Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0131/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0131/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a líbiai helyzetről

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0111/2014

Eljárás : 2014/2844(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0131/2014
Előterjesztett szövegek :
B8-0131/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0131/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása a líbiai helyzetről

(2014/2844(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Líbiáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–       tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. augusztus 15-i, valamint az Európai Tanács 2014. augusztus 30-i, Líbiáról szóló következtetéseire,

–       tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának Líbiáról szóló 2174 (2014) sz. határozatára,

–       tekintettel az ENSZ líbiai támogató missziójának (UNSMIL) „A nemzetközi emberi jogok és a humanitárius jog megsértése a Líbiában folyó erőszak során” című, 2014. szeptember 4-i jelentésére,

–       tekintettel az 1949. évi genfi egyezményekre és azok 1977. évi kiegészítő jegyzőkönyveire, valamint a fegyveres konfliktus részes feleinek azon kötelezettségére, hogy minden körülmények között tartsák tiszteletben és tartassák be a nemzetközi humanitárius jogot,

–       tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a rivális – különösen a Miszráta és Zintán területén aktív – milíciák közötti összecsapások felerősödtek az elmúlt hónapokban, és különösen a Tripoli és Bengázi ellenőrzéséért folytatott harcok destabilizálták Líbiát és a demokratikus átmenetet, valamint a polgári áldozatok, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a menekültek számának növekedését okozták;

B.     mivel az iszlamista milíciák iszlamista fegyveres csoportokhoz kötődnek, mint például az Iszlám Állam, az al-Kaida az Iszlám Maghreb Földjén, az al-Dzsamáa al-Líbíja al-Mukátila és az Anszár as-Saría szervezetekhez;

C.     mivel az iszlamista milíciák 2014. augusztus 24-én ellenőrzés alá vonták Tripolit és a város polgári repülőterét;

D.     mivel akár háborús bűnnek is minősülő jogsértésekkel vádolták meg a konfliktusban érintett mindkét felet;

E.     mivel 2014. május 16-án Halífa Haftar volt líbiai tábornok, az el nem ismert Líbiai Nemzeti Hadsereg vezetője megindította a „Méltóság” hadműveletet;

F.     mivel 2014. június 25-én törvényhozási választásokat tartottak; mivel a közelmúltbeli erőszakos eseményeket követően a legitim módon megválasztott képviselőházat Tripoliból Tobruk városába költöztették, és mivel az iszlamista milíciák nem ismerik el a képviselőházat vagy az új kormányt, és saját kormányt és parlamentet alakítottak;

G.     mivel a líbiai állami média szerint a 2014 februárjában megválasztott és a Líbia három történelmi régiójának 60 képviselőjéből álló alkotmányozó gyűlés 2014 végén nyilvánosságra hozza az alkotmánytervezetet, és erről 2015 márciusában népszavazást tarthatnak;

H.     mivel a jogállamiság hiányában Líbiában a keresztények és más vallási kisebbségek növekvő üldöztetésnek, letartóztatásnak, elrablásnak és gyilkosságnak vannak kitéve; mivel a kormány nem tudta megakadályozni az iszlamista csoportok vallási kisebbségek elleni támadásait;

1.      elítéli a fokozódó erőszakot, különösen a polgári lakosság és a polgári intézmények ellen; felszólítja a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy azonnal hagyjon fel az erőszakkal, és kössön fegyverszüneti megállapodást annak érdekében, hogy véget vessenek a lakosság szenvedéseinek; felszólít, hogy vonják felelősségre az erőszak okozóit;

2.      felhívja a konfliktus valamennyi szereplőjét a nemzetközi humanitárius elvek betartására a humanitárius segítségnyújtás, a támogatást kapó polgári lakosság, valamint a humanitárius személyzet biztonságának garantálása érdekében;

3.      felszólítja Líbia ideiglenes kormányát, a megválasztott képviselőházat és az alkotmányozó gyűlést, hogy munkájukat a befogadás jegyében, az ország érdekében és valamennyi líbiai jogainak védelme céljából végezzék; felszólítja valamennyi felet, hogy támogassák őket, és kötelezzék el magukat egy befogadó politikai párbeszéd mellett a stabilitás újjáépítése érdekében, és egyezzenek meg a követendő lépésekben;

4.      megismétli abbéli reményét, hogy a kormányzó intézmények elkötelezik magukat egy toleráns, egységes és demokratikus állam felépítése, valamennyi líbiai állampolgár számára az emberi jogok betartása, illetve a vallási kisebbségek védelme mellett Líbiában; felszólítja az alkotmányozó gyűlést, hogy ezen elvek mentén és valamennyi líbiai jogainak védelme érdekében végezze a munkáját;

5.      határozottan támogatja az ENSZ líbiai támogató missziójának (UNSMIL) és Bernardino León, az ENSZ újonnan kinevezett líbiai különmegbízottjának erőfeszítéseit, hogy támogassák és elősegítsék a líbiai politikusok és befolyásos szereplők közötti nemzeti párbeszédet;

6.      üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2174. számú határozata révén a Líbiával szembeni szankciók kiterjesztését, kimondva mindazon személyek és szervezetek büntetőjogi felelősségét, akik részt vesznek a Líbia békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető tevékenységekben, vagy támogatják azokat, illetve akadályozzák vagy aláássák a sikeres politikai átmenetet;

7.      felszólítja a szomszédos országokat, hogy tartózkodjanak az olyan fellépésektől, amelyek súlyosbíthatják a válságot; felszólítja őket, hogy segítsék Líbiát a válság leküzdésében, nevezetesen hogy vizsgáljanak meg minden Líbiába érkező és onnan induló rakományt, hogy megakadályozzák a konfliktust szító fegyverek és más tiltott tárgyak szállítását;

8.      mély aggodalommal jegyzi meg, hogy a líbiai válság egész Észak-Afrika és a Száhel-övezet biztonságát veszélyezteti; hangsúlyozza, hogy a líbiai határok bizonytalansága és a központi politikai ellenőrzés hiánya eddig nagymértékben elősegítette a fegyverek elterjedését és kereskedelmét, valamint a regionális fegyveres csoportok szabad mozgását;

9.      mély aggodalmát fejezi ki a nem biztosított fegyverek és lőszer által Líbiában keltett fenyegetés, valamint amiatt, hogy azok terroristákhoz és erőszakos szélsőséges csoportokhoz kerülhetnek;

10.    mély aggodalmát fejezi ki a Líbiában működő, az al-Kaidához köthető terrorista csoportok és egyének növekvő jelenléte miatt; megerősíti, hogy az ENSZ Alapokmányával és a nemzetközi joggal összhangban – a vonatkozó nemzetközi emberi jogokat, a menekültek jogait és a humanitárius jogokat is beleértve – minden eszközzel küzdeni kell a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető terrorista cselekmények által okozott fenyegetések ellen;

11.    megerősíti az EU szilárd támogatását és elköteleződését a líbiai nép demokratikus törekvései mellett, különösen a jelenlegi válság és az ország demokratikus átmenete alatt; felszólítja az EU-t, hogy vegyen részt határozottabban a líbiai stabilitás és a demokratikus átmenet támogatásában;

12.    rámutat, hogy az Európai Unió határőrizeti missziót (EUBAM) indított Líbiában, amely eddig nem tudott konkrét támogatást nyújtani a líbiai hatóságoknak az országhatárok biztonságának javításában és fejlesztésében; megjegyzi, hogy ez a misszió jelenleg szünetel, személyzetének többségét – egy Tuniszba áttelepített kis csoport kivételével – a biztonsági feltételek miatt hazarendelték; felszólítja a Tanácsot, hogy alapjaiban vizsgálja felül ezt a missziót és annak mandátumát, és vértezze fel a célkitűzések eléréséhez szükséges eszközökkel; ha ez nem történik meg, kéri a Tanácsot a misszió lezárására;

13.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a líbiai kormánynak és a képviselőháznak, az ENSZ főtitkárának, az Arab Ligának, valamint az Afrikai Uniónak.