Predlog resolucije - B8-0135/2014Predlog resolucije
B8-0135/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Libiji

16.9.2014 - (2014/2844(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0111/2014

Postopek : 2014/2844(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0135/2014
Predložena besedila :
B8-0135/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0135/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Libiji

(2014/2844(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Libiji,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanjo politiko z dne 15. avgusta 2014 in Evropskega sveta z dne 30. avgusta 2014 o Libiji,

–       ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 2174(2014) o Libiji,

–       ob upoštevanju poročila podporne misije Združenih narodov v Libiji (UNSMIL) z naslovom „Pregled kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah in humanitarnega prava v času trajanja nasilja v Libiji“ z dne 4. septembra 2014,

–       ob upoštevanju ženevskih konvencij iz leta 1949 in njihovih dodatnih protokolov iz leta 1977 ter dolžnosti strani v oboroženem konfliktu, da v vseh okoliščinah spoštujejo mednarodno humanitarno pravo in zagotavljajo njegovo spoštovanje,

–       ob upoštevanju Konvencije o varnosti osebja Združenih narodov in spremljevalnega osebja ter njenega izbirnega protokola,

–       ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 22. maja 2013 o ustanovitvi misije Evropske unije za pomoč na meji (EUBAM) v Libiji,

–        ob upoštevanju, da je Libija 25. aprila 1981 ratificirala konvencijo Afriške unije, ki ureja posebne vidike begunske problematike v Afriki,

–       ob upoštevanju člena 123(2) svojega poslovnika,

A.     ker so se v zadnjih mesecih spopadi med rivalskimi milicami okrepili in ker so zlasti boji za nadzor nad Tripolijem in Bengazijem destabilizirali Libijo in njeno demokratično tranzicijo, vse več pa je tudi civilnih žrtev, notranje razseljenih oseb in beguncev;

B.     ker so se v zadnjih tednih varnostne razmere in politična stabilnost v Libiji močno poslabšale;

C.     ker so islamske milice 24. avgusta 2014 prevzele nadzor nad Tripolijem in njegovim civilnim letališčem;

D.     ker je podporni misiji Združenih narodov v Libiji poverjena glavna naloga pri konsolidaciji države, Evropska unija pa Libiji zagotavlja podporo predvsem prek misije Evropske unije za pomoč na meji;

E.     ker obstajajo poročila o zunanji vpletenosti v nasilje v Libiji, tudi z vojaškimi akcijami in dobavljanjem orožja in streliva;

F.     ker resolucija varnostnega sveta Združenih narodov št. 2174(2014) dovoljuje prepoved potovanj in zamrznitev premoženja posameznikom in subjektom, za katere je odbor ugotovil, da so udeleženi ali pomagajo pri dejanjih, ki ogrožajo mir, stabilnost in varnost Libije ali ovirajo in spodkopavajo uspešno izvedbo njene politične tranzicije;

1.      poziva vse strani, naj nemudoma sklenejo premirje in prenehajo boje, ter obsoja vse večje nasilje, zlasti nad civilnim prebivalstvom in civilnimi ustanovami;

2.      poudarja, da nadaljnja dolgotrajna destabilizacija Libije resno ogroža regijo, libijsko prebivalstvo in Evropsko unijo;

3.      je zelo zaskrbljen zaradi poročil o tem, da so v nasilje v Libiji vpleteni regionalni akterji;

4.      obsoja vse oblike nasilja in ustrahovanja, med drugim umore, posilstva in spolne napade, oborožene rope, ugrabitve, ugrabitve talcev, nadlegovanje ter nezakonito odvzemanje prostosti in pridržanje;

5.      podpira prizadevanja podporne misije Združenih narodov v Libiji in posebnega odposlanca Združenih narodov za Libijo;

6.      poziva mednarodno skupnost, naj prek varnostnega sveta Združenih narodov in podporne misije Združenih narodov v Libiji ukrepa v zvezi z razmerami v Libiji;

7.      poziva visoko predstavnico Unije, naj pregleda mandat misije Evropske unije za pomoč na meji, da bi v okviru skupne zunanje in varnostne politike oblikovali novo misijo, ki bo upoštevala spremenjene razmere v Libiji, zlasti kar zadeva nujno konsolidacijo države, okrepitev institucij in reformo varnostnega sektorja;

8.      predlaga, da bi imela visoka predstavnica Unije in Evropska služba za zunanje delovanje pomembno vlogo pri parafiranju premirja v Libiji in oblikovanju mehanizma za njegovo spremljanje;

9.      poziva visoko predstavnico Unije, naj preuči možnost, da bi sprejeli ukrepe proti osebam, ki so odgovorne za nadaljevanje nasilja in s tem kršenje človekovih pravic;

10.    ostaja zaskrbljen zaradi širjenja orožja, streliva in razstreliva v Libiji, kar ogroža stabilnost v državi in njeno prebivalstvo;

11.    se zaveda, da so imele ženske v libijski tranziciji pomembno vlogo, in poudarja, da morajo polno sodelovati v nacionalnem postopku odločanja in vzpostavljanju nacionalnih institucij na vseh ravneh;

12.    pozdravlja, da se v skladu s sklepi resolucije varnostnega sveta Združenih narodov št. 2174(2014) izvajajo širši ukrepi proti nekaterim osebam; poziva visoko predstavnico Unije, naj preuči možnost ukrepanja proti osebam, ki sodijo v to opredelitev;

13.    poudarja, da mora izkoriščanje in prodajo nafte upravljati osrednja vlada, ter poziva mednarodno skupnost, naj se vzdrži poslovanja z drugimi akterji;

14.    poziva vse strani v oboroženem konfliktu, naj spoštujejo humanitarna načela, tj. človekoljubnost, nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost in tako omogočijo zagotavljanje humanitarne pomoči in zaščito civilistov, ki jo prejmejo, ter varnost humanitarnih delavcev;

15.    opozarja, da v Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča naklepni napadi na osebje, ki sodelujejo pri zagotavljanju človekoljubne pomoči ali mirovni misiji v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov veljajo za vojne zločine;

16.    poziva vse države, zlasti tiste, ki mejijo na Libijo, naj povečajo nadzor na svojih mejah, tudi v pristaniščih in na letališčih, in naj stalno izvajajo inšpekcijske preglede vsega tovora v Libijo in iz nje;

17.    je zelo zaskrbljen, ker je v Libiji vse več terorističnih skupin, povezanih z Al Kajdo, in ponovno poudarja, da se je treba z vsemi močni boriti proti grožnjam terorističnih dejanj za mednarodni mir in varnost v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in mednarodnim pravom, vključno z veljavnim mednarodnim pravom na področju človekovih pravic, pravom o beguncih in humanitarnim pravom;

18.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, libijski vladi in splošnemu narodnemu kongresu, generalnemu sekretarju Združenih narodov, Arabski ligi in Afriški uniji.