Predlog resolucije - B8-0129/2014Predlog resolucije
B8-0129/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo

16.9.2014 - (2014/2841(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2841(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0129/2014
Predložena besedila :
B8-0129/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0129/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini in trenutnem stanju odnosov med EU in Rusijo

(2014/2841(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini,

–       ob upoštevanju sklepov o Ukrajini z izredne seje Evropskega sveta z dne 30. avgusta 2014;

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker dejanja Rusije kršijo mednarodno pravo in mednarodne obveznosti Rusije v okviru Ustanovne listine Združenih narodov, Helsinške sklepne listine OVSE in memoranduma iz Budimpešte o varnostnih zagotovilih za Ukrajino;

1.      ponavlja, da v celoti podpira enotnost, suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine;

2.      poziva predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina, naj separatistom, ki okupirajo vzhodni del Ukrajine, odreče podporo, umakne vse vojake, ki so nezakonito nameščeni na ukrajinskem ozemlju, izpusti vojne ujetnike in strogo spoštuje premirje, ki je najboljša možnost za umiritev zaostrenih razmer in dosego miru;

3.      poziva misijo Združenih narodov za spremljanje stanja na področju človekovih pravic, posebno opazovalno misijo OVSE in druge organizacije za človekove pravice, naj dejavno spremljajo razmere na ukrajinskih obmejnih območjih, ki so prežeta s konfliktom, da se preprečijo vojni zločini in druge hude kršitve človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava;

4.      meni, da bi morala Evropska unija tudi v prihodnje nastopati enotno glede novega svežnja sankcij;

5.      je seznanjen z novimi odločitvami ruskega plinskega podjetja Gazprom, da bo nekaterim državam članicam omejil oskrbo s plinom, in meni, da morajo evropske države, ki ruski plin prejemajo prek ukrajinskega ozemlja, s pomočjo Komisije sprejeti vse možne ukrepe, da bodo v primeru sprejetja odločitve o prekinitvi oskrbe s plinom pripravljene;

6.      je seznanjen z izrednimi ukrepi, ki jih je sprejela Komisija za stabilizacijo kmetijskega in živilskega trga EU, vendar meni, da je treba storiti še veliko več, da bi omilili učinke ruskih omejitev uvoza v državah članicah, ki so jih te omejitve najbolj prizadele, zlasti v baltskih državah; poziva k solidarnosti EU in poziva Komisijo, naj zagotovi podporo kmetijskemu sektorju v najbolj prizadetih državah članicah;

7.      poziva EU in države članice, naj Ukrajini zagotovijo vso možno podporo in vse potrebne tehnične nasvete, zlasti v zvezi s prihajajočimi nacionalnimi volitvami oktobra, pri čemer je treba sprejeti ukrepe za rešitev vse globlje gospodarske krize, izvajanje vladnega načrta reform in za pospešitev izgradnje civilnih zmogljivosti;

8.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski službi za zunanje delovanje, Svetu, Komisiji, državam članicam, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine ter vladi in parlamentu Ruske federacije.