Postup : 2014/2842(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0126/2014

Predkladané texty :

B8-0126/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0026

NÁVRH UZNESENIA
PDF 136kWORD 70k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0107/2014
16.09.2014
PE537.028v01-00
 
B8-0126/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly (2014/2842(RSP))


Davor Ivo Stier, Peter Liese, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Gabrielius Landsbergis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Françoise Grossetête, Annie Schreijer-Pierik, Philippe Juvin, Cristian Dan Preda, Mariya Gabriel, Francesc Gambús v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na prepuknutie epidémie eboly (2014/2842(RSP))  
B8‑0126/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 8. augusta 2014 o prepuknutí eboly v západnej Afrike a o tom, že toto ochorenie predstavuje celosvetové ohrozenie verejného zdravia,

–       so zreteľom na vyhlásenie komisára EÚ Borga o prepuknutí eboly v západnej Afrike z 8. augusta 2014,

–       so zreteľom na systémovú koordinačnú schôdzu OSN, ktorú na 13. augusta 2014 zvolal generálny tajomník OSN Ban Ki-mun ako reakciu na súčasnú epidémiu eboly v západnej Afrike, teda v hlavnej oblasti prenosu choroby – konkrétne na hraniciach medzi Guineou, Libériou a Sierrou Leone;

–       so zreteľom na závery Európskej rady pre zahraničné veci o kríze v súvislosti s ebolou v západnej Afrike z 15. augusta 2014,

–       so zreteľom na plán reakcie WHO v súvislosti s ebolou, ktorý bol vydaný 28. augusta 2014,

–       so zreteľom na osobitnú schôdzu OSN o ebole, ktorú 2. septembra 2014 zvolala Dr. Joanne Liuová, medzinárodná predsedníčka organizácie Lekári bez hraníc,

–       so zreteľom na celosvetovú výzvu generálneho tajomníka OSN Ban Ki-muna na záchranu z 5. septembra 2014, v ktorej vyzýva OSN, aby sa všemožným spôsobom mobilizovala v reakcii na prepuknutie eboly v západnej Afrike,

–       so zreteľom na oznámenie WHO z 5. septembra 2014 o tom, že experti, ktorí sa zúčastnili dvojdňovej diskusie o možnej liečbe eboly a vakcínach proti nej objavili niekoľko liečebných a očkovacích postupov, na ktoré by sa malo tento raz zamerať klinické hodnotenie, a to vrátane dvoch sľubných očkovacích látok proti ebole,

–       so zreteľom na uistenie prezidenta USA Baracka Obamu zo 7. septembra 2014, v ktorom sa uvádza, že Spojené štáty americké pomôžu pri koordinácii celosvetového úsilia v boji boja proti epidémii eboly v západnej Afrike skôr, než doň budú zapojené vojenské oddiely USA, a to vrátane vytvorenia izolačných jednotiek, poskytnutia vybavenia a zaistenia bezpečnosti medzinárodných zdravotníckych pracovníkov,

–       so zreteľom na výzvu organizácie Lekári bez hraníc z 10. septembra 2014 na medzinárodnú  vojenskú mobilizáciu, keďže epidémia eboly v západnej Afrike prerástla do celoštátnej a celosvetovej hrozby pre bezpečnosť, keď celý región nečelí iba zdravotnej, ale zároveň aj humanitárnej a bezpečnostnej kríze,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže prepuknutie eboly v krajinách západnej Afriky (Libérii, Sierra Leone, Guinei, Nigérii a nedávno aj v Senegale), ktorá sa začala šíriť v decembri 2013, je najrozsiahlejšie, aké táto epidémia kedy zaznamenala,

B.     keďže WHO zaznamenala k 6. Septembru 2014 už 4 269 prípadov eboly a 2 288 úmrtí v dôsledku súčasnej epidémie tohto vírusu v Guinei, Libérii a v Sierra Leone; keďže v Nigérii bolo potvrdených 21 prípadov a 8 úmrtí a v Senegale bol potvrdený jeden prípad;

C.     keďže osobitná zástupkyňa generálneho tajomníka Karin Landgrenová informovala 9. septembra 2014 Bezpečnostnú radu OSN o šírení eboly v Libérii a poukázala na to, ako rýchlo a v akom rozsahu dochádza k stratám na životoch, a tiež na to, že hospodárske, sociálne, politické a bezpečnostné dôsledky krízy sú v Libérii ďalekosiahle, keď bolo potvrdených minimálne 2 070 prípadov vrátane minimálne 160  zdravotníckych pracovníkov;

D.     keďže väčšina zdravotníckych pracovníkov si plní svoje povinnosti bez náležitých ochranných pomôcok, vyškolenia či mzdy; keďže miestne pohrebné rituály, ku ktorým patrí dotýkanie sa a umývanie mŕtveho, prispievajú spolu s tradičnou opaterou chorých príbuzných a priateľov k šíreniu tohto vírusu;

E.     keďže ako uvádza agentúra OSN pre zdravie, bežné opatrenia, ku ktorým patrí včasné odhaľovanie a izolácia prípadov, zistenie trasy kontaktu a jeho sledovanie, ako aj prísne postupy kontroly nákazy zastavili prepuknutie eboly v minulosti v Ugande, Konžskej demokratickej republike a v Gabone a mohli by ho zastaviť aj teraz;

F.     keďže nesmierne náročná úloha boja proti ebole odhalila pretrvávajúce a hlboké inštitucionálne nedostatky, okrem iného v oblasti bezpečnosti, a prispieva k hospodárskej neistote;

G.     keďže 12 členná skupina pre etiku, ktorú v auguste 2014 zvolala WHO, skonštatovala, že liečba pacientov s ebolou pokusnými liekmi je v boji proti historicky najrozsiahlejšiemu, najprudkejšiemu a najkomplexnejšiemu prejavu vírusu eboly etická;

H.     keďže začiatkom augusta boli do USA letecky prepravení zdravotnícki pracovníci Nancy Writebolová a Kent Brantly, keď aj ich postihla nákaza; keďže obaja boli prepustení z nemocnice po tom, čo podstúpili liečbu pokusnou látkou s názvom ZMapp;

I.      keďže Africká únia vytvorila 8. augusta 2014 misiu ASEOWA na boj proti ebole, pôvodne na obdobie 6 mesiacov s centrálou v Libérii a počtom pracovníkov aspoň 100, ktorých úlohou malo byť koordinovať celoštátne a medzinárodné operácie, vyjednávať s humanitárnymi subjektmi, poskytovať lekársku podporu a pomáhať miestnym orgánom posilňovať kontrolu nad epidémiou; keďže EÚ oznámila, že na podporu misie Africkej únie zriadenej 8. augusta 2014 poskytne prostriedky vo výške 5 miliónov eur;

J.      keďže 10. septembra boli oficiálne schválené takmer 4 milióny amerických dolárov na podporu operácií humanitárnej leteckej služby OSN (UNHAS) v západnej Afrike; keďže tieto prostriedky pomôžu Svetovému potravinovému programu, pod ktorým UNHAS funguje, urýchlene a účinne prepravovať humanitárnych pracovníkov, zdravotnícke potreby a pomôcky, ako aj ďalší základný humanitárny náklad do rôznych vzdialených oblastí v Guiney, Libérii, Nigérii a v Sierra Leone;

K.     keďže humanitárni partneri dostali z Centrálneho fondu reakcie OSN pre naliehavé situácie (SERR) doteraz 7,6 milióna amerických dolárov na podporu svojej pôvodnej reakcie na prepuknutie eboly v štyroch krajinách, okrem iného na krízovú zdravotnícku starostlivosť a potravinovú pomoc: Guinea (2,7 milióna USD), Libéria (1,9 milióna USD), Nigéria (1,5 milióna USD) a Sierra Leone (1,5 milióna USD);

L.     keďže Európska komisia už od marca 2014 zintenzívňuje svoju reakciu na epidémiu; keďže Komisia 5. Septembra 2014 oznámila, že poskytne dodatočný balík vo výške 140 miliónov eur krajinám západnej Afriky, ktoré sú v súčasnosti postihnuté vírusom eboly: Guinei, Sierre Leone, Libérii a Nigérii;

M.    keďže EÚ nasadila do tohto regiónu humanitárnych odborníkov, ktorí sledujú situáciu a rokujú s partnerskými organizáciami a miestnymi orgánmi; keďže niekoľko európskych špecializovaných tímov z projektu európske mobilné laboratórium pre nebezpečné nákazlivé ochorenia bolo vyslaných do Guinei, kde majú prostredníctvom mobilných laboratórií pomáhať pri diagnostikovaní hemoragickej horúčky, urýchlených analýzach vzoriek a potvrdzovaní prípadov;

N.     keďže generálny tajomník Ban Ki-mun zvolá lídrov, ktorí sa zídu v New Yorku na nadchádzajúcej schôdzi tohoročného valného zhromaždenia OSN, aby poukázal na naliehavé potreby a požadovanú reakciu na prepuknutie eboly v západnej Afrike;

1.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad prepuknutím vírusu eboly, ktorý postihol viacero štátov západnej Afriky, a najmä nad ustavičným zhoršovaním tejto choroby, či v niekoľkých prípadoch nad jej opätovným výskytom na miestach, kde sa už dostala pod kontrolu; zdôrazňuje, že EÚ musí neprestajne podporovať svojich afrických partnerov a úzko s nimi spolupracovať v boji proti tomuto smrteľnému ochoreniu;

2.      zdôrazňuje, že ide o doteraz najhoršiu zaznamenanú epidémiu, ktorá si vyžiadala už viac než dve tisícky životov;

3.      vyjadruje úprimnú sústrasť africkým vládam a národom, ktorých táto epidémia postihla; berie na vedomie nedávne rozhodnutie WHO vyhlásiť epidémiu eboly za medzinárodnú krízu v oblasti verejného zdravia a vyzýva EÚ, aby prejavila solidaritu a podporu dotknutým krajinám, ako aj zdravotníckym pracovníkom a medzinárodným organizáciám bojujúcim proti tejto chorobe;

4.      upozorňuje, že kríza eboly sa stala komplexnou a vyvolala politické, bezpečnostné, hospodárske a sociálne dôsledky, ktoré budú aj naďalej ovplyvňovať tento región, a to nielen v rámci súčasnej zdravotnej krízy;

5.      zdôrazňuje, že prepuknutie eboly predstavuje celosvetovú výzvu pre bezpečnosť a že nejde pritom len o problém západnej Afriky, ale o problém celosvetového rozsahu;

6.      vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo maximálne úsilie a urýchlene vyvinulo účinnú a bezpečnú liečbu eboly; súhlasí však s názorom WHO, že hľadanie týchto terapií by nemalo odvádzať pozornosť od vykonávania účinnej klinickej starostlivosti, prísnej prevencie a kontroly nákazy, dôkladného preskúmania trasy kontaktu a následných opatrení, účinného informovania o riziku a od mobilizácie spoločnosti, pretože všetky tieto faktory majú zásadný význam pre zastavenie epidémie tohto ochorenia;

7.      zdôrazňuje, že úspešná reakcia na ebolu si vyžaduje stabilné riadenie, keďže chýbajúca dôvera, ako sa ukázalo v prípade neschopnosti libérijskej vlády riešiť krízu, prispieva k výzvam z diaspóry k organizovanému prechodu zo súčasnej na inú vládu; žiada medzinárodnú podporu, ktorá by zabezpečila, že Libéria bude pokračovať na ceste k dlhodobému mieru a prosperite, zaručila dodržiavanie zásad právneho štátu a ochranu civilného obyvateľstva, ako aj účinnú osvetu verejnosti a ďalšie opatrenia na budovanie dôvery;

8.      v tejto súvislosti víta diskusie o tom, ako môže mierové úsilie OSN ešte viac prispieť k boju proti ebole v Libérii; zdôrazňuje, že k týmto opatreniam by mali patriť zaistenie bezpečnosti zdravotných pracovníkov a zdravotníckych zariadení, ako aj logistická podpora základného zdravotníckeho vybavenia a pomôcok;

9.      vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila úsilie a koordinovala akcie s USA a ostatnými medzinárodnými partnermi v boji proti prepuknutiu vírusu eboly;

10.    víta finančnú podporu EÚ misii Africkej únie ASEOWA na boj proti ebole a zdôrazňuje, že EÚ musí podporovať africké orgány postihnutých krajín pri plnení krízových mechanizmov;

11.    víta záväzok v celkovej výške 140 miliónov eur prostredníctvom viacerých programov EÚ, ako aj dodatočnú pomoc členských štátov ako súčasť podielu EÚ na silnej, koordinovanej medzinárodnej reakcii;

12.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom štátov Africkej únie a Svetovej zdravotníckej organizácii.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia