Διαδικασία : 2014/2844(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0131/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0131/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0028

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 147kWORD 68k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της 15ης Αυγούστου 2014 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Λιβύη της 30ής Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά τη Λιβύη,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) με τίτλο: "Επισκόπηση των παραβιάσεων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη συνεχιζόμενη βία στη Λιβύη" της 4ης Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους του 1977, καθώς και την υποχρέωση των αντιμαχόμενων σε ένοπλη σύγκρουση να σέβονται και να εξασφαλίζουν το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου σε οποιεσδήποτε περιστάσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων πολιτοφυλακών, και ιδίως των δυνάμεων της Misrata και της Zintan, έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες και ότι οι μάχες για τον έλεγχο της Τρίπολης και της Βεγγάζης ειδικότερα έχουν αποσταθεροποιήσει τη Λιβύη και την δημοκρατική της μετάβαση και έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, εσωτερικά εκτοπισμένων και προσφύγων μεταξύ των αμάχων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτοφυλακές προσκείμενες στους Ισλαμιστές συνδέονται με ισλαμικές ένοπλες ομάδες όπως είναι το Ισλαμικό Κράτος, και οι AQIM, al-Jammaa al-Libiya, al-Moukatila και Ansar al-Charia·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτοφυλακές προσκείμενες στους Ισλαμιστές απέκτησαν τον έλεγχο της Τρίπολης και του πολιτικού αεροδρομίου της στις 24 Αυγούστου 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν καταγγελίες για βιαιοπραγίες οι οποίες θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου εναντίον αμφοτέρων των αντιμαχόμενων μερών της σύγκρουσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Μαΐου 2014 ο πρώην Στρατηγός της Λιβύης Khalifa Haftar, ηγέτης του μη αναγνωρισμένου Λιβυκού Εθνικού Στρατού, ξεκίνησε την "Επιχείρηση Αξιοπρέπεια"·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές εκλογές· ότι ύστερα από την πρόσφατη έκρηξη βίας, η νόμιμα εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων μεταφέρθηκε από την Τρίπολη στο Tobruk και ότι οι ισλαμικές πολιτοφυλακές δεν αναγνωρίζουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων ούτε τη νέα κυβέρνηση και έχουν σχηματίσει δική τους κυβέρνηση και κοινοβούλιο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα λιβυκά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Συντακτική Συνέλευση που εξελέγη το Φεβρουάριο του 2014 και απαρτίζεται από 60 αντιπροσώπους από τις τρεις ιστορικές περιοχές της Λιβύης, πρόκειται να δημοσιεύσει σχέδιο συντάγματος στα τέλη του 2014, επί του οποίου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα το Μάρτιο του 2015·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καθώς στη Λιβύη απουσιάζει το κράτος δικαίου, οι Χριστιανοί και άλλες θρησκευτικές μειονότητες ολοένα και περισσότερο πέφτουν θύματα διώξεων, συλλήψεων, απαγωγών και δολοφονιών· ότι η κυβέρνηση δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει επιθέσεις από ισλαμικές ομάδες σε θρησκευτικές μειονότητες·

1.  καταδικάζει την αυξανόμενη βία, ιδίως εναντίον του αμάχου πληθυσμού και των πολιτικών θεσμών· καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να σταματήσουν αμέσως οποιαδήποτε πράξη βίας και να συμφωνήσουν σε εκεχειρία προκειμένου να τερματιστεί η κλιμακούμενη δεινή κατάσταση του πληθυσμού· ζητεί να κληθούν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τη βία·

2.  καλεί όλα τα αντιμαχόμενα μέρη να σέβονται τις διεθνείς ανθρωπιστικές αρχές έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η ασφάλεια των πολιτών που λαμβάνουν βοήθεια, καθώς και η ασφάλεια του ανθρωπιστικού προσωπικού·

3.  καλεί την προσωρινή κυβέρνηση της Λιβύης, την εκλεγμένη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Συντακτική Συνέλευση να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους χωρίς αποκλεισμούς, προς το συμφέρον της χώρας τους και προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των Λίβυων· καλεί όλα τα κόμματα να δώσουν τη στήριξή τους και να επιδοθούν σε πολιτικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σταθερότητα και να συμφωνηθεί η μελλοντική πορεία·

4.  επαναλαμβάνει την προσδοκία του ότι οι θεσμοί διακυβέρνησης θα δεσμευθούν στην οικοδόμηση ενός ανεκτικού, ενωμένου και δημοκρατικού κράτους στη Λιβύη, με σεβασμό και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Λίβυων πολιτών και προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί τη Συντακτική Συνέλευση να συνεχίσει το έργο της στη βάση αυτών των αρχών και για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των Λίβυων·

5.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της Αποστολής Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) και του προσφάτως ορισθέντος Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη Λιβύη Bernardino León, να προαγάγουν και να διευκολύνουν τον εθνικό διάλογο μεταξύ πολιτικών και παραγόντων που ασκούν επιρροή στη Λιβύη·

6.  χαιρετίζει τη διεύρυνση των υφιστάμενων διεθνών κυρώσεων εναντίον της Λιβύης, μέσω της απόφασης αριθ. 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ προκειμένου να συμπεριληφθούν πρόσωπα ή οντότητες "που επιδίδονται ή παρέχουν υποστήριξη" σε ενέργειες οι οποίες "απειλούν την ειρήνη, τη σταθερότητα ή την ασφάλεια της Λιβύης ή παρεμποδίζουν ή υπονομεύουν την επιτυχή ολοκλήρωση της πολιτικής της μετάβασης"·

7.  καλεί τις γειτονικές χώρες να αποφύγουν ενέργειες που θα διακινδύνευαν την επιδείνωση της κρίσης· τις καλεί να βοηθήσουν τη Λιβύη να ξεπεράσει την κρίση και ιδίως να επιθεωρούν όλα τα φορτία που μεταφέρονται προς και από τη Λιβύη για να σταματούν τις μεταφορές όπλων και άλλων απαγορευμένων ειδών που τροφοδοτούν τη σύγκρουση·

8.  παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία ότι η κρίση στη Λιβύη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής της Βόρειας Αφρικής και του Σαχέλ· τονίζει ότι ο πορώδης χαρακτήρας των συνόρων της Λιβύης και η έλλειψη κεντρικού πολιτικού ελέγχου έχουν μέχρι στιγμής διευκολύνει σημαντικά τη διάδοση και την παράνομη διακίνηση όπλων, καθώς και την ελεύθερη μετακίνηση περιφερειακών ένοπλων ομάδων·

9.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την απειλή που δημιουργείται λόγω των μη διασφαλισμένων όπλων και πυρομαχικών στη Λιβύη και τον κίνδυνο μεταβίβασής τους σε τρομοκρατικές και βίαιες εξτρεμιστικές ομάδες·

10.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη παρουσία τρομοκρατικών ομάδων και ατόμων που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη και συνδέονται με την Al-Qaida· επαναβεβαιώνει την ανάγκη να καταπολεμηθούν, με όλα τα μέσα και σύμφωνα με τον Χάρτη των ΗΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαίου των προσφύγων και του ανθρωπιστικού δικαίου, οι απειλές στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες·

11.  επαναλαμβάνει την αταλάντευτη στήριξη της ΕΕ και τη δέσμευσή της στις δημοκρατικές βλέψεις του λιβυκού λαού, ιδίως κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης και σε σχέση με τη δημοκρατική μετάβαση της χώρες· ζητεί την αυξημένη εμπλοκή της ΕΕ υπέρ της σταθερότητας και της δημοκρατικής μετάβασης στη Λιβύη·

12.  επισημαίνει ότι η Ένωση έχει συγκροτήσει μια Συνοριακή Αποστολή της ΕΕ (EUBAM) στη Λιβύη, η οποία μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να προσφέρει απτή στήριξη στις λιβυκές αρχές για τη βελτίωση και ανάπτυξη της ασφάλειας των συνόρων της χώρας· παρατηρεί ότι η αποστολή αυτή προς το παρόν βρίσκεται σε αναμονή και το μεγαλύτερο μέρος τους προσωπικού της έχει επαναπατρισθεί λόγω των συνθηκών ασφαλείας, με εξαίρεση μια μικρή ομάδα που έχει μεταφερθεί στην Τύνιδα· καλεί το Συμβούλιο να προβεί σε θεμελιακή επανεξέταση της αποστολής αυτής και της εντολής της και να της προσφέρει τα μέσα για να επιτύχει τους στόχους της· εφόσον δεν γίνει αυτό, ζητεί από το Συμβούλιο να τερματίσει την αποστολή·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στη λιβυκή κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Αραβικό Σύνδεσμο και στην Αφρικανική Ένωση.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου