Процедура : 2014/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0131/2014

Внесени текстове :

B8-0131/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0028

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 521kWORD 65k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Либия (2014/2844(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Андрей  Пленкович, Дейвид Макалистър, Мария Габриел, Токиа Саифи, Филип Жювен, Давор Иво Щир, Моника Луиза Маковей, Габриелюс Ландсбергис, Дубравка Шуйца от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Либия (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид предходните си резолюции относно Либия,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 15 август 2011 г. и заключенията на Европейския съвет от 30 август 2014 г. относно Либия,

–       като взе предвид Резолюция № 2174(2014) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации относно Либия,

–       като взе предвид доклада на мисията на ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL) , озаглавен „Преглед на нарушенията на международните права на човека и хуманитарното право по време на продължаващото насилие в Либия“ от 4 септември 2014 г.,

–       като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях от 1977 г., и задължението на страните в даден въоръжен конфликт да спазват и да гарантират зачитането на международното хуманитарно право при всички обстоятелства,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че сблъсъците между съперничещи си милиционерски сили, и по-специално тези от Мисрата и Зинтан, се засилиха през последните месеци и че битките за контрол на Триполи и Бенгази в частност дестабилизираха Либия и демократичния преход в нея и доведоха до увеличаване на цивилните жертви, вътрешно разселените лица и бежанците;

Б.     като има предвид, че свързани с ислямисти милиции са свързани с ислямистки въоръжени групи като Ислямска държава, AQIM, Ал-Джамаа ал-Либия, ал-Мукатила и Ансар ал-Чария;

В.     като има предвид, че свързаните с ислямисти милиции поеха контрола над Триполи и неговото гражданско летище на 24 август 2014 г.;

Г.     като има предвид, че съществуват твърдения за нарушения, които биха могли да представляват военно престъпление срещу двете страни по конфликта;

Д.     като има предвид, че на 16 май 2014 г. бившият либийски генерал Калифа Хафтар, лидер на непризнатата Либийска национална армия, започна операция „Достойнство“,

Е.     като има предвид парламентарните избори, проведени на 25 юни 2014 г.; като има предвид, че след неотдавнашните прояви на насилие, законно избраната Камара на представителите беше преместена от Триполи в Тобрук, и като има предвид, че ислямистките милиции не признават Камарата на представителите или новото правителство и са създали свои собствени правителство и парламент;

Ж.    като има предвид, че според либийските държавни медии, Събранието за изготвяне на конституция, избрано през февруари 2014 г. и състоящо се от 60 представители на трите исторически области на Либия, ще публикува проект на конституция в края на 2014 г., а референдум за нея би могъл да се проведе през март 2015 г.;

З.      като има предвид незачитането на принципите на правовата държава в Либия, това, че християни и други религиозни малцинства все повече биват преследвани, арестувани, отвличани и убивани; като има предвид, че правителството не е било в състояние да предотврати нападенията от ислямистки групи на религиозни малцинства;

1.      осъжда засилващото се насилие, по-специално срещу цивилното население и гражданските институции; призовава всички страни в конфликта да прекратят незабавно насилието и да постигнат споразумение за прекратяване на огъня с цел да се прекрати ескалирането на страданията на населението; призовава лицата, отговорни за насилие, да бъдат подведени под отговорност;

2.      призовава всички страни в конфликта да спазват хуманитарните принципи, с цел да се гарантира предоставянето на хуманитарната помощ, безопасността на цивилните лица, получаващи подпомагане, и сигурността на хуманитарния персонал;

3.      призовава временното правителство на Либия, Камарата на представителите, заемащи изборни длъжности, и Събранието за изготвяне на конституция да изпълняват задачите си в дух на приобщаване, в интерес на страната и за да се защитят правата на всички либийци; призовава всички страни да ги подкрепят и да се ангажират с широк политически диалог, за да се възстанови стабилността и да се постигне съгласие относно бъдещето;

4.      отново изразява своето очакване за това, управленски институции да поемат ангажимент за изграждане на толерантна, единна и демократична държава в Либия, при зачитане и защита на правата на човека на всички либийски граждани, както и защита на религиозните малцинства; призовава Събранието за изготвяне на конституция да продължи работата си въз основа на тези принципи и в интерес на защитата на правата на всички либийци;

5.      силно подкрепя усилията на мисията на ООН за оказване на помощ в Либия (UNSMIL) и на новоназначения специален пратеник на ООН за Либия, Бернардино Леон, за насърчаване и улесняване на национален диалог между политиците и влиятелни действащи лица в Либия;

6.      приветства разширяването на съществуващите международни санкции срещу Либия, чрез резолюция на Съвета за сигурност на ООН 2174 (2014), които да включват лица или образувания, извършващи или подпомагащи действия, които „заплашват мира, стабилността или сигурността на Либия или възпрепятстват или застрашават успешното приключване на политическия преход“;

7.      призовава съседните държави да се въздържат от действия, които могат да доведат до задълбочаване на кризата; призовава ги да подпомогнат Либия в преодоляването на кризата и по-специално да инспектират всички товари за и от Либия, да преустановят транзитното преминаване на оръжия и други забранени предмети, които подклаждат конфликти;

8.      отбелязва с голяма загриженост, че либийската криза излага на риск сигурността на цяла Северна Африка и региона на Сахел; изтъква, че пропускливостта на границите в Либия, както и липсата на централен политически контрол досега до голяма степен улесняват разпространението и трафика на оръжия, както и свободно движение на регионалните въоръжени групи;

9.      изразява дълбока загриженост относно заплахата от необезпечените оръжия и боеприпаси в Либия и потенциалното им прехвърляне към терористичните и насилствените екстремистки групировки;

10.    изразява дълбока загриженост относно все по-голямото присъствие на свързани с Ал Кайда терористични групи и лица, които работят в Либия; отново потвърждава необходимостта от борба с всички средства и съгласно Хартата на Обединените нации и международното право, включително приложимото право в областта на правата на човека, бежанското и международното хуманитарно право, срещу заплахи за международния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове;

11.    повтаря непоколебимата подкрепа от ЕС и ангажираността с демократичните стремежи на народа на Либия, по-специално по време на настоящата криза и в демократичния процес на преход на страната; призовава за засилено участие на ЕС в подкрепа на стабилността и демократичен преход в Либия;

12.    посочва, че ЕС стартира гранична мисия на ЕС (EUBAM) в Либия, която до този момент не е била в състояние да окаже конкретна подкрепа на либийските органи в укрепването и развитието на сигурността на границите на страната; отбелязва, че тази мисия е прекъсната в момента, като по-голямата част от нейния персонал е репатриран поради условията на сигурност, с изключение на малък екип, преместен в Тунис; призовава Съвета да преразгледа основно мисията и нейния мандат, както и да ѝ предоставя средствата за постигане на нейните цели; ако това не бъде направено, изисква от Съвета да прекрати мисията;

13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на либийското правителство и на Камарата на представителите, на генералния секретар на ООН, Арабската лига и Африканския съюз.

Правна информация - Политика за поверителност