Процедура : 2014/2845(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0141/2014

Внесени текстове :

B8-0141/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 61k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.043v01-00
 
B8-0141/2014

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отношенията между Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (2014/2845(RSP))


Анеми Нейтс-Ойтебрук, Луи Мишел, Маритйе Схаке, Хавиер Нарт,

Рамон Тремоса и Балсейс, Мариел дьо Сарнез, Жерар Дьопре от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между Израел и Палестина след войната в Газа и ролята на ЕС (2014/2845(RSP))  
B8‑0141/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Четвъртата женевска конвенция за защита на цивилните лица по време на война от 1949 г.,

–       като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–       като взе предвид временното споразумение за Западния бряг и ивицата Газа от 18 септември 1995 г.,

–       като взе предвид декларацията на Съвета за сигурност на ООН от 12 юли 2014 г.,

–       като взе предвид Споразуменията от Осло („Декларация на принципите на споразумението за временно самоуправление“) от 13 септември 1993 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че най-новият конфликт в Газа причини човешки жертви и неприемливо страдание на гражданското население на двете страни, участващи в него;

Б.     като има предвид, че съгласно наличните предварителни потвърдени данни, предоставени от мрежата за защита „Protection Cluster“ въз основа на различни източници, над 500 палестински деца са били убити по време на войната, продължила 50 дни, като общият брой на смъртните случаи сред палестинците възлиза на най-малко 2 131, от които 379 лица все още не са идентифицирани или статутът им не е установен; като има предвид, че се счита, че от първоначално проверените случаи 1 473 души са били цивилни лица, от които 501 деца и 257 жени, а 279 – членове на въоръжени групировки (Агенция на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток);

В.     като има предвид, че 64 израелски войници и трима цивилни граждани на Израел са загинали през войната, продължила 50 дни;

Г.     като има предвид, че ЕС призова страните да предприемат действия, които да доведат до провеждането на съдържателни преговори, да се въздържат от действия, които подкопават доверието в процеса и да предотвратяват всякакво подстрекателство;

Д.     като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал подкрепата си за решение, основано върху съществуването на две държави, като Държавата Израел и независимата, демократична, неразделена и жизнеспособна Държава Палестина съжителстват една до друга в мир и сигурност, и също така е призовавал за възобновяването на преките мирни преговори между страните;

Е.     като има предвид, че международното право в областта на правата на човека и хуманитарното право, включително Четвъртата женевска конвенция са изцяло приложими към Западния бряг, в т.ч. Източен Йерусалим и ивицата Газа;

Ж.    като има предвид, че палестинският президент Махмуд Абас се е обърнал към ООН с искането Палестина да бъде поставена под „международна закрила“ вследствие на влошаването на положението в Газа;

З.      като има предвид, че в Газа бяха сринати цели квартали и жизненоважна инфраструктура, включително електроцентралата в Газа, която продължава да не функционира, в резултат на което ежедневно по 18 часа спира снабдяването с електричество; като има предвид, че около 450 000 души продължават да нямат достъп до общинското водоснабдяване вследствие на увреждания или ниско налягане;

И.     като има предвид, че по предварителни оценки (Агенция на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток) разходите за ремонт на сградите за подслон и за реконструкция на палестинските домове за бежанци се очаква да възлезнат на 526 милиона щатски долара;

Й.     като има предвид, че 29 училищни сгради на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток продължават да служат за сборни центрове за над 63 000 разселени лица;

1.      поднася своите съболезнования на всички жертви на бойните действия и на техните семейства; призовава лицата, отговорни за престъпленията, да бъдат подведени под отговорност и изправени пред съда;

2.      настоятелно призовава ЕС да участва ефективно в спешната хуманитарна помощ и във възстановяването на обществена инфраструктура и частни домове в Газа; призовава ЕС да участва пълноценно в провеждането на международната донорска конференция на 12 октомври в Кайро;

3.      подчертава, че Израел като окупационна сила и съгласно Четвъртата женевска конвенция е единствената и основна страна, която носи отговорност за поддържането на минимални условия на живот за населението в Газа;

4.      настоятелно призовава египетските органи да отворят контролно-пропускателния пункт Рафа, за да се улесни достъпът на хуманитарни организации до Газа и да се даде възможност на палестинските граждани да преминават през границата;

5.      подчертава отново, че справедлив и траен мир между израелци и палестинци може да бъде постигнат единствено с мирни и ненасилствени средства; призовава отново за сключването на трайно примирие и за възобновяването на преките мирни преговори между двете страни;

6.      отново настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да засилят своята политическа роля – и в рамките на Близкоизточната четворка – в усилията за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци; подкрепя върховния представител в нейните усилия да създаде будеща доверие перспектива за подновяване на мирния процес;

7.      насърчава основните регионални участници, и по-специално Египет и Йордания, да продължат да полагат усилия за успокояване на обстановката; потвърждава отново своята решителна подкрепа за решението, основано върху съществуването на две държави въз основа на границите от 1967 г., с град Ерусалим като столица на двете държави – Държавата Израел и независима, демократична, неразделена и жизнеспособна държава Палестина – които съжителстват една до друга в мир и сигурност; изтъква отново, че селищата са незаконни съгласно международното право и представляват пречка за мирния процес;

8.      повтаря своя призив за вдигане на блокадата на ивицата Газа, за да се започне възстановяването и икономическото съживяване на ивицата Газа, свързано с ефективен механизъм за контрол, който да не позволява незаконното внасяне на оръжия в Газа и да зачита легитимните нужди на Израел по отношение на сигурността;

9.      насърчава постигането на вътрешнопалестинско помирение между Хамас и Палестинската власт, така че те да работят заедно за възстановяването на Газа и за намиране на трайно политическо решение;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председател на Комисията/върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, правителствата и парламентите на държавите членки, генералния секретар на ООН, специалния пратеник на Близкоизточната четворка, Кнесета и правителството на Израел, президента на Палестинската власт и Палестинския законодателен съвет, парламента и правителството на Египет и парламента и правителството на Йордания.

Правна информация - Политика за поверителност