Návrh usnesení - B8-0129/2014Návrh usnesení
B8-0129/2014

NÁVRH USNESENÍ o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem

16.9.2014 - (2014/2841(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule za skupinu EFDD

Postup : 2014/2841(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0129/2014
Předložené texty :
B8-0129/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0129/2014

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině a aktuálním stavu vztahů mezi EU a Ruskem

(2014/2841(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, Východním partnerství a Ukrajině,

–       s ohledem na závěry Evropské rady k Ukrajině přijaté na mimořádném zasedání Evropské rady dne 30. srpna 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že postup Ruska je porušením mezinárodního práva a mezinárodních závazků Ruska v rámci Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu OBSE a Budapešťského memoranda o zárukách bezpečnosti pro Ukrajinu;

1.      opakovaně vyjadřuje plnou podporu jednotě, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny;

2.      vyzývá prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina, aby ukončil poskytování jakékoli podpory separatistům, kteří okupují východní část Ukrajiny, aby stáhl veškeré nelegální jednotky z ukrajinského území, propustil válečné zajatce a postupoval důsledně podle plánu příměří, který je nejvhodnější možností, jak snížit vyostřenou situaci a usilovat o mír;

3.      vyzývá pozorovací misi Organizace spojených národů pro lidská práva, zvláštní pozorovací misi OBSE a další organizace působící v oblasti lidských práv, aby v zájmu zamezení válečných zločinů a jiného závažného porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva aktivně sledovaly situaci v pohraničních oblastech Ukrajiny, jež jsou zavlečeny do tohoto konfliktu;

4.      je přesvědčen o tom, že by Evropská unie měla postupovat ve vztahu k novému balíčku sankcí i nadále jednotně;

5.      bere na vědomí nové rozhodnutí ruského plynárenského podniku Gazprom snížit dodávky plynu některým členským státům a je přesvědčen o tom, že evropské země, které odebírají ruský plyn přepravovaný přes ukrajinské území, musí s podporou Komise přijmout veškerá možná opatření, aby se připravily na rozhodnutí o přerušení dodávek plynu;

6.      bere na vědomí mimořádná opatření, jež Komise přijala v zájmu stabilizace zemědělských a potravinových trhů, avšak je přesvědčen o tom, že k odstranění účinků omezení dovozu ze strany Ruska v členských státech, které jimi byly postiženy nejvíce, konkrétně v Pobaltských státech, je zapotřebí učinit mnohem více; vyzývá k solidaritě v rámci EU a vybízí Komisi, aby odvětví zemědělství v nejvíce postižených členských státech poskytla zvláštní podporu;

7.      vyzývá EU a členské státy, aby Ukrajině poskytly veškerou možnou podporu a nezbytné technické poradenství, a to zejména s ohledem na přípravu nadcházejících říjnových celostátních voleb, přijetí opatření k řešení prohlubující se hospodářské krize, realizaci vládního programu reforem a urychlení rozvoje civilní kapacity;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, členským státům, prezidentu, vládě a parlamentu Ukrajiny a vládě a parlamentu Ruské federace.