Predlog resolucije - B8-0133/2014Predlog resolucije
B8-0133/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Libiji

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Javier Couso Permuy, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Pablo Iglesias, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Miloslav Ransdorf, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Sofia Sakorafa, Georgios Katrougalos (Georgios Katrougkalos) v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2014/2844(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0133/2014
Predložena besedila :
B8-0133/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0133/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Libiji

(2014/2844(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 2174 z dne 27. avgusta 2014 o Libiji (S/RES/2174 (2014)),

–       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1970 z dne 26. februarja 2011 o miru in varnosti v Afriki (S/RES/1970 (2011)),

–       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 1973 z dne 17. marca 2011 o Libiji (S/RES/1973 (2011)),

–       ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov št. 2009 z dne 16. septembra 2011 (S/RES/2009 (2011)), št. 2017 z dne 31. oktobra 2011 (S/RES/2017 (2011)), št. 2022 z dne 2. decembra 2011 (S/RES/2022 (2011)) in št. 2040 z dne 12. marca 2012 o Libiji (S/RES/2040 (2012)),

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega Sveta z dne 23. junija in 15. avgusta 2014,

          ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. septembra 2011 o razmerah v Libiji[1],

–       ob upoštevanju skupne izjave posebnih odposlancev Arabske Lige za Libijo, Evropske Unije, Francije, Nemčije, Italije, Malte, Španije, Združenega kraljestva in Združenih držav z dne 26. julija 2014,

–       ob upoštevanju obvestila Evropske komisije št. 14/228 z dne 27. marca 2014 o svežnju evropske sosedske politike za Libijo,

–       ob upoštevanju skupnega poročila podporne misije Združenih narodov v Libiji in Urada visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice z dne 4. septembra 2014 o razmerah na področju človekovih pravic v Libiji,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je posredovanje zavezništva Nato, vključno z uporabo posebnih vojaških enot SAS Združenega kraljestva, leta 2011 v Libiji povzročilo nedolžne civilne žrtve, humanitarno krizo in obsežno uničenje, kar je privedlo do popolne destabilizacije libijske države in državljanske vojne, ki še traja; ker bo Libija morda kmalu veljala za propadlo državo,

B.     ker oboroženi spopadi med libijskimi političnimi frakcijami, ki od julija 2014 skoraj neprekinjeno potekajo v Tripoliju, Bengaziju in drugih delih države, povzročajo dodatno slabšanje življenjskih razmer, razseljevanje prebivalstva in vse večje število smrtnih žrtev, tudi med otroki;

C.     ker je ogrožena enotnost Libije in obstaja resno tveganje, da bo država razdeljena na vsaj tri regije (Fezan, Cirenajka in Tripolitanija), če ne bo dosežen kompromis in se ne bo začel proces sprave;

D.     ker je upokojeni libijski general Khalifa Haftar maja 2014 začel tako imenovano operacijo Ponos za boj proti svetu bengazijskih revolucionarjev, zavezništvu med Ansar Al Šarijo, enotami Libijskega ščita in drugimi oboroženimi skupinami;

E.     ker sta avgusta 2014 mednarodno letališče v Tripoliju zavzeli milici iz Misrate (Fadžr Libija) in Bengazija (Ansar Al Šarija), ki so ju zahodne in zalivske države nekoč financirale in oborožile za boj proti Moamerju Gadafiju;

F.     ker se je od takrat orožje, ki je bilo dobavljeno upornikom, razširilo po vsej Severni Afriki in se uporablja v sporih in pri destabilizaciji držav, kot so Srednjeafriška republika, Mali, Sirija, pojavilo pa se je tudi v Alžiriji;

G.     ker Združene države morda razmišljajo o novem posegu v Libiji; ker so bile enote Libijske zore tarča več nočnih napadov z neidentificiranimi letali; ker so bili za te napade obdolženi Združeni arabski emirati in Egipt; ker je Libija iz države izgnala sudanskega vojaškega atašeja, potem ko je obdolžila Sudan, da upornikom z letali dobavlja orožje; ker zahodni sosedi Libije Alžirija in Tunizija utrjujeta svoje meje; ker se v Libijo še naprej steka orožje;

H.     ker za Libijo še vedno velja mednarodni embargo na orožje, vzpostavljen leta 2011; ker bi morali uslužbenci Združenih narodov 15. septembra 2014 poročati o kršitvah;

I.      ker sta milici v mestih Darnah in Sirte že izrazili solidarnost s skupino Islamska država v Siriji;

J.      ker so v Libiji 7. julija 2012 in 24. junija 2014 potekale volitve; ker ima država trenutno dva konkurenčna parlamenta: poslanska zbornica, ki je nastala po volitvah leta 2014, vendar je bila preseljena v Tobruk, potem ko so milice zavzele največji mesti v državi, in nekdanji splošni nacionalni kongres, ki ga podpirajo milice v zavezništvu z islamisti in ima sedež v Tripoliju;

K.     ker so članice Nata leta 2011 v libijskem sporu zajetno podprle eno stran v državljanski vojni in tako kršile mednarodno pravo ter trdile, da sta prepoved letenja in dobava orožja tako imenovanim upornikom v skladu z načelom odgovornosti za zaščito;

L.     ker je podporna misija Združenih narodov v Libiji, ki jo je leta 2011 z resolucijo št. 2009 ustanovil varnostni svet Združenih narodov, julija 2014 zaradi zaprtja mednarodnega letališča v Tripoliju in nezmožnosti, da bi zagotovila zaščito in varnost misije, umaknila svoje osebje iz Libije; ker so od takrat v Tunizijo zbežali tisoči Libijcev, mednarodni diplomati, vse osebje EU in aktivisti;

M.    ker podporna misija Združenih narodov v Libiji ocenjuje, da je bilo zaradi spopadov razseljenih vsaj 100 000 Libijcev, med njimi tudi prebivalci Taverghe, ki so bili že od leta 2011 v begunskih taboriščih, nadaljnjih 150 000 ljudi, med njimi mnogi delavci migranti, pa je zapustilo državo in poiskalo pribežališče v tujini;

N.      ker so članice Nata, njihove zaveznice (ZDA, Francija, Združeno kraljestvo, Katar in Združeni arabski emirati) in med drugim kanadsko podjetje Aeryon Labs Inc.[2] kršili embargo na uvoz orožja v Libijo, vzpostavljenim z resolucijo varnostnega sveta Združenih narodov št. 1970 kot odgovor na nadaljevanje nasilja v Libiji;

O.     ker je EU maja 2013 v Libiji vzpostavila misijo Evropske unije za pomoč na meji, da bi libijskim oblastem zagotovila vojaško pomoč pri zaščiti in nadzoru meja; ker je prednostna naloga te misije zaustavitev toka beguncev in migrantov v Evropo ter vzpostavitev državnega nadzora nad naftnimi polji in rafinerijami; ker je ta misija s 30 milijoni EUR stroškov najdražja misija EU do sedaj; ker se polovica njenega proračuna porabi za zasebna varnostna podjetja;

P.     ker ima Libija deseto največjo dokazano zalogo nafte na svetu in največjo v Afriki; ker njen naftni sektor ustvarja 80 % BDP; ker je proizvodnja nafte pred posredovanjem Nata znašala 1,6 milijona sodčkov na dan, zatem upadla na manj kot 200 000, ter se nedavno znova dvignila na 725 000 in se je kljub kaotičnim razmeram v državi znova začel izvoz nafte;

Q.     ker je vojaško poveljstvo Združenih držav v Afriki AFRICOM zaradi vse pogostejših spopadov med milicami preložilo urjenje 5000 do 8000 libijskih vojaških enot;

R.     ker je parlament s sedežem v Tobruku 14. septembra odpustil predsednika centralne banke, potem ko je ta skušal preprečiti, da bi sredstva, dodeljena novim zakonodajalcem, odtekla iz banke;

S.     ker je pred libijsko obalo potonila ladja z do 250 migranti na poti v Evropo in so številni potniki umrli ­ rešili so jih le 36; ker je v podobni nesreči avgusta umrlo več kot 100 Afričanov;

1.      znova obsoja vojaško posredovanje v Libiji pod vodstvom Francije, Združenega kraljestva, Združenih držav in Kanade ter pod okriljem Nata, ki je povzročil trenutne razmere;

2.      močno nasprotuje nadaljnjemu zunanjemu vojaškemu posredovanju v državi; kljub temu poudarja, da morajo vse strani začeti miren politični dialog; poziva vse strani, naj se dogovorijo o takojšnjem premirju in koncu spopadov kot pogoju za vzpostavitev vključujočega političnega dialoga, ki ga bo vodila Libija, da bi začeli proces sprave in pomagali ponovno vzpostaviti stabilnost v državi;

3.      je resno zaskrbljen zaradi trenutne gospodarske in politične delitve države, ki zaostruje nestabilne razmere prebivalstva; ponovno potrjuje svojo zavezanost suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Libije; ponavlja svojo podporo neodtujljivi pravici vseh ljudstev, da imajo dostop do virov svoje države in nadzor nad njimi;

4.      obžaluje vse ostrejše nasilje v Libiji; obsoja uporabo nasilja, zaradi katerega je bilo veliko civilistov ranjenih in ubitih, številni pa razseljeni; poziva naj tisti, ki so odgovorni za kršitve in zlorabe človekovih pravic ter kršitve mednarodnega humanitarnega prava, odgovarjajo za svoja dejanja;

5.      spodbuja države v tej regiji, Arabsko ligo in Afriško unijo, naj podprejo takojšnjo prekinitev sovražnosti in konstruktivna prizadevanja za rešitev; v zvezi s tem podpira pobude, kot je pobuda Alžirije v partnerstvu s sosedami Libije, da bi vzpostavili nacionalni dialog med vojskujočima se stranema;

6.      poziva, naj se preneha ves uvoz in dobava orožja v Libijo in njeno okolico, naj se preneha uvoz orožja v zalivske države ter naj zalivske države in posredno zahodne države prekinejo financiranje milic, predvsem tako, da nehajo kupovati nafto z naftnih polj pod njihovim nadzorom; poziva k preiskavi kršitev embarga na orožje, vzpostavljenega z resolucijo Združenih narodov št. 1970;

7.      opozarja, da so Evropska unijo, mnoge njene države članice in Združene države desetletja podpirale Gadafijev režim ter pozneje vojaški poseg Nata v Libiji in so zato posebej odgovorne za trenutno stanje v tej državi;

8.      je resno zaskrbljen zaradi humanitarne krize v Libiji, zaradi katere jo je bilo prisiljeno zapustiti na tisoče beguncev; spodbuja Svet, Komisijo in podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj za podporo beguncem zagotovijo vse potrebne finančne in človeške vire; poudarja, da je treba razseljenim ljudem zagotoviti ustrezno humanitarno pomoč;

9.      poziva EU, naj takoj spremeni svojo politiko do beguncev iz Severne Afrike; ponovno poudarja svoje stališče do agencije Frontex in meni, da se v skladu z načelom nevračanja, zapisanim v členu 19(2) Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, njene operacije ne smejo končati tako, da bi ljudi vračali v Libijo ali drugo državo, kjer bi bilo v nevarnosti njihovo življenje;

10.    poziva EU, naj ustavi misijo Evropske unije za pomoč na meji v Libiji, saj dodatno prispeva k militarizaciji meje in pravzaprav seje smrt med begunci; meni, mora EU v Libijo poslati le humanitarno in civilno pomoč;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Evropskega sveta, predsedniku Komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, predsednikom parlamentov držav članic, misiji Evropske unije za pomoč na meji v Libiji, podporni misiji Združenih narodov v Libiji ter vladi in poslanski zbornici Libije.