Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0140/2014

Ingivna texter :

B8-0140/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0029

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 221kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.042v01-00
 
B8-0140/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))


Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))  
B8‑0140/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Attackerna mellan Gaza och Israel pågick i femtio dagar, vilket är mer än Israels ”Operation gjutet bly” 2008−2009 och ”Operation försvarskolonn” 2012.

B.     Kriget mellan Hamas och Israel bör ses i ett större sammanhang, som en del av den israelisk-arabiska konflikten.

C.     EU betecknar Hamas som en terroristorganisation och internationella medier har visat att Hamas använder oskyldiga civila som mänskliga sköldar.

D.     Enligt uppgifter från FN har 72 människor dödats i Israel under attackerna, varav ett barn, och 450 soldater och 80 civilpersoner har skadats. På den palestinska sidan har 2 139 människor dödats, varav 490 barn. Ungefär en halv miljon invånare i Gaza har tvingats lämna sina hem och 20 000 bostäder i Gaza har förstörts.

E.     Hamas har avfyrat över 3 700 raketer in i Israel.

F.     EU är Israels främsta handelspartner och 2012 uppgick den totala handelsomsättningen till omkring 33 miljarder euro.

G.     Som en direkt följd av konflikten mellan Gaza och Israel har det under sommaren 2014 förekommit en rad antisemitiska protester och kravaller i flera europeiska städer, inklusive London och Paris.

H.     I de grupper som omger konflikten mellan Gaza och Israel ingår en rad nyckelspelare såsom Arabförbundet, Europeiska unionen, Förenta staterna, Japan, internationella institutioner (FN-organ), EU:s medlemsstater och andra länder.

1.      Europaparlamentet välkomnar att Israels militära åklagarmyndighet så snabbt beslutat att inleda utredningar av ett antal luftangrepp som de israeliska försvarsstyrkorna genomfört, särskilt mot bakgrund av att Israel strider mot Hamas, som enligt EU är en terroristorganisation.

2.      Europaparlamentet hävdar att EU snabbt måste hjälpa till i samarbetet mellan den palestinska myndigheten och Israel när det gäller återuppbyggnad av Gazaremsan, och se till att inget humanitärt bistånd omdirigeras och används i terroristsyften mot oskyldiga civila. Parlamentet noterar att det bistånd som går till palestinierna på Västbanken och Gazaremsan ligger på en nivå som är en av de högsta i världen.

4.      Europaparlamentet efterlyser politik och ekonomisk hjälp från EU för att stödja de invånare i södra Israel som har lidit ekonomisk skada och vars infrastruktur förstörts genom raketer som avfyrats från Gaza.

5.      Europaparlamentet betonar att samtliga EU-institutioner måste ge fortsatt stöd till den palestinska myndigheten och den israeliska regeringen i deras fredsförhandlingar för att försöka fastställa gränserna för en möjlig framtida palestinsk stat. Parlamentet påminner om att EU önskar se Gaza under den palestinska myndighetens ledning, med tillämpning av lag och ordning och styrt av demokratiska värderingar och principer.

6.      Europaparlamentet erkänner och välkomnar den roll Egypten spelat roll för att få till stånd en vapenvila, och stöder de egyptiska myndigheterna i deras fortsatta insatser gentemot israeler och palestinier för att försöka upprätta en varaktig vapenvila. Parlamentet välkomnar de senaste uppgifterna om att egyptierna är redo att inleda samtal om en permanent vapenvila.

7.      Europaparlamentet betonar att det är helt nödvändigt att den palestinska myndigheten, EU, Egypten och Jordanien arbetar på ett kraftfullt sätt för att säkerställa att terroristgrupperna i Gaza och på Västbanken inte rustar upp igen och på nytt börjar smuggla vapen, tillverka raketer och bygga tunnlar.

8.      Europaparlamentet påminner på nytt om att EU har lovat att hjälpa till med genomförandet av alla praktiska arrangemang i samband med de överenskommelser som slutits mellan den palestinska myndigheten och Israel, inklusive bemanning av gränsövergångar och övervakning av import och export av varor till och från Gaza.

9.      Europaparlamentet önskar att EU ska spela en positiv roll för att underlätta en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina och på den större israelisk-arabiska konflikten, genom fredliga och konstruktiva medel som tjänar EU:s intressen i fråga om säkerhet, stabilitet och välstånd i Mellanöstern. Parlamentet uppmanar alla EU-institutioner att uppmuntra förbindelser och utbyten avseende handel, kultur, vetenskap, energi, vatten och näringsliv mellan Israel och dess grannländer.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet, Egyptens regering samt Jordaniens regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy