ucrainei, cu referire la articolul 8 din Acordul de asociere UE-Ucraina, să ordone autorităților competente ucrainene să creeze în timp util condițiile pentru ratificarea și punerea în aplicare a Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale și a instrumentelor conexe; își reiterează solicitarea ca toate crimele, indiferent de partea care le-a comis, să fie judecate integral, în contextul necesității de a pune capăt situației de impunitate din Ucraina; subliniază faptul că acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent cu privire la crimele din Piața Maidan sau cele din Odessa;

17.    își reiterează îngrijorarea cu privire la nivelul de reprezentare a politicienilor de extremă dreaptă, naționaliști extremi și xenofobi în noul guvern ucrainean, precum și la incapacitatea guvernului ucrainean de a controla mișcarea Sectorul de dreapta; consideră îngrijorător faptul că forțele armate neregulamentare, de orientare de extremă dreaptă și naționalistă, au fost integrate în structurile de securitate ucrainene, și solicită guvernului ucrainean să remedieze această situație; sprijină apelul urgent al Amnesty International către guvernul ucrainean de a pune capăt abuzurilor și crimelor de război comise de batalioanele de voluntari care operează pe lângă forțele armate ucrainene;

18.    invită autoritățile ucrainene să se asigure că reformele legislative respectă normele și standardele internaționale, precum și obligațiile Ucrainei în temeiul tratatelor privind drepturile omului, și să garanteze drepturile omului și libertățile democratice în viața de zi cu zi; solicită Comisiei și Parlamentului European să monitorizeze îndeaproape aceste aspecte ale Acordului de asociere și să acționeze în cazul încălcării obligațiilor;

19.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, parlamentelor și guvernelor Ucrainei și Rusiei, precum și Adunărilor parlamentare ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa și Consiliului Europei.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate