Propunere de rezoluţie - B8-0129/2014Propunere de rezoluţie
B8-0129/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia

16.9.2014 - (2014/2841(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule în numele Grupului EFDD

Procedură : 2014/2841(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0129/2014
Texte depuse :
B8-0129/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0129/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia

(2014/2841(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Politica europeană de vecinătate, la Parteneriatul Estic și la Ucraina;

–       având în vedere concluziile reuniunii speciale a Consiliului European din 30 august 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât acțiunile Rusiei încalcă dreptul internațional și obligațiile internaționale asumate de Rusia în temeiul Cartei Națiunilor Unite, al Actului final de la Helsinki al OSCE și al Memorandumului de la Budapesta privind garanțiile de securitate pentru Ucraina;

1.      își reafirmă susținerea totală pentru integritatea teritorială, unitatea și suveranitatea Ucrainei;

2.      îl invită pe Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, să stopeze furnizarea oricărui sprijin pentru separatiștii care ocupă partea de est a Ucrainei, să-și retragă toate trupele ilegale de pe teritoriul Ucrainei, să elibereze prizonierii de război și să respecte cu strictețe planul de încetare a focului, ce reprezintă cea mai bună opțiune pentru dezescaladarea situației și obținerea păcii;

3.      invită misiunea de monitorizare a Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, misiunea de monitorizare specială a OSCE și alte organizații pentru drepturile omului să monitorizeze în mod activ situația din zonele de frontieră ale Ucrainei aflate în conflict, astfel încât să se prevină crimele de război și alte încălcări grave ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar;

4.      consideră că Uniunea Europeană trebuie să rămână unită în ceea ce privește noul set de sancțiuni;

5.      ia act de noile decizii ale companiei ruse Gazprom de a limita livrările de gaze pentru unele state membre și consideră că țările europene care primesc gaz rusesc prin teritoriul ucrainean trebuie, cu sprijinul Comisiei, să ia toate măsurile posibile pentru a se pregăti în vederea unei decizii de întrerupere a aprovizionării cu gaze;

6.      ia act de măsurile excepționale luate de Comisie pentru a stabiliza piețele agricole și alimentare din UE, dar consideră că mai sunt multe de făcut pentru a atenua efectele restricțiilor rusești la importurile din statele membre care au fost cele mai afectate, în special statele baltice; solicită UE să dovedească solidaritate și invită Comisia să ofere sprijin specific pentru sectorul agricol în statele membre cele mai afectate;

7.      solicită UE și statelor membre să ofere tot sprijinul posibil și consilierea tehnică necesară pentru Ucraina, în special în vederea pregătirii pentru viitoarele alegeri naționale din octombrie, adoptând măsuri de contracarare a crizei economice din ce în ce mai grave, implementând programul guvernamental de reforme și accelerând dezvoltării capacităților civile;

8.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei, statelor membre, Președintelui, Guvernului și Parlamentului Ucrainei, precum și Guvernului și Parlamentului Federației Ruse.