Διαδικασία : 2014/2845(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0139/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0139/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0029

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 122kWORD 62k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


Ισραήλ - Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και το ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης(1)

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Γάζα , της 15ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη Γάζα, της 30ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, της 27ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την Γάζα, της 26ης Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Αυγούστου 2014 επιτεύχθηκε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, με την οποία τερματίστηκε μία περίοδος εχθροτήτων διάρκειας επτά εβδομάδων μεταξύ του Ισραήλ και Παλαιστίνιων μαχητών στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη της συμφωνίας·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ανησυχεί για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζας ιδίως για τις συνθήκες διαβίωσης του εκτοπισμένου πληθυσμού, την παροχή νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, τους μη εκραγέντες μηχανισμούς, καθώς και τα κατεστραμμένα και μη κατοικήσιμα σπίτια·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Γάζα καλύπτει τις πλέον επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων της τροφής, της στέγασης της υγειονομικής περίθαλψης και της επισκευής των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιουλίου 2014 η Επιτροπή αύξησε την ανθρωπιστική της βοήθεια προς τη Γάζα κατά 5 εκατ. EUR, με αποτέλεσμα να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 23,5 εκατ. EUR από τις αρχές του τρέχοντος έτους·

1.      χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που προετοιμάστηκε από την Αίγυπτο· επαινεί τις προσπάθειες διαμεσολάβησης της Αιγύπτου· καλεί όλα τα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως και εξολοκλήρου με τους όρους της συμφωνίας· τονίζει ότι πρέπει να αφοπλιστούν όλες οι τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα·

2.      θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι χάθηκαν ζωές πολιτών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων·

3.      υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση συνεργασίας της Παλαιστίνης, υπό την ηγεσία του Προέδρου Αμπάς, πρέπει να ασκεί πλήρως τις αρμοδιότητές της τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ασφάλειας και της πολιτικής διοίκησης·

4.      εκφράζει την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα· χαιρετίζει την ανθρωπιστική βοήθεια της Επιτροπής· ζητεί την απρόσκοπτη παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

5.      χαιρετίζει την ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει σε μια συνολική και βιώσιμη λύση που θα ενισχύει την ασφάλεια, τη κοινωνική προστασία και την ευημερία τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών· σημειώνει θετικά το γεγονός ότι η ΕΕ θα αναπτύξει δυνατότητες για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη δράση στους ακόλουθους τομείς: κυκλοφορία και πρόσβαση, οικοδόμηση ικανοτήτων, έλεγχος και παρακολούθηση, ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και ανασυγκρότηση και αποκατάσταση μετά τις συγκρούσεις μέσω των προσπαθειών των διεθνών δωρητών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής διοργάνωσης διάσκεψης δωρητών·

6.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει έναν πιθανό διεθνή μηχανισμό που θα έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της επανενεργοποίησης και ενδεχόμενης διεύρυνσης του πεδίου αρμοδιοτήτων και της εντολής των επιτόπιων αποστολών της EUBAM Rafah και EUPOL COPPS, ώστε να καλύψουν την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό της τελωνειακής αρχής και την αστυνομία της Παλαιστίνης για την εκ νέου ανάπτυξη τους στη Γάζα·

7.      χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να συμβάλει στη θέσπιση ρυθμίσεων για την πρόληψη του λαθρεμπορίου όπλων και πυρομαχικών στη Λωρίδα της Γάζας και τη διασφάλιση της επανέναρξης λειτουργίας των σημείων διέλευσης στη Γάζα, και ότι η ΕΕ θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα τελεί υπό διεθνή εποπτεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης πρόσβαση και κυκλοφορία μέσω όλων των λιμένων εισόδου της Γάζας·

8.      επαναλαμβάνει την αμέριστη υποστήριξή του στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, γεγονός το οποίο θα συνεπαγόταν την άρση του αποκλεισμού της Γάζας· τονίζει εκ νέου ότι τα μη βίαια μέσα αποτελούν τη μόνη οδό για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· ζητεί, υπό το πνεύμα αυτό, να καταβληθούν σοβαρές και αξιόπιστες προσπάθειες από τις δύο πλευρές και από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να επαναληφθούν οι απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, και να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα κατά τις συνομιλίες αυτές·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στις Κυβερνήσεις και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο της Τετραμερούς για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Αιγύπτου.

(1)

Κείμενα που έχουν εγκριθεί, P8_TA(2014)0012

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου