Процедура : 2014/2845(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0139/2014

Внесени текстове :

B8-0139/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 134kWORD 62k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отношенията между Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (2014/2845(RSP))


Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Мишел Алио-Мари, Андрей  Пленкович, Дейвид Макалистър, Мария Габриел, Филип Жювен, Давор Иво Щир, Дубравка Шуйца от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид своята резолюция от 17 юли 2014 г. относно ескалацията на насилието между Израел и Палестина(1),

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Газа от 15 август 2014 г.,

–       като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Газа от 30 август 2014 г.,

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за прекратяване на огъня в Газа от 27 август 2014 г.,

–       като взе предвид изявлението на Генералния секретар на ООН относно Газа от 26 август 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.     като има предвид, че на 26 август 2014 г. беше постигнато споразумение за прекратяване на огъня, което сложи край на продължилите седем седмици враждебни действия между Израел и палестинските бойци в Газа; като има предвид, че Египет е положил значителни усилия за договаряне на настоящото споразумение;

Б.     като има предвид, че ЕС е загрижен относно бедственото хуманитарно положение в ивицата Газа, особено за условията за живот на разселеното население, водоснабдяването, услугите по електроснабдяване, неизбухналите взривни боеприпаси, както и разрушените и необитаеми домове.

В.     като има предвид, че предоставената от Европейската комисия хуманитарна помощ в Газа отговаря на най-спешните нужди на населението, включително от храна, подслон, здраве и ремонт на инфраструктурата за водоснабдяване и канализация;

Г.     като има предвид, че на 25 юли 2014 г. Комисията увеличи хуманитарната си помощ за газа с 5 милиона евро, като така общият брой достига 23,5 милиона евро от началото на тази година;

1.      приветства споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Египет; приветства посредническите усилия на Египет; призовава всички страни да спазват условията му напълно и изцяло ; подчертава, че всички терористични групировки в Газа следва да се разоръжат;

2.      изразява дълбоко съжаление за загубата на човешки живот; изразява своите съболезнования на семействата и приятелите на жертвите;

3.      подчертава, че палестинското правителство на консенсуса под ръководството на президента Абас трябва да упражнява изцяло своите правомощия както на Западния бряг, така и в Газа, в това число в областта на сигурността и гражданската администрация;

4.      изразява загриженост относно хуманитарното положение в ивицата Газа; приветства Комисията за предоставената хуманитарна помощ; призовава за безпрепятствен достъп на хуманитарна помощ в съответствие с международното право;

5.      приветства готовността на ЕС да допринася за всеобхватно и устойчиво решение за повишаване на сигурността, благосъстоянието и просперитета както на палестинци, така и на израелци; отбелязва с удовлетворение факта, че ЕС ще разработи варианти за ефективни и всеобхватни действия в следните области: движение и достъп, изграждане на капацитет, проверки и мониторинг, хуманитарна помощ и възстановяване и рехабилитация след конфликти чрез международни усилия на донорите, включително евентуалното организиране на конференция на донорите;

6.      приветства факта, че ЕС е готов да подкрепя евентуален международен механизъм, одобрен от Съвета за сигурност на ООН, включително чрез повторно активиране и евентуално разширяване на обхвата и мандата на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EUBAM Rafah) и полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) на място, както и стартирането на програма за обучение на митнически и полицейски служители на палестинската власт на митническите служители и полицията, които ще действат в Газа;

7.      приветства факта, че ЕС е готов да допринася за договореностите за възпрепятстване на незаконния трафик на оръжия и боеприпаси в ивицата Газа и за гарантиране на трайното отваряне на пропускателните пунктове на Газа, като същевременно ЕС ще проучи варианти за международно контролиран механизъм, който да позволи пълен достъп и движение посредством всички точки на влизане в Газа;

8.      потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави, основано на границите от 1967 г., с град Йерусалим като столица на двете държави – сигурната Държава Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна държава Палестина – които живеят съвместно в мир и сигурност, което би означавало вдигане на блокадата на ивицата Газа; подчертава отново, че справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнат единствено с ненасилствени средства; в този дух призовава за сериозни и надеждни усилия и от двете страни и международната общност за възобновяване на преките мирни преговори между израелци и палестинци, както и за постигането на конкретни резултати в тези преговори;

9.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председател на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет и на парламента и правителството на Египет.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2014)0012.

Правна информация - Политика за поверителност