Procedură : 2014/2845(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0140/2014

Texte depuse :

B8-0140/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0029

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 128kWORD 59k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Israel și Palestina după războiul din Gaza și la rolul UE (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât violențele dintre Gaza și Israel au durat 50 de zile, adică mai mult decât operațiunile Cast Lead din 2008/2009 și Pillar of Defence (Stâlp de apărare) din 2012;

B.     întrucât războiul dintre Hamas și Israel ar trebui privit în contextul mai larg al conflictului israeliano-arab;

C.     întrucât Hamas este o organizație teroristă desemnată de UE și a fost înregistrată de mass-media internațională în timp ce folosea civili nevinovați drept scuturi umane;

D.     întrucât cifrele ONU sugerează că 72 de persoane, printre care un copil, au fost ucise în Israel în timpul violențelor, iar 450 de soldați și 80 de civili au fost răniți; de asemenea, 2 139 de palestinieni au fost uciși, printre care 490 de copii, și aproximativ 500 000 de locuitori ai Fâșiei Gaza au fost strămutați, iar 20 000 de locuințe din Gaza au fost distruse;

E.     întrucât Hamas a lansat către Israel peste 3 700 de rachete;

F.     întrucât UE este primul partener comercial al Israelului, totalul schimburilor comerciale dintre UE și Israel în 2012 ridicându-se la aproximativ 33 de miliarde de euro;

G.     întrucât, în vara anului 2014, ca o consecință directă a conflictului dintre Gaza și Israel, au avut loc mai multe ciocniri și revolte antisemite violente în diferite orașe europene, printre care Londra și Paris;

H.     întrucât, în cadrul grupurilor implicate în conflictul dintre Gaza și Israel, există o serie de actori-cheie, printre care Națiunile Arabe, Uniunea Europeană, Statele Unite, Japonia, instituții internaționale (agenții ale ONU), state membre ale UE și alte națiuni,

1.      salută rapiditatea cu care procurorul general militar din Israel a demarat anchete privind o serie de atacuri aeriene lansate de forțele de apărare israeliene, în special având în vedere faptul că Israel este în conflict cu Hamas, o organizație teroristă desemnată de UE;

2.      afirmă că este imperios necesar ca UE să asiste cooperarea dintre Autoritatea Palestiniană (AP) și Israel cu privire la reabilitarea Fâșiei Gaza, pentru a se asigura că asistența umanitară nu este redirecționată în scopuri teroriste împotriva civililor nevinovați; ia act de faptul că palestinienii din Cisiordania și din Fâșia Gaza primesc unul dintre cele mai ridicate niveluri de ajutor din lume;

4.      solicită asistență politică și monetară din partea UE pentru cetățenii din sudul Israelului, care, din cauza atacului cu rachete, au suferit prejudicii economice și daune la nivelul infrastructurii;

5.      subliniază faptul că toate instituțiile UE trebuie să furnizeze sprijin continuu AP și guvernului israelian în ceea ce privește negocierile de pace dintre acestea care vizează stabilirea frontierelor unui potențial viitor stat palestinian; reamintește că UE ar dori ca Gaza să se afle sub conducerea AP, punând în aplicare legea și ordinea și respectând valorile și principiile democratice;

6.      recunoaște și salută rolul Egiptului în medierea unei încetări a focului; sprijină autoritățile egiptene în eforturile continue depuse de acestea pe lângă israelieni și palestinieni în vederea unei încetări a focului pe termen lung; salută relatările recente potrivit cărora egiptenii urmează să inițieze discuții privind o încetare permanentă a focului;

7.      subliniază că este absolut necesar ca AP, UE, Egipt și Iordania să depună eforturi riguroase în vederea asigurării faptului că grupările teroriste din Gaza și Cisiordania nu se pot reînarma și nu reîncep contrabanda cu arme, fabricarea de rachete și construirea de tuneluri;

8.      reamintește încă o dată faptul că UE își asumă angajamentul de a acorda asistență în punerea în aplicare a elementelor practice aferente tuturor acordurilor încheiate de AP și Israel, printre care asigurarea de personal la trecerea frontierei și monitorizarea importurilor și exporturilor de produse care intră în Gaza sau care ies din Gaza;

9.      solicită ca UE să aibă un rol pozitiv în facilitarea soluționării conflictului israeliano-palestinian și a conflictului de dimensiuni mai mari dintre israelieni și arabi prin mijloace pașnice și constructive, care servesc intereselor UE în domeniul securității, stabilității și prosperității din Orientul Mijlociu; îndeamnă toate instituțiile UE să încurajeze relațiile comerciale, culturale, științifice, economice și în domeniul energiei și al apei dintre Israel și vecinii săi;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Reprezentantului Special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, reprezentantului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și guvernului israelian, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian, Guvernului Egiptului și Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei.

Notă juridică - Politica de confidențialitate