Postup : 2014/2845(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0140/2014

Předložené texty :

B8-0140/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 57k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že násilí mezi Gazou a Izraelem přetrvávalo po více než 50 dní, což je déle, než trvaly operace „Lité olovo“ (2008–2009) a „Pilíř obrany“ (2012);

B.     vzhledem k tomu, že na válku mezi hnutím Hamás a Izraelem by se mělo nahlížet v širším kontextu izraelsko-arabského konfliktu;

C.     vzhledem k tomu, že EU označila hnutí Hamás za teroristickou organizaci a mezinárodní média zaznamenala, že používá nevinné civilisty jako lidské štíty;

D.     vzhledem k tomu, že podle údajů OSN zahynulo během násilného konfliktu v Izraeli 72 lidí včetně jednoho dítěte a 450 vojáků a 80 civilistů bylo zraněno, zatímco Palestinců přišlo o život 2 139, mezi nimi 490 dětí, a přibližně 500 000 obyvatel Gazy bylo nuceno opustit své domovy a v Gaze bylo zničeno 20 000 domů;

E.     vzhledem k tomu, že Hamás vystřelil na Izrael 3 700 raket;

F.     vzhledem k tomu, že EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Izraele, přičemž v roce 2012 dosahovala celková hodnota obchodu přibližně 33 miliard EUR;

G.     vzhledem k tomu, že v létě 2014 došlo v několika evropských městech, mj. i v Londýně a Paříži, k řadě násilných střetů a incidentů s antisemitským podtextem, které byly přímým důsledkem konfliktu mezi Gazou a Izraelem;

H.     vzhledem k tomu, že do konfliktu mezi Gazou a Izraelem je zapojena řada klíčových mocností, mezi nimi arabské země, Evropská unie, Spojené státy, Japonsko, mezinárodní instituce (agentury OSN), členské státy EU a další národy;

1.      oceňuje rychlost, s jakou izraelský nejvyšší vojenský státní zástupce zahájil vyšetřování řady náletů izraelských obranných sil, zejména s přihlédnutím k tomu, že Izrael bojuje proti Hamásu, který byl EU označen za teroristickou organizaci;

2.      trvá na tom, že je nezbytně nutné, aby EU pomáhala nastolit spolupráci mezi palestinskou samosprávou a Izraelem při obnově pásma Gazy, aby zajistila, že humanitární pomoc nebude zneužita k teroristickým účelům proti nevinným civilistům; konstatuje, že Palestinci na Západním břehu a v pásmu Gazy jsou příjemci pomoci v míře, která je jedna z nejvyšších na světě;

4.      žádá, aby EU poskytla politickou a peněžní pomoc na podporu obyvatel jižního Izraele, kteří utrpěli hospodářské ztráty a jejichž infrastruktura byla poškozena v důsledku ostřelování raketami z Gazy;

5.      zdůrazňuje skutečnost, že všechny orgány EU musí nadále podporovat palestinskou samosprávu a vládu Izraele v jejich mírových jednáních s cílem stanovit hranice eventuálního budoucího palestinského státu; připomíná, že EU by si přála, aby Gaza byla řízena palestinskou samosprávou, prosazovala právo a pořádek a respektovala demokratické hodnoty a zásady;

6.      uznává a oceňuje úlohu, kterou při jednání o příměří sehrál Egypt; podporuje egyptské orgány v jejich neustávající práci s Izraelci a Palestinci s cílem dosáhnout dlouhodobého příměří; vítá nedávné zprávy o tom, že Egypťané brzy zahájí rozhovory o trvalém příměří;

7.      klade důraz na to, že je zcela nezbytné, aby palestinská samospráva, EU, Egypt a Jordánsko společně vyvíjely maximální úsilí o to, aby se teroristické skupiny v Gaze a na Západním břehu nemohly v budoucnosti znovu vyzbrojit ani začít znovu pašovat zbraně, vyrábět rakety a stavět tunely;

8.      znovu připomíná, že EU hodlá poskytovat pomoc při realizaci praktických prvků spojených se všemi dohodami uzavřenými mezi palestinskou samosprávou a Izraelem, včetně rozmístění stráží na hraničních přechodech a dohledu nad dovozem a vývozem zboží z a do Gazy;

9.      vyzývá EU, aby zaujala kladný postoj a pomohla řešit izraelsko-palestinský konflikt a širší izraelsko-arabský konflikt mírovými a konstruktivními prostředky, které slouží zájmům EU v oblasti bezpečnosti, stability a prosperity Blízkého východu; naléhavě vyzývá orgány EU, aby podporovaly vztahy mezi Izraelem a jeho sousedy v oblastech obchodu, kultury, vědy, energetiky, vody a hospodářství;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, zvláštnímu zástupci EU pro mírový proces na Blízkém východě, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě, vládě Egypta a vládě Jordánského království.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí