Menettely : 2014/2842(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0126/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0126/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0026

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 126kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) 8. elokuuta 2014 antaman julistuksen, jonka mukaan Länsi-Afrikasta alkanut Ebola-epidemia on kansainvälinen kansanterveydellinen uhka,

–       ottaa huomioon komission jäsenen Borgin 8. elokuuta 2014 antaman Länsi-Afrikasta alkanutta Ebola-epidemiaa koskevan julkilausuman,

–       ottaa huomioon pääsihteeri Ban Ki-moonin 13. elokuuta 2014 koolle kutsuman YK:n järjestelmän laajuisen koordinointikokouksen, jossa käsiteltiin nykyistä Ebola-epidemiaa Länsi-Afrikassa, jossa taudin leviämisen kannalta kriittinen alue on Guinean, Liberian ja Sierra Leonen rajojen risteyskohdassa,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin ulkoasiainneuvoston 15. elokuuta 2014 antamat Länsi-Afrikan Ebola-kriisiä koskevat päätelmät,

–       ottaa huomioon 28. elokuuta 2014 annetun Ebolaa koskevan WHO:n suunnitelman,

–       ottaa huomioon 2. syyskuuta 2014 järjestetyn Ebolaa koskeneen YK:n erityistiedotustilaisuuden, jonka piti kansainvälisen Lääkärit ilman rajoja -järjestön puheenjohtaja Joanne Liu,

–       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 5. syyskuuta 2014 esittämän kansainvälisen avunpyynnön, jonka tarkoituksena on mobilisoida Yhdistyneet kansakunnat kaikin mahdollisin tavoin reagoimaan Länsi-Afrikan Ebola-epidemiaan,

–       ottaa huomioon WHO:n 5. syyskuuta 2014 antaman ilmoituksen, jonka mukaan kaksipäiväiseen keskusteluun mahdollisista Ebola-hoidoista ja -rokotteista osallistuneet asiantuntijat kykenivät yksilöimään useita hoito- ja rokotustoimenpiteitä, joihin kliinisessä arvioinnissa olisi nyt ensisijaisesti keskityttävä, kaksi lupaavaa Ebola-rokotetta mukaan luettuina,

–       ottaa huomioon presidentti Barack Obaman 7. syyskuuta 2014 antaman vahvistuksen, jonka mukaan Yhdysvallat auttaa ennen Yhdysvaltain sotilaiden lähettämistä koordinoimaan globaaleja toimia Länsi-Afrikan Ebola-epidemian hillitsemiseksi, kuten eristysyksiköiden perustamista, laitetoimituksia sekä kansainvälisen terveydenhoitohenkilöstön turvallisuuden takaamista,

–       ottaa huomioon, että Lääkärit ilman rajoja -järjestö kehotti 10. syyskuuta 2014 kansainvälistä yhteisöä ryhtymään sotilaallisiin toimiin, sillä Länsi-Afrikan Ebola-epidemiasta on tullut kansallinen ja maailmanlaajuinen turvallisuusuhka, sillä koko alue ei kärsi ainoastaan terveyskriisistä vaan myös humanitaarisesta ja turvallisuuskriisistä,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että nykyinen Ebola-epidemia koskee Länsi-Afrikan aluetta (Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria ja viimeisimpänä Senegal) ja että se sai alkunsa joulukuussa 2013 ja on pahin epidemia koskaan;

B.     ottaa huomioon 6. syyskuuta 2014 annetun WHO:n raportin, jonka mukaan Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa on nykyisen Ebola-viruksen aiheuttaman epidemian johdosta raportoitu 4 269 tartuntatapausta ja 2 288 kuolemantapausta; panee merkille, että Nigeriassa tartuntoja on ollut 21 ja kuolemantapauksia 8 ja että Senegalissa on vahvistettu yksi tapaus;

C.     ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin erityisedustaja Karin Landgren antoi 9. syyskuuta 2014 YK:n turvallisuusneuvostolle Ebolan leviämistä Liberiassa koskevan selonteon, jossa hän korosti, että kuolemantapausten määrä sekä kriisin taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja turvallisuuteen liittyvät kerrannaisvaikutukset vaikuttavat Liberiaan syvästi, sillä maassa on dokumentoitu vähintään 2 070 tapausta, joista vähintään 160 on terveystyöntekijöitä;

D.     panee merkille, että suurin osa terveydenhoitohenkilöstöstä suorittaa tehtäviään ilman asianmukaisia suojavälineitä, koulutusta tai palkkaa; panee merkille, että paikalliset hautajaisrituaalit, kuten kuolleiden koskettaminen ja peseminen ja sairaista sukulaisista ja ystävistä huolehtimisen perinne, edesauttavat viruksen leviämistä;

E.     ottaa huomioon, että YK:n terveysviraston mukaan standarditoimenpiteet, kuten tapausten varhainen havaitseminen ja eristäminen, kontaktien jäljittäminen ja seuranta sekä tartuntojen valvontaa koskevat tiukat menettelyt, ovat pysäyttäneet aiemmat Ebola-epidemiat esimerkiksi Ugandassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Gabonissa, ja voisivat pysäyttää myös nykyisen epidemian;

F.     ottaa huomioon, että Ebolan torjuntaa koskevan valtavan tehtävän yhteydessä on paljastunut jatkuvia ja vakavia institutionaalisia heikkouksia, turvallisuusala mukaan luettuna, mikä osaltaan lisää taloudellista epävarmuutta;

G.     ottaa huomioon, että WHO:n elokuussa 2014 koolle kutsuma 12-jäseninen eettinen paneeli ilmoitti, että on eettistä hoitaa Ebola-potilaita kokeellisilla lääkkeillä, jotta voidaan torjua kaikkien aikojen vakavinta ja monimutkaisinta Ebola-viruksen aiheuttamaa epidemiaa;

H.     ottaa huomioon, että elokuun alussa lennätettiin kaksi tartunnan saanutta terveystyöntekijää, Nancy Writebol ja Kent Brantly, hoidettaviksi Yhdysvaltoihin; panee merkille, että molemmat pääsivät pois sairaalasta sen jälkeen, kun heitä oli hoidettu kokeellisella ZMapp-seerumilla;

I.      ottaa huomioon, että Afrikan unioni perusti 8. elokuuta 2014 ASEOWA-operaation, jonka tarkoituksena on torjua Ebolaa aluksi kuuden kuukauden ajan Liberiassa sijaitsevasta pääkonttorista käsin ja vähintään 100 henkilön avulla siten, että AWEOSA koordinoi kansallisia ja kansainvälisiä toimia, tekee yhteistyötä humanitaaristen toimijoiden kanssa, tarjoaa lääkinnällistä tukea ja avustaa paikallisviranomaisia epidemian valvonnan tehostamisessa; ottaa huomioon, että EU ilmoitti viiden miljoonan euron tuesta Afrikan unionin 8. elokuuta 2014 perustamalle operaatiolle;

J.      ottaa huomioon, että 10. syyskuuta 2014 myönnettiin virallisesti lähes neljä miljoonaa Yhdysvaltain dollaria YK:n humanitaarisen avun lentokuljetuspalvelulle, jotta se voi tukea operaatioita Länsi-Afrikassa; ottaa huomioon, että rahoituksella autetaan Maailman elintarvikeohjelmaa, jonka alaisuudessa UNHAS toimii, kuljettamaan humanitaarista henkilökuntaa, lääkintäteknisiä tarvikkeita ja laitteita ja muita tärkeitä humanitaarisia toimituksia nopeasti ja tehokkaasti lukuisiin kaukaisiin kohteisiin Guineassa, Liberiassa, Nigeriassa ja Sierra Leonessa;

K.     ottaa huomioon, että YK:n keskitetty hätäapurahasto on myöntänyt 7,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria humanitaarisille kumppaneille tukeakseen niiden alustavia toimia Ebola-epidemian torjumiseksi neljässä maassa, hätäterveydenhuolto ja ruoka-apu mukaan luettuina: Guinea (2,7 milj. USD), Liberia (1,9 milj. USD), Nigeria (1,5 milj. USD) ja Sierra Leone (1,5 milj. USD);

L.     ottaa huomioon, että komissio on lisännyt epidemian torjumiseen myönnettyjä varoja maaliskuusta 2014 asti; panee merkille, että komissio ilmoitti 5. syyskuuta myöntävänsä 140 miljoonan euron lisäavustuspaketin Ebola-viruksesta Länsi-Afrikassa parhaillaan kärsiville maille (Guinea, Sierra Leone, Liberia ja Nigeria);

M.    ottaa huomioon, että alueelle on sijoitettu EU:n humanitaarisia asiantuntijoita, jotka valvovat tilannetta ja tekevät yhteistyötä kumppanijärjestöjen ja paikallisviranomaisten kanssa; ottaa huomioon, että Guineaan, Nigeriaan ja Liberiaan on lähetetty Euroopan mobiililaboratorio -hankkeen erityisryhmiä, joilla on käytössään siirrettäviä laboratorioita, jotka tukevat viruksen aiheuttaman verenvuotokuumeen diagnosoinnissa, näytteiden nopeassa analysoinnissa ja tapausten vahvistamisessa;

