Procedure : 2014/2845(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0140/2014

Indgivne tekster :

B8-0140/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0029

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 111kWORD 47k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Israel og Palæstina efter Gaza-krigen og EU's rolle (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

A.     der henviser til, at voldelighederne mellem Gaza og Israel varede i 50 dage, hvilket er længere end Operation Cast Lead i 2008/2009 og Operation Pillar of Defence i 2012;

B.     der henviser til, at krigen mellem Hamas og Israel bør ses i den større kontekst, som den israelsk-arabiske konflikt danner;

C.     der henviser til, at Hamas er kategoriseret som en terrororganisation af EU og har ifølge internationale medier brugt uskyldige civile som menneskelige skjold;

D.     der henviser til, at tal fra FN indicerer, at 72 personer er omkommet i Israel under voldlighederne, herunder et barn, mens 450 soldater og 80 civile blev såret, 2 139 palæstinensere er omkommet, herunder 490 børn, og omkring 500 000 indbyggere i Gaza er blevet fordrevne og 20 000 hjem er blevet ødelagt;

E.     der henviser til, at Hamas har affyret mere end 3 700 raketter mod Israel;

F.     der henviser til, at EU er Israels vigtigste handelspartner med en samlet samhandel på omkring 33 milliarder EUR i 2012;

G.     der henviser til, at et antal af voldelige anti-semitiske sammenstød har fundet sted i flere europæiske hovedstæder, herunder London og Paris, i løbet af sommeren 2014, som er en direkte konsekvens af konflikten mellem Gaza og Israel;

H.     der henviser til, at nøglespillerne i konflikten mellem Gaza og Israel omfatter de arabiske lande, Den Europæiske Union, USA, Japan, internationale institutioner (FN-agenturer), EU's medlemsstater og andre nationer;

1.      roser hastigheden, med hvilken Israels militære statsanklager har indledt efterforskningen af en række luftangreb, som blev udført af israelske forsvarsstyrker, navnlig i betragtning af at Israel bekæmper Hamas, der er blevet kategoriseret som en terrororganisation af EU;

2.      fastholder, at der er et presserende behov for, at EU støtter samarbejdet mellem Den Palæstinensiske Myndighed og Israel, hvad angår rehabilitering af Gazastriben, for at sikre, at ingen humanitær bistand bliver anvendt til terrorformål rettet mod uskyldige civile; bemærker, at Palæstinenserne på Vestbredden og Gazastriben modtager et af de højeste niveauer af bistand i verden;

4.      opfordrer til, at EU’s politikker og finansielle bistand til støtte for borgerne i det sydlige Israel, som har lidt økonomiske tab og beskadigelser af infrastrukturen som følge af raketangreb fra Gaza;

5.      understreger, at alle EU's institutioner bør yde fortsat støtte til Den Palæstinensiske Myndighed og den israelske regering i deres fredsforhandlinger om fastlæggelsen af grænserne for en eventuel fremtidig palæstinensisk stat; minder om, at EU gerne ser, at Gaza under Den Palæstinensiske Myndigheds ledelse indfører lov og orden samt overholder de demokratiske værdier og principper;

6.      anerkender og roser den rolle, som Egypten har spillet som mægler i forhandlingerne om en våbenhvile; støtter de egyptiske myndigheder i deres fortsatte arbejde med israelerne og palæstinenserne med henblik på at sikre en langvarig våbenhvile; hilser de seneste rapporter om, at Egypten er ved at indlede forhandlinger om en permanent våbenhvile, velkommen;

7.      understreger, at det er af største vigtighed, at Den Palæstinensiske Myndighed, EU, Egypten og Jordan arbejder konsekvent frem mod at sikre, at terrorgrupper i Gaza og på Vestbredden ikke kan genopruste og ikke vender tilbage til at smugle våben, fremstille raketter og bygge tunneler;

8.      minder igen om, at EU er forpligtet til at bistå ved gennemførelsen af de praktiske elementer i forbindelse med alle de aftaler, der er indgået med Den Palæstinensiske Myndighed og Israel, herunder bemanding af grænseposter og overvågning af indførsel og eksport af varer til og fra Gaza;

9.      opfordrer EU til at spille en positiv rolle i forbindelse med at fremme en løsning af konflikten mellem Israel og Palæstina og den større israelsk-arabiske konflikt gennem fredelige konstruktive midler, der tjener EU's interesser med hensyn til sikkerhed, stabilitet og velstand i Mellemøsten; tilskynder alle EU's institutioner til at opmuntre til handelsmæssige, kulturelle, videnskabelige, økonomiske forbindelser samt forbindelser på energi- og vandområdet mellem Israel og dets naboer;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, EU's særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten, formanden for FN’s Generalforsamling, regeringerne og parlamenterne i de lande, der er medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, Mellemøstkvartettens udsending, Knesset og Israels regering, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed og Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den egyptiske regering og regeringen i Kongeriget Jordan.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik