Предложение за резолюция - B8-0137/2014Предложение за резолюция
B8-0137/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао, Валентинас Мазуронис от името на групата EFDD

Процедура : 2014/2843(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0137/2014
Внесени текстове :
B8-0137/2014
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0137/2014

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Ирак и Сирия и офанзивата на ИДИЛ, включително преследването на малцинства

(2014/2843(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 17 юли 2014 г. относно положението в Ирак[1],

–       като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 29 август по повод задържането от въоръжени бойци в района на Голанските възвишения на 43-мата миротворци на Силите за наблюдение на ООН за прекратяване на военните действия,

–       като взе предвид изявлението на ЕСВД от 9 септември относно сформирането на новото правителство в Ирак,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Декларацията на ООН за правата на лицата, принадлежащи към национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, от 18 декември 1992 г.,

–       като взе предвид насоките на ЕС относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията, приети на 24 юни 2013 г.,

–       като взе предвид резолюции 2169 и 2170 на Съвета за сигурност на ООН съответно от 30 юли 2014 г. относно Ирак и от 15 август 2014 г. относно заплахите за световния мир и сигурност, предизвикани от терористични актове (S/RES/2170/2014),

–       като взе предвид комюникето от Джеда от 11 септември 2014 г. относно тероризма,

–       като взе предвид изявлението на президента на Съединените щати относно ИДИЛ от 10 септември 2014 г.,

–       като взе предвид резолюцията на Съвета по правата на човека от 1-ви септември 2014 г. относно положението на правата на човека в Ирак в контекста на злоупотребите, извършени от така наречената Ислямска държава в Ирак и Леванта и от свързани с нея групи,

–       като взе предвид осмия доклад на независимата международна анкетна комисия относно Сирийската арабска република от 13 август 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че на 29 юни 2014 г. ИД обяви „халифат“ или „Ислямска държава“ в териториите от Ирак и Сирия под неин контрол, като оттогава се наблюдава рязка ескалация на насилието в района;

Б.     като има предвид, че намиращите се под контрола на ИД райони редовно биват белязани от екзекуции, престъпления срещу жени, включително отвличания, изнасилвания и публични бичувания; като има предвид, че етнически и религиозни малцинства са мишена на едно изключително брутално преследване, тъй като ИД провежда един вид безмилостна етническа и религиозна чистка в намиращите се под неин контрол райони;

В.     като има предвид данните, според които неотдавнашните насочени срещу ИД въздушни атаки на сирийския режим са взели поне 60 цивилни жертви; като има предвид, че доклад на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) представя недвусмислени доказателства за "многократната" употреба в Сирия на токсичен химикал като оръжие;

Г.     като има предвид, че по данни на ООН броят на сирийските бежанци е над три милиона, като повечето от тях си проправят път в съседните страни като Ливан, Йордания и Турция, нещо което поставя на огромно изпитание икономиките на приемните държави;

Д.     като има предвид, че военните сили на САЩ са провели над 150 въздушни нападения над Ирак и президентът на САЩ Обама съобщи намерението си да разгърне кампанията в Сирия със систематични въздушни нападения срещи ИД, както и намерението си да засили подкрепата си спрямо иракските, кюрдските и сирийските опозиционни сили; Като има предвид, че стратегията на САЩ има за цел сформирането на широка коалиция от партньори, които да си разпределят операциите срещу ИД;

Е.     като има предвид, че на 8 септември иракският парламент официално одобри Хайдер ал Абади за нов министър-председател на страната и одобри предложения кабинет в голямата му част;

Ж.    като има предвид, че кюрдското движение в Сирия пое контрола върху по-голямата част от кюрдския регион в страната, което доведе до създаването на автономен регион (Рожава), разделен на три автономни кантона, всеки от които разполага с демократично автономно самоадминистриране;

З.      като има предвид, че самопровъзгласилият се автономен регион Рожава се основава на Хартата за социалния договор, която представлява приобщаващо и демократично споразумение между различни етнически групи, установяващо принципите на екологичен баланс, свобода на религиите и вярванията и равенство без дискриминация на основата на раса, религия, вероизповедание, доктрина или пол; като има предвид, че изглежда жените действително са интегрирани и овластени в администрацията на автономния регион;

И.     като има предвид, че на 13 септември 2014 г. ИД разпространи видеозапис, показващ обезглавяването на британския заложник Дейвид Хейнс;

1.      изразява възмущението си, предизвикано от бруталните екзекуции на Дейвид Хейнс, Стивън Сотлоф и Джеймз Фоли от ИД; изразява искреното си съчувствие и съболезнования към семействата на тези жертви, както и към семействата на всички останали жертви на конфликта;

2.      най-категорично осъжда зверствата и систематичните нарушения на правата на човека, извършени от ИД и други свързани с нея въоръжени групи, включително насилието срещу лица въз основа на религиозната или етническата им принадлежност, и насилието срещу жени и деца; счита, че тези действия се равняват на военни престъпления и престъпления срещу човечеството и като такива следва да бъдат разследвани, така че да бъде потърсена отговорност от извършителите;

3.      най-категорично осъжда кампанията на насилие срещу сирийския народ от режима на Асад, чиито безразсъдни действия предизвикаха настоящата обстановка на хаос и разрушения в държавата и чиито действия на сектантско насилие и подтисничество създават отлична възможност за възхода на ИД;

4.      изразява силното си безпокойство, предизвикано от сведенията за употреба на химически оръжия в Сирия; настоятелно призовава сирийското правителство под управлението на Асад изцяло да се съобрази със задълженията си по Конвенцията за химическите оръжия, Резолюция 2118 на Съвета за сигурност на ООН и решенията на изпълнителния съвет на ОЗХО;

5.      приветства ангажимента за допълнителни европейски средства за хуманитарната криза; силно подкрепя идеята за създаване на хуманитарен въздушен мост до Северен Ирак за предоставяне на помощ на нуждаещите се; счита, че ЕС, заедно с международни партньори, следва да се съсредоточи върху координирането на хуманитарната помощ, включително възможността за отваряне на хуманитарни коридори за предоставяне на помощ на застрашените общности;

6.      приветства сформирането на новото правителство на Ирак; призовава министър-председателя Хайдер ал Абади да действа в духа на компромиса и истинското приобщаване; припомня, че единствено чрез представителство на всички религиозни общности ще бъде възможно да се предотврати повтарянето на грешките от миналото;

7.      приветства резултата от министерската среща в Джеда, а именно решенията за спиране на притока на чуждестранни бойци от съседните страни и за противодействие на финансирането на ИД и други служещи си с насилие екстремисти; отбелязва със загриженост по отношение на решението да се присъединят, по целесъобразност, към различните аспекти на координираната военна кампания срещу ИД; отбелязва решението на Турция да не подписва съвместната декларация;

8.      приветства решението на Арабската лига да вземе всички необходими мерки да се изправи срещу ИД и да си сътрудничи с всички международни, регионални и национални участници в усилията за борба с въоръжени групи; счита че, Арабската лига следва да направи всичко по силите си, за да възпрепятства финансовите потоци, набирането на бойци и кампаниите по социалните медии отстрана на ИД и други подобни групи;

9.      отбелязва решението на някои държави членки да въоръжат кюрдските регионални органи, както и стратегията на САЩ да извършва въздушни нападения и същевременно да въоръжи военните групировки, които се противопоставят на ИД; изразява загриженост, като се има предвид нестабилността на ситуацията на място и вероятността предоставените за използване срещу ИД оръжия да попаднат в ръцете на самата ИД или на други прибягващи до насилие радикални групировки; счита, че подкрепата следва да бъде ограничена до предоставянето на активи за целите на разузнаването, наблюдението, защитното оборудване и оборудването за отстраняване или обезвреждат мини и мини - капани;

10.    счита, че всяка евентуална операция срещу ИД следва да бъде проведена под ръководството на ООН;

11.    приветства ролята на Ливан, Йордания и Турция при приемането на бежанците; призовава международната общност да бъде на висотата на предизвикателството и да бъде по-активна и инициативна при разпределянето на тежестта и предоставянето на пряка финансова подкрепа на приемните държави;

12.    счита, че напредничавият експеримент за автономно самоуправление на Рожава би могъл да послужи като модел за демократичен конфедерализъм в Близкия изток; призовава ЕС и международната общност да подкрепят този модел като цяло, както и по-конкретно проекта за автономия в Рожава;

13.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, специалния представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и Съвета на представителите на Ирак, Арабската лига, кюрдското регионално правителство, генералния секретар на ООН и Съвета на ООН по правата на човека.