Menetlus : 2014/2843(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0130/2014

Esitatud tekstid :

B8-0130/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 222kWORD 68k
16.9.2014
PE537.032v01-00
 
B8-0130/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmitise Islamiriik (IS) pealetungi kohta (2014/2843(RSP))


Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Iraagis ja Süürias ning rühmitise Islamiriik (IS) pealetungi kohta (2014/2843(RSP))  
B8‑0130/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 27. septembri 2013. aasta resolutsiooni nr 2118 Lähis-Ida kohta (S/RES/2118 (2013)),

–       võttes arvesse oma 17. juuli 2014. aasta(1) ja 27. veebruari 2014. aasta(2) resolutsioone olukorra kohta Iraagis,

–       võttes arvesse oma 14. märtsi 2013. aasta resolutsiooni Iraagi ning vähemusrühmade, sh Iraagi türkmeenide tõsise olukorra kohta(3),

–       võttes arvesse oma 17. aprilli 2014. aasta resolutsiooni teatavate kaitsetute kogukondade olukorra kohta Süürias(4),

–       võttes arvesse oma 6. veebruari 2014. aasta(5) ja 12. septembri 2013. aasta(6) resolutsioone olukorra kohta Süürias,

–       võttes arvesse oma varasemat resolutsiooni Iraagi ja Süüria olukorra kohta pärast sektantliku vägivalla puhkemist,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 20. detsembri 2013. aasta ja 30. augusti 2011. aasta järeldusi,

–       võttes arvesse nõukogu 20. jaanuari 2014. aasta ja 14. aprilli 2014. aasta järeldusi Süüria kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 15. augusti 2014. aasta, 23. juuni 2014. aasta ja 2014. aasta veebruari järeldusi Iraagi kohta,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–       võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse Genfi pagulasseisundi konventsiooni,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 14. septembri 2014. aasta deklaratsiooni, milles mõisteti hukka Briti abitöötaja kohutav mõrv islami võitlejate poolt,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et 29. juunil 2014 kuulutas rühmitis Islamiriik (IS) oma võimu all olevatel Iraagi ja Süüria aladel välja kalifaadi ehk „Islamiriigi”; arvestades, et rühmitise juht Abdu Bakr al-Baghdadi kuulutati kaliifiks; arvestades, et IS kontrollib nüüd suuri Iraagi ja Süüria alasid, tal on umbes 30 000 võitlejat ning ta soovib laiendada kalifaati kogu piirkonda;

B.     arvestades, et ÜRO andmetel on Süürias valitsuse ja opositsioonirühmade vahel kolm aastat kestnud konfliktis hukkunud enam kui 191 000 inimest; arvestades, et opositsioonirühmad ehk mässulised – sh sellised rühmitised nagu IS ja Jabhat al-Nusra – kujutavad endast keerukat relvarühmitiste segu, mis hõlmab ka džihaadirühmitisi;

C.     arvestades, et ISil on kõikidest neist rühmitistest suurimad majanduslikud vahendid, sest nad on taganud endale märkimisväärsed tuluallikad, röövides oma võimu all olevatel aladel asuvaid panku ja ettevõtteid, haarates enda kätte Süüria olulisi naftavälju ning saades raha annetajatelt, eelkõige Saudi Araabiast, Katarist, Kuveidist ja Araabia Ühendemiraatidest;

D.     arvestades, et Iraagi ja Süüria vahelise piiri valveta jäämine, mis oli tingitud mõlemas riigis aset leidvast konfliktist, võimaldas ISil laiendada oma tegevust mõlemas riigis; arvestades, et osa Iraagi pettunud sunniitidest taluvad või koguni toetavad ISi;

E.     arvestades, et ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) andmetel on Süüriast lahingute eest välismaale pagenud 2,9 miljonit inimest; arvestades, et 1,2 miljonit iraaklast on riigisisesed põgenikud; arvestades, et 10,8 miljonit süürialast vajab humanitaarabi ning miljon iraaklast elab põgenikelaagrites või saab hädaabi; arvestades, et ISi esilekerkimine on põhjustanud humanitaarkriisi, eelkõige arvukate tsiviilelanikest põgenike näol;

F.     arvestades, et nende relvarühmitistega koos võitleb hinnanguliselt 10 000 välismaalast; arvestades, et asjaolu, et suur osa neist isikutest on ELi kodanikud, on lääneriikide valitsusi hoiatanud tugevate tagasilöökide eest; arvestades, et tuhanded džihaadi võitlejad on ELi liikmesriikide, nt Ühendkuningriigi või Belgia kodanikud; arvestades, et oht, et konflikt laieneb kogu piirkonda või veelgi kaugemale, on juba hirmuäratavaks reaalsuseks muutumas;

G.     arvestades, et Katar ja Saudi Araabia on varustanud sunniidi mässuliste rühmitisi relvadega ning Türgi on lubanud sunniitidest võitlejaid – sh al-Qaeda ja ISi liikmeid – üle oma piiri Süüriasse;

H.     arvestades, et 10. juunil 2014, kuus kuud pärast Fallujah’ piiramist, asusid ISi võitlejad suurele pealetungile Põhja-Iraagis ning vallutasid riigi suuruselt teise linna Mosuli kõigest kahe päevaga, sest 30 000 sõdurit panid relvad maha ja põgenesid; arvestades, et džihaadi võitlejatel õnnestus sunniidi araablastest hõimuliikmete ja teiste relvarühmitiste toel liikuda edasi lõuna poole ning vallutada rida linnu, sõjaväebaase ja naftatöötlemistehaseid, enne kui nad Bagdadi lähedal peatati;

I.      arvestades, et Iraagi põhjapoolse autonoomse piirkonna Kurdistani president Massoud Barzani palus piirkonna parlamendil valmistada ette iseseisvusreferendum;

J.      arvestades, et 2. augustil 2014 tungisid ISi võitlejad kaugemale Põhja-Iraaki, sundides taanduma kurdi Peshmerga väed, mis olid liikunud Iraagi armee poolt hüljatud aladele; arvestades, et vallutati Sinjari linn ja samuti strateegiliselt tähtis Mosuli tamm, mis varustab suurt osa Iraagist vee ja elektriga, ning ISi võitlejad jõudsid 40 kilomeetri kaugusele Iraagi Kurdistani pealinnast Arbīlist;

K.     arvestades, et pärast seda operatsiooni põgenesid kodudest kümned tuhanded inimesed, eriti usuvähemuste esindajad; arvestades, et palju jeziidi usulahu esindajaid tapeti ning umbes 50 000 jäi Sinjari mäele ilma toidu ja veeta väga rasketesse tingimustesse lõksu;

L.     arvestades, et 11. augustil 2014 paluti Iraagi šiiidist parlamendi asespiikril Haidar al-Abadil moodustada uus valitsus, mis hõlmaks kõikide usu-, etniliste ja poliitiliste rühmade juhte; arvestades, et Nouri Maliki oli alguses selle ettepaneku vastu, kuid nõustus lõpuks tagasi astuma; arvestades, et Iraagi sunniitidest hõimujuhid ja vaimulikud pakkusid Abadile teatavatel tingimustel toetust;

M.    arvestades, et 13. augustil 2014 alustasid ISi võitlejad pealetungi Loode-Süürias, vallutasid mitmeid külasid, jõudsid 50 kilomeetri kaugusele opositsiooni kontrollitavast Aleppo äärelinnast ning mässajate tähtsate tugipunktide löögiulatusse, suunaga Türgi piiri poole;

N.     arvestades, et 18. augustil vallutasid Iraagi väed ja Peshmerga võitlejad tagasi Mosuli tammi;

O.     arvestades, et 20. augustil 2014. avaldas IS video 2012. aastal Põhja-Süürias vangistatud Ameerika ajakirjaniku James Foley tapmisest; arvestades, et rühmitisel arvatakse olevat umbes 20 välismaalasest pantvangi;

P.     arvestades, et 13. septembril 2014 avaldas IS video Ühendkuningriigi kodanikust pantvangi ja abitöötaja David Hainesi pea maha lõikamisest; arvestades, et IS on ähvardanud tappa ka teise Ühendkuningriigi kodaniku Alan Henningi;

Q.     arvestades, et ÜRO süüdistab ISi massiliste hirmutegude ja sõjakuritegude toimepanekus; arvestades, et inimõiguste organisatsioonid süüdistavad rühmitist vähemusrühmade etnilises puhastamises Põhja-Iraagis;

R.     arvestades, et USA on ISi viimastel nädalatel Iraagis toimunud õhurünnakutes juba sihikule võtnud; arvestades, et ligi 40 riiki, sh 10 araabia riiki, võivad toetada USA kava äärmusrühmitise ründamiseks; arvestades, et USA president Barack Obama kinnitas, et USA käivitab pikaajalise strateegia, et „aidata alistada IS”; arvestades, et Austraalia teatas, et saadab seoses võimaliku lahingutegevusega ISi võitlejate vastu Iraagis piirkonda 600 sõdurit;

S.     arvestades, et 12. septembril 2014 allkirjastasid Vaba Süüria Armee ja IS mittekallaletungilepingu, mille kohaselt „osapooled austavad relvarahu, kuni leitakse lõplik lahendus, ning lubavad teineteist mitte rünnata, sest peavad oma peamiseks vaenlaseks Nussayri režiimi”;

T.     arvestades, et ISi kontrolli all olevatel aladel elavatel kristlastel, kes soovivad sinna jääda, on kolm võimalust: pöörduda islamiusku, maksta usumaksu või surra; arvestades, et pärast USA sissetungi Iraagi 2003. aastal arvatakse vähemalt pooled Iraagi kristlased olevat riigist lahkunud;

U.     arvestades, et suur osa enam kui poolest miljonist registreeritud Palestiina pagulasest Süürias on muutunud teist korda pagulasteks, sest nad pidid pagema Süüria põgenikelaagritest ja linnadest pärast seda, kui relvarühmitised tungisid laagritesse ja need hõivasid, rikkudes nii põgenike neutraalsust;

V.     arvestades, et 15. septembril 2014 pidas Prantsusmaa kuni 20 riigi diplomaatide osalusel konverentsi Iraagi julgeoleku teemal; arvestades, et see konverents toimus enne ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumist (mis toimus järgmisel kuul) ning riigijuhtide kohtumist ÜRO Peaassambleel (mis toimus hiljem samal kuul);

1.      mõistab teravalt hukka nn Islamiriigi rünnakud Iraagi ja Süüria riikide ja rahvaste vastu, mis on toonud kaasa hukkamised, hävingu ja vägivalla tsiviilelanike vastu; avaldab sügavat kaastunnet ohvrite perekondadele; nõuab, et terrorirühmitis vabastaks kohe, turvaliselt ja tingimusteta kõik pantvangid;

2.      hoiatab ususõjateele asumise ohu eest; rõhutab siiski asjaolu, et moslemi ametivõimud (nagu Egiptuse Mufti ja Ühendkuningriigi juhtivad moslemid) ei pea ISi ei islamistlikuks ega riigiks ning on selle hukka mõistnud, pidades selle tegevust islami põhimõtete rikkumiseks ning ohuks islamile ja moslemitele kõikjal maailmas;

3.      mõistab hukka ISi kasvava vägivalla ning asjaolu, et vägivalla kasutamise tõttu on viga saanud ja hukkunud palju tsiviilelanikke ning on väga palju põgenikke; nõuab, et isikud, kes vastutavad inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumise eest, võetaks oma tegude eest vastutusele;

4.      nõuab rahvusvahelise rahukonverentsi korraldamist, mis tooks kokku piirkondlikud otsustajad (nagu Iraan), et leida konfliktile poliitiline lahendus;

5.      on kindlalt vastu mis tahes välisele sõjalisele sekkumisele Süürias; rõhutab siiski, et kõik osapooled peavad osalema rahumeelses poliitilises dialoogis; palub kõikidel osapooltel sõlmida viivitamata relvarahu ning lõpetada lahingud, mis on eeltingimus selleks, et osaleda kaasavas poliitilises dialoogis, et käivitada lepitusprotsess ja taastada riigis stabiilsus;

6.      väljendab täielikku toetust sellise poliitilise lahenduse leidmiseks Süüria konfliktile, mis tagaks Süüria ühtsuse, territoriaalse terviklikkuse, suveräänsuse ja sõltumatuse ning tagaks kõikide süürialaste inimõiguste ja põhivabaduste kaitse sõltumata nende etnilisest või usulisest taustast; rõhutab asjaolu, et konfliktil ei saa olla sõjalist lahendust, ning kutsub üles kehtestama verevalamise lõpetamiseks viivitamata relvarahu; väljendab sügavat kurbust tsiviilelanikkonna väga suure inimohvrite arvu ja neile tekitatud äärmuslike kannatuste pärast;

7.      nõuab tungivalt, et Süüria valitsus, Süüria rahvuskoalitsioon, kõik huvitatud osalised ja ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed teeksid tööd edusammude saavutamiseks Genfi konverentsi uues läbirääkimistevoorus;

8.      palub kõikidel välistel osalejatel lõpetada relvade saatmine piirkonda; palub eelkõige asjaomastel riikidel endal ning lääneriikidel lõpetada mis tahes relvarühmitiste rahastamine ning eelkõige lõpetada ISi kontrolli alt olevatelt naftaväljadelt pärit nafta ostmine, mida transporditakse veoautodega läbi Türgi;

9.      nõuab, et kõik asjaomased riigid lõpetaksid Süürias võitlevatele relvarühmitistele igasuguse abi andmise ning avaldaksid survet rühmitistele, millega neil on sidemed, et need tõmbaksid võitlejad tagasi, et vältida konflikti edasist kandumist naaberriikidesse;

10.    rõhutab, et Süüria edasine saatus peab jääma kindlalt Süüria elanikkonna kätesse; toetab konfliktile poliitilise lahenduse leidmist, milleni peaksid ilma välisjõudude sekkumiseta jõudma süürialased, kes kasutaksid selleks kaasavat rahvuslikku dialoogi, mille raames käsitletaks tulemuslikult Süüria elanike õiguspäraseid muresid ja püüdlusi seoses poliitiliste ja demokraatlike muutustega; palub rahvusvahelisel kogukonnal toetada sisemist lahendust ja Süüria juhitavat protsessi;

11.    on veendunud, et sissetung Iraaki ja väline sekkumine Süüria siseasjadesse on loonud soodsa pinnase ISi tegevuse laienemiseks; taunib eriti USA, liikmesriikide, Saudi Araabia, Katari ja Türgi rolli;

12.    rõhutab asjaolu, et relvakaubandus ning relvade ja isegi mittesurmava sõjavarustuse tarne on konflikti veelgi teravdanud; palub kõikidel asjaomastel riikidel lõpetada mis tahes otsese abi andmine relvarühmitistele;

13.    toetab Iraagi, Süüria ja kurdi vägesid võitluses ISi terrorismi vastu; rõhutab asjaolu, et julgeolekumeetmeid peab täiendama jätkusuutlik poliitiline lahendus, mis hõlmaks igal juhul ühiskonna kõiki osasid ja arvestaks nende õigustatud nõudmistega;

14.    rõhutab asjaolu, et ISi vastases võitluses tuleb järgida inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust; palub Iraagi ja Süüria valitsusel võtta vajalikke meetmeid, et tagada oma riigi inimeste julgeolek ja kaitse;

15.    väljendab sügavat muret Iraagi ja Süüria humanitaarkriisi pärast, mida IS on teravdanud ja mis on sundinud sadu tuhandeid inimesi kodust põgenema; palub nõukogul, komisjonil ja kõrgel esindajal teha pagulaste aitamiseks kättesaadavaks kõik vajalikud rahalised ja inimressursid; rõhutab vajadust pakkuda põgenikele asjakohast humanitaarabi;

16.    nõuab, et EL pakuks suuremat rahvusvahelist toetust ja abi pagulastele, nii riigisisestele kui ka naaberriikidesse lahkuvatele põgenikele; juhib tähelepanu asjaolule, et üha suurem hulk põgenikke riskib eluga, põgenedes lahtistel paatidel Euroopasse, ning nõuab neile varjupaiga ja abi andmist;

17.    tunneb sügavat muret Iraagi praeguse majandusliku ja poliitilise olukorra pärast, mis halvendab elanikkonna niigi halbu elamistingimusi; kinnitab taas, et toetab Iraagi suveräänsust, iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust; kordab taas, et toetab rahvaste võõrandamatut õigust pääseda ligi oma riigi ressurssidele ja neid kontrollida;

18.    hoiatab, et Iraak võib laguneda kolmeks eri piirkonnaks inimeste usutunnistuse või etnilise päritolu alusel, mis seaks ohtu Iraagi riikliku ja demokraatliku mitmeusundilise projekti;

19.    on seisukohal, et islamiäärmuslaste terrorismi kasutatakse vahendina Lähis-Ida riikide nõrgestamiseks, et ei oleks tugevaid riike, mis saavad kasutada oma naftasektori tulusid riigi majanduslikuks ja sotsiaalseks arenguks;

20.    nõuab ÜRO ja piirkonna naaberriikide egiidi all rahvusvahelise konverentsi korraldamist, kus saaksid osaleda Iraagi kõik rühmad, et edendada ühtse valitsuse moodustamist, mis võiks lõpetada sektantliku ja vägivaldse poliitika riigis;

21.    mõistab hukka väidetava valikulise pommitamise droonide abil ning võõrvägede toomise piirkonda; mõistab hukka NATO püüdluse asendada rahutagamis- ja stabiliseerimisülesandeid, mida saab rakendada ainult lai konsensus ÜRO Peaassamblee raamistikus;

22.    on veendunud, et selliste riikide nagu Iraak, Süüria ja Liibüa iseseisvuse ja suveräänsuse täielik austamine on ainus tagatis, mis aitab vältida ISi laienemist ning kõnealuste riikide elanikkonna edasisi kannatusi;

23.    kutsub ELi nõukogu üles võtma endale juhtrolli sellise rahvusvahelise konverentsi korraldamisel, kus käsitletaks kogu maailma massihävitusrelvade arsenali (sh tuuma-, keemia- ja bakterioloogilised relvad) keelustamist ja hävitamist keskkonda mittekahjustaval viisil;

24.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, komisjoni presidendile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi Iraagi delegatsiooni juhile, liikmesriikide parlamentide esimeestele, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Vahemere Liidu peasekretärile ning Araabia Liigale.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0011.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0171.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0101.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0461.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0099.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0378.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika