Predlog resolucije - B8-0137/2014Predlog resolucije
B8-0137/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin

16.9.2014 - (2014/2843(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD

Postopek : 2014/2843(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0137/2014
Predložena besedila :
B8-0137/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0137/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanjem manjšin

(2014/2843(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. julija 2014 o razmerah v Iraku[1],

–       ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 29. avgusta 2014 o 43 pripadnikih opazovalnih sil OZN za razrešitev, ki so jih na Golanski planoti pridržali oboroženi bojevniki,

–       ob upoštevanju izjave Evropske službe za zunanje delovanje z dne 9. septembra 2014 o oblikovanju nove vlade v Iraku,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju Deklaracije OZN o pravicah pripadnikov narodnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin z dne 18. decembra 1992,

–       ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju in zaščiti svobode veroizpovedi ali prepričanja, sprejetih 24. junija 2013,

–       ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta OZN št. 2169 z dne 30. julija 2014 o Iraku (S/RES/2169/2014) in resolucije VS OZN št. 2170 z dne 15. avgusta 2014 o terorističnih dejanjih, ki ogrožajo mednarodni mir in varnost (S/RES/2170/2014),

–       ob upoštevanju sporočila iz Džedaha o terorizmu z dne 11. septembra 2014,

–       ob upoštevanju izjave predsednika ZDA o ISIL z dne 10. septembra 2014,

–       ob upoštevanju resolucije Sveta za človekove pravice z dne 1. septembra 2014 o razmerah na področju spoštovanja človekovih pravic v Iraku v luči zlorab, ki so jih zagrešili t.i. Islamska država Iraka in Levante ter povezane skupine,

–       ob upoštevanju osmega poročila neodvisne mednarodne preiskovalne komisije o Sirski arabski republiki z dne 13. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je 29. junija 2014 Islamska država (IS) razglasila „kalifat“ ali „islamsko državo“ na območjih Iraka in Sirije pod njenim nadzorom, od takrat pa je prišlo do nenadnega stopnjevanja nasilja na tem območju;

B.     ker smo na področjih pod nadzorom IS redno priča usmrtitvam, zločinom nad ženskami, vključno z ugrabitvami in posilstvi, amputacijam in javnim bičanjem; ker so etnične in verske manjšine tarča še posebej brutalnega preganjanja, saj IS neusmiljeno izvaja dejavnosti, ki bi se lahko izkazale za etnično in versko čiščenje na območjih pod njenih nadzorom;

C.     ker je bilo po poročanjih v nedavnih letalskih napadih sirskega režima na IS ubitih vsaj 60 civilistov; ker je Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v svojem poročilu navedla, da je našla prepričljive dokaze, da je bila v Siriji kot orožje „večkrat“ uporabljena strupena kemikalija;

D.     ker OZN meni, da je sirskih beguncev že več kot 3 milijone, večina od njih pa se zateče v sosednje države, kot so Libanon, Jordanija in Turčija, kar ustvarja velikanski pritisk na gospodarstva držav gostiteljic;

E.     ker je vojska ZDA v Iraku izvedla več kot 150 letalskih napadov in ker je predsednik ZDA Obama izjavil, da namerava kampanjo v Siriji razširiti s sistematičnimi letalskimi napadi na IS ter da namerava povečati podporo iraškim, kurdskim in sirskim opozicijskim silam; ker je cilj strategije ZDA oblikovati široko koalicijo partnerjev, ki bi si razdelili operacije proti IS;

F.     ker je iraški parlament 8. septembra 2014 uradno imenoval Hajderja Al Habadija za novega predsednika vlade in potrdil večino kandidatov za ministre;

G.     ker je kurdsko gibanje v Siriji prevzelo nadzor nad večino kurdske regije v državi, kar je privedlo do oblikovanja avtonomne regije (Rojava), razdeljene na tri avtonomne kantone, od katerih ima vsak demokratično avtonomno samoupravo;

H.     ker samooklicana avtonomna regija Rojava temelji na listini o družbeni pogodbi, vključujočem in demokratičnem sporazumu med različnimi etničnimi skupinami, v katerem so določena načela ekološkega ravnovesja, svobode veroizpovedi in prepričanja ter enakosti brez diskriminacije na podlagi rase, veroizpovedi, vere, doktrine ali spola; ker se zdi, da so bile v upravo avtonomne regije resnično vključene tudi ženske z dejanskimi pooblastili;

I.      ker je IS dne 13. septembra 2014 objavila videoposnetek, ki naj bi prikazoval obglavljenje talca iz Združenega kraljestva, Davida Hainesa;

1.      je ogorčen nad brutalnimi usmrtitvami Davida Hainesa, Stevena Sotloffa in Jamesa Foleyja s strani IS; izreka globoko sočutje in sožalje družinam teh žrtev in družinam vsem žrtev tega konflikta;

2.      kar najstrožje obsoja grozodejstva in sistematično kršenje človekovih pravic, ki so jih zagrešile IS in druge oborožene skupine, povezane z njo, vključno z nasiljem nad osebami na podlagi njihove verske ali etnične pripadnosti, ter nasiljem nad ženskami in otroki; meni, da bi se ta dejanja lahko izkazala za vojne zločine in zločine zoper človečnost, in da bi jih kot taka bilo treba preiskati, da bi storilci odgovarjali za svoja dejanja;

3.      kar najstrožje obsoja kampanjo nasilja, ki jo nad Sirci izvaja Asadov režim, katerega nepremišljena dejanja so povzročila zdajšnji kaos in razdejanje, ki vladata v državi, in katerega sektaško nasilje in zatiranje je ustvarilo plodna tla za vzpon IS;

4.      je globoko zaskrbljen zaradi poročil o uporabi kemičnega orožja v Siriji; poziva sirsko vlado pod Asadovim vodstvom, naj sprejme ukrepe za izpolnitev vseh svojih obveznosti, ki izhajajo iz Konvencije o kemičnem orožju, resolucije VS OZN št. 2118 in sklepov izvršnega sveta OPCW;

5.      pozdravlja zagotovitev dodatnih evropskih finančnih sredstev, namenjenih humanitarni krizi; odločno podpira idejo o vzpostavitvi humanitarnega zračnega mosta v severnem Iraku, da bi dostavili pomoč prebivalstvu v stiski; meni, da bi se morala EU skupaj z mednarodnimi partnerji osredotočiti na usklajevanje humanitarne pomoči, vključno z možnostjo odprtja humanitarnih koridorjev za dostavo pomoči ogroženim skupnostim;

6.      pozdravlja oblikovanje nove iraške vlade; poziva predsednika vlade Hajderja Al Abadija, naj deluje v duhu kompromisa in dejanskega vključevanja; ga opominja, da bo mogoče le prek zastopanosti vseh sekt preprečiti ponovitev napak iz preteklosti;

7.      pozdravlja rezultate srečanja ministrov v Džedahu, zlasti sklepe o ustavitvi pritoka tujih bojevnikov prek sosednjih držav in o preprečevanju financiranja IS in drugih nasilnih skrajnežev; z zaskrbljenostjo se seznani s sklepom o sodelovanju, ko je to primerno, v različnih vidikih usklajene vojaške kampanje proti IS; se seznani s odločitvijo Turčije, da ne podpiše skupne izjave;

8.      pozdravlja sklep Arabske lige, da sprejme vse potrebne ukrepe za soočenje z bojevniki IS in sodelovanje z vsemi mednarodnimi, regionalnimi in državnimi akterji v prizadevanjih za boj proti skupinam bojevnikov; meni, da bi morala Arabska liga storiti vse, kar je v njeni moči, da bi zaustavila prilive sredstev, rekrutiranje in kampanje v družbenih medijih za IS in njej podobne skupine;

9.      ugotavlja, da so nekatere države članice sklenile oborožiti kurdske regionalne oblasti ter da je strategija ZDA izvajati letalske napade in obenem oborožiti skupine bojevnikov, ki nasprotujejo IS; v luči spremenljivosti razmer na terenu je zaskrbljen zaradi možnosti, da bi se do orožja, namenjenega uporabi proti IS, dokopala IS sama ali druge nasilne radikalne skupine; meni, da bi morali vso podporo omejiti na sredstva za obveščevalne, nadzorne in izvidovalne dejavnosti, obrambno opremo in opremo za odstranitev ali onesposobitev min in min presenečenja;

10.    meni, da bi morale vse operacije proti IS potekati pod okriljem OZN;

11.    pozdravlja vlogo Libanona, Jordanije in Turčije pri sprejemanju beguncev; poziva mednarodno skupnost, naj se odzove na izziv in bolj dejavno sodeluje pri delitvi bremen in naj poskrbi za neposredno finančno podporo državam gostiteljicam;

12.    meni, da bi bil lahko napredni poskus avtonomne samouprave v Rojavi model za demokratični konfederalizem na Bližnjem vzhodu; poziva EU in mednarodno skupnost, naj podpreta tak model v splošnem in konkretno avtonomni projekt v Rojavi;

13.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, vladi in svetu predstavnikov Iraka, Arabski ligi, regionalni vladi Kurdistana, generalnemu sekretarju OZN in Svetu OZN za človekove pravice.