Postopek : 2014/2845(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0139/2014

Predložena besedila :

B8-0139/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2014 - 10.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0029

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 285kWORD 57k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.041v01-00
 
B8-0139/2014

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU (2014/2845(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Andrej Plenković, David McAllister, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o Izraelu in Palestini po vojni v Gazi ter o vlogi EU (2014/2845(RSP))  
B8‑0139/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. julija 2014 o stopnjevanju nasilja med Izraelom in Palestino(1),

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o Gazi z dne 15. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta o Gazi z dne 30. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 27. avgusta 2014 o prekinitvi ognja v Gazi,

–       ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja Združenih narodov o Gazi z dne 26. avgusta 2014,

–       ob upoštevanju člena 123(2) in (4) Poslovnika,

A.     ker je bil 26. avgusta 2014 sklenjen sporazum o prekinitvi ognja, s katerim so se končale sedem tednov trajajoče sovražnosti med izraelskimi in palestinskimi oboroženimi skupinami v Gazi; ker si je Egipt močno prizadeval za sklenitev tega sporazuma;

B.     ker je EU zaskrbljena zaradi humanitarnih razmer v Gazi, zlasti glede življenjskih razmer razseljenega prebivalstva, oskrbe z vodo, dobave električne energije, neeksplodiranih eksplozivnih sredstev ter domov, ki so uničeni in neprimerni za bivanje;

C.     ker se Evropska komisija s svojo humanitarno pomočjo v Gazi odziva na najnujnejše potrebe prebivalstva, med drugim po hrani, bivališču in zdravstveni oskrbi ter popravilu vodne in sanitarne infrastrukture;

D.     ker je Komisija 25. julija 2014 svojo humanitarno pomoč v Gazi povečala za 5 milijonov EUR na skupaj 23,5 milijona EUR od začetka leta;

1.      pozdravlja sporazum o prekinitvi ognja, dosežen ob posredovanju Egipta; izraža priznanje Egiptu za prizadevanja pri posredovanju; poziva vse strani, naj v celoti in popolnoma spoštujejo pogoje sporazuma; poudarja, da se morajo vse teroristične skupine v Gazi razorožiti;

2.      meni, da so civilne smrtne žrtve resnično vredne obžalovanja; izreka sožalje družinam in prijateljem žrtev;

3.      poudarja, da mora palestinska vlada narodne enotnosti pod vodstvom predsednika Abasa v celoti izpolnjevati svoje obveznosti na Zahodnem bregu in v Gazi, tudi na področju varnosti in civilne uprave;

4.      je zaskrbljen zaradi humanitarnih razmer v Gazi; pozdravlja humanitarno pomoč Komisije; poziva k neoviranemu humanitarnemu dostopu v skladu z mednarodnim pravom;

5.      pozdravlja pripravljenost Evropske unije, da prispeva k celoviti in trajni rešitvi, ki bo izboljšala varnost, dobrobit in blaginjo tako Palestincev kot Izraelcev; z zadovoljstvom ugotavlja, da bo EU oblikovala možnosti za učinkovito in celovito ukrepanje na naslednjih področjih: gibanje in dostop, krepitev zmogljivosti, preverjanje in spremljanje, humanitarna pomoč ter pokonfliktna obnova in rehabilitacija na podlagi prizadevanj mednarodnih donatorjev, vključno z morebitno organizacijo donatorske konference;

6.      pozdravlja, da je EU pripravljena podpreti morebiten mednarodni mehanizem, ki ga bo potrdil varnostni svet ZN, tudi s ponovno napotitvijo svojih kopenskih misij EU BAM Rafa in EUPOL COPPS in morebitno razširitvijo njunega področja delovanja in mandata ter z vzpostavitvijo programa usposabljanja palestinskih carinikov in policije za njihovo ponovno napotitev v Gazo;

7.      pozdravlja, da je EU pripravljena prispevati k ureditvi za preprečevanje tihotapljenja orožja in streliva v Gazo in za zagotovitev trajnega ponovnega odprtja mejnih prehodov v Gazi ter da bo EU preučila tudi možnosti uvedbe mednarodno nadzorovanega mehanizma, ki bo omogočil popoln dostop do vseh dostopnih točk v Gazi in njihovo prehajanje;

8.      ponovno izraža odločno podporo rešitvi z dvema državama, ki bi temeljila na mejah iz leta 1967 z Jeruzalemom kot glavnim mestom obeh držav in po kateri bi varen Izrael in sosednja neodvisna in demokratična Palestinska država, ki bi bila sposobna preživetja, mirno in varno sobivali, to pa bi pomenilo odpravo blokade Gaze; ponovno poudarja, da so nenasilna sredstva edini način za dosego trajnega miru med Izraelci in Palestinci; v tem duhu poziva obe strani in mednarodno skupnost, naj si resno in verodostojno prizadevajo za obnovitev mirovnih pogajanj med Izraelci in Palestinci in v okviru teh pogajanj dosežejo konkretne rezultate;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu, vladam in parlamentom držav članic, generalnemu sekretarju Združenih narodov, odposlancu bližnjevzhodne četverice, knesetu in izraelski vladi, predsedniku Palestinske oblasti n palestinskemu zakonodajnemu svetu ter parlamentu in vladi Egipta.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov