Postup : 2014/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0126/2014

Předložené texty :

B8-0126/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0026

NÁVRH USNESENÍ
PDF 135kWORD 69k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o reakci EU na vypuknutí epidemie viru Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) ze dne 8. srpna 2014, podle něhož se domnívá, že vypuknutí epidemie viru Ebola v západní Africe je ohrožením veřejného zdraví mezinárodního významu,

–       s ohledem na prohlášení komisaře EU Borga o vypuknutí epidemie Eboly v západní Africe ze dne 8. srpna 2014,

–       s ohledem na koordinační schůzi v rámci systému OSN, kterou generální tajemník Pan Ki-mun svolal na 13. srpna 2014 v reakci na probíhající epidemii Eboly v západní Africe, přičemž ohniskem, z něhož se nemoc přenáší, je oblast, kde se křižují hranice Guiney, Libérie a Sierry Leone,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady EU pro zahraniční věci týkající se vypuknutí epidemie Eboly v západní Africe ze dne 15. srpna 2014,

–       s ohledem na plán reakce na epidemii viru Ebola Světové zdravotnické organizace ze dne 28. srpna 2014,

–       s ohledem na zvláštní brífink OSN o epidemii Eboly s předsedkyní mezinárodní organizace Lékaři bez hranic (MSF) dr. Joanne Liuovou, který proběhl dne 2. září 2014,

–       s ohledem na výzvu generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna k zahájení mezinárodní záchranné akce ze dne 5. září 2014, při níž by v reakci na vypuknutí epidemie Eboly v západní Africe došlo ke všemožné mobilizaci OSN,

–       s ohledem na prohlášení Světové zdravotnické organizace ze dne 5. září 2014 o tom, že odborníci účastnící se dvoudenní diskuze o potenciálních léčebných možnostech a očkovacích látkách proti Ebole nalezli několik způsobů léčby a očkování, které by se v současnosti měly přednostně stát předmětem klinického hodnocení,

–       s ohledem na prohlášení prezidenta Baracka Obamy, který dne 7. září 2014 potvrdil, že Spojené státy ještě před zapojením americké armády pomohou při koordinaci celosvětových snah o zabránění rozšiřování západoafrické epidemie Eboly, mj. vytvářením izolačních jednotek, dodávkou zařízení a zajištěním bezpečnosti zdravotníků z celého světa činných v oblasti veřejného zdraví,

–       s ohledem na výzvu organizace Lékaři bez hranic ze dne 10. září 2014, v níž požaduje mobilizaci mezinárodních vojenských sil, jelikož epidemie Eboly v západní Africe se stala národní i mezinárodní bezpečnostní hrozbou, přičemž celý tento region čelí nejen zdravotní krizi, ale také humanitární a bezpečnostní krizi,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že současná epidemie Eboly, která vypukla v prosinci 2013 a zasáhla oblast západní Afriky (Libérii, Sierru Leone, Guineu, Nigérii a v nedávné době i Senegal), je nejhorší epidemií tohoto onemocnění v historii;

B.     vzhledem k tomu, že organizace WHO uvedla, že do 6. září 2014 bylo nahlášeno 4 269 případů onemocnění a 2 288 případů úmrtí v důsledku vypuknutí epidemie Eboly v Guineji, Libérii a Sieře Leone; vzhledem k tomu, že v Nigérii došlo k 21 případům onemocnění a 8 případům úmrtí, zatímco v Senegalu byl potvrzen jeden případ;

C.     vzhledem k tomu, že dne 9. září 2014 zvláštní zástupkyně generálního tajemníka OSN Karin Landgrenová informovala generálního tajemníka OSN o šíření viru Ebola v Libérii a zdůraznila, že rychlost a rozsah ztrát na životech a hospodářské, sociální, politické a bezpečnostní důsledky krize mají na tuto zemi významný vliv, přičemž bylo zaznamenáno nejméně 2 070 případů, které zahrnují alespoň 160 zdravotnických pracovníků;

D.     vzhledem k tomu, že většina zdravotníků plní své povinnosti bez řádných ochranných pomůcek, proškolení nebo platu; vzhledem k tomu, že k šíření viru přispívají spolu s tradicí péče o nemocné příbuzné a přátelé i místní pohřební rituály, které zahrnují dotýkání se a omývání zemřelého;

E.     vzhledem k tomu, že podle zdravotnické agentury OSN se předchozí epidemie viru Ebola, včetně epidemií v Ugandě, Demokratické republice Kongo a Gabonu, podařilo zastavit pomocí standardních opatření, jako je včasná detekce a izolace případů, dohledání a sledování osob, s nimiž se nemocný dostal do kontaktu, a přísné postupy při léčbě infekce, což by mohlo platit i v tomto případě;

F.     vzhledem k tomu, že velmi obtížný úkol vypořádat se s virem Ebola poukázal na převládající závažné institucionální nedostatky, včetně nedostatků v oblasti bezpečnosti, a přispívá k hospodářské nejistotě;

G.     vzhledem k tomu, že dvanáctičlenná etická komise, kterou v srpnu 2014 svolala organizace WHO, prohlásila, že je etické léčit pacienty postižené virem Ebola experimentálními přípravky s cílem bojovat proti největší, nejsilnější a nejkomplikovanější epidemii Eboly v historii;

H.     vzhledem k tomu, že počátkem srpna byli za účelem léčby poté, co se nakazili, do USA letecky přepraveni zdravotníci Nancy Writebolová a Kent Brantly; vzhledem k tomu, že oba byli po léčbě experimentálním sérem s názvem ZMapp propuštěni z nemocnice;

I.      vzhledem k tomu, že dne 8. srpna 2014 Africká unie založila misi ASEOWA se sídlem v Libérii a minimálně 100 pracovníky, která má nejprve po dobu 6 měsíců bojovat proti viru Ebola s cílem koordinovat celostátní a mezinárodní operace, udržovat kontakt s humanitárními organizacemi, poskytovat lékařskou podporu a pomáhat místním orgánům s upevňováním kontroly nad epidemií; vzhledem k tomu, že EU prohlásila, že misi Africké unie založené dne 8. srpna 2014 poskytne podporu ve výši 5 milionů EUR;

J.      vzhledem k tomu, že dne 10. září 2014 byla oficiálně schválena částka ve výši téměř 4 milionů USD, která má humanitární letecké službě OSN umožnit poskytovat podporu operacím v západní Africe; vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky pomohou Světovému potravinovému programu, který provozuje činnost této letecké služby, rychle a účinně přepravovat humanitární pracovníky, zdravotnický materiál a zařízení a další základní náklad humanitární pomoci do řady vzdálených míst v Guineji, Libérii, Nigérii a Sieře Leone;

K.     vhledem k tomu, že humanitární partneři získali dosud od Centrálního fondu OSN pro nouzové situace 7,6 milionů EUS, které jim umožnily zahájit opatření proti epidemii Eboly ve čtyřech zemích: Guineji (2,7 mil. USD), Libérii (1,9 mil. USD), Nigérii (1,5 mil. USD) a ve Sieře Leone (1,5 mil. USD), včetně poskytování záchranné zdravotnické služby a potravinové pomoci;

L.     vzhledem k tomu, že Evropská komise od března 2014 neustále rozšiřuje svá opatření v reakci na tuto epidemii; vzhledem k tomu, že dne 5. září 2014 Komise prohlásila, že západoafrickým zemím, které jsou v současnosti zasaženy virem Ebola (Guineji, Sieře Leone, Libérii a Nigérii), poskytne další balík finančních prostředků ve výši 140 milionů EUR;

M.    vzhledem k tomu, že EU vyslala do oblasti odborníky na humanitární pomoc, kteří sledují situaci a udržují kontakty s partnerskými organizacemi a místními orgány; vzhledem k tomu, že do Guiney, Nigérie a Libérie bylo v rámci projektu Evropské mobilní laboratoře pro nebezpečná infekční onemocnění vysláno několik evropských odborných týmů, které disponují mobilními laboratořemi vybavenými k diagnostice virové hemoragické horečky, rychlé analýze vzorků a potvrzování případů;

N.     vzhledem k tomu, že generální tajemník Pan Ki-mun svolá v rámci nadcházející části letošního Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni, které se bude konat v New Yorku, setkání čelných představitelů s cílem upozornit na naléhavou potřebu a nutnost reagovat na epidemii Eboly v západní Africe;

1.      je hluboce znepokojen epidemií Eboly, která postihla několik zemí v západní Africe, a zvláště neustále se zhoršující situací s tímto onemocněním a v některých případech i jeho návratem, a to i v oblastech, kde se ho již podařilo dostat pod kontrolu; zdůrazňuje, že EU musí svým africkým parterům poskytovat neustálou pomoc a v rámci boje s tímto smrtelným onemocněním s nimi úzce spolupracovat;

2.      zdůrazňuje, že se jedná o nejvážnější dosud zaznamenanou epidemii, která již připravila o život více než dva tisíce lidí;

3.      vyjadřuje svou upřímnou soustrast africkým vládám a národům postiženým touto epidemií; bere na vědomí nedávné rozhodnutí Světové zdravotnické organizace, která prohlásila epidemii Eboly za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, a vyzývá k solidaritě EU s dotyčnými státy a k jejich podpoře, a to jak v případě zdravotníků, tak i mezinárodních organizací, kteří bojují s touto chorobou;

4.      varuje, že epidemie Eboly se stala komplikovanou krizí s politickými, bezpečnostními, hospodářskými a sociálními důsledky, které budou tento region i nadále ovlivňovat, a to i nad rámec současné nouzové situace ve zdravotnictví;

5.      zdůrazňuje, že epidemie Eboly představuje celosvětové bezpečnostní riziko a není pouze západoafrickým problémem, ale spíše problémem celosvětovým;

6.      vyzývá mezinárodní společenství, aby se všemožně vynasnažilo urychlit vývoj účinných a bezpečných způsobů léčby pro boj proti Ebole; sdílí však názor Světové zdravotnické organizace, že výzkum těchto léčebných možností by neměl odvádět pozornost od zavádění účinné klinické péče, přísné prevence infekcí a jejich léčby, od pozorného vyhledávání osob, s nimiž se nemocní dostali do kontaktu, a jejich sledování a od účinného informování o rizicích a sociální mobilizace, což jsou všechno velmi důležité kroky, má-li dojít k ukončení epidemií tohoto onemocnění;

7.      zdůrazňuje, že úspěšná reakce na epidemii Eboly vyžaduje neustálé řádné řízení, protože nedostatek důvěry, jak se ukázalo v případě neschopnosti liberijské vlády reagovat na krizi, vedl k tomu, že uvedená diaspora vyzvala k organizovanému přechodu od stávající vlády; vyzývá k mezinárodní podpoře, která by zajistila, že Libérie bude pokračovat na cestě k trvalému míru a prosperitě, a která by zajistila dodržování práva a ochranu civilistů a dále účinné sdělování informací veřejnosti a další opatření vytvářející důvěru mezi občany;

8.      vítá v této souvislosti diskuze o tom, jak by mírové snahy OSN mohly dále podporovat boj proti Ebole v Libérii; zdůrazňuje, že mezi tato opatření by mělo patřit zajištění bezpečnosti zdravotnických pracovníků a zařízení i logistická podpora poskytovaná základním zdravotnickým zařízením a základnímu zdravotnickému vybavení;

9.      vyzývá Komisi, aby zintenzivnila své snahy a koordinovala svou činnost zaměřenou na boj proti epidemii Eboly se Spojenými státy a dalšími mezinárodními partnery;

10.    vítá finanční podporu, kterou EU poskytla misi Africké unie ASEOWA pro boj proti Ebole, a zdůrazňuje, že EU musí při zavádění nouzových mechanizmů podporovat orgány postižených afrických zemí;

11.    vítá vyčlenění celkové částky 140 milionů EUR prostřednictvím několika programů EU a dodatečnou pomoc členských států, která je součástí příspěvku EU k rázné koordinované mezinárodní reakci;

12.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládám a parlamentům Africké unie a Světové zdravotnické organizaci.

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí