Postup : 2014/2845(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0140/2014

Predkladané texty :

B8-0140/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 58k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o Izraeli a Palestíne po vojne v pásme Gazy a o úlohe EÚ (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže násilnosti medzi pásmom Gazy a Izraelom trvali 50 dní, čo je dlhšie než operácia Liate olovo v rokoch 2008 – 2009 a operácia Pilier obrany v roku 2012;

B.     keďže vojnu medzi Hamásom a Izraelom treba vnímať v širšom kontexte izraelsko-arabského konfliktu;

C.     keďže EÚ označuje Hamás za teroristickú organizáciu a medzinárodné médiá majú záznamy o tom, že používa nevinných civilistov ako ľudské štíty;

D.     keďže podľa údajov OSN bolo počas násilností zabitých v Izraeli 72 ľudí vrátane jedného dieťaťa, 450 vojakov a 80 civilistov bolo zranených, 2 139 Palestínčanov vrátane 490 detí bolo zabitých, približne 500 000 obyvateľov pásma Gazy bolo vysídlených a 20 000 domov v pásme Gazy bolo zničených;

E.     keďže Hamás vystrelil na Izrael viac než 3 700 rakiet;

F.     keďže EÚ je najdôležitejším obchodným partnerom Izraela, pričom celkový obchod dosiahol v roku 2012 približne 33 miliárd EUR;

G.     keďže počas leta 2014 došlo vo viacerých európskych mestách vrátane Londýna a Paríža k niekoľkým antisemitským zrážkam a pouličným nepokojom, ktoré predstavovali priamy dôsledok konfliktu medzi pásmom Gazy a Izraelom;

H.     keďže medzi skupinami zúčastnenými na konflikte pásma Gazy a Izraela je niekoľko kľúčových aktérov vrátane arabských krajín, Európskej únie, Spojených štátov, Japonska, medzinárodných inštitúcií (agentúr OSN), členských štátov EÚ a iných krajín;

1.      vyjadruje uznanie izraelskému vojenskému generálnemu prokurátorovi za rýchlosť, akou začal vyšetrovanie niekoľkých leteckých útokov vykonaných izraelskými obrannými silami, najmä s ohľadom na skutočnosť, že Izrael bojuje proti Hamásu, ktorý EÚ označila za teroristickú organizáciu;

2.      trvá na tom, že je nutné, aby EÚ pomáhala so spoluprácou medzi Palestínskou samosprávou a Izraelom, pokiaľ ide o obnovu pásma Gazy, s cieľom zaručiť, aby žiadna humanitárna pomoc nebola zneužitá na teroristické účely namierené proti nevinným civilistom; poznamenáva, že Predjordánsko a pásmo Gazy dostávajú jednu z najvyšších úrovní pomoci na svete;

4.      žiada o poskytnutie politickej a peňažnej pomoci EÚ na podporu občanov južného Izraela, ktorí utrpeli ekonomické straty a škody na infraštruktúre v dôsledku raketových útokov z pásma Gazy;

5.      zdôrazňuje, že všetky inštitúcie EÚ musia poskytovať nepretržitú podporu Palestínskej samospráve a izraelskej vláde pri ich mierových rokovaniach, aby sa dohodli hranice možného budúceho palestínskeho štátu pripomína, že EÚ by bola za to, aby pásmo Gazy spravovala Palestínska samospráva, ktorá by zaviedla právo a poriadok a riadila by sa demokratickými hodnotami a zásadami;

6.      uznáva a vyzdvihuje úlohu Egypta, ktorú zohráva pri rokovaniach o prímerí; podporuje egyptské orgány v ich nepretržitej spolupráci s Izraelčanmi a Palestínčanmi s cieľom dosiahnuť dlhodobé prímerie; víta nedávne správy o tom, že Egypťania by mali začať rokovania o trvalom prímerí;

7.      zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby Palestínska samospráva, EÚ, Egypt a Jordánsko pracovali rázne na zabezpečení toho, aby sa teroristické skupiny v pásme Gazy a Predjordánsku nemohli opätovne ozbrojiť či znova pašovať zbrane, vyrábať rakety a budovať tunely;

8.      pripomína, že EÚ sa zaviazala pomáhať s vykonávaním praktických úloh súvisiacich so všetkými dohodami dosiahnutými medzi Palestínskou samosprávou a Izraelom vrátane dohľadu nad hraničnými priechodmi a nad dovozom a vývozom tovaru do a z pásma Gazy;

9.      žiada, aby EÚ zohrávala pozitívnu úlohu pri uľahčovaní riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a rozsiahlejšieho izraelsko-arabského konfliktu pomocou mierových a konštruktívnych prostriedkov, ktoré poslúžia záujmom EÚ o bezpečnosť, stabilitu a prosperitu Blízkeho východu; naliehavo vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby podporili vzťahy Izraela a jeho susedných štátov v oblasti obchodu, kultúry, vedy, energetiky, vodohospodárstva a hospodárstva;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, osobitnému predstaviteľovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, predsedovi Valného zhromaždenia OSN, vládam a parlamentom členov Bezpečnostnej rady OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade, vláde Egypta a vláde Jordánska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia