Menettely : 2014/2845(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0140/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0140/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0029

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 52k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Israelin ja Palestiinan tilanteesta Gazan sodan jälkeen ja EU:n roolista (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että väkivaltaisuudet Gazan ja Israelin välillä jatkuivat 50 päivän ajan, mikä on pidempään kuin operaatio ”Valettu lyijy” vuosina 2008–2009 ja operaatio ”Puolustuksen tukipylväs” vuonna 2012;

B.     ottaa huomioon, että Hamasin ja Israelin välistä sotaa olisi tarkasteltava osana laajempaa Israelin ja arabimaiden välistä konfliktia;

C.     ottaa huomioon, että EU on määrittänyt Hamasin terroristijärjestöksi, jonka on kansainvälisessä mediassa todettu käyttäneen viattomia siviilejä ihmiskilpinä;

D.     ottaa huomioon, että YK:n lukujen mukaan väkivaltaisuuksien aikana kuoli Israelissa 72 henkilöä, joista yksi oli lapsi, ja 450 sotilasta ja 80 siviiliä haavoittui, kun taas palestiinalaisista sai surmansa 2 139 henkilöä, joista 490 lapsia; ottaa huomioon, että noin 500 000 Gazan asukasta on joutunut siirtymään kotiseuduiltaan ja Gazassa on tuhoutunut 20 000 kotia;

E.     ottaa huomioon, että Hamas ampui 3 700 rakettia Israeliin;

F.     ottaa huomioon, että EU on Israelin tärkein kauppakumppani ja kaupan kokonaisarvo oli vuonna 2012 noin 33 miljardia euroa;

G.     ottaa huomioon, että kesällä 2014 sattui joukko antisemitistisiä yhteenottoja ja kahakoita useissa Euroopan kaupungeissa, kuten Lontoossa ja Pariisissa, suorana seurauksena Gazan ja Israelin välisestä konfliktista;

H.     ottaa huomioon, että Gazan ja Israelin välisen konfliktin osapuolina on joukko huomattavia toimijoita, mukaan lukien arabimaat, Euroopan unioni, Yhdysvallat, Japani, kansainväliset järjestöt (YK:n alaiset järjestöt), EU:n jäsenvaltiot ja muut maat;

1.      ilmaisee tyytyväisyytensä Israelin sotilasasioista vastaavan yleisen syyttäjän ripeään toimintaan käynnistää Israelin asevoimien ilmaiskuja koskevat tutkimukset etenkin kun otetaan huomioon, että Israel taistelee EU:n terroristijärjestöksi luokittelemaa Hamasia vastaan;

2.      vaatii, että EU:n on kiireellisesti tarjottava apuaan palestiinalaishallinnon ja Israelin välisessä yhteistyössä Gazan alueen kunnostamiseksi, jotta varmistetaan, että humanitaarista apua ei jaeta terrorismin tarkoituksiin viattomia siviilejä vastaan; toteaa, että Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaiset ovat eniten tukea saavien kansojen joukossa maailmassa;

4.      kehottaa myöntämään EU:n toimintapoliittista ja rahallista tukea niille Etelä-Israelin kansalaisille, jotka ovat kärsineet taloudellisia menetyksiä ja tappioita Gazasta ammutun rakettitulen infrastruktuurille aiheuttamien vahinkojen johdosta;

5.      korostaa, että kaikkien EU:n toimielinten on tuettava jatkuvasti palestiinalaishallinnon ja Israelin hallituksen rauhanneuvotteluja, jotta päästäisiin sopuun mahdollisen tulevan palestiinalaisvaltion rajoista; toteaa jälleen, että EU:n toiveena on palestiinalaishallinnon alaisuudessa oleva Gazan alue, lain ja järjestyksen palauttaminen sekä demokraattisten arvojen ja periaatteiden noudattaminen;

6.      antaa tunnustusta Egyptille ja ilmaisee tyytyväisyytensä sen rooliin tulitaukoneuvottelujen välittäjänä; tukee Egyptin viranomaisia niiden jatkuvissa pyrkimyksissä saada aikaan pitkäaikainen tulitauko Israelin ja Palestiinan välille; ilmaisee tyytyväisyytensä viimeaikaisiin tietoihin siitä, että Egyptin on määrä aloittaa neuvottelut pysyvästä tulitauosta;

7.      painottaa, että on erittäin tärkeää, että palestiinalaisviranomainen, EU, Egypti ja Jordania pyrkivät ponnekkaasti varmistamaan, että Gazan ja Länsirannan alueilla toimivat terroristiryhmät eivät kykene hankkimaan aseita uudelleen eivätkä ryhdy jälleen salakuljettamaan aseita, valmistamaan raketteja ja rakentamaan tunneleita;

8.      muistuttaa jälleen kerran, että EU on sitoutunut avustamaan palestiinalaishallinnon ja Israelin tekemiin sopimuksiin liittyvien käytännön toimien toteuttamisessa, esimerkiksi henkilöstön siirtämisessä rajanylityspaikoille ja Gazaan vietävien ja sieltä tuotavien tavaroiden valvonnassa;

9.      kehottaa unionia helpottamaan myönteisellä esimerkillään Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin sekä Israelin ja arabimaiden välisen laajemman konfliktin ratkaisua rauhanomaisin ja rakentavin keinoin, mikä palvelisi EU:n turvallisuutta, vakautta ja vaurautta koskevia etuja Lähi-idässä; kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä kannustamaan Israelia ja sen naapurimaita kehittämään kauppa-, tiede-, energia-, vesihuolto- ja taloussuhteitaan;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, EU:n erityisedustajalle Lähi-idän rauhanprosessissa, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle, Egyptin hallitukselle sekä Jordanian kuningaskunnan hallitukselle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö