Διαδικασία : 2014/2845(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0140/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0140/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0029

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 119kWORD 59k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

εν συνεχεία της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού


Ισραήλ - Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και ο ρόλος της ΕΕ (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τη σύγκρουση της Γάζας και το ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιαιότητες μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ διήρκεσαν επί 50 ημέρες, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την επιχείρηση «Συμπαγές Μολύβι» το 2008/2009 και από την επιχείρηση «Πυλώνας Άμυνας» το 2012·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ θα πρέπει να ειδωθεί στο ευρύτερο πλαίσιο της ισραηλο-αραβικής διένεξης·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ τρομοκρατική οργάνωση και έχει καταγραφεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ως χρησιμοποιούσα αθώους πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αριθμητικά στοιχεία του ΟΗΕ αναφέρουν ότι 72 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια των βιαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, ενώ τραυματίστηκαν 450 στρατιώτες και 80 πολίτες, και ότι 2.139 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων 490 παιδιών, ενώ περίπου 500.000 κάτοικοι της Γάζας εκτοπίστηκαν και 20.000 κατοικίες στη Γάζα καταστράφηκαν·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς εκτόξευσε κατά του Ισραήλ περισσότερους από 3.700 πυραύλους·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο του Ισραήλ με εμπορικές συναλλαγές που ανήλθαν συνολικά το 2012 σε περίπου 33 δισ. ευρώ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις και ταραχές αντισημιτικού χαρακτήρα το καλοκαίρι του 2014 σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ως άμεση συνέπεια της σύγκρουσης Γάζας-Ισραήλ·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ όσων εμπλέκονται στη σύγκρουση Γάζας-Ισραήλ περιλαμβάνονται αρκετοί βασικοί παράγοντες, όπως τα αραβικά κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, διεθνή όργανα (οργανισμοί του ΟΗΕ), κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα κράτη·

1.      εξαίρει την ταχύτητα με την οποία ο στρατιωτικός Γενικός Εισαγγελέας του Ισραήλ κίνησε τις έρευνες σχετικά με μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, δεδομένου μάλιστα ότι το Ισραήλ μάχεται κατά της Χαμάς, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική από την ΕΕ·

2.      τονίζει ότι θα πρέπει επειγόντως η ΕΕ να συνεργαστεί με την Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ όσον αφορά την αποκατάσταση της Λωρίδας της Γάζας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν εκτρέπεται διόλου για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών κατά αθώων πολιτών· επισημαίνει ότι οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας λαμβάνουν μία από τις υψηλότερες βοήθειες στον κόσμο·

4.      καλεί την ΕΕ να παράσχει πολιτική και χρηματική βοήθεια στους πολίτες του νότιου Ισραήλ που έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες και ζημίες στις υποδομές τους από τους πυραύλους που εκτοξευόντουσαν από τη Γάζα·

5.      τονίζει το γεγονός ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στην Παλαιστινιακή Αρχή και στην Κυβέρνηση του Ισραήλ κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τους προκειμένου να χαραχθούν τα σύνορα ενός πιθανού, μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα επιθυμούσε να δει τη Γάζα υπό την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής, να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη και να ενστερνίζεται τις δημοκρατικές αξίες και αρχές·

6.      αναγνωρίζει και εξαίρει το ρόλο που διαδραμάτισε η Αίγυπτος για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός· υποστηρίζει τις αιγυπτιακές αρχές στη συνεχή συνεργασία τους με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους για την επίτευξη μακροπρόθεσμης κατάπαυσης του πυρός· χαιρετίζει τις πρόσφατες πληροφορίες ότι οι Αιγύπτιοι πρόκειται να αρχίσουν συνομιλίες για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός·

7.      υπογραμμίζει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη όπως η Παλαιστινιακή Αρχή, η ΕΕ, η Αίγυπτος και η Ιορδανία εργαστούν εντατικά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκρατικές ομάδες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη δεν θα μπορέσουν να επανεξοπλιστούν και δεν θα επαναρχίσουν το λαθρεμπόριο όπλων, την κατασκευή πυραύλων και τη διάνοιξη σηράγγων

8.      υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνδράμει κατά την υλοποίηση των πρακτικών στοιχείων που συνδέονται με όλες τις συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων της επάνδρωσης των συνοριακών διαβάσεων και του ελέγχου των εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων προς και από τη Γάζα·

9.      καλεί την ΕΕ να αναλάβει θετικό ρόλο για τη διευκόλυνση της επίλυσης της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης και της ευρύτερης ισραηλο-αραβικής σύγκρουσης με ειρηνικά και εποικοδομητικά μέσα, τα οποία υπηρετούν τα συμφέροντα της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Μέση Ανατολή· προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ενθαρρύνουν τις εμπορικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και οικονομικές σχέσεις καθώς και τις σχέσεις στον τομέα της ενέργειας και του νερού μεταξύ του Ισραήλ και των γειτόνων του·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον ειδικό εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο της Τετραμερούς Διάσκεψης για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην κυβέρνηση της Αιγύπτου και στην κυβέρνηση του Βασιλείου της Ιορδανίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου