Διαδικασία : 2014/2843(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0134/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0134/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0027

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 159kWORD 96k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.036v01-00
 
B8-0134/2014

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων (2014/2843(RSP))


Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Louis Michel εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS περιλαμβανομένης και της δίωξης των μειονοτήτων  (2014/2843(RSP))  
B8‑0134/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράκ και τη Συρία, ιδίως δε εκείνα της 6ης Φεβρουαρίου 2014(1) σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, και της 17ης Ιουλίου 2014(2) σχετικά με την κατάσταση στο Ιράκ,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για το Ιράκ, ειδικότερα εκείνα της 10ης Αυγούστου 2014· έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία, της 30ής Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, και το ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ(3),

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο οποίο συμβαλλόμενα μέρη είναι και το Ιράκ και η Συρία,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕ/ΑΕ) σχετικά με το Ιράκ και τη Συρία,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράκ και η Συρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και ότι η πολιτική σκηνή στις δύο χώρες είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη και μαστίζεται από τη βία, πράγμα που έχει ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στις θεμιτές προσδοκίες των λαών του Ιράκ και της Συρίας για ειρήνη, ευημερία και πραγματική μετάβαση στη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος Άσαντ της Συρίας και η κυβέρνησή του εξακολουθούν να διατηρούν την εξουσία·

 

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τζιχαντιστική φράξια της Αλ Κάιντα Ισλαμικό Κράτος (IS) – γνωστή μέχρι πρότινος ως Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL)– κατέλαβε τμήματα της ανατολικής Συρίας, συμπεριλαμβανομένων του μεγαλύτερου φράγματος της Συρίας και της στρατηγικής σημασίας αεροπορικής βάσης Τάκμπα, καθώς και μεγάλα τμήματα Ιράκ, και στη συνέχεια προχώρησε σε αυθαίρετες εκτελέσεις ιρακινών πολιτών, στην επιβολή σκληρής ερμηνείας του νόμου της Σαρία, στην καταστροφή τόπων λατρείας και μαυσωλείων σιιτών, σουφιτών, σουνιτών και χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες το IS έχει επιτεθεί και σε άλλες πόλεις και περιοχές και έχει σφαγιάσει, απαγάγει και δολοφονήσει αμάχους, στρατιώτες, μέλη τοπικών φυλών, δημοσιογράφους, μέλη οργανώσεων βοήθειας, και μέλη αιρέσεων και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στην ανατολική Συρία και το βόρειο Ιράκ, σε μια διαρκή επίδειξη ωμής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά είναι μια από τις πλέον ευπαθείς ομάδες προσφύγων και ότι υπάρχουν πληροφορίες για ηθελημένη στόχευση γυναικών και κοριτσιών στο Ιράκ και για απαγωγές, βιασμούς και εξαναγκασμό σε γάμο από μαχητές του IS και άλλες ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα εκατομμύρια πολίτες εκτιμάται ότι ζουν υπό το ζυγό του IS στο Ιράκ και τη Συρία, συχνά σε ελεεινές ανθρωπιστικές συνθήκες·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση του συριακού κράτους, η αποσύνθεση των συνόρων μεταξύ Συρίας και Ιράκ και η θρησκευτική διαμάχη έχουν προσφέρει στο IS και άλλες ακραίες ομάδες όπως η συνδεόμενη με την Αλ Κάιντα Τζαμπάτ αλ Νούσρα, ευκαιρίες για να αυξήσουν την παρουσία τους στη Συρία και το Ιράκ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη βία στη Συρία έχει προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας πρωτοφανούς στην ιστορία, με πάνω από 191.000 νεκρούς, ως επί το πλείστον αμάχους, πάνω από 6,4 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους, και πάνω από τρία εκατομμύρια σύρους πρόσφυγες, κυρίως στο Λίβανο (1,17 εκατομμύρια πρόσφυγες), στην Τουρκία (832.000), στην Ιορδανία (613.000), στο Ιράκ (215.000) και στην Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική (162.000)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, καθώς επίσης οι γυναίκες και τα παιδιά, βρίσκονται σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση στην παρούσα κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ένα πέμπτο των εκτοπισμένων σε ολόκληρο τον κόσμο είναι τώρα σύροι πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 145.000 γυναίκες πρόσφυγες από τη Συρία φροντίζουν οικογένειες και δίνουν άνισο έναν αγώνα επιβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία της UNRWA, από τους περίπου 540.000 παλαιστίνιους πρόσφυγες που έχουν καταχωρηθεί από την UNRWA στη Συρία, πάνω από το 50% εκτιμάται ότι είναι εκτοπισμένοι μέσα στη Συρία ή σε γειτονικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει την κρίση στη Συρία ως τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στην πρόσφατη ιστορία·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει δηλώσει πως το 50% σχεδόν των Σύριων έχουν χάσει τα σπίτια τους και το 40% των προσφύγων υποχρεώνονται να διαβιώνουν σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ τρεις στους τέσσερις Σύρους ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ η ανεργία υπερβαίνει το 50%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής βία έχει δραματικές αποσταθεροποιητικές συνέπειες στις γειτονικές χώρες, κυρίως λόγω των μαζικών προσφυγικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν δικές τους τρομακτικές εγχώριες προκλήσεις, ενώ σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση είναι ο Λίβανος και η Ιορδανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς αντίδρασης στη συριακή κρίση, με προϋπολογισμό περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική, αναπτυξιακή, και οικονομική βοήθεια και για μέτρα σταθεροποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις προσπάθειες αυτές η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Συρίων ή των κρατών που φιλοξενούν τους πρόσφυγες·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA), εκτιμάται ότι υπάρχουν 1,2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι στο κεντρικό και βόρειο Ιράκ και ότι 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνοδος του IS έχει προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση, κυρίως μαζικό εκτοπισμό αμάχων· ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράκ κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ για την παροχή βασικής βοήθειας σε εκτοπισμένους, με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράκ για το 2014 να ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 17 εκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση που έχει διαθέσει η Επιτροπή από το 2013 για ανθρωπιστική βοήθεια στο Ιράκ έχει φτάσει σχεδόν στα 59 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 700.000 ευρώ από την ενωσιακή πρωτοβουλία Παιδιά της ειρήνης·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει το βάρος που καλείται να επωμιστεί η περιοχή του Κουρδιστάν και η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, η οποία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ιρακινοί και Σύροι παραμένουν παγιδευμένοι στη ζώνη της σύγκρουσης, λόγω της επέλασης του στρατού του IS, ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ανοιχτά σημεία διέλευσης των συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR εκφράζει φόβο για τις ζωές των Σύρων που είναι εγκλωβισμένοι στον απομακρυσμένο καταυλισμό προσφύγων Αλ Ομπάιντι στο Ιράκ, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλες ομάδες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα γραφεία τους, ενώ άλλοι 3.000 σύροι πρόσφυγες παραμένουν στη γειτονική πόλη Αλ Κάιμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες υποχρεώνονται συχνά να δωροδοκούν με μεγάλα ποσά κάποια άτομα και να ακολουθούν επικίνδυνες οδούς διαφυγής στην έρημο της Ιορδανίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατά πλειονότητα χριστιανική πόλη Μαρντέχ (στην επαρχία Χαμά) βρίσκεται υπό πολιορκία από το συνδεόμενο με την Αλ Κάιντα μέτωπο Τζαμπάτ αλ Νούρσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 το μέτωπο Τζαμπάτ αλ Νούρσα ελευθέρωσε 45 φιτζιανούς που βρίσκονταν εκεί ως μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ και είχαν απαχθεί για πάνω από δύο εβδομάδες και απειλούνταν να δικαστούν με τον νόμο της Σαρία·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR έχει δηλώσει πως εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο να αναπτύξει δράση στην περιοχή για την παροχή της αναγκαίας βοήθειας σε αμάχους και πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να στεγαστούν οι εκατοντάδες χιλιάδες σύροι και ιρακινοί πρόσφυγες πριν μπει ο χειμώνας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ζώνη της σύγκρουσης πολεμούν πολλοί μαχητές με ακραίες ισλαμιστικές ιδέες, προερχόμενοι από τρίτες χώρες ή από την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Κέντρο για τη Μελέτης της Ριζοσπαστικοποίησης, που εδρεύει στο Λονδίνο, εκτιμά τον συνολικός αριθμός των αλλοδαπών μαχητών στη Συρία μεταξύ 11.000 και 12.000, με 3.000 περίπου αυτούς να προέρχονται από τη Δύση· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για να εμποδίζονται οι μαχητές αυτοί να ταξιδεύουν στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι πολίτες της ΕΕ έχουν χαρακτηριστεί από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ως κίνδυνος για την ασφάλεια·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι εξετάζεται η πραγματοποίηση αεροπορικών επιθέσεων στην ανατολική Συρία χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον πρόεδρο Άσσαντ· λαμβάνοντας υπόψη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 συγκροτήθηκε συμμαχία κατά του IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΕΔ επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη περιφερειακή στρατηγική για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστά το IS· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα παρουσίασε τη στρατηγική του για την καταπολέμηση του IS, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων ενεργειών, τη συστηματική διεξαγωγή αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων του IS «όπου κι αν βρίσκονται», συμπεριλαμβανομένης της Συρίας, την αύξηση της υποστήριξης προς τις χερσαίες συμμαχικές δυνάμεις που πολεμούν το IS, και την ένταση των αντιτρομοκρατικών προσπαθειών προκειμένου να διακοπεί η χρηματοδότηση της οργάνωσης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Αραβικός Σύνδεσμος έχει αναλάβει δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την πάταξη του IS στη Συρία και το Ιράκ·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το IS έχει εξασφαλίσει σημαντικές πηγές εσόδων λεηλατώντας τράπεζες και επιχειρήσεις σε εδάφη τα οποία ελέγχει, καταλαμβάνοντας μέχρι και έξι πετρελαιοπηγές στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Συρίας, του πεδίου al-Omar , κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, και λαμβάνοντας χρήματα από εύπορους δωρητές, ιδίως στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·

1.      εκφράζει βαθειά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια και της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Ιράκ και τη Συρία, ως αποτέλεσμα της κατάληψης τμημάτων του εδάφους τους από το IS· καταδικάζει σθεναρά τις τυφλές δολοφονίες και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αυτό και από άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις, ιδίως κατά χριστιανικών και άλλων θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων όπως οι Γιατζίντι, που θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός νέου δημοκρατικού Ιράκ και της Συρίας, καθώς και κατά των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού·

2.      καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, σχολείων και χώρων λατρείας, καθώς και τη χρήση σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις· τονίζει ότι οι δράστες αυτών των πράξεων δεν θα πρέπει να μείνουν ατιμώρητοι· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση και τους μαζικούς εκτοπισμούς άμαχων πολιτών·

3.      εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση όλων των μορφών βίας κατά αμάχων· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, ιδιαίτερα δε της υποχρέωσης των κοριτσιών σε γάμο·

4.      χαιρετίζει την ανακοίνωση του σχηματισμού νέας κυβέρνησης ευρείας εκπροσώπησης στο Ιράκ, και συγχαίρει τον Χαϊντάρ αλ Αμπάντι για την επικύρωση του διορισμού του ως πρωθυπουργού του Ιράκ· εκφράζει τη συνεχή υποστήριξή του στη συνταγματική διαδικασία, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας πολιτικής λύσης στην τρέχουσα κρίση και τον επιτακτικό χαρακτήρα του σχηματισμού κυβέρνησης ευρείας εκπροσώπησης· καλεί όλους τους περιφερειακούς παράγοντες να συνδράμουν στις προσπάθειες προαγωγής της ασφάλειας και σταθερότητας στο Ιράκ, και ιδίως να ενθαρρύνουν την ιρακινή κυβέρνηση να τείνει χείρα στη σουνιτική μειονότητα και να αναδιοργανώσει τον στρατό χωρίς αποκλεισμούς, σεκταρισμούς και ευνοιοκρατία·

5.      υπενθυμίζει ότι η αστάθεια στη Συρία, που προκλήθηκε από τον βάναυσο πόλεμο του καθεστώτος Assad κατά του ίδιου του λαού του, έχει επιτρέψει την εξάπλωση του IS· εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή εξτρεμιστικών ισλαμιστικών ομάδων και αλλοδαπών μαχητών στην σύγκρουση στη Συρία, για την άνοδο της υποκινούμενης από θρησκευτικά και εθνοτικά κίνητρα βίας που παρατηρείται στη χώρα, και για το συνεχιζόμενο κατακερματισμό και τις εσωτερικές διαιρέσεις στην αντιπολίτευση· θεωρεί ότι για μια βιώσιμη λύση απαιτείται επειγόντως μια πολιτική μετάβαση μέσω μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, υπό συριακή πρωτοβουλία και ευθύνη και με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, και εξακολουθεί να παροτρύνει τον Εθνικό Συνασπισμό των συριακών επαναστατικών και αντιπολιτευτικών δυνάμεων να δημιουργήσουν ένα πιο ενωμένο, ευρύ και οργανωμένο αντιπολιτευτικό μέτωπο, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά·

6.      υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής στρατιωτικής προστασίας από όλους τους εμπλεκομένους προς τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες στο Ιράκ και στη Συρία, όπως είναι οι εθνοτικές και οι θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, των Γιατζίντι και των Τουρκομάνων, στη τρέχουσα κρίση, και της συμμετοχής των ομάδων αυτών σε μελλοντικές βιώσιμες λύσεις με σκοπό την προστασία της τους και τη διατήρηση των παραδόσεων μιας διαπολιτισμικής, διεθνοτικής και διαθρησκευτικής συνύπαρξης στη χώρα για το μελλοντικό Ιράκ και τη μελλοντική Συρία·

7.      απορρίπτει ανεπιφύλακτα και θεωρεί παράνομη την ανακοίνωση της ηγεσίας του IS για την ίδρυση χαλιφάτου στις περιοχές που βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχό του, και απορρίπτει οποιαδήποτε ιδέα βίαιης μονομερούς αλλαγής των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ανθρώπων στα εδάφη που ελέγχει το IS·

8.      Επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η πολιτική λύση θα διασφαλίσει την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Ιράκ και της Συρίας·

9.      πιστεύει ότι ο διάλογος και η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο είναι αναγκαία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιφέρεια και την απόκρουση του IS και άλλων ριζοσπαστικών ομάδων· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια συνολική πολιτική αντίληψη για την περιοχή και ειδικότερα ότι το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και τα κράτη του Κόλπου πρέπει να συμμετάσχουν ως βασικοί συντελεστές σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλιμάκωσης στη Συρία και στο Ιράκ· καλεί τη διεθνή κοινότητα και ειδικά την ΕΕ να διευκολύνει έναν τέτοιο διάλογο και να συμπεριλάβει σε αυτόν όλους τους σημαντικούς συνομιλητές·

10.    χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης του Ιράκ, από κοινού με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, να αντιμετωπίσουν τις επιτακτικές ανθρωπιστικές ανάγκες των εκτοπισμένων λόγω της τρέχουσας σύγκρουσης και να εξουδετερώσουν την τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζουν όλοι οι Ιρακινοί, και να ενταθούν οι προσπάθειες αυτές·

11.    τονίζει ότι, δεδομένου του πρωτοφανούς χαρακτήρα της κρίσης, η ελάφρυνση των δεινών που υφίστανται εκατομμύρια Σύροι και Ιρακινοί που χρειάζονται βασικά αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα· καλεί εκ νέου την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική τους ευθύνη και να ενισχύσουν τη βοήθεια που παρέχουν στους σύρους πρόσφυγες, όπως επίσης να συντονίσουν αποτελεσματικότερα τις προσπάθειές τους στον τομέα αυτόν· καταδικάζει τη διαρκή παρεμπόδιση των προσπαθειών για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και καλεί όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση, ιδίως δε το καθεστώς Άσαντ και το IS, να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διευκολύνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής μέσω όλων των πιθανών διαύλων, μεταξύ άλλων πέραν των συνόρων και των γραμμών σύγκρουσης, και να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλου του ιατρικού προσωπικού και των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα· καλεί την ΕΕ να ασκήσει πίεση σε όλους χορηγούς βοήθειας για να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους χωρίς καθυστέρηση· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ, δεδομένου ότι η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός οικονομικής βοήθειας και η σημαντικότερη πηγή μελλοντικών δεσμεύσεων·

12.    υπενθυμίζει τη δήλωση του Ειδικού Συντονιστή της OPCW του ΟΗΕ, ότι έχει καταστραφεί το 96% των χημικών όπλων της Συρίας· ζητεί την εξουδετέρωση των υπόλοιπων όπλων σύμφωνα με το Πλαίσιο για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας·

13.    υπενθυμίζει ότι η τρομοκρατία σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της συνιστά μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και ότι όλες οι τρομοκρατικές ενέργειες, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε διαπράττονται, είναι εγκληματικές και αδικαιολόγητες, ανεξάρτητα από το κίνητρο που ώθησε στη διάπραξή τους· επαναλαμβάνει ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει και δεν μπορεί να συνδέεται με οποιαδήποτε θρησκεία, εθνικότητα ή πολιτισμό·

14.    εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη συμμετοχή αλλοδαπών μαχητών στη σύγκρουση, και υπενθυμίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό»(4), στην οποία τα κράτη μέλη καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παρεμπόδιση της μετάβασης δυνητικών μαχητών στη Συρία και των επαφών τους με αλλοδαπούς μαχητές μετά την επιστροφή τους· υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης, της προσέγγισης, της αποκατάστασης και της επανένταξης· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο μεταξύ τους όσο και με την Τουρκία·

15.    χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε ο Αραβικός Σύνδεσμος στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση του IS και να συνεργαστεί με τις διεθνείς, τις περιφερειακές και τις εθνικές προσπάθειες για την καταπολέμηση των μαχητών στη Συρία και το Ιράκ, και να προσυπογράψει την απόφαση 2170 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τον Αραβικό Σύνδεσμο να εξετάσει την τροποποίηση της Αραβικής Σύμβασης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του 1998, προκειμένου να μπορέσει να πολεμήσει την παγκόσμια τρομοκρατία με κάθε μέσο, στρατιωτικό, πολιτικό, πνευματικό και οικονομικό·

16.    χαιρετίζει τη σύνοδο της Διάσκεψης για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Ιράκ, με πρωτοβουλία της Γαλλίας, και καλεί τα συμμετέχοντα μέρη να χαράξουν μια διεθνή στρατηγική για την καταπολέμηση των τρομοκρατικών ενεργειών του IS στην περιοχή, ιδιαίτερα με τη διακοπή της διάθεσης χρημάτων και την ανάσχεση της στρατολόγησης τζιχαντιστών·

17.    χαιρετίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των εταίρων τους να ανακόψουν την προέλαση του IS και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια· επισημαίνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Αυγούστου, στα οποία υποστηρίζεται η απόφαση που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη να διαθέσουν στρατιωτικό υλικό στο Ιράκ, μεταξύ άλλων και στην κουρδική περιφερειακή αρχή·

18.    εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το IS αντλεί έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου· επισημαίνει την πρόθεση της ΕΕ να επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις, προκειμένου να εμποδίσει την πώληση πετρελαίου από το IS· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκομένους (κυβερνήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις) στη μεταφορά, την επεξεργασία, τη διύλιση και την εμπορική διάθεση πετρελαίου από περιοχές που ελέγχει το IS, και παράλληλα να διεξάγει αυστηρούς ελέγχους στις χρηματοοικονομικές ροές, προκειμένου να εμποδίζει την οικονομική δραστηριότητα και την εκμετάλλευση φορολογικών παραδείσων εκ μέρους του IS·

19.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ιράκ, στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7TA(2014)0099.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0011.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0022.

(4)

COM(2013)0941.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου