Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0130/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0130/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Georgios Katrougkalos, Martina Michels, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2014/2843(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0130/2014
Pateikti tekstai :
B8-0130/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0130/2014

Europos parlamento rezoliucija dėl padėties Irake bei Sirijoje ir ISIL agresijos

(2014/2843(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 27 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2118 dėl Artimųjų Rytų (S/RES/2118 (2013)),

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. liepos 17 d.[1] ir 2014 m. vasario 27 d.[2] rezoliucijas dėl padėties Irake,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Irakas: sunki mažumų grupių, įskaitant Irako turkmėnus, padėtis“[3],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. balandžio 17 d. rezoliuciją „Sirija: padėtis kai kuriose pažeidžiamose bendruomenėse“[4],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 6 d.[5] ir 2013 m. rugsėjo 12 d.[6] rezoliucijas dėl padėties Sirijoje,

–       atsižvelgdamas į ankstesnę rezoliuciją dėl padėties Irake ir Sirijoje nuo religinio pobūdžio smurto proveržio,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 20 d. ir 2011 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 20 d. ir 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d., 2014 m. birželio 23 d. ir 2014 m. vasario mėn. Tarybos išvadas dėl Irako,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas dėl pabėgėlių,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 14 d. JT Saugumo Tarybos deklaraciją, kurioje apgailestaujama dėl pasibaisėtinos islamo kovotų įvykdytos britų pagalbos darbuotojo žmogžudystės,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2014 m. birželio 29 d. IS savo kontroliuojamose Irako ir Sirijos teritorijos paskelbė „kalifatą“ arba „Islamo valstybę“; kadangi jų lyderis Abdu Bakr al Baghdadi buvo paskelbtas kalifu; kadangi IS šiuo metu kontroliuoja dideles Irako ir Sirijos teritorijas, turi maždaug 30 000 kovotojų ir siekia išplėsti „kalifatą“ visame regione;

B.     kadangi, JT žiniomis, per trejus metus Sirijoje vykstantį vyriausybės ir opozicinių jėgų konfliktą žuvo daugiau kaip 191 000 žmonių; kadangi „opozicijos arba sukilėlių grupuotės“, įskaitant tokias grupuotes kaip IS (Islamo valstybė) arba „Jahbat Al-Nusra“, yra sudėtingas ginkluotų grupuočių, įskaitant džihadistų grupuotes, mišinys;

C.     kadangi iš visų šių grupuočių IS turi didžiausius ekonominius išteklius, nes užsitikrino didelius pajamų šaltinius plėšdama bankus ir įmones tose teritorijose, kurias ji kontroliuoja, perėmusi svarbius naftos telkinius Sirijoje ir gaudama lėšų iš paramos teikėjų, ypač iš Saudo Arabijos, Kataro, Kuveito ir Jungtinių Arabų Emyratų;

D.     kadangi Irako ir Sirijos sienos išnykimas, kurį lėmė abiejose šalyse vykstantis konfliktas, suteikė IS galimybę sustiprinti savo pozicijas abiejose šalyse; kadangi IS toleravo ar net palaikė kai kurie nusivylę Irako sunitai;

E.     kadangi, remiantis Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, nuo karo Sirijoje į užsienį pabėgo 2,9 milijonai žmonių; kadangi 1,2 milijonų irakiečių yra šalies viduje perkelti asmenys; kadangi 10,8 milijonams Sirijos gyventojų reikalinga humanitarinė pagalba, o vienas milijonas irakiečių gyvena pabėgėlių stovyklose arba gauna skubią pagalbą; kadangi IS iškilimas paskatino humanitarinę krizę – plataus masto civilių gyventojų perkėlimą;

F.     kadangi nustatyta, kad šiose ginkluotose grupuotėse kaunasi per 10 000 užsieniečių; kadangi tai, kad daug iš jų yra ES piliečiai, kelia nerimą Vakarų vyriausybėms dėl galimų skaudžiu pasekmių; kadangi keletas tūkstančių džihadistų yra valstybių narių, pvz., Jungtinės Karalystės arba Belgijos, piliečiai; kadangi bauginančia tikrove jau tampa pavojus, jog konfliktas išplis po visą regioną ir dar toliau;

G.     kadangi Kataras ir Saudo Arabija tiekė ginklus sunitų sukilėlių grupuotėms, o Turkija leido sunitų kovotojams, įskaitant džihadistus iš „Al-Qaeda“ ir IS, pereiti per jos sieną į Siriją;

H.     kadangi 2014 m. birželio 10 d., praėjus šešiems mėnesiams po Faludžos apsiausties, ISIL kovotojai surengė didžiulį puolimą šiaurės Irake ir tik per dvi dienas, 30 000 karių metus ginklus ir pabėgus, užgrobė antrą pagal dydį šalies miestą Mosulą; kadangi džihadistams, sunitų arabų genčių atstovų ir kitų ginkluotų grupuočių padedamiems, pavyko pasistūmėti į pietus ir užimti keletą miestų, karinių bazių ir naftos perdirbimo įmonių ir tik tuomet jie buvo sustabdyti netoli Bagdado;

I.      kadangi autonominio Irako kurdų regiono šiaurinėje šalies dalyje prezidentas Massoud Barzani paprašė regiono parlamento rengtis referendumui dėl nepriklausomybės;

J.      kadangi 2014 m. rugpjūčio 2 d. IS kovotojai pasistūmėjo dar toliau į Irako šiaurę ir sutriuškino kurdų pešmergų pajėgas, kurios buvo užėmusios Irako kariuomenės paliktas teritorijas; kadangi buvo užgrobtas Sindžaro miestas ir užimta strategiškai svarbi Mosulo užtvanka, iš kurios vanduo ir elektros energija tiekiami į didelę Irako teritoriją, ir IS kovotojai priartėjo per 40 km nuo Irako Kurdistano sostinės Ibrilio;

K.     kadangi po šių karinių veiksmų dešimtys tūkstančių žmonių, ypač religinių mažumų narių, paliko savo namus; kadangi daugybė jazidų buvo nužudyta, o maždaug 50 000 jų įstrigo Sindžaro kalne sunkiomis sąlygomis neturėdami nei maisto, nei vandens;

L.     kadangi 2014 m. rugpjūčio 11 d. Irako parlamento pirmininko šiitų pavaduotojas Haidar al-Abadi buvo paprašytas suformuoti naują vyriausybę, kurią sudarytų visų religijų, etninių ir politinių grupių atstovai; kadangi iš pradžių Nouri Maliki atmetė šį pasiūlymą, bet galiausiai sutiko atsistatydinti; kadangi Irako sunitų genčių šeichai ir dvasininkai pasiūlė Haidarui al-Abadi sąlyginę paramą;

M.    kadangi 2014 m. rugpjūčio 13 d. IS kovotojai surengė puolimą šiaurės vakarinėje Sirijos dalyje, užėmė keletą gyvenviečių ir priartėjo per 50 km nuo opozicijos kontroliuojamų Alepo priemiesčių ir per neįtikėtiną atstumą nuo sukilėlių pozicijų, vedančių prie Turkijos sienos;

N.     kadangi rugpjūčio 18 d. Irako pajėgos ir pešmergų kovotojai atsiėmė Mosulo užtvanką;

O.     kadangi 2014 m. rugpjūčio 20 d. IS paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip nužudomas amerikiečių žurnalistas James Foley, kuris buvo pagrobtas šiaurės Sirijoje 2012 m.; kadangi manoma, kad ši grupuotė įkaitais laiko maždaug 20 žmonių;

P.     kadangi 2014 m. rugsėjo 13 d. IS paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodoma, kaip įkaitui iš Jungtinės Karalystės pagalbos darbuotojui Davidui Hainesui nupjaunama galva; kadangi IS pagrasino nužudyti antrą Britanijos pilietį Alaną Henningą;

Q.     kadangi JT kaltina IS vykdžius masinius žiaurumus ir karo nusikaltimus; kadangi žmogaus teisių organizacijos taip pat kaltina šią grupuotę vykdžius mažumų šiaurės Irake etninius valymus;

R.     kadangi JAV per pastarąsias savaites jau surengė prieš IS aviacijos smūgius; kadangi iki šiol beveik 40 šalių, įskaitant 10 arabų valstybių, gali pritarti JAV planui susidoroti su šia ekstremistų grupuote; kadangi JAV prezidentas Barack Obama patvirtino, kad JAV pradeda vykdyti ilgalaikę strategiją siekdamos „padėti nugalėti Islamo valstybę“; kadangi Australija paskelbė, kad į šį regioną siunčia 600 karių, pasirengusių galimiems karo veiksmams prieš IS kovotojus Irake;

S.     kadangi 2014 m. rugsėjo 12 d. Laisvoji Sirijos armija ir IS pasirašė nepuolimo susitarimą, pagal kurį „abi šalys laikysis paliaubų tol, kol bus rastas galutinis sprendimas, ir jos pasižada viena kitos nepulti, nes pagrindiniu priešu laiko Nussayri režimą“;

T.     kadangi IS kontroliuojamose teritorijose gyvenantiems ir norintiems ten likti krikščionims suteikiamos trys galimybės: atsiversti į islamą, mokėti religinį mokestį arba mirti; kadangi manoma, kad nuo JAV invazijos į Iraką 2003 m. bent pusė Irako krikščionių paliko šalį;

U.     kadangi daugiau kaip pusės milijono Sirijoje registruotų pabėgėlių iš Palestinos didelė dalis tapo pabėgėliais antrą kartą, nes jiems teko palikti Sirijoje esančias pabėgėlių stovyklas bei Sirijos miestus dėl karinių grupuočių, įžengiančių į stovyklas ir jas užimančių ir pažeidžiančių pabėgėlių neutralumo principą;

V.     kadangi 2014 m. rugsėjo 15 d. Prancūzija surengė konferenciją Irako saugumo klausimais, kurioje dalyvavo maždaug 20 šalių diplomatai; kadangi ši konferencija įvyko prieš JT Saugumo Tarybos susitikimą ir prieš vėliau šį mėnesį vyksiantį valstybių vadovų susitikimą JT Generalinėje Asamblėjoje;

1.      griežtai smerkia vadinamosios Islamo valstybės atakas prieš Irako ir Sirijos žmones ir valstybes. per kurias be teismo buvo vykdomos egzekucijos, naikinama ir smurtaujama prieš civilius gyventojus; reiškia giliausią užuojautą aukų artimiesiems; ragina nedelsiant saugiai ir besąlygiškai paleisti teroristų grupuotės laikomus įkaitus;

2.      perspėja apie religinio karo pavojų; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad musulmonų vadovai, pvz., Egipto muftijus ir musulmonų lyderiai Jungtinėje Karalystėje nepripažįsta IS nei islamiška organizacija, nei valstybe ir yra ją pasmerkę laikydami jos veiksmus islamo principų pažeidimu ir grėsme islamui ir viso pasaulio musulmonams;

3.      apgailestauja dėl didėjančio IS vykdomo smurto, smerkia smurtavimą, dėl kurio daugybė civilių buvo sužeista ir nužudyta ir dar daugybė žmonių tapo pabėgėliais; ragina užtikrinti, kad žmogaus teisių pažeidimus arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus vykdę asmenys atsakytų už savo veiksmus;

4.      ragina surengti tarptautinę taikos konferenciją, kurioje dalyvautų regiono subjektai, pvz., Iranas, kad būtų galima skatinti siekti konflikto politinio sprendimo;

5.      griežtai pasisako už bet kokią karinę intervenciją į Siriją; vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad būtina, jog visos šalys įsitrauktų į taikų politinį dialogą; ragina visas šalis susitarti dėl neatidėliotino ugnies nutraukimo ir nustoti kovoti, nes tai sąlyga, kurią įvykdžius būtų pradėtas įtraukus politinis dialogas siekiant pradėti susitaikymą ir padėti atkurti stabilumą šalyje;

6.      visapusiškai pritaria politiniam Sirijos konflikto sprendimui, kuriuo būtų užtikrinta Sirijos vienybė, teritorinis vientisumas, suverenumas ir nepriklausomybė, taip pat užtikrintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės visiems Sirijos gyventojams, nepaisant jų etninės kilmės ar išpažįstamos religijos; pabrėžia, kad negali būti karinio šio konflikto sprendimo, ir ragina nedelsiant nutraukti ugnį ir liautis liejus kraują; labai liūdi dėl daugybės žmonių aukų ir civiliams gyventojams sukeltų kančių;

7.      ragina Sirijos vyriausybę ir Sirijos Nacionalinę koaliciją, taip pat visas suinteresuotąsias šalis ir nuolatines JT Saugumo Tarybos nares siekti pažangos naujajame derybų raunde per Ženevos konferenciją;

8.      ragina užsienio subjektus nutraukti visą ginklų eksportą ir tiekimą į šį regioną; ypač ragina pačias valstybes ir Vakarų šalis nustoti finansuoti visas ginkluotas grupuotes ir, visų pirma, nustoti pirkti naftą iš IS kontroliuojamų naštos telkinių, kuri sunkvežimiais gabenama per Turkiją;

9.      reikalauja, kad visos susijusios šalys nebeteiktų jokios pagalbos Sirijoje kariaujančioms ginkluotoms grupuotėms ir darytų spaudimą grupuotėms, su kuriomis turi ryšių, kad jos patrauktų savo užsienio kovotojus, kad konfliktas neišplistų į kaimynines šalis;

10.    tvirtina, kad Sirijos likimas ateityje turi priklausyti nuo Sirijos gyventojų; pritaria politiniam konflikto sprendimui, dėl kurio susitartų Sirijos gyventojai nesikišant užsienio jėgoms, nes taip šalyje būtų pradėtas visiems atviras dialogas, kuriuo būtų siekiama veiksmingai įgyvendinti teisėtus Sirijos gyventojų siekius ir lūkesčius, susijusius su politiniais ir demokratiniais pokyčiais; ragina tarptautinę bendruomenę remti konflikto sprendimą šalies viduje ir Sirijos vykdomą procesą;

11.    mano, kad IS atsirado ir paplito dėl Irako ir užsienio šalių kišimosi į Sirijos vidaus reikalus; nepalankiai vertina visų pirma JAV, valstybių narių, Saudo Arabijos, Kataro ir Turkijos vaidmenį;

12.    pabrėžia, kad konfliktą pagilino prekyba ginklais ir ginklų tiekimas, taip pat net žudyti nepritaikytos karinės įrangos tiekimas; ragina visas susijusias šalis nutraukti bet kokią tiesioginę pagalbą ginkluotoms grupuotėms;

13.    remia Irako ir Sirijos valstybes ir kurdų pajėgas jų kovoje prieš IS terorizmą; pabrėžia, kad saugumo užtikrinimą reikia derinti su tvariu politiniu sprendimu, visais atvejais įtraukiant visas visuomenės grupes ir atsižvelgiant į teisėtus jų reikalavimus;

14.    pabrėžia, kad kovojant su IS turi būti gerbiamos žmogaus teisės ir laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų; ragina Irako ir Sirijos vyriausybes imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti savo šalių žmonių saugumą ir apsaugą;

15.    reiškia didžiulį susirūpinimą dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, kurią dar labiau pagilino IS, privertusi šimtus tūkstančių pabėgėlių palikti savo namus; ragina Tarybą, Komisiją ir Vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti galimybę naudotis visais reikalingais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais siekiant padėti pabėgėliams; pabrėžia, kad būtina suteikti deramą humanitarinę pagalbą perkeltiems asmenims;

16.    ragina ES teikti didesnę tarptautinę paramą ir pagalbą šalies viduje perkeltiems pabėgėliams ir pabėgėliams, išvykstantiems į kaimynines šalis; atkreipia dėmesį į tai, kad padaugėjo pabėgėlių, kurie atviruose laivuose plaukdami į Europą rizikuoja savo gyvybe, ir ragina suteikti jiems prieglobstį ir paramą;

17.    labai susirūpinęs dėl dabartinės Irako ekonominės ir politinės padėties, dėl kurios blogėja gyventojų trapios gyvenimo sąlygos; dar kartą patvirtina, kad yra įsipareigojęs padėti užtikrinti Irako suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą; dar kartą tvirtina, kad remia neatimamą tautų teisę turėti galimybę naudotis ir kontroliuoti savo šalies išteklius;

18.    perspėja, kad esama pavojaus, jog Irakas gali konfesiniu ar etniniu pagrindu skilti į tris sritis, o tai kliudytų įgyvendinti irakiečių nacionalinį ir demokratinį daugiakonfesinį projektą;

19.    laikosi nuomonės, kad radikalūs islamistai terorizmą naudoja kaip priemonę Artimųjų Rytų šalims susilpninti ir neleisti egzistuoti bet kokioms stiprioms valstybėms, galinčioms pajamas iš naftos sektoriaus naudoti savo ekonominiam ir socialiniam vystymuisi;

20.    ragina surengti Jungtinių Tautų ir regiono kaimyninių šalių remiamą tarptautinę konferenciją suteikiant galimybę dalyvauti visoms įvairioms Irako gyventojų grupėms ir skatinti suformuoti vieningą vyriausybę, kuri nutrauktų bet kokią sektantizmo ir smurto politiką šalyje;

21.    smerkia įtariamą selekcinį bombardavimą naudojant bepiločius orlaivius ir užsienio karinių pajėgų įvedimą; nepalankiai vertina NATO bandymus pakeisti taikos užtikrinimo ir stabilizacijos užduotis, kurios gali būti vykdomos tik pasiekus platų sutarimą JT Generalinėje Asamblėjoje;

22.    mano, kad visapusiška pagarba tokių valstybių kaip Irakas, Sirija ir Libija nepriklausomybei ir suverenumui yra vienintelė sąlyga, garantuojanti, jog bus užkirstas kelias IS plitimui ir tolesnėms šių šalių gyventojų kančioms;

23.    ragina ES Tarybą imtis vadovaujamo vaidmens rengiant tarptautinę konferenciją viso pasaulio masinio naikinimo ginklų arsenalo (branduolinio, cheminio ir bakteriologinio) uždraudimo ir ekologinio sunaikinimo tema;

24.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, ES delegacijos Irake vadovei, valstybių narių parlamentų vadovams, Irako Respublikos vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Viduržemio jūros šalių sąjungos generaliniam sekretoriui ir Arabų Lygai.