Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0129/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0129/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról

16.9.2014 - (2014/2841(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule az EFDD képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2014/2841(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0129/2014
Előterjesztett szövegek :
B8-0129/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0129/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai helyzetről és az EU és Oroszország közötti kapcsolatok jelenlegi állásáról

(2014/2841(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel az Európai Tanács 2014. augusztus 30-i rendkívüli ülésén elfogadott, Ukrajnáról szóló következtetésekre,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel Oroszország fellépései sértik a nemzetközi jogot, valamint megszegik azokat a nemzetközi kötelezettségeket, amelyeket Oroszország az ENSZ Alapokmánya, az EBESZ Helsinki Záróokmánya, és az Ukrajnára vonatkozó biztonsági garanciákról szóló budapesti megállapodás keretében vállalt;

1.      újból kijelenti, hogy teljes mértékben támogatja Ukrajna egységét, szuverenitását és területi integritását;

2.      felszólítja Vlagyimir Putyint, az Oroszországi Föderáció elnökét, hogy vessen véget a szakadár erők támogatásának, melyek elfoglalták Ukrajna keleti részét, vonjon ki Ukrajna területéről minden illegálisan ott tartózkodó alakulatot, rendelkezzen a hadifoglyok szabadon bocsátásáról, és szigorúan tartsa magát a fegyverszüneti tervhez, amely a legjobb megoldás a helyzet enyhítésére és a béke feltételeinek megteremtésére;

3.      kéri az ENSZ emberi jogi megfigyelő misszióját, az EBESZ különleges megfigyelő misszióját és egyéb emberi jogi szervezeteket, hogy aktívan kövessék nyomon a helyzet alakulását a konfliktus által érintett ukrán határ menti területeken a háborús bűncselekmények és más súlyos emberi jogi jogsértések és a nemzetközi humanitárius jogba ütköző cselekmények megakadályozása érdekében;

4.      úgy véli, hogy az Európai Uniónak továbbra is egységesnek kell mutatkoznia az új szankciók tekintetében;

5.      tudomásul veszi a Gazprom orosz gázszolgáltató vállalat új döntéseit, melyek értelmében néhány uniós tagállam felé korlátozza a gázellátást, és úgy véli, hogy azoknak az európai országoknak, amelyekbe Oroszország Ukrajna területén keresztül gázt exportál, a Bizottság támogatásával minden lehetséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy felkészüljenek a gázellátás leállítására irányuló orosz döntésre;

6.      tudomásul veszi a Bizottság által az EU mezőgazdasági és élelmiszerpiacainak stabilizálása érdekében hozott kivételes intézkedéseket, de úgy véli, hogy sokkal többet kell tenni az orosz behozatali korlátozások hatásainak enyhítésére a korlátozások által leginkább érintett tagállamokban, különösen a balti államokban; szolidaritásra szólítja fel az EU-t, és felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson célzott támogatást a legsúlyosabban érintett tagállamok mezőgazdasági ágazata számára;

7.      kéri az EU-t és tagállamait, hogy adjanak meg minden lehetséges segítséget és technikai támogatást Ukrajnának, különös tekintettel az októberben tartandó következő parlamenti választásokra való felkészülésre, a mélyülő gazdasági válság megoldását célzó intézkedések megtételére, a kormány reformprogramjának végrehajtására, valamint a civil kapacitásépítés felgyorsítására;

8.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ), a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.