Eljárás : 2014/2842(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0126/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0126/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0026

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 238kWORD 72k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az ebolajárvány kitörésére adott uniós válaszlépésekről (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2014. augusztus 8-i közleményére, amelyben nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette az ebolajárvány nyugat-afrikai kitörését,

–       tekintettel Tonio Borg egészségügyért felelős uniós biztos 2014. augusztus 8-i nyilatkozatára az ebolajárvány kitöréséről Nyugat-Afrikában,

–       tekintettel az Egyesült Nemzetek rendszerszintű koordinációs ülésére, amelyet Ban Ki-Mun főtitkár 2014. augusztus 13-ára hívott össze a jelenlegi ebolajárvány nyugat-afrikai (a betegség terjedésének gócpontja Guinea, Libéria és Sierra Leone egymással határos körzetében van) kitörésére reagálva,

–       tekintettel az Európai Unió Külügyek Tanácsának a nyugat-afrikai ebolaválságról szóló 2014. augusztus 15-i következtetéseire,

–       tekintettel a WHO által az ebolajárvány kezelésére készített 2014. augusztus 28-i tervre,

–       tekintettel az eboláról szóló 2014. szeptember 2-i ENSZ-különjelentésre, melyet Dr. Joanne Liu, az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi ügyekért felelős elnöke készített,

–       tekintettel Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár 2014. szeptember 4-i nemzetközi segélyhívására, amelyben mozgósította az ENSZ tagországait a Nyugat-Afrikában kitört ebolajárványra adott válaszlépésekre,

–       tekintettel a WHO 2014. szeptember 5-i bejelentésére, amely szerint a potenciális ebola elleni gyógymódokról és védőoltásokról szóló kétnapos tanácskozásban részt vett szakértők több, jelenleg a klinikai értékelés fókuszában álló terápiás és oltásos beavatkozást is megneveztek, beleértve két ígéretes ebola elleni védőoltást,

–       tekintettel Barack Obama 2014. szeptember 7-i bejelentésére, amelyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok segítséget nyújt a nyugat-afrikai ebolajárvány megfékezéséhez, az amerikai hadsereg bevonása előtt többek között elkülönítő egységek felállítása, felszerelések biztosítása és a nemzetközi közegészségügyi dolgozók biztonságának garantálása révén,

–       tekintettel az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi katonai mozgósítást sürgető 2014. szeptember 10-i felhívására, tekintettel arra, hogy a nyugat-afrikai ebolajárvány nemzeti és globális kockázattá vált, és az egész régió nemcsak egészségügyi válsággal, de humanitárius és biztonsági válsággal is küszködik;

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a nyugat-afrikai régiót érintő (Libériára, Sierra Leonéra, Guineára, Nigériára, és legújabban Szenegálra is kiterjedő), 2013 decemberében kezdődött jelenlegi járvány minden idők legsúlyosabb ebolajárványa;

B.     mivel a WHO arról számolt be, hogy 2014. szeptember 6-ig 4269 megbetegedést és 2288 halálesetet regisztráltak az ebolavírus jelenlegi kitörése során Guineában, Libériában és Sierra Leonában; mivel Nigériából 21 megbetegedést és 8 elhalálozást jelentettek, Szenegálban pedig egy halálesetet erősítettek meg;

C.     mivel 2014. szeptember 9-én az ENSZ főtitkárának különleges képviselője, Karin Landgren beszámolt az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt az ebola libériai terjedéséről, és hangsúlyozta, hogy a halálesetek rohamos mértékű emelkedése, illetve a válság gazdasági, társadalmi, politikai és biztonsági hozadéka alapjaiban rengeti meg Libériát, ahol legalább 2070 dokumentált megbetegedés történt, és legalább 160 egészségügyi dolgozó vesztette életét;

D.     mivel a legtöbb egészségügyi dolgozó nem megfelelő védőfelszerelésben, képzés vagy fizetés nélkül végzi feladatát; mivel a halottak érintésével és lemosásával járó helyi temetkezési szertartások, illetve a beteg rokonok és barátok gondozásának hagyománya is hozzájárul a járvány terjedéséhez;

E.     mivel az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint az olyan szokványos intézkedések, mint a korai felismerés és a betegek elkülönítése, a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése és ellenőrzése az ebolajárvány korábbi kitörései során – többek között Ugandában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban – megállították annak terjedését, és ez most is így lehet;

F.     mivel az ebola kezelésének hatalmas feladata során tartós és súlyos intézményi hiányosságokra derült fény többek között a biztonsági ágazatban is, amely hozzájárul a gazdasági bizonytalansághoz;

G.     mivel a WHO által 2014 augusztusában összehívott, 12 főből álló etikai bizottság etikusnak minősítette az ebolabetegek kísérleti gyógyszerekkel való kezelését minden idők legnagyobb, legsúlyosabb és legösszetettebb ebolajárványának megfékezése érdekében;

H.     mivel augusztus elején Nancy Writebol és Kent Brantly egészségügyi dolgozókat megfertőződésüket követően az Egyesült Államokba szállították gyógykezelésre; mivel egy ZMapp nevű kísérleti szérummal való kezelésüket követően mindketten elhagyhatták a kórházat;

I.      mivel az Afrikai Unió a nyugat-afrikai ebolajárvány leküzdésére 2014. augusztus 8-án 6 hónapos kezdeti időszakra, libériai központtal és legalább 100 fős személyzettel létrehozta az ASEOWA missziót, amelynek célja a nemzeti és nemzetközi műveletek összehangolása, a humanitárius szereplők közötti összeköttetés biztosítása, orvosi segítség nyújtása és a helyi hatóságok támogatása a járvány feletti ellenőrzés megszilárdításában; mivel az EU bejelentette, hogy 5 millió eurót bocsát rendelkezésre az Afrikai Unió által 2014. augusztus 8-án létrehozott misszió támogatásához;

J.      mivel 2014. szeptember 10-én mintegy 4 millió USA-dollárt hagytak hivatalosan jóvá az ENSZ humanitárius légiszolgálata (UNHAS) számára a nyugat-afrikai műveletek támogatásához; mivel ez a pénzösszeg az UNHAS-t működtető Világélelmezési Programot fogja támogatni a humanitárius személyzet, orvosi eszközök és felszerelések, illetve további nélkülözhetetlen humanitárius rakomány Guineán, Libérián, Nigérián és Sierra Leonén belüli távoli helyszínekre való gyors és hatékony szállításában;

K.     mivel a humanitárius partnerek mindezidáig 7,6 millió USA-dollárt kaptak az ENSZ Központi Szükséghelyzeti Válaszalapjából (CERF) az ebola négy országban való kitörésére adott kezdeti válasz támogatásaként, többek között sürgősségi egészségügyi ellátás és élelmiszersegély formájában, az alábbi megoszlásban: Guinea (2,7 millió USA-dollár), Libéria (1,9 millió USA-dollár), Nigéria (1,5 millió USA-dollár) és Sierra Leone (1,5 millió USA-dollár);

L.     mivel az Európai Bizottság 2014 márciusa óta fokozatosan növelte a járvánnyal szembeni fellépésre nyújtott támogatását; mivel a Bizottság 2014. szeptember 5-én további 140 millió eurós pénzügyi csomagot jelentett be, amely a nyugat-afrikai ebolajárványban jelenleg érintett országok – Guinea, Sierra Leone, Libéria és Nigéria – támogatására szolgál;

M.    mivel az EU humanitárius szakértőket telepített a térségben a helyzet nyomon követése, valamint a partnerszervezetek és a helyi hatóságok közötti kapcsolatok kialakítása céljából; mivel a veszélyes fertőző betegségekre irányuló Európai Mozgó Laboratórium projekt számos európai specialistáját küldték Guineába, Nigériába és Libériába olyan mozgó laboratóriumokkal, amelyek a vírusos vérfertőzés diagnosztizálására, a minták gyors elemzésére és a betegség megerősítésére alkalmasak;

N.     mivel Ban Ki-Mun ENSZ-főtitkár az ENSZ idei Közgyűlésének közelgő magas szintű ülésére össze fogja hívni az államfőket a Nyugat-Afrikában kitört ebolajárvány támasztotta sürgős szükségletek és a kellő reagálás hangsúlyozása céljából;

1.      mélységes aggodalmát fejezi ki az ebolavírus számos nyugat-afrikai országot érintő felbukkanása, és különösen a betegség folyamatos súlyosbodása, bizonyos esetekben pedig újbóli megjelenése miatt, néha olyan területeken is, ahol korábban azt megfékezték; hangsúlyozza, hogy az EU-nak folyamatosan támogatnia kell afrikai partnereinket és szorosan együtt kell velük működnie e halálos kór megfékezése során;

2.      hangsúlyozza, hogy az eddigi kétezernél is több halálos áldozattal ez minden idők legsúlyosabb ebolajárványa;

3.      őszinte részvétét fejezi ki a járványban érintett afrikai kormányoknak és népeknek; tudomásul veszi a WHO ama közelmúltbeli döntését, hogy az ebolajárványt nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította, és felszólítja az EU-t az érintett országok, valamint a betegség ellen küzdő egészségügyi dolgozók és nemzetközi szervezetek iránti szolidaritásra és azok támogatására;

4.      arra figyelmeztet, hogy az ebola olyan összetett válságot idézett elő, amelynek politikai, biztonsági, gazdasági és társadalmi következményei az aktuális orvosi vészhelyzeten túlmenően fognak a térségre kihatni;

5.      hangsúlyozza, hogy az ebola kitörése globális biztonsági kihívást jelent, s nemcsak nyugat-afrikai, hanem globális jelentőségű probléma;

6.      felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy tegyen meg minden erőfeszítést az ebola elleni eredményes és biztonságos terápiák kidolgozása és felgyorsítása érdekében; osztja ugyanakkor a WHO véleményét, mely szerint e terápiák felkutatásának nem szabad elvonnia a figyelmet a hatékony klinikai ápolásról, a szigorú fertőzésmegelőzésről és -ellenőrzésről, a fertőzöttekkel való érintkezés gondos nyomon követéséről, a hatékony kockázatkommunikációról és társadalmi mobilizálásról, amelyek mind kulcsfontosságúak a betegség kitörésének megszüntetésében;

7.      hangsúlyozza hogy az ebolára adott válasz sikerességéhez biztos kormányzásra van szükség, hiszen a tétovázás – ahogyan erre a válság kezelésére alkalmatlan libériai kormány adott példát – is hozzájárult ahhoz, hogy a diaszpóra szorgalmazza a jelenlegi kormány szervezett leváltását; nemzetközi támogatást kér Libériának a hosszú távú béke felé vezető úton maradásának garantálásához, valamint a jogállamiság tiszteletben tartásának és a polgárok védelmének, illetve hatékony, nyilvános kommunikációs stratégiák és egyéb bizalomépítő intézkedések biztosításához;

8.      e tekintetben üdvözli az arról folyó eszmecseréket, hogy az ENSZ békefenntartó erői hogyan támogathatják tovább az ebola libériai megfékezésére irányuló küzdelmet; hangsúlyozza, hogy e küzdelem részét kell, hogy képezze az egészségügyi dolgozók és létesítmények védelmének biztosítása, továbbá az alapvető egészségügyi létesítmények és felszerelések logisztikai támogatása;

9.      felszólítja a Bizottságot, hogy az ebolavírus kitörésének felszámolása érdekében fokozza erőfeszítéseit, és hangolja össze fellépéseit az Egyesült Államokkal és egyéb nemzetközi partnerrel;

10.    üdvözli az Afrikai Unió ASEOWA missziója számára az ebola leküzdéséhez nyújtott uniós pénzügyi támogatást, és hangsúlyozza, hogy az EU-nak támogatnia kell az érintett afrikai országok hatóságait a sürgősségi mechanizmusok végrehajtása során;

11.    üdvözli a számos uniós programon és a tagállamok további segítségén keresztül felajánlott 140 millió eurós kötelezettségvállalást, amely az EU hozzájárulása egy erős, összehangolt nemzetközi válaszhoz;

12.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Afrikai Unió kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Egészségügyi Világszervezetnek.

 

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat