Postopek : 2014/2841(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0125/2014

Predložena besedila :

B8-0125/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 132kWORD 77k
16.9.2014
PE537.027v01-00
 
B8-0125/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo (2014/2841(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Emanuil Glezos (Emmanouil Glezos), Georgios Katrungalos (Georgios Katrougalos), Jiří Maštálka, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo (2014/2841(RSP))  
B8‑0125/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju poročila urada visokega komisarja ZN za človekove pravice o razmerah na področju človekovih pravic v Ukrajini z dne 17. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju poročil organizacije Amnesty International o zlorabah in vojnih zločinih bataljona prostovoljcev Aidar na severu regije Lugansk z dne 8. septembra 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker se je zaradi vojne na vzhodu Ukrajine močno poslabšalo stanje človekovih pravic in humanitarne razmere na tem območju, saj vsak dan terja v povprečju 36 smrtnih žrtev, zaradi vojne je na tisoče ranjenih, na sto tisoče ljudi je pobegnilo s tega območja in prihaja do uničevanja osnovne infrastrukture;

B.     ker so v Minsku z mirovnimi pogajanji pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), v katerih so sodelovali predstavniki Ukrajine, Ruske federacije in oboroženih skupin, nazadnje dosegli premirje in izmenjavo zapornikov;

C.     ker je vojna na vzhodu Ukrajine še poglobila razkol Ukrajine; ker novemu predsedniku in vladi doslej ni uspelo zgraditi mostu med različnimi deli ukrajinske družbe; ker se zdi, da so številni nasilni incidenti, uperjeni zoper lokalne uradnike in aktiviste političnih strank ter organizacije civilne družbe in novinarje, usklajeni; ker se je v vseh večjih mestih povečalo število groženj z bombnimi napadi in so se v odziv nanje poostrili ukrepi kazenskega pregona ter pripravljenost na izredno stanje;

D.     ker obstajajo resni znaki da se v Ukrajini hudo kršijo demokratična pravila in svoboščine, kar nadalje zavira možnosti za premostitev napetih družbeno-ekonomskih razmer ter politične sovražnosti v državi, na primer razpustitev poslanske skupine komunistične partije Ukrajine, sojenje, katerega namen je njena prepoved, nov zakon, ki oblastem omogoča, da prepovejo ali omejijo televizijsko in radiodifuzno oddajanje, omejijo ali prekinejo medijske dejavnosti, tudi na internetu, omejijo ali prepovejo izdelavo ali distribucijo tiskanega gradiva in omejijo ali prekinejo telekomunikacijske storitve ter uporabo javnega telekomunikacijskega omrežja, kar je nova tako imenovana protiteroristična zakonodaja, ki krši obveznosti Ukrajine kot članice Sveta Evrope ter pridružitveni sporazum z EU; ker nova vlada ne nadzoruje zloglasnega in nasilnega gibanja Desni sektor; ker tak razvoj dogodkov resno ogroža svobodno in pravično izvedbo prihajajočih parlamentarnih volitev;

E.     ker vojna na vzhodu Ukrajine in neoliberalna agenda nove vlade, ki izpolnjuje pogoje iz posojila Mednarodnega denarnega sklada, vse slabše vplivata na ekonomske, socialne in kulturne pravice ukrajinskih državljanov, in to ne samo v regijah Doneck in Lugansk, temveč v vsej državi; ker se je pokazalo, da so se ekonomske razmere od julija 2014 poslabšale: BDP se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 4,7 %, indeks cen življenjskih potrebščin je zrasel za 11,6 %, stopnja brezposelnosti pa je porasla z 8 na 8,8 %; ker je parlament 31. julija odobril proračunske spremembe, ki bodo povzročile rezanje socialnih programov, pokojnin, nadomestil za brezposelnost in invalidnin ter dohodkov državnih uslužbencev; ker bodo ti rezi nesorazmerno prizadeli ženske, ki predstavljajo 67 % prebivalstva nad 65 let, 55 % registriranih brezposelnih in 75 % državnih uslužbencev; ker je konfederacija svobodnih sindikatov Ukrajine 12. avgusta 2014 poročala o tem, da jih od 93 rudnikov (ki zagotavljajo velik delež zaposlitev v vzhodnih regijah) polno obratuje le 20, medtem ko jih 48 obratuje polovično, 6 je poplavljenih, drugi pa so zaprti in/ali poškodovani;

F.     ker zaporedje sankcij in povračilnih sankcij, ki jih EU in Rusija nalagata druga drugi, vse slabše vpliva na gospodarstvo na obeh straneh, pokazalo pa se je, da nima večjega političnega učinka;

G.     ker Nato izrablja spor v Ukrajini za to, da bi znova upravičil svoj obstoj z opredelitvijo Rusije kot sovražnika in okrepitvijo prisotnosti v njeni neposredni bližini, kar krši obstoječe mednarodne sporazume; ker spor med Natom in Rusijo ogroža mir in varnost v Evropi;

1.      pozdravlja dejstvo, da so posvetovanja kontaktne skupine s predstavniki oboroženih skupin privedla do dogovora o prekinitvi ognja; pozdravlja začetek razprav med predsednikoma Ukrajine in Rusije, ki imajo pri tem dosežku pomembno vlogo, in močno spodbuja k temu, da bi se ti odnosi nadaljevali; poziva k nujnemu nadaljevanju pogajanj, s katerimi bi poiskali politično rešitev za spor; podpira okrepitev vloge Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) pri reševanju krize v Ukrajini, tudi pri spremljanju obstoječega premirja;

2.      poudarja, da sedanje globoke politične krize v Ukrajini ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, temveč je potrebna globoka vsedržavna razprava o nujnih ustavnih, političnih in gospodarskih reformah ter o geopolitični usmeritvi države; ponavlja, da se zavzema, da bi državljansko vojno na vzhodu Ukrajine rešili na miroljuben način; je globoko zaskrbljen zaradi izjav ukrajinskega predsednika vlade Jacenjuka, ki je grozil z uvedbo izrednega stanja še pred prihodnjimi parlamentarnimi volitvami in načrtom o gradnji zidu na meji med Ukrajino in Rusko federacijo; poudarja, da so te izjave v nasprotju z mirovnim načrtom izvoljenega ukrajinskega predsednika in izključujejo možnosti za poštene, demokratične in pregledne parlamentarne volitve 26. oktobra;

3.      poziva Rusijo, EU in ZDA, naj spora ne podpihujejo s politično in materialno – vključno z vojaško – podporo sprtima stranema; poziva k embargu na orožje za vse v sporu udeležene strani ter k umiku vseh tujih vojaških svetovalcev in drugega vojaškega in obveščevalnega osebja iz Ukrajine; poziva Rusijo, naj učinkovito nadzoruje svoje meje z Ukrajino, da bi preprečila nezakonit vstop orožja, streliva in vojaškega osebja v Ukrajino, ter podpira predlog, da se v preverjanje varnosti na meji med Ukrajino in Rusijo ter v reševanje s tem povezanih nesoglasij aktivno vključi OVSE;

4.      je globoko zaskrbljen zaradi vse večjega števila zasebno financiranih borcev ter vojaških in paravojaških struktur v Ukrajini ter poziva Komisijo in Svet, naj vsem pravnim in fizičnim osebam, ki so neposredno ali posredno vključene v financiranje teh struktur ali oseb, naložita učinkovite sankcije;

5.      je globoko zaskrbljen zaradi okrepljenega sodelovanja med Natom in Ukrajino; ostro zavrača kakršno koli razširitev Nata, tudi z vključitvijo Ukrajine; poziva k novim varnostnim sistemom za Evropo, ki bi upoštevali interese vseh držav in narodov na področju varnosti; pri tem poudarja, da se svet Nata in Rusije v preteklosti ni izkazal za primerno obliko za te namene; poziva visoko predstavnico, naj v kratkem predloži Evropskemu parlamentu konkreten predlog za novo obliko odprtih razprav z Rusijo o skupnih varnostnih interesih ter razišče vse možnosti za aktivno sodelovanje OVSE pri tem;

6.      je globoko zaskrbljen zaradi odločitev na nedavnem vrhu Nata v Walesu; poudarja, da so nove napetosti med Natom in Rusijo posledica neuspešnih politik Nata in EU, kot so razširitev Nata do ruskih meja, kršitev mednarodnega prava, na primer v Afganistanu, Iraku in Libiji, ter tega, da EU ni upoštevala ekonomskih interesov in zgodovinskih odnosov Rusije z državami iz skupnega sosedstva ali vzpostavila pravega strateškega partnerstva z Rusijo na podlagi obnovljenega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju;

7.      je izredno zaskrbljen zaradi propagandne vojne med EU, ZDA, Ukrajino in Rusijo; odločno poziva vse strani, naj besedni dvoboj nadomestijo z dialogom, ki bo usmerjen v reševanje spornih vprašanj;

8.      poudarja, da je Rusija strateška partnerica EU in njenih držav članic ter odločno poziva, naj znova začnejo politični dialog ter poisčejo rešitev za sporna vprašanja; odločno nasprotuje uvedbi nadaljnjih ukrepov in sankcij zoper Rusijo, ki jih je Svet napovedal 12. septembra, in meni, da ti ukrepi niso potrebni, zdaj ko se poskuša ohraniti premirje, o katerem sta se dogovorili obe strani; poziva EU, naj preneha s politiko sankcij zoper Rusijo, ki je povzročila trgovinsko vojno med obema partnericama in ima negativne posledice predvsem za mala in srednja podjetja, kmete in potrošnike v Rusiji in EU ter se je izkazala za neučinkovito;

9.      močno obsoja, da si EU še naprej zatiska oči pred dejanskim stanjem v Ukrajini in nekritično podpira sedanjo ukrajinsko vlado ter politično in vojaško vlogo skrajno desnih in nacionalističnih ter ksenofobnih sil v Ukrajini, nasilje, ki ga izvajajo, posledice ukrepov, ki jih je sprejela nova vlada zaradi pogojev, ki sta jih določila Mednarodni denarni sklad in EU, vse slabše stanje človekovih pravic in demokratičnih svoboščin in humanitarne razmere za civilno prebivalstvo na vzhodu države;

10.    ponavlja, da ima Ukrajina možnost postati most med EU, Rusijo in drugimi državami na tem območju, ter obžaluje, da nova ukrajinska vlada ne upošteva te strateške opcije; poziva ukrajinsko vlado, naj si prizadeva za premostitev nasprotij med evropskimi težnjami Ukrajine in nadaljevanjem vzajemno koristnih odnosov med Ukrajino in Rusijo; meni, da bi bil to pomemben korak na poti k premostitvi sedanje krize v državi;

11.    močno obsoja, da Evropski parlament ni izpolnil svoje dolžnosti, da oceni politične, ekonomske in socialne posledice pridružitvenega sporazuma ter v njem zajetega poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini med EU in Ukrajino; poziva nacionalne parlamente držav članic, naj pred svojo privolitvijo temeljito preučijo te posledice;

12.    poziva Evropski parlament in Vrhovno rado, naj končata postopek ratifikacije; poziva Svet in Komisijo, naj predstavita nov časovni načrt, ki bo pregleden za vse državljane EU in Ukrajine in ki bo določil nadaljnje korake za organizacijo gospodarskih odnosov med EU, Ukrajino in Rusko federacijo, potem ko je bil dne 12. septembra predstavljen sporazum med EU, Ukrajino in Rusko federacijo o odložitvi začetka veljavnosti 5. poglavja pridružitvenega sporazuma (poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini med EU in Ukrajino) za nadaljnjih 15 mesecev do 31. decembra 2015 zaradi zelo težkega gospodarskega položaja v Ukrajini in njegovega možnega vpliva na gospodarstva vseh 28 držav članic EU;

13.    je zaskrbljen, ker je ukrajinski parlament pred iztekom mandata in le nekaj dni pred parlamentarnimi volitvami potrdil pridružitveni sporazum z EU; obžaluje, da je bila odločitev, ki je strateško pomembna za prihodnost države, sprejeta brez obširnega posvetovanja s prebivalstvom;

14.    odločno obsoja pobudo za prepoved komunistične partije, uvedbo sodnega postopka proti njej in razpustitev njene poslanske skupine; obsoja nadaljevanje nasilja nad vodstvom in člani komunistične partije in napade na njene pisarne; je zlasti zaskrbljen, da do teh dogodkov prihaja v predvolilnem obdobju, kar kaže, da se v državi poslabšuje stanje na področju demokratičnih svoboščin; odločno obsoja, da EU ne upošteva teh dogodkov, ki očitno kršijo obveznosti Ukrajine iz pridružitvenega sporazuma z EU in druge mednarodne sporazume, katere pogodbenica je Ukrajina;

15.    je zelo zaskrbljen, da nekaj tednov pred začetkom kurilne sezone še vedno ni rešen plinski spor med Rusijo in Ukrajino; poziva Rusijo in Ukrajino, naj nadaljujeta s konstruktivnim gospodarskim in energetskim sodelovanjem, da bi vsem zagotovila dostopne cene energije; ponovno poudarja svoje stališče, da mora Ukrajina izpolniti svoje pogodbene obveznosti in zagotoviti prenos plina med Rusijo in EU brez omejitev; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj z vsemi sredstvi zagotovi, da bo Ukrajina spoštovala ta sporazum in člen 338 pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina, ki sta pomembna stebra varne preskrbe EU s plinom;

16.    poziva ukrajinskega predsednika – ob sklicevanju na 8. člen pridružitvenega sporazuma EU-Ukrajina – naj naroči pristojnim ukrajinskim organom, da ustvarijo pogoje za pravočasno ratifikacijo in izvajanje Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča in povezanih instrumentov; znova zahteva, da se vse zločine, ne glede na to, katera stran jih je zagrešila, v celoti razišče, ker se mora končati nekaznovanje v Ukrajini; poudarja, da se to doslej ni zgodilo pri umorih na Majdanu in v Odesi;

17.    ponovno izraža zaskrbljenost zaradi zastopanosti skrajno desnih in nacionalističnih ter ksenofobnih politikov v novi ukrajinski vladi in zaradi nezmožnosti te vlade, da bi nadzirala gibanje Desni sektor; meni, da je vključitev nerednih oboroženih sil z nacionalističnim in skrajno desnim ozadjem v ukrajinske varnostne strukture zaskrbljujoča ter poziva ukrajinsko vlado, naj to spremeni; podpira nujni poziv organizacije Amnesty International ukrajinski vladi, naj zaustavi zlorabe in vojne zločine bataljonov prostovoljcev, katerih operacije potekajo vzporedno z rednimi ukrajinskimi oboroženimi silami;

18.    poziva ukrajinske organe, naj zagotovijo, da bodo zakonodajne reforme usklajene z mednarodnimi normami in standardi ter obveznostmi Ukrajine iz pogodb o človekovih pravicah ter da bodo zagotavljale spoštovanje človekovih pravic in demokratičnih svoboščin v vsakdanjem življenju; poziva Komisijo in Evropski parlament, naj pozorno spremljata te vidike pridružitvenega sporazuma in ukrepata v primeru kršitev teh obveznosti;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, parlamentom in vladam Ukrajine in Rusije ter parlamentarnim skupščinam Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov