Procedură : 2014/2842(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0126/2014

Texte depuse :

B8-0126/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0026

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la răspunsul UE la epidemia de Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere declarația Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 8 august 2014 care proclama epidemia de Ebola din Africa de Vest o urgență la nivel internațional în domeniul sănătății publice,

–       având în vedere declarația din 8 august 2014 a comisarului Borg privind epidemia de Ebola în Africa de Vest,

–       având în vedere reuniunea de coordonare la nivelul întregului sistem al Națiunilor Unite, convenită la 13 august 2014 de Secretarul General Ban Ki-moon pentru a răspunde epidemiei de Ebola din Africa de Vest, zona principală de transmitere a bolii fiind regiunea de la intersecția frontierelor statelor Guineea, Liberia și Sierra Leone,

–       având în vedere concluziile din 15 august 2014 ale Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene privind criza legată de Ebola în Africa de Vest,

–       având în vedere foaia de parcurs privind răspunsul la Ebola publicată de OMS la 28 august 2014,

–       având în vedere informarea specială cu privire la Ebola a Națiunilor Unite, prezentată de dr. Joanne Liu, președinte internațional al Medici fără Frontiere, la 2 septembrie 2014,

–       având în vedere solicitarea de întrajutorare la nivel internațional din 5 septembrie 2014 a Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, de a mobiliza Națiunile Unite cu toate mijloacele posibile pentru a face față epidemiei de Ebola din Africa de Vest,

–       având în vedere anunțul OMS din 5 septembrie 2014 potrivit căruia specialiștii care au luat parte la o discuție de două zile privind eventuale tratamente și vaccinuri pentru Ebola au identificat o serie de intervenții terapeutice și vaccinuri care, în momentul de față, ar trebui să reprezinte o prioritate a evaluărilor clinice, printre acestea numărându-se două vaccinuri promițătoare contra Ebola;

–       având în vedere confirmarea Președintelui Barack Obama din 7 septembrie 2014 că Statele Unite vor contribui la coordonarea eforturilor globale de frânare a epidemiei de Ebola din Africa de Vest înainte de implicarea armatei SUA, inclusiv prin crearea unor unități de izolare, livrarea de echipamente și asigurarea securității pentru o echipă globală de lucrători în domeniul sănătății,

–       având în vedere declarația din 10 septembrie 2014 a Medici fără Frontiere, în care se solicita mobilizarea militară la nivel internațional, întrucât epidemia de Ebola în Africa de Vest a devenit o amenințare la adresa securității la nivel național și global, întreaga regiune confruntându-se nu numai cu o criză sanitară, ci și cu o criză umanitară și de securitate,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât actuala epidemie de Ebola, care afectează regiunea Africii de Vest (Liberia, Sierra Leone, Guineea, Nigeria și, cel mai recent, Senegal) și care a izbucnit în decembrie 2013, este cea mai gravă epidemie înregistrată până în prezent;

B.     întrucât, potrivit relatărilor OMS, de la 6 septembrie 2014, s-au înregistrat 4 269 de cazuri de Ebola, soldate cu 2 288 de morți, cauzate de epidemia izbucnită în Guineea, Liberia și Sierra Leone; întrucât în Nigeria s-au înregistrat 21 de cazuri și 8 decese, iar în Senegal a fost confirmat un caz;

C.     întrucât, la 9 septembrie 2014, reprezentantul special al Secretarului General al ONU, Karin Landgren, a informat Consiliul de Securitate al ONU cu privire la epidemia de Ebola din Liberia, subliniind viteza și amploarea pierderilor de vieți omenești, precum și implicațiile politice, economice, sociale și legate de securitate ale crizei, care afectează extrem de mult Liberia, unde există cel puțin 2 070 de cazuri confirmate, printre care se numără 160 de membri ai personalului medical;

D.     întrucât cea mai mare parte a personalului medical își desfășoară activitatea fără echipamente de protecție corespunzătoare, fără a fi urmat o formare și fără a fi plătiți; întrucât ritualurile funerare locale, care implică atingerea și spălarea persoanei decedate, precum și obiceiul de a îngriji rudele sau prietenii bolnavi, contribuie la răspândirea virusului;

E.     întrucât, potrivit Agenției ONU pentru Sănătate, măsurile standard, precum descoperirea și izolarea timpurie a cazurilor, depistarea și monitorizarea contacților și procedurile riguroase de supraveghere a infecțiilor au oprit epidemiile de Ebola în trecut, inclusiv în Uganda, Republica Democratică Congo și Gabon și ar putea să facă acest lucru din nou;

F.     întrucât sarcina copleșitoare de a face față bolii Ebola a scos la iveală deficiențe persistente și profunde la nivel instituțional, inclusiv în sectorul securității, contribuind la incertitudine economică;

G.     întrucât un grup de etică format din 12 membri, convocat de OMS în august 2014, a declarat că este etic ca pacienți ce suferă de Ebola să fie tratați cu medicamente experimentale pentru a combate cea mai mare, cea mai gravă și cea mai complexă epidemie a virusului Ebola din toate timpurile;

H.     întrucât, la începutul lunii august, doi membri ai personalului medical, Nancy Writebol și Kent Brantly, au fost transportați în SUA pentru a fi tratați după ce au fost infectați cu virusul; întrucât ambii au putut părăsi spitalul după ce au fost tratați cu serul experimental numit ZMapp;

I.      întrucât, la 8 august 2014, Uniunea Africană a înființat ASEOWA, o misiune de combatere a Ebola, pentru o perioadă inițială de 6 luni, cu sediul în Liberia și cu un personal alcătuit din cel puțin 100 de membri al cărei scop este de a coordona operațiunile naționale și internaționale, pentru a coopera cu actorii din domeniul umanitar, pentru a oferi ajutor medical și pentru a sprijini autoritățile locale în menținerea controlului asupra epidemiei; întrucât UE a anunțat că va furniza 5 milioane EUR pentru a sprijini misiunea Uniunii Africane înființată la 8 august 2014;

J.      întrucât, la 10 septembrie 2014, aproape 4 milioane USD au fost deblocate în favoarea Serviciului umanitar aerian al ONU (UNHAS) pentru a sprijini operațiunile din Africa de Vest; întrucât aceste fonduri vor contribui la Programul alimentar mondial, care administrează UNHAS, transportând în mod rapid și eficient personal umanitar, echipamente și provizii medicale și alte încărcături esențiale de ajutoare umanitare în multe locuri îndepărtate din Guineea, Liberia, Nigeria și Sierra Leone;

K.     întrucât, până în prezent, partenerii umanitari au primit 7,6 milioane USD din partea Fondului central de răspuns în situații de urgență (CERF), meniți să sprijine răspunsul inițial la epidemia de Ebola din patru țări, inclusiv la nivelul asistenței de urgență și alimentare: Guineea (2,7 milioane USD ), Liberia (1,9 milioane USD ), Nigeria (1,5 milioane USD) și Sierra Leone (1,5 milioane USD);

L.     întrucât Comisia Europeană a mărit sumele alocate pentru a răspunde la această epidemie începând din martie 2014; întrucât, la 5 septembrie 2014, Comisia a anunțat suplimentarea finanțării, furnizând 140 de milioane EUR țărilor afectate în prezent de virusul Ebola în Africa de Vest: Guineea, Sierra Leone, Liberia și Nigeria;

M.    întrucât UE a trimis specialiști în domeniul umanitar în regiune pentru a monitoriza situația și a colabora cu organizațiile partenere și autoritățile locale; întrucât mai multe echipe de specialiști europeni implicați în proiectul european al laboratoarelor mobile pentru combaterea bolilor infecțioase periculoase au fost trimise în Guineea, Nigeria și Liberia, urmând ca laboratoarele mobile să sprijine diagnosticarea febrei virale hemoragice, să efectueze analize ale eșantioanelor și să confirme cazurile în mod rapid;

N.     întrucât Secretarul General Ban Ki-moon va convoca liderii prezenți la New York la viitoarea reuniune la nivel înalt a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de anul acesta pentru a sublinia nevoile urgente și răspunsul necesar la epidemia de Ebola din Africa de Vest,

1.      este extrem de preocupat de epidemia de Ebola, virusul care afectează o serie de țări din Africa de Vest, în special de înrăutățirea bolii și, în unele cazuri de reapariția ei, chiar și în locuri unde a fost menținută sub control; subliniază că UE trebuie să continue să sprijine partenerii africani și să coopereze cu ei îndeaproape pentru a combate această boală mortală;

2.      subliniază că aceasta este cea mai gravă epidemie înregistrată până în prezent, cauzând deja pierderea a peste 2 000 de vieți omenești.

3.      exprimă sincere condoleanțe guvernelor și popoarelor africane afectate de epidemie; ia act de recenta decizie a OMS de a declara epidemia de Ebola drept situație de urgență la nivel internațional în domeniul sănătății publice și solicită UE să dea dovadă de solidaritate și să sprijine țările afectate, precum și personalul medical și organizațiile internaționale care depun eforturi pentru a combate epidemia;

4.      avertizează că criza bolii Ebola a devenit complexă, în joc fiind implicații politice, economice, sociale și legate de securitate care vor continua să afecteze regiunea și după încetarea actualei urgențe medicale;

5.      subliniază că epidemia de Ebola reprezintă un risc de securitate la nivel global, nefiind doar o problemă a Africii de Vest, ci o problemă la nivel mondial

6.      invită comunitatea internațională să depună eforturi intense pentru a accelera dezvoltarea de tratamente eficace și sigure de combatere a Ebola; este însă de acord cu OMS că cercetările în vederea găsirii unor tratamente nu ar trebui să distragă atenția de la asigurarea de îngrijire clinică eficace, prevenirea și controlul infecțiilor cu rigurozitate, depistarea cu atenție a contacților și monitorizarea acestora, precum și comunicarea eficace a riscurilor și mobilizarea socială, toate aceste elemente fiind esențiale pentru a pune capăt epidemiei;

7.      subliniază că, pentru ca Ebola să fie combătută cu succes, este nevoie de stabilitate la nivelul guvernării, dat fiind că, pe fondul lipsei de încredere, evidențiate de exemplu în cazul Guvernului Liberiei, care s-a dovedit incapabil să facă față crizei, s-au întețit solicitările din partea diasporei de a se efectua o tranziție organizată de la actualul guvern; solicită sprijin internațional pentru a se asigura că Liberia continuă pe calea păcii și prosperității pe termen lung și pentru a garanta respectarea statului de drept și protejarea civililor, precum și comunicarea publică eficace și luarea altor măsuri de consolidare a încrederii;

8.      salută, în acest sens, discuțiile privind modalitățile în care eforturile de menținere a păcii ale ONU pot sprijini în continuare combaterea Ebola în Liberia; subliniază că, printre acestea, ar trebui să se numere asigurarea securității personalului medical și a instalațiilor sanitare, precum și a sprijinului logistic pentru instalațiile și echipamentele sanitare;

9.      invită Comisia să își intensifice eforturile și să își coordoneze acțiunile cu Statele Unite și cu alți parteneri internaționali pentru a combate epidemia virusului Ebola;

10.    salută sprijinul financiar din partea UE acordat misiunii ASEOWA a Uniunii Africane cu scopul de a combate Ebola și subliniază că UE trebuie să sprijine autoritățile africane din statele afectate la punerea în aplicare a mecanismelor de urgență;

11.    salută angajarea unui total de 140 de milioane EUR prin intermediul unei serii de programe ale UE, precum și ajutorul suplimentar din partea statelor membre, UE contribuind astfel la un răspuns internațional coordonat important;

12.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor țărilor din Uniunea Africană, precum și Organizației Mondiale a Sănătății.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate