Postup : 2014/2844(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0132/2014

Předložené texty :

B8-0132/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0028

NÁVRH USNESENÍ
PDF 240kWORD 71k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.034v01-00
 
B8-0132/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0132/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Libyi,

–       s ohledem na parlamentní volby, které v Libyi proběhly v červnu 2014,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2174, která vyzývá k okamžitému příměří v Libyi, zahájení otevřeného politického dialogu a předání zbraní,

–       s ohledem na závěry zvláštního zasedání Evropské rady, které se konalo dne 30. srpna 2014,

–       s ohledem na schůzku zvláštních vyslanců Ligy arabských států, Evropské unie, Francie, Itálie, Malty, Německa, Spojeného království, Španělska a Spojených států pro Libyi se zástupci OSN, která proběhla dne 24. července s cílem projednat nedávný vývoj v Libyi,

–       s ohledem na závěry třetí schůzky ministrů zemí Evropské unie a Ligy arabských států, která se konala dne 11. června 2014 v Athénách,

–       s ohledem na připomínky, které vyjádřil zvláštní zástupce generálního tajemníka a vedoucí mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) Bernardino Leon, a to naposledy dne 11. září 2014,

–       s ohledem na zprávu OSN ze dne 4. září 2014, která podrobně popisuje závažná porušení lidských práv v Tripolisu a Benghází,

–       s ohledem na priority spolupráce pro země jižního sousedství na nastávající roky, které jsou uvedeny v evropském nástroji sousedství a týkají se Libye,

–       s ohledem na své doporučení Radě pro jednání o rámcové dohodě mezi EU a Libyí ze dne 20. ledna 2011,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích v oblasti Středomoří(1),

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že v roce 2011 po šest měsíců trvajícím povstání a občanské válce skončil 42letý autokratický režim plukovníka Muammara Kaddáfího; vzhledem k tomu, že v říjnu téhož roku vyhlásilo hlavní opoziční uskupení – Národní přechodná rada (NPR) – oficiálně „osvobození“ země a zavázalo se vytvořit z Libye opět pluralitní a demokratický stát; vzhledem k tomu, že v srpnu 2012 NPR předala moc nově zvolenému libyjskému parlamentu – Všeobecnému národnímu kongresu;

B.     vzhledem k tomu, že ambice obyvatel Libye, které se zrodily z revoluce v roce 2011, nahradilo mocenské vakuum, násilí a politická nestabilita; vzhledem k tomu, že důsledkem této situace byl vznik četných milicí, které ovládají vlastní území, a ke střídání vlád v Tripolisu, které bojovaly o uplatnění své autority; vzhledem k tomu, že politické vedení Libye nedokázalo dostat pod kontrolu četné skupiny milicí, které v průběhu povstání v roce 2011 sesadily Muammara Kaddáfího;

C.     vzhledem k tomu, že parlamentní volby v červnu 2014 dosud nedokázaly stabilizovat situaci v Libyi, překlenout rozdělení mezi politickými a ozbrojenými skupinami či nasměřovat zemi na mírovější, otevřenější a demokratičtější cestu;

D.     vzhledem k tomu, že libyjské hlavní město Tripolis zažilo od poloviny července 2014 šestitýdenní období nepřetržitého násilí, kdy mezi sebou zápasily soupeřící frakce; vzhledem k tomu, že k soupeření a násilí mezi jinými milicemi došlo i v jiných městech v celé zemi;

E.     vzhledem k tomu, že v srpnu byli vysocí vládní úředníci a zvolený parlament nuceni přesídlit z bezpečnostních důvodů z Tripolisu do Tobruku ve východní části země; vzhledem k tomu, že dne 1. září 2014 milice informovaly, že zajaly většinu ministrů libyjské vlády v Tripolisu;

F.     vzhledem k tomu, že Katar a Spojené arabské emiráty nyní podporují soupeřící strany v eskalujících domácích nepokojích;

G.     vzhledem k tomu, že oběťmi bojů byly civilní osoby, včetně žen, dětí a cizích státních příslušníků; vzhledem k tomu, že osoby páchající násilí zřejmě neberou ohled na pravděpodobný dopad jejich počínání na nevinné civilisty;

H.     vzhledem k tomu, že nedávné boje vedly k všeobecnému zhoršení životních podmínek v Libyi a k přerušení dodávek potravin, pohonných hmot, vody a elektřiny; vzhledem k tomu, že odjezd zahraničních zdravotnických pracovníků a přerušení poskytování zdravotnických služeb ještě zhoršily kritickou situaci civilních osob;

I.      vzhledem k tomu, že nedávné boje činí hrozbu rozšíření teroristických skupin pravděpodobnější; vzhledem k tomu, že pokud by se tato situace vymkla kontrole, mohla by zhoršit již tak nestabilní situaci v celém regionu;

J.      vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace se od prosince 2013 zhoršila a byla zabita nebo unesena řada cizích státních příslušníků; vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 se řada vlád členských států připojila k prohlášení Spojených států, které důrazně odmítly pokračující násilí v Libyi;

K.     vzhledem k tomu, že mnoho civilistů bylo údajně v Tripolisu a Benghází odvlečeno pouze z důvodu jejich skutečné či domnělé kmenové, rodinné či náboženské příslušnosti;

L.     vzhledem k tomu, že italské námořnictvo od začátku roku 2014 dosud zachránilo 60 000 přistěhovalců v lodích směřujících ze severní Afriky do Evropy; vzhledem k tomu, že tyto lodě údajně pocházely hlavně z Libye; vzhledem k tomu, že podle Agentury OSN pro uprchlíky téměř 2 000 potenciálních přistěhovalců utonulo, včetně posledního případu, kdy více než 200 osob zahynulo, když se jejich plavidlo potopilo blízko Tadžury východně od Tripolisu; vzhledem k tomu, že jsou obavy, že dalších 500 migrantů zahynulo poté, co do jejich lodi blízko Malty zřejmě narazilo jiné plavidlo;

M.    vzhledem k tomu, že dne 13. srpna 2014 poslanci libyjského parlamentu přijali usnesení, v němž OSN vyzývají, aby zasáhla na ochranu civilních obyvatel, kteří se ocitli uprostřed bojů v této zemi; vzhledem k tomu, že dne 27. srpna 2014 Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci vyzývající k okamžitému příměří v Libyi a sankcím proti osobám, které jsou zapojeny do vlny násilí, která v této zemi propukla mezi soupeřícími milicemi;

N.     vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné obnovit důvěryhodnost politického procesu v Libyi; vzhledem k tomu, že rozšířená skepse mezi běžnými Libyjci vedla k narušení důvěryhodnosti a nízké účasti v nedávných volbách; vzhledem k tomu, že v důsledku nedávného násilí se zvyšuje ohrožení demokratického procesu, který začal po svržení plukovníka Kaddáfího;

O.     vzhledem k tomu, že podle odhadů je nejméně 100 000 Libyjců vnitřně vysídleno kvůli bojům, včetně obyvatel Tavírghy, kteří jsou ve vysídleneckých táborech již od roku 2011; vzhledem k tomu, že dalších 150 000 osob, včetně mnoha migrujících pracovníků, Libyi opustilo;

P.     vzhledem k tomu, že Evropská unie poskytla od roku 2011 více než 80,5 milionu EUR na humanitární pomoc pro řešení základních potřeb, ošetření zraněných, pomoc uprchlíkům a zabránění porušování lidských práv v Libyi;

1.      je přesvědčen, že obyvatelé Libye se ocitli na křižovatce a že s mezinárodní pomocí a prostřednictvím celonárodního usmíření je možno jim pomoci v otevřeném a konstruktivním politickém úsilí založeném na sdílení ambicí a zásad a ukončit násilí;

2.      obává se, že bez této celonárodní jednoty bude Libye čelit dlouhému období chaosu, politické a sociální roztříštěnosti, násilí a hospodářské stagnace; obává se, že nedávné násilí by mohlo být předzvěstí rozvinuté občanské války v Libyi;

3.      vyjadřuje obavu z toho, že se zdá, že zprostředkování zaměřené na řešení krize jak ze strany západních mocností, tak ze strany regionálních orgánů, jako je Liga arabských států a Africká unie, je pomalé nebo neprobíhá na vysoké mezinárodní úrovni;

4.      naléhavě všechny strany konfliktu vyzývá, aby ukončily ozbrojené nepřátelství a zahájily otevřený politický dialog s cílem vytvořit stát založený na dodržování lidských práv, demokracie a právního státu;

5.      upozorňuje na závažné důsledky, které by pro Libyi měly další boje, politická polarizace a sektářství v době, kdy všichni jednotlivci, společenství a skupiny musí spolupracovat v zájmu celonárodní jednoty, demokratické obnovy a bezpečnosti libyjského obyvatelstva;

6.      odsuzuje nedávné boje v oblastech Tripolisu a Benghází, včetně bezohledného ostřelování obytných domů a veřejných zařízení; odsuzuje dále používání letadel v podobných vojenských operacích;

7.      vyjadřuje závažné obavy týkající se údajných válečných letadel Spojených arabských emirátů, která útočila na cíle v Tripolisu, a varuje, že podobné kroky by byly signálem pro dramatickou eskalaci nedávného násilí, což by mohlo do bojů zatáhnout další regionální aktéry; vyjadřuje obavy nad tím, že Katar podpořil islamistické milice, včetně těch, které zastupují alternativní a neoficiální parlament v Tripolisu;

8.      vyzývá k jmenování dočasné libyjské vlády a sněmovny s cílem vytvořit vládu, v níž by byly zastoupeny všechny složky společnosti a jejímž cílem by bylo zastavit násilí a chránit práva a bezpečnost obyvatel Libye; odmítá alternativní parlament, který byl údajně vytvořen v Tripolisu, jako nelegitimní;

9.      vyzývá Ústavodárné shromáždění, aby urychleně ukončilo svou práci a vypracovalo libyjskou ústavu, která by měla co nejširší podporu občanů; prohlašuje dále, že tato ústava musí směřovat ke stabilní a demokratické budoucnosti pro Libyi vybudované na zásadách právního státu a lidských práv a přispívající k dlouhodobé politické stabilitě v zemi;

10.    vyjadřuje hluboké znepokojení nad kritickou situací uprchlíků utíkajících z libyjských břehů do Evropy v nebezpečných plavidlech; hluboce lituje, že stovky osob zahynuly při plavbě, a obává se, že ještě velmi mnoho osob může v budoucnu při těchto plavbách přijít o život;

11.    vyzývá EU, aby i nadále nabízela humanitární, finanční a politickou pomoc v krizových oblastech v severní Africe a na Blízkém východě s cílem řešit kořeny příčin migračních a humanitárních tlaků;

12.    uznává význam libyjské stability pro širší region a Evropskou unii, včetně její úlohy jakožto cesty pro tok migrantů do EU;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ESVČ, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, Africké unii, Lize arabských států a libyjské Sněmovně reprezentantů.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

Právní upozornění - Ochrana soukromí