Päätöslauselmaesitys - B8-0134/2014Päätöslauselmaesitys
B8-0134/2014

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta

  16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Javier Nart, Robert Rochefort, Andrus Ansip, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Petr Ježek, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0109/2014

  Menettely : 2014/2843(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0134/2014
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0134/2014
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0134/2014

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Irakista ja Syyriasta sekä Isisin hyökkäyksestä ja vähemmistöjen vainoamisesta

  (2014/2843(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Irakista ja Syyriasta ja erityisesti 6. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman Syyrian tilanteesta[1] sekä 17. heinäkuuta antamansa päätöslauselman Irakin tilanteesta[2],

  –       ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston päätelmät Irakista ja erityisesti 15. elokuuta 2014 annetut päätelmät, ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 30. elokuuta 2014 antamat päätelmät Irakista ja Syyriasta,

  –       ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja 17. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja Irakin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta[3],

  –       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Irakista ja Syyriasta antamat julkilausumat,

  –       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –       ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolia Irak ja Syyria ovat,

  –       ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2013 hyväksytyt EU:n suuntaviivat uskonnon tai vakaumuksen vapauden edistämisestä ja suojelemisesta,

  –       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (jäljempänä korkea edustaja) julkilausumat Irakista ja Syyriasta,

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.     katsoo, että Irakilla ja Syyrialla on edelleen edessään vakavia poliittisia, turvallisuutta koskevia ja sosiaalis-taloudellisia haasteita ja että poliittinen kenttä molemmissa maissa on äärimmäisen pirstaleinen ja sen rasitteena on jatkuva väkivalta, mikä vahingoittaa vakavasti Irakin ja Syyrian kansojen oikeutettuja pyrkimyksiä rauhaan, vaurauteen ja aitoon siirtymään kohti demokratiaa; ottaa huomioon, että presidentti Assad ja hänen hallituksensa ovat yhä tiukasti vallan kahvassa;

  B.     ottaa huomioon, että al-Qaidasta irtautunut Islamilainen valtio -jihadistiryhmä (IS) – aiemmin Irakin ja Levantin islamilainen valtio (Isil) – on vallannut alueita Itä-Syyriasta ja muun muassa Syyrian suurimman padon ja strategisesti tärkeän Taqban lentotukikohdan sekä suuria osia Irakista, ja syyllistynyt Irakin kansalaisten mielivaltaisiin teloituksiin, ankarasti tulkitun šaria-lain täytäntöönpanoon, šiiojen, sufien, sunnien ja kristittyjen uskonnonharjoituspaikkojen ja pyhäkköjen tuhoamiseen; ottaa huomioon, että viime kuukausien aikana IS on hyökännyt uusiin kaupunkeihin ja uusille alueille ja on surmannut ja siepannut siviilejä, sotilaita, paikallisten heimojen jäseniä, toimittajia, avustustyöntekijöitä ja uskonlahkoihin ja muihin uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä Itä-Syyriassa ja Pohjois-Irakissa yhä jatkuvassa silmittömässä väkivallan kierteessä; ottaa huomioon, että naiset ja tytöt ovat haavoittuvimpia pakolaisryhmiä ja että tietojen mukaan IS ja muut aseelliset ryhmät ovat ottaneet juuri naiset ja tytöt kohteekseen ja heitä on siepattu, raiskattu ja pakotettu avioliittoon; ottaa huomioon, että neljän miljoonan siviilin arvioidaan elävän IS:n vallan alla Irakissa ja Syyriassa, usein äärimmäisen surkeissa humanitaarisissa oloissa;

  C.     ottaa huomioon, että Syyrian valtion romahtaminen, Irakin ja Syyrian välisen rajan katoaminen sekä kansanryhmien väliset kahnaukset ovat antaneet IS-järjestölle ja muille radikaaliryhmille, kuten al-Qaidaan kuuluvalle Jabhat al-Nusralle mahdollisuuksia vahvistaa asemiaan sekä Syyriassa että Irakissa;

  D.     ottaa huomioon, että Syyriassa jatkuva väkivaltainen kriisi on johtanut historiallisesti ennennäkemättömään humanitaariseen katastrofiin, yli 191 000 ihmistä on tapettu, useimmat heitä siviilejä, maan sisäisiä pakolaisia on yli 6,4 miljoonaa ja ulkomaille on paennut yli kolme miljoonaa syyrialaista, suurin osa Libanoniin (1,17 miljoonaa pakolaista), Turkkiin (832 000), Jordaniaan (613 000), Irakiin (215 000) ja Egyptiin sekä Pohjois-Afrikkaan (162 000); ottaa huomioon, että etniset ja uskonnolliset vähemmistöt sekä naiset ja lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tässä kriisissä; toteaa, että lähes viidesosa maailman pakolaisista on tällä hetkellä syyrialaisia; ottaa huomioon, että 145 000 perheellistä syyrialaista pakolaisnaista joutuu epätoivoisesti taistelemaan toimeentulostaan; ottaa huomioon, että YK:n Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) arvioiden mukaan 50 prosenttia Syyriassa rekisteröidyistä 540 000 palestiinalaispakolaisesta on joutunut pakolaiseksi Syyrian sisällä tai naapurimaissa; toteaa, että YK on kuvaillut Syyrian kriisiä lähihistorian pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi;

  E.     ottaa huomioon, että YK:n pakolaisasian päävaltuutettu (UNHCR) on arvioinut, että lähes 50 prosenttia syyrialaisista on menettänyt kotinsa ja 40 prosenttia pakolaisista joutuu elämään ala-arvoisissa elinoloissa; ottaa huomioon, että YK:n mukaan kolme neljästä syyrialaisesta elää köyhyydessä ja työttömyysaste on yli 50 prosenttia; ottaa huomioon, että jatkuva väkivalta on horjuttanut voimakkaasti naapurimaiden vakautta, erityisesti massiivisten pakolaisvirtojen vuoksi; panee merkille, että näillä mailla on valtavia omia haasteita, joista niiden on selvittävä, ja että Libanon ja Jordania ovat erityisen haavoittuvia; ottaa huomion, että EU on yhä Syyrian kriisiä koskevan kansainvälisen avustustoiminnan johdossa, ja sen humanitaariseen apuun, kehitysapuun, taloudelliseen ja vakauttamiseen tarkoitettuun tukeen antaman rahoituksen määrä on 2,8 miljardia euroa; katsoo, että kaikista näistä ponnistuksista huolimatta kansainvälinen yhteisö ei ole pystynyt tyydyttämään syyrialaisten ja pakolaisia vastaanottaneiden maiden tarpeita;

  F.     ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikön (OCHA) arvion mukaan Irakin pohjois- ja keskiosissa on noin 1,2 miljoonaa maan sisäistä pakolaista ja noin 1,5 miljoonaa humanitaarisen avun tarpeessa olevaa; toteaa, että IS:n nousu on aiheuttanut humanitaarisen kriisin, joka on erityisesti pakottanut suuren määrän siviilejä siirtymään pois asuinseuduiltaan; toteaa, että komissio on päättänyt lisätä humanitaarista apuaan Irakille viidellä miljoonalla eurolla tarjotakseen perusapua siirtymään joutuneille, mikä nostaa Irakille annettavan humanitaarisen rahoituksen jo 17 miljoonaan euroon vuonna 2014; toteaa, että komission Irakille antama humanitaarinen rahoitus vuodesta 2013 on nyt noin 59 miljoonaa euroa, josta 700 000 euroa on myönnetty EU Children of Peace -aloitteen kautta;

  G.     ottaa huomioon, että EU ymmärtää Irakin Kurdistanin alueelle ja sen aluehallinnolle sälytetyn taakan, kun kurdialueelle on saapunut suuri määrä maan sisäisiä pakolaisia;

  H.     ottaa huomion, että etenevien IS:n joukkojen takia monet irakilaiset ja syyrialaiset joutuvat yhä olemaan konfliktialueella tai eivät pääse avoimille raja-asemille; ottaa huomioon, että UNHCR on huolissaan kaukaiselle Obaidin pakolaisleirille Irakissa saarroksiin jääneiden syyrialaisten hengestä sen jälkeen kun YK:n järjestöt ja muut ryhmät joutuivat pakenemaan toimistoistaan, samalla kun toiset 3 000 syyrialaispakolaista on juuttunut läheiseen Al Qaimin kaupunkiin; ottaa huomion, että pakolaiset joutuvat usein maksamaan valtavia lahjuksia yksityishenkilöille ja kulkemaan vaarallisia pakoreittejä Jordanian autiomaassa;

  I.      ottaa huomioon, että valtaosin kristitty Mhardehin kaupunki (Haman maakunnassa) on tällä hetkellä al-Qaidaan kuuluvan Jabhat al-Nusran rintaman piirittämä; ottaa huomioon, että 11. syyskuuta 2014 Jabhat al-Nusran rintama vapautti YK:n rauhanturvatehtävissä alueella toiminutta 45 fidžiläistä, jotka olivat olleet vangittuina kahden viikon ajan ja joita oli uhkailtu šaria-lakiin perustuvalla oikeudenkäynnillä;

  J.      ottaa huomioon, että UNHCR on todennut, että alueella työskenteleminen ja siviilien ja pakolaisten tarvitseman avun antaminen on hyvin hankalaa; katsoo, että on tärkeää saada sadoille tuhansille Syyrian ja Irakin pakolaiselle katto pään päälle ennen talven tuloa;

  K.     ottaa huomioon, että konfliktialueella on taistellut tai taistelee parhaillaan suuri määrä ulkomaisia tai EU:sta tulevia taistelijoita, joilla on radikaali islamistinen ideologia; ottaa huomioon, että Lontoossa toimiva radikalismiin keskittynyt tutkimuskeskus International Centre for the Study of Radicalisation arvioi, että Syyriassa olevien ulkomaisten taistelijoiden kokonaismäärä on 11 000–12 000, joista 3000 tulee länsimaista; katsoo, että on ryhdyttävä toimiin taistelijoiden estämiseksi matkustamasta alueelle; toteaa, että kyseisten jäsenvaltioiden hallitukset ovat määritelleet nämä EU:n kansalaiset turvallisuusriskiksi;

  L.     ottaa huomioon, että on esitetty mahdollisuutta ilmaiskujen tekemiseen Itä-Syyriassa ilman presidentti Assadin ennakkoon antamaa lupaa; toteaa, että 5. syyskuuta 2014 pidetyssä Naton kokouksessa perustettiin IS:n vastainen liittoutuma; ottaa huomioon, että EUH laatii parhaillaan kattavaa alueellista strategiaa IS:n aiheuttaman uhkan torjumiseksi; ottaa huomioon, että 10. syyskuuta 2014 Yhdysvaltain presidentti Barack Obama julkisti oman IS:n vastaisen strategiansa, johon muiden toimien ohella kuuluvat järjestelmälliset ilmaiskut IS:n kohteisiin niiden sijainnista riippumatta, myös Syyriassa, tuen lisääminen IS-järjestöä vastaan taisteleville liittouman maajoukoille sekä ryhmän rahoituksen katkaisemiseksi tarkoitettujen terrorismin vastaisten toimien tehostaminen; ottaa huomioon, että Arabiliitto on luvannut tiivistää yhteistyötä IS:n tuhoamiseksi Syyriassa ja Irakissa;

  M.    toteaa, että IS on varmistanut itselleen huomattavat tulonlähteet ryöstämällä pankkeja ja liikeyrityksiä hallitsemillaan alueilla, ottamalla haltuunsa Syyriassa peräti kuusi öljykenttää, joihin kuuluu Syyrian suurin öljykenttä al-Omar, ja ottamalla vastaan lahjoituksia varakkailta henkilöiltä erityisesti Saudi-Arabiasta, Qatarista, Kuwaitista ja Yhdistyneistä arabiemiirikunnista;

  1.      on äärimmäisen huolissaan Irakin ja Syyrian turvallisuus- ja humanitaarisen tilanteen huonontumisesta IS:n vallattua osia näiden maiden alueista; tuomitsee jyrkästi tämän ja muiden terroristiryhmien toteuttamat mielivaltaiset tappamiset ja ihmisoikeusloukkaukset, jotka ovat kohdistuneet erityisesti kristittyihin ja muihin uskonnollisiin ja etnisiin vähemmistöihin, kuten jesideihin, joiden tulisi olla osa uutta demokraattista Irakia ja Syyriaa, ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ryhmiin;

  2.      tuomitsee jyrkästi siviilikohteisiin, kuten sairaaloihin, kouluihin ja pyhättöihin kohdistuneet hyökkäykset sekä teloitusten ja seksuaalisen väkivallan käytön tässä konfliktissa; korostaa, että näihin tekoihin syyllistyneitä ei saa jättää rankaisematta; on erittäin huolestunut humanitaarisesta kriisistä ja kotiseudultaan pakenemaan joutuneiden siviilien suuresta määrästä;

  3.      on huolestunut siitä, että kaikenlainen väkivalta siviiliväestöä kohtaan on lisääntynyt; kehottaa komissiota ryhtymään toimiin naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan, erityisesti tyttöjen pakkoavioliittojen estämiseksi;

  4.      panee tyytyväisenä merkille uuden laajapohjaisen hallituksen muodostamisen Irakissa ja onnittelee Haider al-Abadia hänen nimityksestään Irakin pääministeriksi; ilmaisee jatkuvan tukensa perustuslailliselle prosessille ja korostaa, että nykyisen kriisin poliittisella ratkaisemisella ja laajapohjaisen hallituksen muodostamisella on suuri merkitys; kehottaa kaikkia alueen toimijoita osallistumaan työhön turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi Irakissa ja erityisesti rohkaisemaan Irakin hallitusta, jotta se loisi yhteyden sunnivähemmistöön ja järjestäisi armeijan uudelleen osallistavalla ja puolueettomalla tavalla, jossa ei suosittaisi tiettyjä ryhmittymiä;

  5.      muistuttaa, että Assadin hallinnon raaka sota omaa kansaansa vastaan on saattanut Syyrian epävakaaseen tilaan, minkä seurauksena IS:n vaikutusvalta on kasvanut; on huolestunut siitä, että Syyrian konfliktiin osallistuu yhä enemmän ääri-islamistisia ryhmiä ja ulkomaalaisia taistelijoita; on lisäksi huolestunut uskontoon ja etniseen alkuperään perustuvan väkivallan lisääntymisestä Syyriassa sekä opposition hajanaisuudesta ja sen sisäisestä jakautumisesta; katsoo, että kestävä ratkaisu vaatii kiireesti poliittista siirtymäkautta syyrialaisjohtoisen, osallistavan ja kansainvälisen yhteisön tukeman poliittisen prosessin myötä, ja kannustaa yhä Syyrian kansallista vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutumaa perustamaan yhtenäisemmän, osallistavamman ja paremmin järjestäytyneen oppositiorintaman sekä maan sisällä että sen ulkopuolella;

  6.      korostaa, että kaikki tässä kriisissä sotilaallista suojelua Irakin ja Syyrian yhteiskuntien erityisen haavoittuville ryhmille, kuten etnisille ja uskonnollisille vähemmistöille, esimerkiksi kristityille, jesideille ja turkmeeneille, tarjoavat toimijat ovat tärkeitä samoin kuin niiden osallistuminen tuleviin kestäviin ratkaisuihin siten, että pyritään säilyttämään vähemmistöjen elintavat ja perinteet osana maan kulttuurien, kansanryhmien ja uskontojen rinnakkaiseloa tulevassa uudessa Irakissa ja Syyriassa;

  7.      torjuu varauksetta ja pitää laittomana IS:n johtajien ilmoitusta, että se on perustanut kalifaatin nyt hallussaan pitämille alueille; torjuu ajatuksen, että kansainvälisesti tunnustettuja rajoja muutettaisiin yksipuolisesti voimakeinoin, ja toteaa samalla, että IS:n hallussa olevien alueiden asukkaiden perusoikeuksia ja -vapauksia on kunnioitettava;

  8.      muistuttaa kannastaan, jonka mukaan poliittisella ratkaisulla olisi turvattava Irakin ja Syyrian yhtenäisyys, alueellinen koskemattomuus, suvereniteetti ja itsenäisyys;

  9.      katsoo, että alueen ongelmien ratkaisemiseksi ja IS:n ja muiden radikaaliryhmien pysäyttämiseksi tarvitaan alueellista vuoropuhelua ja yhteistyötä; painottaa, että EU:n olisi laadittava kattava toimintamalli alueelle, ja toteaa erityisesti, että Iran, Saudi-Arabia ja muut Persianlahden maat on otettava mukaan olennaisina toimijoina kaikkiin pyrkimyksiin tilanteen rauhoittamiseksi Syyriassa ja Irakissa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta edistämään tällaista vuoropuhelua ja ottamaan siihen mukaan kaikki merkittävät osapuolet;

  10.    suhtautuu myönteisesti Irakin hallituksen yhdessä paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja yhteistyössä YK:n kanssa tekemään työhön, jolla pyritään vastaamaan konfliktin takia kotiseuduiltaan paenneiden ihmisten kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin ja torjumaan kaikkia Irakin asukkaita uhkaavaa terrorismia, ja kehottaa tehostamaan tätä toimintaa;

  11.    korostaa, että kriisi on ennennäkemättömän laaja ja siksi EU:n ja kansainvälisen yhteisön on pyrittävä ensisijaisesti lievittämään perustarvikkeita ja -palveluja tarvitsevien miljoonien syyrialaisten ja irakilaisten kärsimyksiä; vaatii jälleen EU:ta ja sen jäsenvaltioita kantamaan humanitaarisen vastuunsa ja lisäämään apuaan Syyrian ja Irakin pakolaisille sekä koordinoimaan tämän alan toimiaan tehokkaammin; tuomitsee sen, että yritykset toimittaa humanitaarista apua on jatkuvasti estetty, ja kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia ja erityisesti Assadin hallintoa ja IS-järjestöä kunnioittamaan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, helpottamaan humanitaarisen avun ja tuen toimittamista kaikkien mahdollisten kanavien kautta, myös valtiollisten rajojen ja rintamalinjojen yli, ja varmistamaan kaikkien lääkintähenkilöstöön kuuluvien ja humanitaarista työtä tekevien turvallisuuden; kehottaa EU:ta painostamaan kaikkia avunantajia lunastamaan nopeasti lupauksensa; suhtautuu myönteisesti EU:n ja sen jäsenvaltioiden antamiin sitoumuksiin, sillä unioni on suurin taloudellisen avun antaja ja on luvannut suurimman määrän apua;

  12.    muistuttaa YK:n kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) erityiskoordinaattorin lausunnosta, jossa tämä ilmoitti, että 96 prosenttia Syyrian kemiallisista aseista on tuhottu; kehottaa tekemään jäljellä olevat aseet käyttökelvottomiksi Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamisesta tehdyn sopimuksen mukaisesti;

  13.    muistuttaa, että terrorismi sen kaikissa ilmenemismuodoissa on suurimpia uhkia kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle ja että kaikki terroriteot ovat rikollisia ja epäoikeutettuja niiden vaikuttimista ja tekijöistä tai tekoajasta riippumatta; toistaa kantansa, että terrorismia ei saa eikä pidä yhdistää mihinkään uskontoon, kansallisuuteen tai sivilisaatioon;

  14.    ilmaisee syvän huolensa ulkomaisten taistelijoiden kasvavasta osallisuudesta konfliktiin ja muistuttaa komission 15. tammikuuta 2014 esittämästä tiedonannosta "Terrorismiin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäiseminen"[4], jossa se kehotti jäsenvaltioita tehostamaan työtään estääkseen mahdollisia taistelijoita menemästä Syyriaan ja tekemästä yhteistyötä ulkomaisten taistelijoiden kanssa näiden palattua; korostaa ennalta ehkäisemisen, kenttätyön, kuntouttamisen ja yhteiskuntaan sopeuttamisen merkitystä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tiivistämään yhteistyötä ja tietojenvaihtoa keskenään ja Turkin kanssa;

  15.    panee tyytyväisenä merkille Arabiliiton 7. syyskuuta 2014 tekemän päätöksen ryhtymisestä tarvittaviin toimiin IS:n torjumiseksi ja yhteistyön tekemiseksi kansainvälisin, alueellisin ja kansallisin toimin Syyrian ja Irakin taistelijoiden vastustamiseksi sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2170 tukemiseksi; kehottaa Arabiliittoa keskustelemaan arabimaiden vuonna 1998 tekemän terrorismin torjuntaa koskevan yleissopimuksen muuttamisesta niin, että se voi toimia maailmanlaajuista terrorismia vastaan kaikin keinoin, sotilaallisesti, poliittisesti, älyllisesti ja taloudellisesti;

  16.    panee tyytyväisenä merkille Ranskan aloitteesta järjestetyn Irakin rauhaa ja turvallisuutta käsitelleen kokouksen ja kehottaa sen osapuolina olleita valtioita laatimaan kansainvälisen strategian IS:n terroritekojen torjumiseksi alueella, erityisesti jäädyttämällä sen rahoituksen ja pysäyttämällä jihadistien värväämisen;

  17.    panee tyytyväisenä merkille Yhdysvaltojen ja sen kumppanien työn IS:n etenemisen pysäyttämiseksi ja humanitaarisen avun saatavuuden parantamiseksi; panee merkille Eurooppa-neuvoston 30. elokuuta antamat päätelmät, joissa tuetaan yksittäisten jäsenvaltioiden päätöstä toimittaa sotilastarvikkeita Irakiin, mukaan lukien kurdien alueellisille viranomaisille;

  18.    on huolissaan siitä, että IS saa tuloja öljynmyynnistä; panee merkille EU:n pyrkimykset pakotteiden tiukentamiseksi IS:n öljynmyynnin estämiseksi; kehottaa tämän vuoksi unionia ottamaan käyttöön pakotteita kaikkia niitä vastaan (hallituksia, julkisia tai yksityisiä yrityksiä), jotka osallistuvat IS:n hallitsemilla alueilla tuotetun öljyn kuljettamiseen, jalostamiseen ja myyntiin, sekä valvomaan tiukasti rahavirtoja IS:n taloudellisen toiminnan ja veroparatiisien hyödyntämisen estämiseksi;

  19.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Irakin hallitukselle ja edustajien neuvostolle, Irakin Kurdistanin aluehallinnolle, YK:n pääsihteerille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.