Postopek : 2014/2843(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0138/2014

Predložena besedila :

B8-0138/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0027

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 131kWORD 70k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0109/2014
16.9.2014
PE537.040v01-00
 
B8-0138/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (2014/2843(RSP))


Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ana Gomes, Kati Piri, Liisa Jaakonsaari, Gilles Pargneaux, Boris Zala, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Silvia Costa, Nicola Caputo, Andi Cristea, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Miroslav Poche v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Iraku in Siriji ter ofenzivi Islamske države, vključno s preganjanem manjšin (2014/2843(RSP))  
B8‑0138/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Iraku, zlasti resolucije z dne 17. julija 2014 o razmerah v Iraku(1) in Siriji,

–       ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Irak na drugi strani in svoje resolucije z dne 17. januarja 2013 o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanjo politiko o Iraku in Siriji, zlasti z dne 30. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so se varnostne in humanitarne razmere v Iraku in Siriji izredno poslabšale, potem ko je skupina Islamska država Irak in Levant (ISIL) zasedla dele njunega ozemlja; ker je dejstvo, da je vlada Nurija Al Malika zapostavljala sunitsko manjšino v Iraku, precej prispevalo k spodbujanju podpore skupine ISIL med iraškimi Suniti;

B.     ker je skupina ISIL na ozemljih pod njenim nadzorom neselektivno pobijala in množično kršila človekove pravice, zlasti etničnih in verskih manjšin; ker ISIL na severu Iraku izvaja etnično čiščenje neprimerljivih zgodovinskih razsežnosti, ki je sistematično uperjeno proti nearabskim in nesunitskim muslimanskim skupnostim, pri čemer je bilo ubitih in ugrabljenih na tisoče ljudi, več kot 830.000 pa je bilo od 10. junija 2014 prisiljenih zbežati z območij, ki jih je zasedla ta skupina; ker so med ciljnimi skupinami jazidi, asirski kristjani turkmeniski šiiti, šabaški šiiti, kakajci in sabejski mendejci ter številni Arabci in sunitski muslimani, za katere velja, da nasprotujejo ISIL;

C.    ker je zasedbi ozemelj Iraka in Sirije sledila uvedba stroge interpretacije šeriateskega prava, ki temelji na ekstremistični verziji vahabizma, vključno z diskriminacijo žensk in otrok, uničenjem šiitskih, sufijskih, sunitskih in krščanskih verskih objektov in svetišč ter drugimi grozodejstvi nad civilnim prebivalstvom;

D.     ker je ISIS v Iraku in Siriji razglasila vzpostavitev islamskega kalifata; ker ISIL ne priznava mednarodno sprejetih meja in je naznanila, da namerava islamski kalifat razširiti tudi na druge države z muslimansko večino;

E.     ker ISIL in druge ekstremistične organizacije, ki delujejo v Iraku in Siriji, dobivajo sredstva od bogatih donatorjev, zlasti iz Saudove Arabije, Katarja, Kuvajta in Združenih arabskih emiratov;

F.     ker so se posamezne države članice EU odločile, da bodo zagotovile vojaško podporo Iraku, vključno s kurdskimi regionalnimi oblastmi, da bi zajezile in ustavile pohod skupine ISIL;

G.     ker je predsednik ZDA Barak Obama razglasil strategijo boja proti ISIL, ki zajema vojaške sile in oblikovanje koalicije s ključnimi regionalnimi akterji, kot so Turčija, Saudova Arabija, Jordanija in Libanon;

H.     ker je vodstvo Islamske republike v Iranu pokazalo izrazilo pripravljenost, da se bo pridružilo prizadevanjem pod vodstvom ZDA v boju proti ISIL;

I.      ker se je v Iraku oblikovala nova vlada, ki jo vodi Hajdar Al Abadi, in s tem ponudila priložnost, da se začnejo obravnavati upravičeni pomisleki iraške sunitske manjšine;

J.      ker naj bi se več sto tujih borcev, med njimi številni iz držav članic EU, pridružilo boju na strani skupine ISIL; ker vlade držav članic te državljane EU opredeljujejo kot varnostno tveganje;

K.     ker EU priznava, da sta regija Kurdistan, ki je sprejela veliko število notranje razseljenih oseb, in njena vlada, pod velikim bremenom;

L.     ker po ocenah OZN skoraj 4,67 milijona ljudi, od tega do milijon otrok, živi v težko dostopnih območjih Iraka in Sirije, kjer se po navedbah humanitarne razmere poslabšujejo;

1.      je zelo zaskrbljen zaradi varnostnih in humanitarnih razmer v Iraku in Siriji, ki se zaradi zasedbe nekaterih delov njunih ozemelj s strani ISIL naglo poslabšujejo; močno obsoja napade ISIL na iraške in sirske državljane, ki zajemajo izvensodne usmrtitve, množično kršenje človekovih pravic, uvedbo stroge interpretacije šeriatskega prava, uničenje verskih objektov ter zgodovinske, kulturne in umetnostne dediščine regije ter druga grozodejstva; opozarja, da ekstremni protišiitski in protikrščanski nazori skupine ISIL povečujejo tveganje množičnih versko motiviranih pobojev, če bi ta skupina obdržala zasedena ozemlja in se še bolj razširila;

2.      odločno obsoja napade na civilne cilje, med drugim na bolnice, šole in verske objekte, ter usmrtitve in spolno nasilje skupine ISIL v Iraku in Siriji; poudarja, da storilci teh dejanj ne bi smeli ostati nekaznovani; je zelo zaskrbljen zaradi humanitarne krize in množičnega razseljevanja civilistov;

3.      poziva mednarodno skupnost, naj uskladi prizadevanja za zaščito vseh civilnih žrtev konflikta, ne glede ne na etnično poreklo in vero, in se pri tem posveti zlasti najranljivejšim skupina, kot so jazidi, ki so bili tarča brutalnega pohoda skupine ISIL, namenjenega uničenju njihove skupnosti v Iraku;

4.      ponovno odločno zavrača razglasitev islamskega kalifata s strani vodstva ISIL in pojem enostranskega nasilnega spreminjanja mednarodno priznanih mej;

5.      poudarja, da vzpostavitev in širjenje islamskega kalifata in dejavnosti drugih ekstremističnih skupin v Iraku in Siriji neposredno ogrožajo varnost evropskih držav;

6.      pozdravlja sedanja prizadevanja ZDA, da bi se zoperstavili grožnjam ISIL v Iraku in Siriji, vključno z uporabo potrebnih vojaških sredstev;

7.      pozdravlja sklep, ki ga je sprejela koalicija 30 držav na vrhunskem srečanju v Parizu 15. septembra 2014, da bo z vsemi potrebnimi sredstvi podpirala novo iraško vlado v njenem boju, vključno s primerno vojaško pomočjo,

8.      podpira odločitev posameznih držav članic, da Iraku, vključno s kurdskimi regionalnimi oblastmi, zagotovijo vojaško opremo; poziva Svet, naj oblikuje mehanizem za spremljanje, usklajevanje in dokumentiranje količine in namembnih krajev orožja, ki ga posamezne države članice dobavljajo Iraku; ceni požrtvovalnost in odločnost kurdskih vojaških sil, ki si prizadevajo omejiti grožnjo, ki jo predstavlja ISIL;

9.      poudarja pomen usklajenega delovanja držav v regiji, da bi se zoperstavili grožnjam ISIL; poziva vse regionalne akterje, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi ustavili vse dejavnosti javnih in zasebnih organov za uveljavljanje in širjenje ekstremističnih islamističnih ideologij, kot je vahabizem, z besedami in dejanji; poziva mednarodno skupnost, še posebej EU, naj spodbudi regionalni dialog o težavah Bližnjega vzhoda in vanj vključi vse pomembne strani, zlasti Iran in Saudovo Arabijo;

10.    je zaskrbljen zaradi razširjanja trgovine med Turčijo in ozemlji pod nadzorom skupine ISIL; poziva Turčijo, naj se jasno in nedvoumno zaveže, da se bo borila proti skupni grožnji, ki jo pomeni ISIL;

11.    poudarja, da za skupino ISIL veljata embargo na orožje in zamrznitev premoženja, ki ju je varnostni svet OZN sprejel z resolucijama št. 1267 (1999) in 1989 (2011); poudarja pomen hitrega in učinkovitega izvajanja teh ukrepov; poziva Svet, naj razmisli o učinkovitejši uporabi obstoječih omejevalnih ukrepov, zlasti da bi ISIL onemogočili koristi iz nezakonite prodaje nafte ali prodaje drugih virov na mednarodnih trgih; je zelo zaskrbljen zaradi trditev, da so nekatere države članice EU udeležene v nezakoniti prodaji nafte z ISIL; sprašuje Komisijo, ali lahko to potrdi, in če je odgovor pritrdilen, jo poziva, naj navede, za katere države članice gre, in poskrbi za to, da se bo nezakonita trgovina z nafto takoj končala;

12.    poziva k oblikovanju nove vlade v Iraku pod vodstvom Hajdarja Al Abadija in to vlado poziva, naj to priložnost izkoristi za oblikovanje vlade, ki bo resnično reprezentativna, njen program pa bo vključujoč; poudarja, da bi morala takšna vlada primerno predstavljati politično, versko in etnično raznolikost iraške družbe, vključno s sunitsko manjšino, da bi se ustavilo prelivanje krvi in drobitev države;

13.    poudarja, da je treba preučiti vse možne načine, kako se učinkovito zoperstaviti grožnji ISIL v Siriji ob doslednem upoštevanju mednarodnega prava; poudarja, da bo dolgoročno nevtralizirala grožnjo ISIL in drugih ekstremističnih organizacij samo trajna in vključujoča politična rešitev, ki bi zajemala miren prehod na resnično reprezentativno vlado v Siriji;

14.    poziva Svet, naj pospeši izvajanje svežnja ukrepov EU v podporo prizadevanjem držav članic, kot se je Svet dogovoril junija 2013, zlasti za preprečitev radikalizacije in ekstremizma, učinkovitejše deli informacije – vključno z ustreznimi tretjimi državami – ,odvrača, odkriva in preprečuje sumljiva potovanja, zlasti z namestitvijo sistema EU za evidenco imen potnikov, ter preiskuje in preganja tuje bojevnike;

15.    poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo posebne ukrepe za rešitev položaja žensk v Iraku in Siriji, naj zagotovi njihovo svobodo in spoštovanje njihovih najbolj temeljnih pravic, ter sprejme ukrepe za preprečitev izkoriščanja in zlorabe žensk in otrok ter nasilja nad njimi, zlasti prezgodnje poroke deklic; je zlasti zaskrbljen zaradi porasta vseh oblik nasilja nad jazidskimi ženami, ki jih člani ISIL zapirajo, posiljujejo, spolno zlorabljajo in prodajajo;

16.    izraža zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila rekrutiranja otrok in mladih v Iraku in Siriji; spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju s partnerji, med drugim tudi z mednarodnimi organizacijami, izdela celovit program, ki bo obravnaval potrebo po zaščiti otrok in žensk, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, vladi in svetu predstavnikov Iraka, regionalni vladi Kurdistana, generalnemu sekretarju Združenih narodov in Svetu Združenih narodov za človekove pravice.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0011.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov