Návrh uznesenia - B8-0129/2014Návrh uznesenia
B8-0129/2014

NÁVRH UZNESENIA o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom

16.9.2014 - (2014/2841(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule v mene skupiny EFDD

Postup : 2014/2841(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0129/2014
Predkladané texty :
B8-0129/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0129/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine a aktuálnom stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom

(2014/2841(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, Východnom partnerstve a Ukrajine,

–       so zreteľom na závery o Ukrajine z osobitného zasadnutia Európskej rady 30. augusta 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže kroky Ruska sú porušením medzinárodného práva a medzinárodných záväzkov Ruska podľa Charty Organizácie Spojených národov, Helsinského záverečného aktu OBSE a Budapeštianskeho memoranda o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu;

1.      opätovne vyjadruje plnú podporu jednote, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny;

2.      vyzýva prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina, aby prestal akýmkoľvek spôsobom podporovať separatistov, ktorí okupujú východnú časť Ukrajiny, aby stiahol všetky nelegálne jednotky z ukrajinského územia, aby prepustil vojnových zajatcov a prísne dodržiaval plán prímeria, ktorý je najlepšou možnosťou pre zníženie napätia a snahu o dosiahnutie mieru;

3.      vyzýva monitorovaciu misiu OSN pre ľudské práva, osobitnú pozorovateľskú misiu OBSE a ostatné organizácie v oblasti ľudských práv, aby aktívne sledovali situáciu v hraničných oblastiach Ukrajiny, ktoré sú zasiahnuté konfliktom, tak aby sa predišlo vojnovým zločinom a iným vážnym porušeniam ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

4.      domnieva sa, že Európska únia by mala byť jednotná, pokiaľ ide o nový balík sankcií;

5.      berie na vedomie nové rozhodnutia ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom obmedziť dodávky plynu niektorým členským štátom a domnieva sa, že európske krajiny odoberajúce ruský plyn cez ukrajinské územie musia s podporou Komisie prijať všetky možné opatrenia s cieľom pripraviť sa na rozhodnutie o prerušení dodávok plynu;

6.      pripomína mimoriadne opatrenia prijaté Komisiou na stabilizáciu poľnohospodárskych a potravinárskych trhov EÚ, ale domnieva sa, že treba urobiť oveľa viac s cieľom zmierniť účinky obmedzení dovozu zo strany Ruska v členských štátoch, ktoré sú týmto obmedzením najviac ovplyvnené, najmä pobaltské štáty; vyzýva EÚ, aby bola solidárna, a vyzýva Komisiu, aby poskytla osobitnú podporu sektoru poľnohospodárstva v najviac postihnutých členských štátoch;

7.      vyzýva EÚ a členské štáty, aby Ukrajine poskytli všetku možnú podporu a potrebné technické poradenstvo, a to najmä so zreteľom na prípravu nadchádzajúcich volieb v októbri, prijatie opatrení na vyriešenie prehlbujúcej sa hospodárskej krízy, plnenie reformného programu vlády a zrýchlenie budovania občianskych kapacít;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a vláde a parlamentu Ruskej federácie.