Procedură : 2014/2844(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0131/2014

Texte depuse :

B8-0131/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0028

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 64k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Libia (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Libia,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 15 august 2014 și concluziile Consiliului European din 30 august 2014 privind Libia,

–       având în vedere Rezoluția nr. 2174 (2014) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Libia,

–       având în vedere raportul Misiunii de sprijin a ONU în Libia (UNSMIL) din 4 septembrie 2014 intitulat „Trecerea în revistă a încălcărilor dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului în cursul violențelor care au loc în Libia”,

–       având în vedere convențiile de la Geneva din 1949 și protocoalele adiționale la acestea din 1977, precum și obligația părților la conflictele armate de a respecta dreptul internațional umanitar și de a impune respectarea lui în orice situație,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât confruntările dintre milițiile rivale, în special cele din Mistrata și Zintan, s-au intensificat în ultimele luni, iar luptele pentru controlul asupra orașelor Tripoli și Benghazi în special au destabilizat Libia și tranziția sa democratică și au condus la creșterea numărului de victime în rândul civililor, de persoane strămutate intern și de refugiați;

B.     întrucât milițiile islamiste au legături cu grupuri islamiste înarmate precum Statul Islamic, Organizația Al-Qaida din Maghrebul Islamic (AQIM), al-Jammaa al-Libiya, al-Moukatila și Ansar al-Charia;

C.     întrucât la 24 august 2014 forțele milițiilor islamiste au preluat controlul asupra orașului Tripoli și asupra aeroportului său civil;

D.     întrucât există acuzații că ar fi avut loc încălcări care ar reprezenta crime de război împotriva ambelor părți la conflict;

E.     întrucât la 16 mai 2014 fostul general libian Khalifa Haftar, liderul armatei naționale libiene nerecunoscute, a lansat operațiunea „demnitatea”;

F.     întrucât la 25 iunie 2014 au avut loc alegeri legislative; întrucât, în urma recentelor violențe, Camera Reprezentanților nou-aleasă a fost mutată de la Tripoli la Tobruk; întrucât milițiile islamiste nu recunosc Camera Reprezentanților sau noul guvern și și-au format propriul guvern și parlament;

G.     întrucât, conform mass-mediei libiene de stat, Adunarea Constituțională, aleasă în februarie 2014 și formată din 60 de reprezentanți ai celor trei regiuni istorice ale Libiei, va face public un proiect de constituție la sfârșitul lui 2014, iar referendumul asupra acestui proiect ar putea să aibă loc în martie 2015;

H.     întrucât în absența statului de drept în Libia, creștinii și alte minorități religioase cad tot mai des victime unor persecuții, arestări, răpiri și crime; întrucât guvernul nu a fost în măsură să prevină atacurile grupurilor islamiste asupra minorităților religioase,

1.      condamnă intensificarea violenței, în special împotriva populației și a instituțiilor civile; solicită tuturor părților la conflict să înceteze imediat orice violență și să se pună de acord asupra unei încetări a focului, pentru a pune capăt suferinței crescânde în rândul populației; solicită ca persoanele vinovate de aceste violențe să fie trase la răspundere;

2.      solicită tuturor părților la conflict să respecte principiile dreptului internațional umanitar pentru a se asigura furnizarea de asistență umanitară, siguranța civililor care beneficiază de asistență și securitatea personalului umanitar;

3.      solicită guvernului interimar libian, Camerei Reprezentanților nou-alese și Adunării Constituționale să își îndeplinească sarcinile în spiritul incluziunii, în interesul țării și astfel încât să protejeze drepturile tuturor libienilor; solicită tuturor părților să le acorde sprijin acestor instituții și să participe la un dialog politic incluziv pentru a reinstaura stabilitatea și a conveni asupra planurilor de viitor;

4.      își reiterează speranța că instituțiile guvernamentale vor depune toate eforturile pentru a crea un stat democratic, tolerant și unit în Libia, pentru a respecta și a promova drepturile omului pentru toți libienii și pentru a proteja minoritățile religioase; solicită Adunării Constituționale să își continue activitatea plecând de la aceste principii și în interesul protejării drepturilor tuturor libienilor;

5.      sprijină ferm eforturile Misiunii ONU de sprijin în Libia (UNSMIL) și ale lui Bernardino León, care a fost numit recent Trimis special al ONU pentru Libia, de a promova și a facilita dialogul național între politicieni și actorii influenți din Libia;

6.      salută extinderea sancțiunilor internaționale impuse deja Libiei prin Rezoluția nr. 2174 (2014) a Consiliului de Securitate al ONU pentru a include persoane și entități care sunt „implicate în acțiuni ce pun în pericol pacea, stabilitatea ori securitatea în Libia, care sprijină astfel de acțiuni sau care împiedică ori subminează finalizarea cu succes a tranziției sale politice”;

7.      solicită țărilor vecine să nu întreprindă acțiuni care ar putea agrava criza; le solicită, de asemenea, să ofere asistență Libiei pentru depășirea crizei, în special să inspecteze toate transporturile de marfă ce circulă înspre sau dinspre Libia pentru a opri traficul de arme și alte produse interzise care alimentează conflictul;

8.      remarcă cu îngrijorare că securitatea în tot Nordul Africii și în regiunea Sahel sunt puse în pericol de criza din Libia; subliniază că porozitatea frontierelor libiene și absența unui control politic central au facilitat până în prezent într-o mare măsură proliferarea și traficul de arme, precum și libera circulație a unor grupări armate regionale;

9.      își exprimă îngrijorarea profundă față de amenințarea pe care o reprezintă armele și muniția nesecurizate din Libia și potențialul lor transfer către grupări extremiste teroriste și violente;

10.    își exprimă îngrijorarea față de prezența tot mai numeroasă în Libia a unor grupări teroriste și persoane care au legături cu Al-Qaida; reafirmă necesitatea de a combate amenințările la adresa păcii și securității pe care le reprezintă atacurile teroriste, prin toate mijloacele și în conformitate cu Carta ONU și dreptul internațional, inclusiv dreptul internațional umanitar și dreptul internațional în materie de drepturile omului și refugiați;

11.    reiterează sprijinul și angajamentul ferm al UE pentru aspirațiile democratice ale poporului libian, în special în contextul actualei crize și al tranziției țării spre democrație; solicită implicarea mai activă a UE în sprijinul stabilității Libiei și al tranziției sale spre democrație;

12.    atrage atenția asupra faptului că Uniunea a lansat Misiunea UE de asistență la frontieră în Libia, care nu a fost până acum în măsură să ofere sprijin concret autorităților libiene pentru îmbunătățirea și dezvoltarea securității frontierelor țării; constată că misiunea este în prezent inactivă, membrii personalului său fiind în majoritatea lor repatriați din motive de securitate, cu excepția unei mici echipe mutate la Tunis; solicită Consiliului să evalueze în detaliu această misiune și mandatul său și să-i asigure mijloacele pentru a-și îndeplini obiectivele; solicită Consiliului ca, în caz contrar, să pună capăt misiunii;

13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernului libian și Camerei Reprezentanților, Secretarului General al ONU, Ligii Arabe și Uniunii Africane.

 

Aviz juridic - Politica de confidențialitate