Rezolūcijas priekšlikums - B8-0126/2014Rezolūcijas priekšlikums
B8-0126/2014

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu

16.9.2014 - (2014/2842(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu

Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús PPE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0107/2014

Procedūra : 2014/2842(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0126/2014
Iesniegtie teksti :
B8-0126/2014
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8‑0126/2014

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES veiktajiem pasākumiem, reaģējot uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu

(2014/2842(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2014. gada 8. augusta paziņojumu par to, ka Ebolas vīrusa uzliesmojums Rietumāfrikā uzskatāms par sabiedrības veselības starptautisku ārkārtas situāciju,

–       ņemot vērā ES komisāra Tonio Borg 2014. gada 8. augusta paziņojumu par Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā,

–       ņemot vērā ANO sistēmas mēroga koordināciju 2014. gada 13. augustā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon sasauca sanāksmi, lai reaģētu uz pašreizējo Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā ar slimības izplatīšanās epicentru teritorijā ap Gvinejas, Libērijas un Sjerraleones savstarpējām robežām,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014. gada 15. augusta secinājumus par Ebolas vīrusa izraisīto krīzi Rietumāfrikā,

–       ņemot vērā PVO 2014. gada 28. augusta vadlīnijas reaģēšanai uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu,

–       ņemot vērā ANO 2014. gada 2. septembra īpašo paziņojumu par Ebolas vīrusu, ko sniedza organizācijas „Ārsti bez robežām” starptautiskā prezidente Dr. Joanne Liu,

–       ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-moon 2014. gada 5. septembra starptautisko aicinājumu mobilizēt ANO visos iespējamos veidos, lai reaģētu uz Ebolas vīrusa uzliesmojumu Rietumāfrikā,

–       ņemot vērā PVO 2014. gada 5. septembra paziņojumu par to, ka eksperti, kas piedalās divu dienu debatēs par iespējamām terapijas metodēm Ebolas vīrusa gadījumā un vakcīnām, ir identificējuši vairākas terapeitiskas un vakcinācijas intervences iespējas, kuras patlaban būtu prioritāri klīniski jāizvērtē, tas attiecas arī uz divām daudzsološām Ebolas vīrusa vakcīnām,

–       ņemot vērā to, ka prezidents Baraks Obama 2014. gada 7. septembrī apstiprināja, ka ASV palīdzēs koordinēt starptautiskos centienus apkarot Ebolas vīrusa epidēmiju Rietumāfrikā pirms iespējamās ASV militārās iesaistes, tostarp izveidojot izolācijas vienības, piegādājot aprīkojumu un sargājot starptautisko veselības darbinieku spēku drošību,

–       ņemot vērā organizācijas "Ārsti bez robežām" 2014. gada 10. septembra aicinājumu sākt starptautisku militāru mobilizāciju sakarā ar to, ka Ebolas vīrusa epidēmijas uzliesmojums Rietumāfrikā ir kļuvis par valsts un pasaules mēroga apdraudējumu drošībai, visam reģionam ciešot ne vien no veselības krīzes, bet arī no humanitārās un drošības krīzes,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pašreizējais Ebolas vīrusa uzliesmojums, kas skar Rietumāfrikas reģionu — Libēriju, Sjerraleoni, Gvineju, Nigēriju un nesen arī Senegālu un kurš sākās 2013. gada decembrī, ir visļaunākais šīs epidēmijas uzliesmojums, kāds jebkad pieredzēts;

B.     tā kā saskaņā ar PVO datiem līdz 2014. gada 6. septembrim bija zināmi 4269 saslimšanas un 2288 nāves gadījumi, ko izraisījis Ebolas vīruss Gvinejā, Libērijā un Sjerraleonē; tā kā Nigērijā ir zināms 21 saslimšanas gadījums un 8 nāves gadījumi un Senegālā ir apstiprināts viens gadījums;

C.     tā kā ANO ģenerālsekretāra Īpašā pārstāve Karin Landgren informēja ANO drošības Padomi par Ebolas izplatīšanos Libērijā, uzsverot, ka ātrums un apjomi, kādos šis vīruss atņem dzīvības, kā arī šīs krīzes izraisītā ekonomiskā, sociālā, politiskā ietekme un ietekme uz drošību ārkārtīgi smagi skar Libēriju, kur jau ir vismaz 2070 reģistrētu gadījumu, no kuriem cietušie ir 160 veselības aizsardzības darbinieki;

D.     tā kā lielākā daļa veselības aizsardzības darbinieku veic savus pienākumus bez pienācīga aizsardzības aprīkojuma, bez pienācīgas apmācības vai samaksas; tā kā vietējās bēru tradīcijas, kurās mirušajiem pieskaras un tos apmazgā, kā arī tradīcijas aprūpēt slimos radiniekus un draugus, veicina vīrusa izplatīšanos;

E.     tā kā saskaņā ar ANO Veselības aģentūras datiem standarta pasākumi, piemēram, agrīna diagnosticēšana, izolācija, kontaktpersonu izsekošana un uzraudzība, kā arī stingras infekcijas kontroles procedūras, līdz šim ir apturējuši Ebolas vīrusa uzliemojumus, tostarp Ugandā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, kā arī Gabonā, un ir iespējams nodrošināt, ka šie pasākumi atkal aptur uzliesmojumu;

F.     tā kā ārkārtīgi sarežģītais uzdevums risināt Ebolas vīrusa problēmu ir atklājis noturīgas un smagas institucionālās nepilnības, tostarp drošības jomā, kā arī saasinājis ekonomisko nenoteiktību;

G.     tā kā PVO 2014. gada augustā sasauktā ētikas padome 12 locekļu sastāvā paziņoja, ka ir atbilstoši ētikas normām ārstēt Ebolas vīrusa slimniekus ar eksperimentālām zālēm, lai cīnītos pret lielāko, smagāko un sarežģītāko Ebolas vīrusa uzliesmojumu vēsturē;

H.     tā kā augusta sākumā veselības aizsardzības darbinieki Nancy Writebol un Kent Brantly tika nogādāti ASV, lai saņemtu ārstēšanu, jo viņi bija inficējušies; un tā kā abi tika izrakstīti no slimnīcas pēc tam, kad bija saņēmuši ārstēšanu ar eksperimentālo serumu ZMapp;

I.      tā kā 2014. gada 8. augustā Āfrikas Savienība sākotnēji uz 6 mēnešiem nodibināja ASEOWA — misiju cīņai pret Ebolas vīrusu, kuras mītne ir Libērijā un kuras personāls ir vismaz 100 cilvēku sastāvā, lai šī misija koordinētu valsts un starptautiskās operācijas, sadarbotos ar humanitārās palīdzības jomas dalībniekiem, sniegtu medicīnisko atbalstu un palīdzētu vietējām iestādēm konsolidēt kontroli pār epidēmiju; tā kā ES ir paziņojusi, ka tā nodrošinās EUR 5 miljonu atbalstu 2014. gada 8. augustā izveidotajai Āfrikas Savienības misijai;

J.      tā kā 2014. gada 10. septembrī tika oficiāli apstiprināts, ka ANO Humanitārajam gaisa satiksmes dienestam (UNHAS) tiks piešķirti gandrīz 4 miljoni euro, lai atbalstītu tā darbības Rietumāfrikā; tā kā šis finansējums atbalstīs Pasaules Pārtikas programmu, kuras pārziņā ir UNHAS, lai tas varētu ātri un efektīvi transportēt humānās palīdzības organizāciju darbiniekus, medicīnas preces un aprīkojumu, kā arī citas svarīgas humānās palīdzības kravas uz vairākām attālām teritorijām Gvinejā, Libērijā, Nigērijā un Sjerraleonē;

K.     tā kā līdz šim humānās palīdzības partneri ir saņēmuši USD 7,6 miljonus no ANO Galvenā krīžu noregulēšanas fonda (CERF), lai atbalstītu sākotnējo reaģēšanu uz Ebolas vīrusa epidēmijas uzliesmojumu četrās valstīs, tostarp nodrošinot ārkārtas palīdzību veselības aprūpes un pārtikas nodrošinājuma jomā — Gvinejai (USD 2,7 miljoni), Libērijai (USD 1.9 miljoni), Nigērijai (USD 1.5 miljoni) un Sjerraleonei (USD 1.5 miljoni);

L.     tā kā Eiropas Komisija kopš 2014. gada marta aizvien pastiprina savus pasākumus reaģēšanai uz epidēmijas uzliesmojumu; tā kā 2014. gada 5. septembrī Komisija paziņoja par papildu finansējumu EUR 140 miljonu apmērā, kas paredzēts Rietumāfrikas valstīm, kuras skāris Ebolas vīruss — Gvinejai, Sjerraleonei, Libērijai un Nigērijai;

M.    tā kā ES uz šo reģionu ir norīkojusi humānās palīdzības ekspertus, kas uzrauga situāciju un sadarbojas ar partnerorganizācijām un vietējām iestādēm; tā kā Eiropas bīstamo infekcijas slimību mobilās laboratorijas projekta speciālistu komandas ir nosūtītas uz Gvineju, Nigēriju un Libēriju, lai ar mobilajām laboratorijām palīdzētu diagnosticēt vīrusu hemorāģisko drudzi, ātri veicot paraugu analīzes un ātri apstiprinot gadījumus;

