Postup : 2014/2845(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0139/2014

Předložené texty :

B8-0139/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 59k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a úloze EU (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a úloze EU (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. července 2014 o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou(1),

–       s ohledem na závěry, které v otázce Gazy přijala Rada pro zahraniční věci dne 15. srpna 2014,

–       s ohledem na závěry, které v otázce Gazy přijala Evropská rada dne 30. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o příměří v Gaze ze dne 27. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN týkající se Gazy ze dne 26. srpna 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 26. srpna 2014 byla uzavřena dohoda o příměří, která ukončila sedm týdnů bojů mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenci v Gaze; vzhledem k tomu, že značné úsilí ke sjednání této dohody vyvinul Egypt;

B.     vzhledem k tomu, že EU je znepokojena humanitární situací v Gaze, zejména pokud jde o životní podmínky vysídlených osob, dodávky vody, služby dodávek elektřiny, nevybuchlou munici, jakož i zničené a neobyvatelné domovy;

C.     vzhledem k tomu, že humanitární pomoc Evropské komise v Gaze reaguje na nejnaléhavější potřeby obyvatelstva, včetně potravin, přístřeší a zdravotní péče a oprav vodárenské a kanalizační infrastruktury;

D.     vzhledem k tomu, že dne 25. července 2014 zvýšila Komise svou humanitární pomoc Gaze o 5 milionů EUR, takže její celková výše od začátku tohoto roku nyní činí 23,5 milionu EUR;

1.      vítá dohodu o příměří vyjednanou s pomocí Egypta; vyzdvihuje zprostředkovatelské úsilí, které Egypt vyvinul; vyzývá všechny strany, aby tuto dohodu plně a beze zbytku dodržovaly; zdůrazňuje, že všechny teroristické skupiny v Gaze musí složit zbraně;

2.      hluboce lituje ztrát na životech civilistů; vyjadřuje soustrast rodinám a přátelům obětí;

3.      zdůrazňuje, že palestinská vláda národní jednoty pod vedením prezidenta Abbáse musí plnit veškeré své povinnosti jak na Západním břehu Jordánu, tak i v Pásmu Gazy, a to včetně oblastí bezpečnosti a civilní správy;

4.      je znepokojen humanitární situací v Gaze; vítá humanitární pomoc Komise; vyzývá k tomu, aby byl v souladu s mezinárodním právem zajištěn neomezený přístup humanitárních pracovníků;

5.      vítá, že je EU připravena přispět ke komplexnímu a udržitelnému řešení, které posílí bezpečnost a prosperitu a zlepší životní podmínky jak Palestinců, tak Izraelců; s uspokojením bere na vědomí, že EU vytvoří možnosti pro efektivní a komplexní opatření v následujících oblastech: pohyb a přístup, budování kapacit, ověřování a monitorování, humanitární pomoc a rekonstrukce a obnova po skončení konfliktu prostřednictvím úsilí mezinárodních dárců, včetně případné organizace dárcovské konference;

6.      oceňuje skutečnost, že je EU připravena podpořit případný mezinárodní mechanismus schválený Radou bezpečnosti OSN, a to i prostřednictvím reaktivace a případného rozšíření oblasti působnosti a mandátu svých misí EU BAM Rafah a EUPOL COPPS na místě, jenž by zahrnoval zahájení školicího programu pro pracovníky celních orgánů a policii palestinské samosprávy za účelem jejich opětovného rozmístění v Gaze;

7.      vítá skutečnost, že je EU připravena přispět k opatřením zaměřeným na prevenci nezákonného obchodování se zbraněmi a střelivem v Pásmu Gazy a zajištění trvalého znovuotevření hraničních přechodů v Gaze a že se bude rovněž zabývat možnostmi na vytvoření mechanismu fungujícího pod mezinárodním dohledem, jenž by umožňoval plný přístup a pohyb přes veškerá vstupní místa do Gazy;

8.      znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice by odpovídaly hranicím v roce 1967, hlavním městem obou států by byl Jeruzalém a v jehož rámci by bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, spojitý a životaschopný palestinský stát existovaly bok po boku v míru a bezpečí, což by vyžadovalo ukončení blokády Gazy; znovu zdůrazňuje, že nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci; v tomto duchu vyzývá k tomu, aby obě strany i mezinárodní společenství vyvinuly vážně míněné a věrohodné úsilí o pokračování přímých mírových rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci a aby v rámci těchto rozhovorů dosáhly konkrétních výsledků;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě a parlamentu a vládě Egypta.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0012.

Právní upozornění - Ochrana soukromí