N.     ottaa huomioon, että pääsihteeri Ban Ki-moon pyytää New Yorkiin tämänvuotiseen tulevaan YK:n yleiskokoukseen kokoontuvia poliittisia päättäjiä korkean tason kokoukseen painottamaan kiireellisiä tarpeita ja Länsi-Afrikan Ebola-epidemian edellyttämiä toimia;

1.      on erittäin huolissaan Ebola-viruksen aiheuttaman taudin leviämisestä, sillä se koskee useita Länsi-Afrikan maita, ja erityisesti taudin jatkuvasta pahenemisesta ja joissakin tapauksissa sen uudelleenesiintymisestä paikoissa, joissa se on saatu jo hallintaan; korostaa, että EU:n on jatkuvasti tuettava afrikkalaisia kumppaneitaan ja tehtävä niiden kanssa tiivistä yhteistyötä tämän kuolettavan taudin torjumiseksi;

2.      korostaa, että tämä on pahin koskaan todettu Ebola-epidemia, ja että se on vaatinut jo yli kahden tuhannen ihmisen hengen;

3.      ilmaisee vilpittömän osanottonsa Afrikan hallituksille ja kansoille, joita epidemia koskee; panee merkille, että WHO päätti äskettäin julistaa Ebola-epidemian kansainväliseksi kansanterveydelliseksi uhaksi, ja kehottaa EU:ta olemaan solidaarinen ja antamaan tukea asianomaisille maille sekä terveystyöntekijöille ja tautia torjuville kansainvälisille järjestöille;

4.      varoittaa, että Ebolasta on tullut monimutkainen kriisi, jolla on poliittisia, turvallisuuteen liittyviä, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka vaikuttavat alueeseen vielä pitkään nykyisen lääketieteellisen hätätilan jälkeen;

5.      korostaa, että Ebola-epidemia aiheuttaa globaalin turvallisuushaasteen eikä ole ainoastaan Länsi-Afrikan ongelma vaan maailmanlaajuinen ongelma;

6.      kehottaa kansainvälistä yhteisöä ponnistelemaan kaikin tavoin vauhdittaakseen ja kehittääkseen tehokkaita ja turvallisia hoitoja Ebolan torjumiseksi; on kuitenkin samaa mieltä WHO:n kanssa siitä, että näiden hoitojen tutkinta ei saa heikentää tehokkaan kliinisen hoidon täytäntöönpanoa, infektioiden tiukkaa ennaltaehkäisyä ja valvontaa, kontaktien huolellisia jäljitystoimenpiteitä ja seurantaa, riskejä koskevaa tehokasta viestintää ja sosiaalista liikkuvuutta, mitkä ovat kaikki erittäin tärkeitä taudin leviämisen ehkäisemiseksi;

7.      korostaa, että onnistuneet Ebola-toimet edellyttävät vakaata hallintoa, sillä luottamuksen puute, kuten on nähty Liberian hallituksen kriisinhoitokyvyttömyyden yhteydessä, on osaltaan lisännyt muualla asuvien esittämiä hallituksenvaihtovaatimuksia; vaatii kansainvälistä tukea, jotta varmistetaan, että Liberia jatkaa kulkuaan kohti kestävää rauhaa ja vaurautta ja jotta turvataan oikeusvaltio sekä siviilien suojelu ja tehokas julkinen tiedottaminen ja muut luottamuksen rakentamisen edellyttämät toimet;

8.      pitää tässä yhteydessä ilahduttavina keskusteluja siitä, millä tavoin YK:n rauhanturvaamistoimet voivat myös auttaa Ebolan torjunnassa Liberiassa; vaatii, että terveydenhoitohenkilökunnan suojelu olisi sisällytettävä näihin toimiin ja olisi annettava logistista tukea tärkeimmille terveydenhoitolaitoksille ja -välineille;

9.      kehottaa komissiota tehostamaan ponnistelujaan ja koordinoimaan Yhdysvaltojen ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa toimia, joilla Ebola-viruksen leviämistä torjutaan;

10.    pitää myönteisenä EU:n rahoitustukea Afrikan unionin Ebolan torjuntaan pyrkivälle ASEOWA-operaatiolle ja korostaa, että EU:n on tuettava Afrikan viranomaisia kyseisissä maissa hätämekanismin täytäntöönpanossa;

11.    pitää myönteisenä useiden EU:n ohjelmien kautta välitettävää kaikkiaan 140 miljoonan euron tukea sekä jäsenvaltioiden apua osana EU:n panosta vahvassa ja koordinoidussa kansainvälisessä hankkeessa;

12.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Afrikan unionin hallituksille ja parlamenteille sekä Maailman terveysjärjestölle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö