Procedura : 2014/2845(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0140/2014

Teksty złożone :

B8-0140/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0029

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 294kWORD 60k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE (2014/2845 (RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Izraela i Palestyny po wojnie w Gazie oraz roli UE 2014/2845 (RSP)  
B8‑0140/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że akty przemocy między Gazą a Izraelem trwały 50 dni – dłużej niż operacja „Płynny ołów” przeprowadzona w latach 2008–2009 i operacja „Filar Obrony” z 2012 r.;

B.     mając na uwadze, że wojnę między Hamasem a Izraelem należy postrzegać w szerszym kontekście konfliktu izraelsko-arabskiego;

C.     mając na uwadze, że Hamas został uznany przez UE za organizację terrorystyczną oraz że międzynarodowe środki przekazu donosiły, że wykorzystywał niewinnych cywili jako żywe tarcze;

D.     mając na uwadze, że według danych podanych przez Narody Zjednoczone w czasie aktów przemocy w Izraelu zginęły 72 osoby, w tym jedno dziecko, rannych zostało 450 żołnierzy i 80 cywili, podczas gdy ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków było 2139, w tym 490 dzieci, ponadto przesiedlono około 500 000 mieszkańców Gazy i zniszczono tam 20 000 domów;

E.     mając na uwadze, że Hamas wystrzelił w kierunku Izraela 3700 pocisków rakietowych;

F.     mając na uwadze, że UE jest głównym partnerem handlowym Izraela, a wartość wymiany handlowej w 2012 r. wyniosła około 33 mld EUR;

G.     mając na uwadze, że latem 2014 r. w wielu europejskich miastach, w tym w Londynie i w Paryżu, doszło do gwałtownych starć i zamieszek, które były bezpośrednią konsekwencją konfliktu Gaza-Izrael;

H.     mając na uwadze, że w konflikcie Gaza-Izrael uczestniczą grupy obejmujące szereg kluczowych podmiotów, jak narody arabskie, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Japonia, instytucje międzynarodowe (agencje ONZ), państwa członkowskie UE i inne kraje;

1.      wyraża uznanie dla prokuratora wojskowego Izraela za szybkie wszczęcie dochodzenia w sprawie kilku ataków powietrznych przeprowadzonych przez izraelskie siły obronne, zwłaszcza w świetle walki Izraela z Hamasem, organizacją uznaną przez UE za terrorystyczną;

2.      twierdzi, że istnieje pilna potrzeba pomocy ze strony UE przy współpracy między Autonomią Palestyńską a Izraelem w zakresie odbudowy Strefy Gazy, tak aby dopilnować, by w żadnym razie pomoc humanitarna nie była sprzeniewierzana na cele związane z terroryzmem ze szkodą dla niewinnych cywili; zauważa, że Palestyńczycy na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy otrzymują pomoc o rozmiarach, które sprawiają, że jest jedną z największych akcji pomocy na świecie;

4.      wzywa do ukierunkowanie unijnej polityki i wsparcia finansowego na pomoc mieszkańcom południowego Izraela, którzy ucierpieli z powodu strat gospodarczych i zniszczeń infrastruktury w atakach rakietowych z Gazy;

5.      podkreśla, że wszystkie instytucje UE muszą udzielać stałego wsparcia Autonomii Palestyńskiej i rządowi Izraela w prowadzonych negocjacjach pokojowych mających na celu określenie granic potencjalnego przyszłego państwa palestyńskiego; przypomina, że UE życzyłaby sobie, by Gazą zarządzała Autonomia Palestyńska, wdrażając prawo i zaprowadzając porządek oraz przestrzegając demokratycznych wartości i zasad;

6.      dostrzega i pochwala rolę odegraną przez Egipt jako pośrednika w staraniach o zawieszenie broni; popiera władze Egiptu w ich nieprzerwanej pracy z Izraelczykami i Palestyńczykami mającej na celu doprowadzenie do długoterminowego zawieszenia broni; z zadowoleniem przyjmuje niedawne doniesienia, iż Egipt ma rozpocząć rozmowy w sprawie trwałego zawieszenia broni;

7.      podkreśla, że konieczne są zdecydowane wspólne działania Autonomii Palestyńskiej, UE, Egiptu i Jordanii w celu zapobieżenia ponownemu zbrojeniu się grup terrorystycznych w Gazie i na Zachodnim Brzegu oraz wznowieniu przez nie przemytu broni, produkcji pocisków rakietowych i budowania tuneli;

8.      przypomina po raz kolejny, że UE zobowiązała się do pomocy w realizacji praktycznych elementów związanych ze wszystkimi porozumieniami osiągniętymi przez autonomię Palestyńską i Izrael, w tym dotyczącymi obsadzenia przejść granicznych oraz kontroli wwozu i wywozu towarów z i do Gazy;

9.      wzywa do odegrania przez UE pozytywnej roli w ułatwianiu rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego oraz szerszego konfliktu izraelsko-arabskiego poprzez pokojowe i konstruktywne środki służące interesom UE w zakresie bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu na Bliskim Wschodzie; wzywa wszystkie instytucje UE do zachęcania do stosunków handlowych, kulturalnych, naukowych, a także w dziedzinie energii, wody i gospodarki między Izraelem a jego sąsiednimi krajami;

10.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rządom i parlamentom członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, a także rządowi Egiptu i rządowi Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności