Procedūra : 2014/2845(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0140/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0140/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0029

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 437kWORD 58k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā vardarbība starp Gazu un Izraēlu ilga 50 dienas, kas ir garāks laikposms nekā operācijai Cast Lead 2008.–2009. gadā un operācijai Pillar of Defence 2012. gadā;

B.     tā kā Hamas un Izraēlas karš būtu jāaplūko plašākā Izraēlas un arābu konflikta kontekstā;

C.     tā kā ES uzskata Hamas par teroristisku organizāciju un starptautiskie plašsaziņas līdzekļi ir konstatējuši, ka Hamas izmanto nevainīgus civiliedzīvotājus kā dzīvos vairogus;

D.     tā kā ANO dati liecina, ka vardarbības laikā Izraēlā ir nogalināti 72 cilvēki, tostarp viens bērns, un ir ievainoti 450 karavīru un 80 civiliedzīvotāju, savukārt nogalināti ir 2139 palestīnieši, tostarp 490 bērni, kā arī apmēram 500 000 Gazas iedzīvotāju ir pārvietoti un 20 000 māju Gazā ir sagrautas;

E.     tā kā Hamas uz Izraēlu ir izšāvusi vairāk nekā 3700 raķešu;

F.     tā kā ES Izraēlai ir nozīmīgākais tirdzniecības partneris ar kopējo tirdzniecības apjomu apmēram EUR 33 miljardi 2012. gadā;

G.     tā kā 2014. gada vasarā dažās Eiropas pilsētās, tostarp Londonā un Parīzē, notika vairākas vardarbīgas antisemītiskas sadursmes un nemieri, kas bija Gazas un Izraēlas konflikta tiešas sekas;

H.     tā kā ir Gazas un Izraēlas konflikta grupās ir iesaistīti vairāki nozīmīgi spēki, tostarp arābu valstis, Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, starptautiskās institūcijas (ANO aģentūras), ES dalībvalstis un citas valstis,

1.      atzinīgi vērtē to, ka Izraēlas militārais ģenerālprokurors ātri sāka izmeklēšanu par vairākiem Izraēlas aizsardzības spēku veiktajiem gaisa uzbrukumiem, it īpaši ņemot vērā, ka Izraēla cīnās pret Hamas, ko ES uzskata par teroristisku organizāciju;

2.      apstiprina, ka Eiropas Savienībai vajag steidzami palīdzēt īstenot Palestīniešu pašpārvaldes un Izraēlas sadarbību par Gazas joslas atjaunošanu, lai nodrošinātu, ka humanitārā palīdzība netiek novirzīta teroristiskiem mērķiem pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem; atzīmē, ka palestīnieši Rietumkrastā un Gazas joslā saņem palīdzību, kuras līmenis ir viens no augstākajiem pasaulē;

4.      prasa piešķirt ES politisko un monetāro atbalstu Dienvidizraēlas iedzīvotājiem, kuri cietuši saimnieciskus zaudējumus un kuriem infrastruktūru ir sabojājušas no Gazas izšautās raķetes;

5.      uzsver, ka visām ES iestādēm ir jāsniedz pastāvīgs atbalsts Palestīniešu pašpārvaldei un Izraēlas valdībai šo pušu miera sarunās, lai noteiktu iespējamās nākamās palestīniešu valsts robežas; atgādina, ka ES vēlētos redzēt Gazu, ko vada Palestīniešu pašpārvalde, īstenojot likumību un kārtību un ievērojot demokrātiskās vērtības un principus;

6.      pauž atzinību un gandarījumu par Ēģiptes lomu pamiera panākšanā; atbalsta Ēģiptes iestādes to pastāvīgajā darbā ar izraēliešiem un palestīniešiem, lai radītu ilgstošu pamieru; atzinīgi vērtē jaunākos ziņojumus, no kuriem izriet, ka Ēģipte grasās uzsākt sarunas par pastāvīgu pamieru;

7.      uzsver, ka ir obligāti nepieciešams, lai Palestīniešu pašpārvalde, ES, Ēģipte un Jordānija neatlaidīgi strādātu, tiecoties nodrošināt to, ka teroristiskie grupējumi Gazā un Rietumkrastā nevar atjaunot bruņojumu un neatsāk ieroču kontrabandu, raķešu ražošanu un tuneļu būvi;

8.      vēlreiz atgādina, ka ES ir apņēmusies palīdzēt īstenot praktiskos aspektus, kas skar visas Palestīniešu pašpārvaldes un Izraēlas panāktās vienošanās, tostarp par iedzīvotāju robežšķēršošanas punktiem un preču importa un eksporta pārraudzību;

9.      prasa Eiropas Savienībai pozitīvi ietekmēt Izraēlas un palestīniešu konflikta un daudz plašākā Izraēlas un arābu konflikta atrisināšanu ar miermīlīgiem un konstruktīviem līdzekļiem, kas atbilst ES interesēm nodrošināt drošību, stabilitāti un uzplaukumu Tuvajos Austrumos; mudina visas ES iestādes veicināt Izraēlas un tās kaimiņu attiecības tirdzniecības, kultūras, zinātnes, enerģētikas, ūdensapgādes un ekonomikas jomās;

10.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei, Ēģiptes valdībai un Jordānijas Karalistes valdībai.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika