Propunere de rezoluţie - B8-0137/2014Propunere de rezoluţie
B8-0137/2014

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților

  16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis în numele Grupului EFDD

  Procedură : 2014/2843(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0137/2014
  Texte depuse :
  B8-0137/2014
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0137/2014

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților

  (2014/2843(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere rezoluția sa din 17 iulie 2014 referitoare la situația din Irak[1],

  –       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al SEAE din 29 august 2014 privind reținerea de către militanți armați în Înălțimile Golan a 43 de persoane aparținând Forței Organizației Națiunilor Unite pentru supravegherea demilitarizării,

  –       având în vedere declarația SEAE din 9 septembrie 2014 privind formarea unui nou guvern în Irak,

  –       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

  –       având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite din 18 decembrie 1992 privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase sau lingvistice,

  –       având în vedere orientările UE privind promovarea și protejarea libertății religioase și de credință, adoptate la 24 iunie 2013,

  –       având în vedere Rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU nr. 2169 din 30 iulie 2014 referitoare la Irak (S/RES/2169/2014) și Rezoluția nr. 2170 din 15 august 2014 referitoare la amenințările la adresa păcii și a securității internaționale reprezentate de actele de terorism (S/RES/2170/2014),

  –       având în vedere Comunicarea Jeddah din 11 septembrie 2014 privind terorismul,

  –       având în vedere declarația Președintelui Statelor Unite din 10 septembrie 2014 privind ISIL,

  –       având în vedere rezoluția Consiliului pentru Drepturile Omului din 1 septembrie 2014 privind situația drepturilor omului în Irak având în vedere abuzurile comise de așa‑numitul „Stat islamic al Irakului și Levantului” și de grupări afiliate acestuia,

  –       având în vedere Cel de-al optulea raport al Comisiei internaționale independente de anchetă cu privire la Republica Arabă Siriană din 13 august 2014,

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât, la 29 iunie 2014, IS a proclamat un „califat” sau un „stat islamic” pe teritoriile din Irak și Siria controlate de acesta și întrucât, de atunci, actele de violență din această regiune s-au intensificat foarte mult;

  B.     întrucât în regiunile aflate sub controlul IS au loc în mod regulat execuții, infracțiuni împotriva femeilor, inclusiv răpiri și violuri, amputări și biciuiri în public; întrucât minoritățile etnice și religioase au fost vizate prin acte violente de persecutare, IS procedând nemilos la ce ar putea deveni o epurare etnică și religioasă în regiunile controlate de acesta;

  C.     întrucât se presupune că în urma atacurilor aeriene recente desfășurate de regimul sirian împotriva IS au decedat cel puțin 60 de civili; întrucât într-un raport al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) s-a evidențiat existența unor dovezi clare ale faptului că în Siria s-a folosit „în mod repetat” ca armă o substanță chimică toxică;

  D.     întrucât ONU estimează că numărul refugiaților sirieni se ridică la peste trei milioane, majoritatea îndreptându-se către țări vecine precum Liban, Iordania și Turcia și punând o presiune foarte mare pe economiile țărilor-gazdă;

  E.     întrucât armata SUA a desfășurat peste 150 de atacuri aeriene în Irak, iar Președintele Obama și-a anunțat intenția de a extinde campania în Siria prin atacuri aeriene sistematice vizând IS, precum și intenția de a sprijini și mai mult forțele de opoziție irakiene, kurde și siriene; întrucât obiectivul strategiei SUA este acela de a forma o mare coaliție de parteneri pentru a repartiza operațiunile îndreptate împotriva IS;

  F.     întrucât, la 8 septembrie 2014, parlamentul irakian a aprobat în mod oficial numirea lui Haider al-Habadi ca nou prim-ministru al acestei țări și cea mai mare parte a propunerilor pentru cabinetul său;

  G.     întrucât mișcarea kurdă din Siria a preluat controlul asupra celei mai mari părți ale regiunii kurde din țară, ceea ce a dus la formarea unei regiuni autonome (Rojava) împărțite în trei cantoane autonome, fiecare cu o administrație proprie autonomă și democrată;

  H.     întrucât regiunea autonomă autoproclamată Rojava are la bază Carta contractului social, un acord favorabil incluziunii și democratic încheiat de diferite grupuri etnice în care sunt stabilite principiile echilibrului ecologic, libertății religioase sau de credință și egalității fără discriminare pe motive de rasă, religie, credință, doctrină sau sex; întrucât se pare că femeile au fost cu adevărat incluse în administrația regiunii autonome, acordându-li-se și competențe;

  I.      întrucât, la 13 septembrie 2014, IS a transmis o înregistrare video în care pretindea că arată cum este decapitat ostaticul britanic David Haines,

  1.      își exprimă indignarea cu privire la executările brutale ale lui David Haines, Steven Sotloff și James Foley de către IS; își exprimă profunda compasiune și condoleanțe familiilor acestor victime și familiilor tuturor victimelor acestui conflict;

  2.      condamnă cât se poate de tare atrocitățile și încălcările sistematice ale drepturilor omului comise de IS și de alte grupuri armate afiliate, inclusiv actele de violență îndreptate împotriva persoanelor pe baza apartenenței lor religioase sau etnice și actele de violență îndreptate împotriva femeilor și a copiilor; consideră că aceste acte ar putea deveni crime de război și crime împotriva umanității și, prin urmare, ar trebui desfășurate anchete astfel încât autorii să fie trași la răspundere;

  3.      condamnă cât se poate de tare campania de violență îndreptată împotriva poporului sirian de către regimul Assad, ale cărui acțiuni nesăbuite au dus la situația actuală de haos și devastare din țară și ale cărui acte de violență și oprimare sectară au creat o ocazie esențială pentru ca IS să devină puternic;

  4.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că există informații privind folosirea armelor chimice în Siria; îndeamnă guvernul sirian condus de Assad să ia măsuri pentru a-și respecta pe deplin obligațiile stabilite în Convenția privind armele chimice, în Rezoluția nr. 2118 a Consiliului de Securitate al ONU și în deciziile Consiliului executiv al OIAC;

  5.      salută alocarea unor fonduri europene suplimentare pentru criza umanitară; susține puternic ideea creării unui pod aerian umanitar către partea de nord a Irakului pentru a acorda sprijin populației aflate în dificultate; consideră că UE, împreună cu partenerii internaționali, ar trebui să se concentreze pe coordonarea ajutorului umanitar, care include posibilitatea deschiderii unor coridoare umanitare pentru a aduce ajutoare comunităților aflate în pericol;

  6.      salută formarea noului guvern irakian; solicită prim-ministrului Haider al-Abadi să acționeze în spiritul compromisului și al incluziunii reale; amintește acestuia că numai printr-o reprezentare a tuturor sectelor va fi posibil să se evite repetarea erorilor comise în trecut;

  7.      salută rezultatul reuniunii ministeriale a Jeddah, și anume deciziile privind oprirea fluxurilor de luptători străini prin țările vecine și combaterea finanțării IS și a altor extremiști violenți; ia act cu îngrijorare de decizia de a ne alătura, dacă e cazul, în ceea ce privește diversele aspecte ale unei campanii militare coordonate împotriva IS; ia act de decizia Turciei de a nu semna declarația comună;

  8.      salută decizia Ligii Arabe de a lua toate măsurile necesare pentru a confrunta militanții IS și a coopera cu toți actorii de pe plan internațional, regional și național în eforturile de a combate grupurile de militanți; consideră că Liga Arabă ar trebui să facă tot ce-i stă în putință pentru a viza fluxurile financiare, activitatea de recrutare și campaniile de pe platformele de comunicare socială ale IS și ale unor grupuri similare;

  9.      ia act de decizia anumitor state membre de a dota cu armament autoritățile regionale kurde și de strategia SUA de a desfășura atacuri aeriene și, totodată, de a dota cu armament grupurile militante care se opun IS; își exprimă, având în vedere caracterul volatil al situației de la fața locului, îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca armele furnizate spre a fi folosite împotriva IS să ajungă cu ușurință să fie folosite chiar de IS sau de alte grupuri radicale violente; consideră că orice tip de ajutor ar trebui să se limiteze la echipamente folosite în domeniul informațiilor, al supravegherii și al recunoașterii, echipamente de apărare și echipamente de îndepărtare sau dezamorsare a minelor și a capcanelor explozive;

  10.    consideră că orice operațiune îndreptată împotriva IS ar trebui să se desfășoare sub egida Organizației Națiunilor Unite;

  11.    salută rolul Libanului, al Iordaniei și al Turciei în acceptarea refugiaților; invită comunitatea internațională să se ridice la înălțimea provocării și să fie mai activă și mai dispusă să preia o parte din sarcini și să acorde sprijin financiar direct țărilor-gazdă;

  12.    consideră că experimentul progresist legat de autoguvernarea autonomă din regiunea Rojava ar putea să fie un model de confederalism democratic în Orientul Mijlociu; invită UE și comunitatea internațională să susțină un astfel de model în general și proiectul de autonomie din Rojava în special;

  13.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului reprezentanților din Irak, Ligii Arabe, Guvernului Regional al Kurdistanului, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului pentru drepturile omului al Organizației Națiunilor Unite.