Процедура : 2014/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0132/2014

Внесени текстове :

B8-0132/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0028

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 74k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.034v01-00
 
B8-0132/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Либия (2014/2844(RSP))


Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Джефри Ван Орден, Ружа Томашич от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Либия (2014/2844(RSP))  
B8‑0132/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид предходните си резолюции относно положението в Либия,

–       като взе предвид парламентарните избори в Либия през юни 2014 г.,

–       като взе предвид Резолюция 2174 на Съвета за сигурност на ООН, в която се призовава за незабавно прекратяване на огъня в Либия, приобщаващ политически диалог и предаване на оръжията,

–       като взе предвид заключенията на специалното заседание на Европейския съвет, състояло се на 30 август 2014 г.,

–       като взе предвид срещата на специалните пратеници за Либия на Арабската лига, Европейския съюз, Франция, Германия, Италия, Малта, Испания, Обединеното кралство и Съединените щати с Организацията на обединените нации на 24 юли за обсъждане на последните събития в Либия,

–       като взе предвид заключенията на 3-ата министерска среща на Европейския съюз / Лигата на арабските държави, проведена в Атина на 11 юни 2014 г.,

–       като взе предвид коментарите на специалния представител на генералния секретар и ръководител на мисията за подкрепа на ООН в Либия (UNSMIL), Бернардино Леон, и най-скорошните му коментари от 11 септември 2014 г.,

–       като взе предвид доклада на ООН от 4 септември 2014 г., в които подробно се посочват тежки нарушения на правата на човека в Триполи и Бенгази,

–       като взе предвид приоритетите за сътрудничество за региона на южното съседство за следващите години, посочени в Европейския инструмент за съседство (ЕИС), що се отнася до Либия,

–       като взе предвид своята препоръка от 20 януари 2011 г. до Съвета относно преговорите по Рамковото споразумение между ЕС и Либия,

–       като взе предвид резолюцията си от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието(1),

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че през 2011 г. 42-годишното деспотично управление на полковник Муамар Кадафи беше прекратено след 6-месечно въстание и гражданска война; като има предвид, че през октомври същата година основната опозиционна група, Националният преходен съвет (НПС), обяви страната за официално „освободена“ и обеща да превърне Либия в плуралистична, демократична държава; като има предвид, че през август 2012 г. НПС предаде властта на новоизбрания парламент на Либия, Общия национален конгрес;

Б.     като има предвид, че стремежите на либийския народ, породени от революцията от 2011 г., бяха заменени от управленчески вакуум, насилие и политическа нестабилност; като има предвид, че това доведе до положение, при което многобройни въоръжени групировки управляват поотделно своята територия, докато поредните правителства в Триполи се опитват да упражняват своите правомощия; като има предвид, че политическото ръководство на Либия не успя да установи контрол върху много от въоръжените групировки, които свалиха от власт Муамар Кадафи при въстанието от 2011 г.;

В.     като има предвид, че до този момент парламентарните избори през юни 2014 г. не постигнаха стабилизиране на положението в Либия, не премахнаха основните различия между политическите и въоръжените групи, нито помогнаха за това държавата да поеме по един по-мирен, приобщаващ, демократичен път;

Г.     като има предвид, че от средата на юли 2014 г. либийската столица Триполи изживя шест последователни седмици, пълни с насилие, в контекста на сблъсъците между съперничещите си фракции; като има предвид, че и други градове на територията на Либия станаха сцена за съперничеството и насилието между други въоръжени групировки;

Д.     като има предвид, че през август висши правителствени служители и избраният парламент бяха принудени да се преместят от Триполи в източната част на град Тобрук поради съображения за сигурност; като има предвид, че на 1 септември 2014 г. беше съобщено, че въоръжени групировки са превзели повечето министерства на либийското правителство в Триполи;

Е.     като има предвид, че понастоящем Катар и Обединените арабски емирства подкрепят съперничещи си страни в увеличаващите се вътрешни размирици в Либия;

Ж.    като има предвид, че сраженията са причина за цивилни жертви, включително жени, деца и чуждестранни граждани; като има предвид, че извършителите на актове на насилия, изглежда, не вземат предвид вероятните последици от своите действия за невинните цивилни граждани;

З.      като има предвид, че неотдавнашните сблъсъци доведоха до общо влошаване на условията на живот в Либия, включително недостиг в снабдяването с храна, гориво, вода и електроенергия; като има предвид, че напускането на чуждестранният медицински персонал и недостигът на медицински материали още повече влошиха тежкото положение на цивилното население;

И.     като има предвид, че неотдавнашните сражения увеличават заплахата от разпространението на терористични групи; като има предвид, че ако този проблем не бъде решен, той би могъл да изостри и без това нестабилното положение в по-широкия регион;

Й.     като има предвид, че от декември 2013 г. насам няколко чуждестранни граждани бяха убити или отвлечени, тъй като положението със сигурността се е влошило; като има предвид, че през август 2014 г. правителствата на няколко държави – членки на ЕС, се присъединиха към Съединените щати в категоричното осъждане на продължаващото насилие в Либия;

К.     като има предвид, че десетки цивилни лица вероятно са били отвлечени в Триполи и Бенгази единствено въз основа на тяхната действителна или предполагаема племенна, семейна или религиозна принадлежност;

Л.     като има предвид, че до момента през 2014 г. италианският флот е спасил 60 000 мигранти на плавателни съдове на път за Европа от Северна Африка; като има предвид, че се счита, че тези плавателни съдове идват предимно от Либия; като има предвид, че според Агенцията на ООН за бежанците почти 2 000 предполагаеми мигранти са се удавили, в т.ч. наскоро загиналите над 200 души, които се удавиха при потъването на тяхната лодка близо до Таджура, източно от Триполи; като има предвид, че още 500 мигранти се считат за загинали, след като тяхната лодка е била ударена от друг плавателен съд в близост до Малта;

M.    като има предвид, че на 13 август 2014 г. парламентаристите в Либия приеха резолюция, призоваваща ООН да се намеси, за да защити цивилното население в контекста на продължаващите боеве в страната; като има предвид, че на 27 август 2014 г. Съветът за сигурност на ООН прие резолюция, в която призова за незабавно прекратяване на огъня в Либия и за санкции срещу участниците, свързани с нарастването на насилието между съперничещите си въоръжени групировки там;

Н.     като има предвид, че е необходимо спешно да се възстанови доверието към политическия процес в Либия; като има предвид, че широко разпространеният скептицизъм сред редовите граждани на Либия доведе до уронване на доверието и до слабо участие в последните избори; като има предвид, че в резултат на неотдавнашните прояви на насилие се увеличава заплахата за демократичния процес, който започна след свалянето от власт на полковник Кадафи;

O.     като има предвид, че се счита, че най-малко 100 000 либийски граждани са били вътрешно разселени в следствие на сблъсъците, включително жители на Таварга, които от 2011 г. насам вече са обитавали лагери за разселени лица; като има предвид, че други 150 000 души, включително много работници мигранти, са напуснали страната;

П.     като има предвид, че Европейският съюз е предоставил повече от 80,5 милиона евро хуманитарна помощ за удовлетворяване на основни нужди, лечение на ранените, подпомагане на бежанците и предотвратяване на нарушения на правата на човека в Либия от 2011 г. насам;

1.      счита, че либийският народ се намира на кръстопът, и че с международна подкрепа и национално помирение той може да бъде подпомогнат да поеме в посока към приобщаващ и конструктивен политически ангажимент, основаващ се на споделени стремежи и принципи, и прекратяване на насилието;

2.      опасява се, че без такова национално единство Либия е изправена пред по-дълъг период на хаос, политическа и социална фрагментация, насилие и икономическа стагнация; опасява се, че неотдавнашното насилие може да е предвестник на всеобща гражданска война в Либия;

3.      изразява загриженост, че се наблюдава слабо или липсва международно посредничество на високо равнище, насочено към разрешаването на кризата, от западните сили или от регионалните органи като Арабската лига и Африканския съюз;

4.      настоятелно призовава всички страни в конфликта да прекратят всякакви въоръжени враждебни действия и да се ангажират с приобщаващ политически диалог за изграждане на държава, основана на зачитането на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона;

5.      предупреждава относно сериозните последици за Либия от продължаващите сражения, политическата поляризация и разделенията на верска основа в момент, когато всички лица, общности и групи трябва да работят заедно в интерес на националното единство, демократичното обновяване и безопасността на народа на Либия;

6.      осъжда неотдавнашните сражения в области като Триполи и Бенгази, включително безогледното обстрелване на жилищни сгради и обществени съоръжения; освен това осъжда използването на въздухоплавателни средства в тези военни операции;

7.      изразява дълбока загриженост по повод информациите, че военни самолети от Обединените арабски емирства извършват въздушни нападения срещу цели в Триполи, и предупреждава, че такива действия предупреждават за драматично ескалиране на неотдавнашното насилие, което заплашва да привлече други участници от региона в сблъсъците; изразява загриженост, че Катар е подкрепял ислямистки въоръжени групировки, включително тези, представени в алтернативния неофициален парламент в Триполи;

8.      призовава временното правителство на Либия и Камарата на представителите да изградят приобщаващо управление, насочено към прекратяване на насилието и защита на правата и сигурността на либийския народ; отхвърля като незаконен алтернативния парламент, който предполагаемо е бил създаден в Триполи;

9.      призовава изготвящото проект на конституция събрание да приключи спешно работата си по създаване на конституция на Либия, която се ползва с възможно най-широка подкрепа сред либийските граждани; освен това твърди, че тази конституция трябва да доведе до устойчиво и демократично бъдеще за Либия въз основа на принципите на върховенството на закона и правата на човека, което ще допринесе за дългосрочната политическа стабилност в държавата;

10.    изразява дълбока загриженост във връзка с бедственото положение на бежанците, напускащи либийските брегове в посока Европа в опасни плавателни съдове; изразява дълбоко съжаление за стотиците, загинали по време на прекосяването на морските води, и се опасява, че много повече хора могат да загинат по време на бъдещи подобни пътувания;

11.    призовава ЕС да продължи да предлага хуманитарна, финансова и политическа помощ в кризисните райони в Северна Африка и Близкия изток с цел справяне с първопричините за миграцията и хуманитарния натиск;

12.    признава значението на стабилността на Либия за по-широкия регион и за Европейския съюз, включително по отношение на неговата роля като маршрут за приток на мигранти в ЕС;

13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, ЕСВД, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, парламентите и правителствата на държавите членки, генералния секретар на ООН, Африканския съюз, Арабската лига и Камарата на представителите на Либия.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0448.

Правна информация - Политика за поверителност