N.     tā kā ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon sasauks valstu vadītāju sanāksmi Ņujorkā, lai šā gada ANO Ģenerālās asamblejas augsta līmeņa sadaļā uzsvērtu neatliekamās vajadzības un nepieciešamo reaģēšanu uz Ebolas vīrusa epidēmijas uzliesmojumu Rietumāfrikā;

1.      pauž visdziļākās bažas par Ebolas vīrusa epidēmijas uzliesmojumu, kas skar vairākas Rietumāfrikas valstis, jo īpaši par situācijas nepārtraukto pasliktināšanos un dažos gadījumos atkārtotiem uzliesmojumiem pat vietās, kur slimība jau tika kontrolēta; uzsver, ka ES ir pastāvīgi jāatbalsta mūsu partneri Āfrikā un cieši ar viņiem jāsadarbojas, lai apkarotu šo nāvējošo slimību;

2.      uzsver, ka šis ir vissmagākais uzliesmojums, kāds jebkad reģistrēts un tajā jau gājušas bojā vairāk nekā divi tūkstoši dzīvības;

3.      pauž patiesu līdzjūtību Āfrikas valdībām un cilvēkiem, kurus skāris šis uzliesmojums; ņem vērā PVO neseno lēmumu noteikt Ebolas vīrusa uzliesmojumu par sabiedrības veselības starptautisku ārkārtas problēmu un prasa, lai ES izrādītu solidaritāti un atbalstu cietušajām valstīm, kā arī veselības aizsardzības darbiniekiem un starptautiskajām organizācijām, kas iesaistījušās cīņā ar šo slimību;

4.      brīdina, ka Ebolas vīrusa izraisītā krīze ir kļuvusi par sarežģītu politisku, drošības, ekonomisku un sociālu problēmu kopumu, kas turpinās ietekmēt šo reģionu arī ilgi pēc pašreizējās ārkārtas situācijas medicīnas jomā;

5.      uzsver, ka Ebolas vīrusa uzliesmojums ir pasaules mēroga drošības problēma, un tā nav tikai Rietumāfrikas, bet arī globāla mēroga problēma;

6.      aicina starptautisko sabiedrību darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izstrādātu efektīvus un drošus terapijas veidus cīņā pret Ebolas vīrusu; tomēr ir vienisprātis ar PVO, ka izpētei šo terapiju jomā nevajadzētu novērst galveno uzmanību no efektīvas klīniskās aprūpes īstenošanas, inficēšanās stingras profilakses un kontroles, rūpīgas kontaktpersonu izsekošanas un novērošanas, efektīvas informēšanas par apdraudējumu un sociālās mobilizācijas — tie visi ir izšķiroši svarīgi nosacījumi slimības uzliesmojumu izbeigšanai;

7.      uzsver — lai cīņa pret Ebolas vīrusu būtu efektīva, ir nepieciešama stabila pārvaldes sistēma, jo neuzticēšanās, kā to parādīja Libērijas valdības nespēja rīkoties šajā krīzes situācijā, ir novedusi pie tā, ka no diasporas atskan aicinājumi īstenot organizētu pašreizējās valdības nomaiņu; prasa nodrošināt starptautisko atbalstu, lai Libērija varētu turpināt ilgtermiņa virzību uz mieru un pārticību, kā arī, lai nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu un civiliedzīvotāju aizsardzību, kā arī efektīvu komunikāciju ar sabiedrību un citus uzticēšanās veicināšanas pasākumus;

8.      šajā sakarā atzinīgi vērtē sarunas par to, kā ANO miera uzturēšanas centieni varētu vēl efektīvāk atbalstīt cīņu pret Ebolas vīrusu Libērijā; uzsver, ka jācenšas nodrošināt veselības darbinieku un iekārtu drošību, kā arī jānodrošina loģistikas atbalsts izšķiroši svarīgu veselības aprūpes iekārtu un aprīkojuma transportēšanai;

9.      aicina Komisiju pastiprināt centienus un koordinēt pasākumus ar ANO un citiem starptautiskajiem partneriem, lai izbeigtu šo Ebolas vīrusa uzliesmojumu;

10.    atzinīgi vērtē ES finansiālo atbalstu Āfrikas Savienības ASEOWA misijai cīņā pret Ebolas vīrusu, un uzsver, ka ES ir jāatbalsta Ebolas vīrusa skarto Āfrikas valstu varas iestādes ārkārtas reaģēšanas pasākumu īstenošanā;

11.    atzinīgi vērtē EUR 140 miljonu piešķīrumu, izmantojot vairākas ES programmas un papildu palīdzību no dalībvalstīm, kas ir daļa no ES devuma spēcīgai, koordinētai starptautiskai reaģēšanai;

12.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Āfrikas Savienības valdībām un parlamentiem, kā arī Pasaules Veselības organizācijai.