Procedură : 2014/2843(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0138/2014

Texte depuse :

B8-0138/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0027

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 137kWORD 76k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.040v01-00
 
B8-0138/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților (2014/2843(RSP))


Victor Boștinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Demetris Papadakis, Miroslav Poche în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva ISIS, inclusiv la persecutarea minorităților (2014/2843(RSP))  
B8‑0138/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Irak, în special cea din 17 iulie 2014 referitoare la situația din Irak(1), și la Siria,

–       având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, precum și Rezoluția sa din 17 ianuarie 2013 referitoare la Acordul de parteneriat și cooperare dintre UE și Irak,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la Irak/Siria, în special cele din 30 august 2014,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât situația securitară și umanitară din Irak și Siria s-a deteriorat dramatic ca urmare a ocupării a unor părți ale teritoriului acestora de către „Statul Islamic în Irak și Levant” (ISIL); întrucât îndepărtarea minorității sunnite de către Guvernul Nouri al-Maliki în Irak a jucat un rol important în creșterea sprijinului pentru ISIL în rândul sunniților irakieni;

B.     întrucât ISIL se face vinovat de crime comise orbește și încălcări masive ale drepturilor omului, îndeosebi împotriva minorităților etnice și religioase, pe teritoriile aflate sub controlul său; întrucât ISIL a practicat purificarea etnică la scară istorică în nordul Irakului, atacând sistematic comunități nearabe și ne-sunnite, omorând sau răpind sute de oameni și forțând peste alți 830 000 să plece din zonele pe care le-a capturat din 10 iunie 2014; întrucât printre grupurile vizate se numără yezidii, creștinii asirieni, șiiții turkmeni, șiiți shabak, maniheeni kakai și sabeeni, precum și mulți arabi și musulmani sunniți care se consideră că se opun ISIL;

C.    având în vedere cucerirea unor teritorii din Irak și Siria, urmată de impunerea unei interpretări stricte a legii Șaria inspirate de versiunea extremă a wahhabismului, inclusiv discriminarea față de femei și copii, distrugerea lăcașelor de cult și a altarelor șiite, sufite, sunnite și creștine și alte atrocități împotriva populației civile;

D.     întrucât ISIL a proclamat înființarea „califatului islamic” în Irak și Siria; întrucât ISIL nu recunoaște frontierele acceptate la nivel internațional și și-a declarat intenția de a extinde „califatul islamic” în alte țări majoritar musulmane;

Eîntrucât ISIL și alte organizații extremiste care operează în Irak și Siria primesc fonduri din partea unor donatori bogați, îndeosebi din Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite;

 

F.     întrucât la nivel individual unele state membre ale UE au hotărât să ofere sprijin militar Irakului, inclusiv autorităților regionale kurde, în dorința de a stăvili ascensiunea ISIL și a provoca declinul acestuia;

G.     întrucât președintele SUA Barak Obama a anunțat o strategie pentru combaterea ISIL, care include o componentă militară și formarea unei coaliții cu implicarea unor actori regionali esențiali, precum Turcia, Arabia Saudită, Iordania și Liban;

H.     întrucât conducătorii Republicii Islamice Iran s-au arătat dornici să coopereze cu eforturile coordonate de SUA de a combate ISIL;

I.      întrucât în Irak s-a format un nou guvern, condus de primul ministru Haider al-Abadi, ceea ce reprezintă o șansă pentru a soluționa preocupările legate de legitimitate ale minorității sunnite din Irak;

J.      întrucât sute de luptători străini, printre care mulți provenind din statele membre ale UE, luptă, potrivit relatărilor, alături de ISIL; întrucât cetățenii UE în cauză sunt considerați drept un pericol la adresa securității de către guvernele statelor membre;

K.     întrucât UE a recunoscut povara care apasă asupra regiunii Kurdistan și a Guvernului Regional al Kurdistanului, unde se află un număr mare de persoane strămutate în interiorul țării (PSI);

L.     întrucât potrivit estimărilor ONU circa 4,67 milioane de oameni, dintre care aproape un milion de copii, trăiesc în regiuni greu accesibile din Irak și Siria, unde se afirmă că situația umanitară se deteriorează;

1.      își exprimă profunda preocupare față de deteriorarea rapidă a situației securitare și umanitare din Irak și Siria ca urmare a ocupării a unei părți a teritoriilor lor de către ISIL; condamnă ferm atacurile comise de ISIL împotriva cetățenilor irakieni și sirieni, care au condus la execuții sumare, încălcări pe scară largă ale drepturilor omului, impunerea unei interpretări brutale a legii Șaria, distrugerea lăcașurilor de cult și a patrimoniului istoric, cultural și artistic al regiunii, precum și la alte atrocități; avertizează că vederile extremiste anti-șiite și anti-creștine ale grupării ISIL măresc riscul săvârșirii altor omoruri sectare la scară mare, în cazul în care această grupare este lăsată să păstreze teritoriul acaparat și să se extindă în continuare;

2.      condamnă cu fermitate atacurile îndreptate împotriva țintelor civile, inclusiv spitale, școli și lăcașuri de cult, precum și recursul la execuții și violență sexuală din partea ISIL în Irak și Siria; subliniază faptul că nu ar trebui să existe impunitate pentru autorii acestor acte; este profund îngrijorat cu privire la criza umanitară și la numărul mare al civililor strămutați;

3.      face un apel la comunitatea internațională să își coordoneze eforturile pentru a proteja toate victimele civile ale conflictului, indiferent de etnie și religie, cu un accent special pe grupurile vulnerabile, precum yezidii, care au fost victima unei campanii brutale din partea ISIL vizând distrugerea comunității lor din Irak;

4.      respinge încă o dată categoric anunțul privind înființarea „califatului islamic” de către conducerea ISIL și ideea oricăror modificări unilaterale prin forță ale frontierelor recunoscute internațional;

5.      subliniază faptul că crearea și extinderea „califatului islamic”, precum și activitățile altor grupuri extremiste din Irak și Siria, reprezintă o amenințare directă la adresa securității țărilor europene;

6.      salută eforturile actuale depuse de SUA pentru a contracara amenințarea ISIL în Irak și Siria, inclusiv prin utilizarea mijloacelor militare necesare;

7.      salută decizia adoptată de o coaliție de 30 de țări la summitul de la Paris din 15 septembrie 2014 de a se angaja în sprijinirea noului guvern irakian în lupta acestuia prin orice mijloace s-ar dovedi necesare, inclusiv prin asistență militară corespunzătoare;

8.      sprijină decizia unor state membre ale UE de a furniza materiale militare Irakului, inclusiv autorităților regionale kurde. solicită Consiliului să creeze mecanisme pentru monitorizarea, coordonarea și înregistrarea cantității și destinației armelor furnizate Irakului de statele membre; apreciază sacrificiul și determinarea forțelor militare kurde în eforturile lor de a stăvili amenințarea reprezentată de ISIL;

9.      subliniază necesitatea unor acțiuni coordonate din partea țărilor din regiune pentru a contracara amenințarea reprezentată de ISIL; cheamă toți actorii regionali să facă tot ce le stă în putere pentru a stopa toate activitățile desfășurate de organisme oficiale sau private destinate propagării și răspândirii ideologiilor islamiste extremiste, precum wahhabismul, prin vorbe și prin fapte; solicită comunității internaționale, în special UE, să faciliteze un dialog regional despre problemele cu care se confruntă Orientul Mijlociu și să includă toate părțile importante, în special Iranul și Arabia Saudită;

10.    este îngrijorat de extinderea comerțului între Turcia și teritoriile aflate sub controlul ISIL; solicită Turciei să se angajeze clar și fără echivoc în stăvilirea amenințării comune la adresa securității reprezentate de ISIL;

11.    subliniază faptul că ISIL face obiectul unui embargo asupra armelor și al unui sechestru pe active impus de rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 1267 (1999) și 1989 (2011); subliniază importanța implementării prompte și cu succes a acestor măsuri; solicită Consiliului să ia în considerare o utilizare mai eficace a altor măsuri restrictive existente, în special pentru a priva ISIL de beneficiile vânzărilor ilicite de petrol sau ale vânzărilor de alte resurse pe piețele internaționale; este profund preocupat de afirmațiile că unele state membre ale UE sunt angajate în comerț ilegal cu petrol cu ISIL; întreabă Comisia dacă poate confirma aceste afirmații și, în caz afirmativ, solicită Comisiei să specifice despre ce state membre e vorba și să asigure oprirea imediată a comerțului ilicit cu petrol;

12.    salută formarea unui nou guvern în Irak, condus de primul ministru Haider al-Abadi și solicită să se folosească această oportunitate pentru a crea un guvern cu adevărat reprezentativ cu o agendă incluzivă; subliniază faptul că un astfel de guvern ar trebui să oglindească în mod corespunzător diversitatea politică, religioasă și etnică a societății irakiene, inclusiv minoritatea sunnită, pentru a se pune capăt vărsărilor de sânge și fragmentării țării;

13.    subliniază necesitatea de a explora toate modalitățile posibile pentru a pune capăt cu succes amenințării reprezentate de ISIL în Siria, cu respectarea deplină a dreptului internațional; subliniază faptul că pe termen lung numai o soluție politică durabilă și incluzivă care să permită o tranziție pașnică către un guvern cu adevărat reprezentativ în Siria va contribui la neutralizarea amenințării reprezentate de ISIL și alte organizații extremiste;

14.    solicită Consiliului să accelereze implementarea pachetului de măsuri ale UE de sprijinire a eforturilor statelor membre, convenit de Consiliu încă din iunie 2013, în special pentru a preveni radicalizarea și extremismul, a face un schimb mai eficient de informații, inclusiv cu țări terțe, să descurajeze, să identifice și să oprească călătoriile suspecte, mai ales prin instalarea unui sistem de înregistrare a numelor pasagerilor din UE, și să-i investigheze și să-i urmărească penal pe luptătorii străini;

15.    solicită Comisiei și statelor membre să adopte acțiuni specifice pentru a rezolva problema femeilor din Irak și Siria, pentru a le garanta libertatea și respectarea drepturilor fundamentale, precum și măsuri pentru a preveni exploatarea, abuzurile și violența împotriva femeilor și copiilor, îndeosebi căsătoriile fetelor la vârste fragede; este deosebit de preocupat de creșterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor yezide, care sunt încarcerate, violate, abuzate sexual și vândute de membrii ISIL;

16.    își exprimă îngrijorarea față de numărul tot mai mare de cazuri de înrolare a copiilor și a tinerilor din Irak și Siria; încurajează Comisia să coopereze cu parteneri – inclusiv organizații internaționale – pentru a pregăti un program cuprinzător care să răspundă nevoii de a proteja copiii și femeile afectați de conflictul armat;

17.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, Reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului reprezentanților din Irak, guvernului regional al Kurdistanului, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului ONU pentru drepturile omului.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0011.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate